EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2052

A Tanács 2052/2004/EK rendelete (2004. november 22.) a Kínai Népköztársaságból származó, vasból vagy acélból készült egyes csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára a 964/2003/EK rendeletben kivetett végleges dömpingellenes vámoknak az Indonéziából származó vasból vagy acélból készült egyes csőszerelvények vagy -illesztések (függetlenül attól, hogy Indonéziából származóként jelölték-e meg) behozatalára történő kiterjesztéséről

OJ L 153M , 7.6.2006, p. 197–201 (MT)
OJ L 355, 1.12.2004, p. 4–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 037 P. 55 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 037 P. 55 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128 P. 36 - 40

No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2052/oj

1.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 355/4


A TANÁCS 2052/2004/EK RENDELETE

(2004. november 22.)

a Kínai Népköztársaságból származó, vasból vagy acélból készült egyes csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára a 964/2003/EK rendeletben kivetett végleges dömpingellenes vámoknak az Indonéziából származó vasból vagy acélból készült egyes csőszerelvények vagy -illesztések (függetlenül attól, hogy Indonéziából származóként jelölték-e meg) behozatalára történő kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára, amelyet a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően nyújtott be,

mivel:

A.   ELJÁRÁS

1.   Érvényben lévő intézkedések

(1)

Felülvizsgálati eljárást követően, a 964/2003/EK rendelet (2) értelmében („az alaprendelet”), a Tanács többek között 58,6 %-os végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból (KNK) származó, az ex 7307 93 11 (7307931199 TARIC-kód), ex 7307 93 19 (7307931999 TARIC-kód), ex 7307 99 30 (7307993098 TARIC-kód) és az ex 7307 99 90 (7307999098 TARIC-kód) KN-kód alá sorolt, vasból vagy acélból (kivéve a rozsdamentes acélt) készült csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára (az öntöttvas szerelvények, karmantyúk és menetes csőcsatlakozások kivételével), amelyek legnagyobb külső átmérője nem haladja meg a 609,6 mm-t, és amelyeket tompahegesztésre vagy egyéb célokra használnak fel.

2.   Az eljárás kezdeményezése

(2)

A Bizottságnak elegendő bizonyíték áll rendelkezésére arról, hogy a Kínából származó bizonyos csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára kivetett dömpingellenes vámot átrakodással és hamis származási bizonyítvánnyal Indonézián keresztül kívánják kijátszani. A bizonyítékok elegendőek voltak ahhoz, hogy a Bizottság, egy tagállam vámhatóságával közösen Indonézia tárgyában megindított vizsgálat keretében kimutassa, hogy a kérdéses árucikkek nem Indonéziából származnak. Ennélfogva a Bizottság saját hatáskörében vizsgálatot indított az alaprendelet 13. cikkének megfelelően.

(3)

A 2003-ban az egyik tagállam vámhatóságaival együtt lefolytatott vizsgálatok nyilvánvalóan bebizonyították, hogy – különösképpen az ebbe a tagállamba irányuló behozatal tekintetében – míg a bejelentett szállítási eredethely Indonézia volt, addig valójában a származási és szállítási kiindulópont tulajdonképpen Kína. Az Eurostat adatai szerint az ebbe a tagállamba Indonéziából irányuló behozatal kétharmada a Közösségbe 2003-ban Indonéziából érkező behozatalnak. A Kínából származó bizonyos csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára kivetett dömpingellenes vám bevezetését követően jelentősen megnövekedett behozatal olyan kereskedelmi változásokat feltételez, melynek gazdasági oka csakis a Kínából származó bizonyos csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára kivetett dömpingellenes vám lehet.

(4)

Végül is kitűnt, hogy ez a Kínából származó bizonyos csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára kivetett dömpingellenes vám jótékony hatását aláásta mind mennyiség, mind ár szempontjából, és a dömping a Kínából származó bizonyos csőszerelvények vagy -illesztések előzőleg meghatározott rendes értékének helyébe lépett.

(5)

Ennélfogva a Bizottság saját hatáskörében a 396/2004/EK rendeletnek (3) („az alaprendelet”) megfelelően vizsgálatot indított a Kínából származó bizonyos csőszerelvények vagy -illesztések behozatalával szemben hozott dömpingellenes intézkedéseknek az Indonéziában feladott (függetlenül attól, hogy indonéziai származásúnak nyilvánították-e), vasból vagy acélból készült egyes csőszerelvények vagy -illesztések behozatalával való állítólagos kijátszásával kapcsolatban az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően, utasította a vámhatóságokat, hogy kísérjék figyelemmel az Indonéziában feladott (függetlenül attól, hogy indonéziai származásúnak nyilvánították-e), az ex 7307 93 11 (7307931193 TARIC-kód), ex 7307 93 19 (7307931993 TARIC-kód), ex 7307 99 30 (7307993093 TARIC-kód) és az ex 7307 99 90 (7307999093 TARIC-kód) KN-kód alá sorolt, vasból vagy acélból készült csőszerelvények vagy -illesztések behozatalát 2004. március 4-től kezdődően. A Bizottság tájékoztatta a kínai és indonéziai hatóságokat a vizsgálat megkezdéséről.

3.   Vizsgálat

(6)

A Bizottság kérdőíveket küldött a kínai termelőknek és exportőröknek (Indonéziában ilyen termelő nem volt ismert), valamint a Közösségbe importálókat értesítette arról a vizsgálatról, amely a Kínából származó bizonyos csőszerelvények vagy -illesztések behozatalával szemben hozott, érvényben lévő dömpingellenes intézkedésekhez vezetett („az előző vizsgálat”). A Bizottság a közvetlenül érintett feleknek lehetőséget biztosított arra, hogy írásban ismertessék álláspontjukat és meghallgatást kérjenek a vizsgálat kezdeményezéséről szóló közleményben megállapított határidőn belül.

(7)

Egyetlen kínai termelő vagy exportőr sem válaszolt a kérdőívre, és egyetlen indonéz termelő vagy exportőr sem jelentkezett vagy válaszolt a kérdőívre. A kérdőívre három olyan közösségi importőr válaszolt, akiknek nincs közük a kérdéses ügyhöz. Az egyik importőr nem kívánt együttműködni a Bizottsággal.

4.   Vizsgálati időszak

(8)

A vizsgálat a 2003. január 1-jétől2003. december 31-ig tartó időszakra terjedt ki (a továbbiakban: „VI”). A 2000-től a VI-ig tartó időszakból származó adatok a kereskedelmi tevékenység változásának összehasonlítására szolgáltak.

B.   A VIZSGÁLAT EREDMÉNYE

1.   Általános megjegyzések/együttműködés foka

a)   Indonézia

(9)

A vizsgálatban nem működött együtt egyetlen indonéziai csőszerelvényeket vagy -illesztéseket előállító vagy exportáló vállalat sem. Az indonéz hatóságok nem tudtak kiegészítő információkkal szolgálni. Az indonéz hatóságokat tájékoztatták arról, hogy az együttműködés hiánya az alaprendelet 18. cikke alkalmazását vonhatja maga után. Három, az üggyel kapcsolatba nem hozható importőr visszaküldte a kérdőívet. Az egyik importőr, aki válaszolt a kérdőívre, de amiből a kijátszás tényét bizonyítani képes információ hiányzott, hiánypótló levélben nem pótolta azokat a hiányosságokat, amelyekre a Bizottság felhívta a figyelmét, ezért ezt úgy értékelték, mint az eredeti kérdőívre adott választ és nem együttműködőnek nyilvánították. A két másik importőr behozatala a VI-ban az Indonéziából származó teljes behozatal 5,5 %-át teszi ki. Összességében megállapítható a gyártók együttműködésének hiánya és az importőrök együttműködésének igen alacsony foka.

b)   Kína

(10)

A kínai termelők vagy exportőrök nem működtek együtt a vizsgálatban.

(11)

Az együttműködésre nem hajlandó vállalatok tájékoztatást kaptak arról, hogy az együttműködés hiánya az alaprendelet 18. cikke alkalmazását vonhatja maga után.

2.   Az érintett termék és a hasonló termék

(12)

A kijátszás által érintett termékek az ex 7307 93 11 (7307931193 TARIC-kód), ex 7307 93 19 (7307931993 TARIC-kód), ex 7307 99 30 (7307993093 TARIC-kód) és az ex 7307 99 90 (7307999093 TARIC-kód) KN-kód alá sorolt, vasból vagy acélból (kivéve a rozsdamentes acélt) készült csőszerelvények vagy -illesztések (az öntöttvas szerelvények, karmantyúk és menetes csőcsatlakozások kivételével), amelyek legnagyobb külső átmérője nem haladja meg a 609,6 mm-t, s amelyeket tompahegesztésre vagy egyéb célokra használnak fel.

(13)

Tekintettel az együttműködés igen alacsony fokára, következtetni kellett arra, hogy a Kínából a Közösségbe szállított csőszerelvények vagy -illesztések és az Indonéziában feladottak ugyanolyan fizikai és kémiai tulajdonságúak és ugyanarra használhatóak. Ezeket tehát az alaprendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében hasonló termékeknek kell tekinteni.

3.   A kereskedelmi szerkezet megváltozása

(14)

A fentebbi nyilvánvaló bizonyítékok azt sugallják, hogy a kereskedelmi szerkezet megváltozása az átrakodással és hamis eredetigazolásokkal magyarázhatók, és az Indonéziai eredetű importáruk bizonyíthatóan Kínából származnak.

(15)

Mivel egyik indonéziai vállalat sem működött együtt a vizsgálatban, az Indonéziából a Közösségbe irányuló behozatal – az alaprendelet 18. cikke értelmében – a rendelkezésre álló tények alapján került megállapításra. Adott esetben az Eurostat adatbázisa a legmegfelelőbb az Indonéziából a Közösségbe irányuló exportárak és mennyiségek megállapítására.

(16)

Az indonéziai eredetű csőszerelvények vagy -illesztések behozatala a 2000-es 0 tonnáról a VI-ban 866 tonnára emelkedett. Ez az indonéz behozatal 2002 januárjában kezdődött, amikor az előző vizsgálat zajlott. A kínai eredetű csőszerelvények vagy -illesztések behozatala a Közösségbe a 2000-es 44 tonnáról a VI-ban 287 tonnára emelkedett. Ez a kínai exportnövekedés mindamellett nem mond feltétlenül ellent az eredeti vizsgálat által figyelembe vett időszak exportszintjének (4). A kínai exportvolumen a VI-ban valóban majdnem 10 %-kal nagyobb volt, mint az eredeti vizsgálat alatt figyelembe vett időszakban. A fentiek figyelembevételével, valamint ellenkező bizonyítékok hiányában megállapítható, hogy az Indonéziában feladott behozatal számos addigi, Kínából érkező behozatal helyébe lépett.

4.   A megfelelő magyarázat vagy gazdasági indok hiánya

(17)

Mivel egyik indonéz vagy kínai fél sem működött együtt a vizsgálatban, valamint az ellenkező bizonyítékok hiányában, a 13. cikk (1) bekezdése – az alaprendelet második rendelkezése – értelmében megállapítást nyert, hogy tekintettel arra, hogy az előző vizsgálat egybeesett a jelenleg érvényben lévő intézkedések bevezetésével, a kereskedelemben bekövetkezett változásokat sokkal inkább a dömpingellenes vámok váltották ki, mint bármi más ok vagy gazdasági indok.

(18)

Tehát megállapítható, hogy a megfigyelt kereskedelmi folyamatok megváltozásának nincs más ésszerű alapja, mint a Kínából származó csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára kivetett, érvényben lévő dömpingellenes vám kijátszása.

5.   A vám ellensúlyozó hatásainak aláásása a hasonló termék árának és/ vagy mennyiségének szempontjából

(19)

A fentebb részletezett gazdasági elemzés alapján megállapítható, hogy a Közösségi behozatalban beálló változások a dömpingellenes vámok bevezetéséhez kapcsolódnak. A Közösségi piacon 2002 januárig nem voltak Indonéziából behozott áruk. A nevezett dátum után az Indonéziából származó behozatal jelentősen megnövekedett, és a VI-ban elérte a 866 tonnát. Ez a mennyiség az előző vizsgálat VI-a alatti közösségi fogyasztás 1,7 %-a.

(20)

Figyelembe véve az Indonéziában feladott termékek árát, valamint az exportőrök együttműködési készségének és ellenkező bizonyítékok hiányát, az Eurostat adatbázisa szerint a VI-ban az átlagos indonéz exportárak mindig alacsonyabbak voltak, mint az előző vizsgálatban a Kínával kapcsolatban megállapított átlagos exportárak, ennélfogva a Közösség ipari árainál is alacsonyabbak voltak. Megállapítást nyert, hogy a VI-ban az indonéziai export átlagárak mintegy 34 %-kal voltak alacsonyabbak, mint a kínai export átlagárak.

(21)

A fentiek alapján megállapítható, hogy a kereskedelmi folyamatokban beálló változások az Indonéziából származó rendkívül alacsony exportárakkal együtt aláásták a dömpingellenes intézkedések jótékony hatását a hasonló termékek mennyisége és ára vonatkozásában.

6.   A dömping bizonyítása a hasonló termékekre előzetesen megállapított rendes értékekkel kapcsolatban

(22)

Ahhoz, hogy a VI-ban az Indonéziából a Közösségbe behozott áruk vonatkozásában a nyilvánvaló dömping bizonyítást nyerjen, az alaprendelet 18. cikke értelmében az Eurostat adatbázisa alapján megállapított exportárak szolgáltak alapul.

(23)

Az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése a dömping megállapítását hasonló áruk előzőleg meghatározott rendes értékéhez való arányhoz köti. Az előző vizsgálatban Thaiföld szolgált a kínai piachoz összehasonlítási alapul a rendes érték meghatározásában.

(24)

A rendes érték és az exportár közötti helyes összehasonlítás érdekében az árakat és ár-összehasonlítást befolyásoló támogatások kiigazítás formájában beszámításra kerültek. Ez a kiigazítás az alaprendelet 2. cikkének (10) bekezdésével összhangban történt a szállítmányozás és a biztosítás figyelembevételével. Amennyiben ezekre vonatkozóan nem állt rendelkezésre egyéb információ, a Bizottság az előző vizsgálat során használt adatokat vette alapul.

(25)

Az alaprendelet 2. cikkének (11) és (12) bekezdésével összhangban, az előző vizsgálat során megállapításra került rendes érték súlyozott átlagának és a VI súlyozott export átlagárának összehasonlítása a Közösség határán ki nem fizetett vám CIF százalékában került meghatározásra, bizonyítva az Indonéziában feladott csőszerelvények vagy -illesztések behozatalának dömpingjét. A dömpingkülönbözet a Közösség határán le nem rótt vám CIF százalékában kifejezve 60,5 % volt.

C.   INTÉZKEDÉSEK

(26)

A fentebb részletezett kijátszás miatt az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében az adott termékekre vonatkozó, Kínából származó behozatallal szemben hozott dömpingellenes intézkedéseket ki kell terjeszteni az Indonéziában feladott (függetlenül attól, hogy indonéziai származásúnak nyilvánították-e) ugyanazon termékekre.

(27)

A kiterjesztett vámok megegyeznek az alaprendelet 1. cikkének (2) bekezdésében megállapítottakkal.

(28)

Az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdésével és 14. cikkének (5) bekezdésével összhangban, amely előírja, hogy minden kiterjesztett intézkedés a regisztrálás időpontjától kezdve a regisztrált behozatallal szemben érvényesítendő, a dömpingellenes vám kirovásra kerül az Indonéziában feladott csőszerelvények vagy -illesztések azon behozatalára, ami a bevezető rendelkezés által előírt regisztrálással lép be a Közösségbe.

(29)

A kijátszás a Közösségen kívül történt. Az alaprendelet 13. cikkének célja úgy küzdeni a kijátszás ellen, hogy ne hozza hátrányos helyzetbe azokat a piaci szereplőket, akik bebizonyítják, hogy abban nem vettek részt, ugyanakkor nem tartalmaz külön előírásokat arra nézve, hogy miként kell eljárni, hogy a piaci szereplők bizonyítani tudják, hogy nem vettek részt a kijátszásban. Mindamellett lehetőséget kell biztosítani azoknak a termelőknek, akik a VI-ban nem adtak el exportra az adott termékekből, és nincsenek kapcsolatban a kiterjesztett dömpingellenes vámmal sújtott egyik exportőrrel vagy termelővel sem, hogy mentességet kérjenek a behozatalra vonatkozó intézkedések alól. Azok a termelők, akiknek szándékában áll a kiterjesztett dömpingellenes vámok alól mentességi kérvényt benyújtani, kérdőívet kell kitölteniük abból a célból, hogy a Bizottság megállapíthassa, hogy a mentesség megadható-e. Ilyen mentesség adható például az adott termék piaci helyzetének, termeléskapacitásának és a kapacitás kihasználtságának, beszerzésének és értékesítésének, valamint a nem kielégítő indokok és gazdasági okok és a dömping valószínűségének kiértékelése után. A Bizottságnak szándékában áll helyi ellenőrzést is végezni. A kérelmet haladéktalanul meg kell küldeni a Bizottságnak minden szükséges adattal együtt, különös tekintettel a vállalkozás termelő- vagy értékesítési tevékenységében bekövetkezett változásokra.

(30)

Az importőrök a regisztrálás vagy a kiterjesztett intézkedések alól mentességet élveznek akkor, ha a behozataluk mentességet élvező exportőröktől származik, összhangban az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdésével.

(31)

Amikor a mentességre való jogosultság bebizonyosodik, a Bizottság, a tanácsadó bizottsággal való konzultációt követően, javaslatot tesz a jelen rendelet ennek megfelelő módosítására. Következésképp minden megítélt mentességet ellenőrizni fognak abból a szempontból, hogy eleget tesz-e az abban foglalt követelményeknek.

D.   ELJÁRÁS

(32)

Valamennyi felet tájékoztatták azokról az alapvető tényekről és megfontolásokról, amelyek alapján a Tanács ki kívánja terjeszteni a végleges dömpingellenes vámot. A feleknek egy határidőt biztosítottak, amelyen belül e tájékoztatást követően előadhatják észrevételeiket. Nem érkezett olyan észrevétel, amely a fent említett következtetések módosítását tette volna szükségessé. Ennek következtében a Tanács,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 964/2003/EK rendelet értelmében kivetett végleges dömpingellenes vámok a Kínából származó, az ex 7307 93 11 (7307931199 TARIC-kód), ex 7307 93 19 (7307931999 TARIC-kód), ex 7307 99 30 (7307993098 TARIC-kód) és az ex 7307 99 90 (7307999098 TARIC-kód) KN-kód alá sorolt, vasból vagy acélból (kivéve a rozsdamentes acélt) készült csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára (az öntöttvas szerelvények, karmantyúk és menetes csőcsatlakozások kivételével), amelyek legnagyobb külső átmérője nem haladja meg a 609,6 mm-t, s amelyeket tompahegesztésre vagy egyéb célokra használják fel; a továbbiakban kiterjednek az Indonéziában feladott (függetlenül attól, hogy indonéziai származásúnak nyilvánították-e), az ex 7307 93 11 (7307931193 TARIC-kód), ex 7307 93 19 (7307931993 TARIC-kód), ex 7307 99 30 (7307993093 TARIC-kód) és az ex 7307 99 90 (7307999093 TARIC-kód) KN-kód alá sorolt, vasból vagy acélból (kivéve a rozsdamentes acélt) készült csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára (az öntöttvas szerelvények, karmantyúk és menetes csőcsatlakozások kivételével), amelyek legnagyobb külső átmérője nem haladja meg a 609,6 mm-t, s amelyeket tompahegesztésre vagy egyéb célokra használják fel.

(2)   Az ezen cikk (1) bekezdése által kivetett vámot a 396/2004/EK rendelet 2. cikkével és a 384/96/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésével és 14. cikkének (5) bekezdésével összhangban lévő behozatalokra kell alkalmazni.

(3)   Eltérő rendelkezés hiányában a hatályban lévő vámrendelkezéseket kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk által elrendelt vámok alóli vámmentességet a Közösség bármelyik hivatalos nyelvén, írásban lehet kérni a kérelmező felhatalmazott képviselőjének aláírásával. A kérelmet a következő címre kell küldeni:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

Telex: COMEU B 21877.

(2)   A Bizottság, a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően, határozatot hozhat azon vállalatok vámmentességéről, amelyek nem játsszák ki a 964/2003/EK rendelet 1. cikkben kiterjesztett dömpingellenes vámját, és javasolhatja a rendelet ennek megfelelő módosítását.

3. cikk

A vámhatóságok ennek megfelelően beszüntetik a behozataloknak a 396/2004/EK rendelet 2. cikkével összhangban elrendelt regisztrálását.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. R. BOT


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 139., 2003.6.6., 1. o. A legutóbb az 1496/2004/EK rendelettel (HL L 275., 2004.8.25., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 65., 2004.3.3., 10. o.

(4)  A Tanács 584/96/EK rendelete (HL L 84., 1996.4.3., 1. o.). A legutóbb a 778/2003/EK rendelettel (HL L 114., 2003.5.8., 1. o.) módosított rendelet.


Top