EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004H0645

2004/645/EK: A Bizottság ajánlása (2004. szeptember 16.) az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság Állami Idegenforgalmi Hivatala között a Kínai Népköztársaságból érkező turistacsoportok vízumairól és az ezzel összefüggő kérdésekről létrejött egyetértési megállapodásnak (ADS) a tagállamok konzuli hivatalai által történő végrehajtásáról (Az értesítés a B(2004) 2886. számú dokumentummal történt)

OJ L 296, 21.9.2004, p. 23–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/645/oj

21.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/23


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2004. szeptember 16.)

az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság Állami Idegenforgalmi Hivatala között a Kínai Népköztársaságból érkező turistacsoportok vízumairól és az ezzel összefüggő kérdésekről létrejött egyetértési megállapodásnak (ADS) a tagállamok konzuli hivatalai által történő végrehajtásáról

(Az értesítés a B(2004) 2886. számú dokumentummal történt)

(2004/645/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen a Szerződés 211. cikkének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A Kínai Népköztársaságból (KNK) érkező turistacsoportok vízumáról és az ezzel összefüggő kérdésekről az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság Állami Idegenforgalmi Hivatala között létrejött egyetértési megállapodás (1) a Közös Konzuli Utasításban (KKU) megállapított közös vízumszabályoktól eltérően, a Közösség területére beutazni szándékozó kínai állampolgárok csoportjai részére rövid lejáratú vízumok kiadásának az előmozdítása érdekében sajátos alkalmazási folyamatot ír elő. Az egyetértési megállapodás (ADS MoU) 2004. május 1-jén hatályba lépett.

(2)

A magas szintű biztonság eléréséhez, különösen, ami a tiltott bevándorlás megakadályozását és a tagállamok KNK-ban működő konzuli hivatalai közötti vízumvásárlás összes kockázatának az elkerülését illeti, célszerű, hogy az ADS MoU-t az összes tagállam egyeztetett módon hajtsa végre, és a tagállamok KNK-ban működő konzuli hivatalai részére ezért közös végrehajtási eljárást szükséges megállapítani.

(3)

A közös eljárásrend az ADS MoU-ban foglalt rendelkezéseken alapul, amelyek a vízumkérelmektől kezdve az EU és/vagy a kínai rendeletek megszegése esetén a meghatalmazás visszavonásáig terjedően egyeztetett megközelítést írnak elő.

(4)

A vízumkérelmekkel kapcsolatban a közös eljárásrend kialakításához referenciaként a KKU-ben foglalt alapvető szabályok, és – ahol lehetséges volt – különösen a helyi konzuli hivatalokra vonatkozó szabályok figyelembevételére került sor.

(5)

Ebben a keretben a tagállamoknak közös megközelítést kell alkalmazni a KNK által kijelölt utazási irodák akkreditálásával, valamint a kínai utazási irodák által kijelölt futárok névjegyzékének összeállításával kapcsolatban.

(6)

A tagállamok részéről közös, egyeztetett szankciókat kell alkalmazni a közösségi szabályokat megsértő kínai akkreditált utazási irodával szemben, ahogyan azt a magán közigazgatási hivatalok, utazási irodák és társasutazások szervezői által feldolgozott vízumkérelmekkel kapcsolatban a KKU előírja.

(7)

A tagállamok részéről közös jegyzéket kell alkalmazni a vízumkérelmek előterjesztéséhez szükséges alátámasztó dokumentumokkal és információkkal kapcsolatban, szükség szerint meghatározva az előírt dokumentáció tartalmát. Kiegészítő információkat az egyes vízumkérelmek eseti jellegű ellenőrzése alapján kérni lehet.

(8)

Az ADS MoU végrehajtásában résztvevő tagállamoknak erősíteni kell együttműködésüket a KNK-val, és fejleszteni kell a kijelölt futárok vagy az akkreditált utazási irodák által elkövetett szabálytalanságokkal és az egyéb gyanúsnak talált magatartással kapcsolatos információcsere mechanizmusát, továbbá elő kell mozdítani az információk feldolgozását.

(9)

Az ADS MoU által felállított ADS-bizottságban a Bizottság képviseli a Közösséget, és az ADS MoU végrehajtására vonatkozóan információkat továbbít a kínai hatóságokhoz (CNTA). A tagállamok részéről a Bizottságot mint az ADS-bizottságban az Európai Közösség képviselőjét ezért kapcsolatba kell hozni az ADS MoU végrehajtására vonatkozólag rendszeres és gördülékeny információt biztosító helyi együttműködési mechanizmussal.

(10)

Azoknak a tagállamoknak a részére, amelyek az ADS MoU végrehajtásában nem vesznek ugyan részt, de a KNK-val ehhez hasonló kétoldalú egyezményekkel rendelkeznek, ugyancsak lehetőséget kell biztosítani a helyi együttműködési mechanizmusban való részvételre. Norvégiát és Izlandot, amint hasonló kétoldalú egyezményeket kötnek a KNK-val, ugyancsak fel kell hívni a helyi konzuli együttműködési mechanizmusban való részvételre,

AJÁNLJA:

Az ADS MoU hatékony végrehajtásának segítése érdekében a tagállamok az alábbi közös végrehajtási eljárásrendet alkalmazzák:

1.

A tagállamok KNK-ban működő konzuli hivatalai akkreditálási igazolványt adnak ki minden kijelölt utazási iroda részére. Ez az akkreditálási igazolvány azonos formátumú, többek között sorszámmal van ellátva, és tartalmazza a működési engedély számát, valamint az utazási iroda nevét és egyéb lényeges adatát. Az igazolvány érvényességi ideje nem lehet hosszabb egy évnél.

Az egyik tagállam által kibocsátott akkreditálási igazolványt a többi tagállam is elismeri.

Amikor a kijelölt utazási iroda első alkalommal jelentkezik valamely tagállam konzuli hivatalánál, a konzuli hivatal nyilvántartásba veszi a képviselő látogatásának napját és idejét, és az összes lényeges információt a Bizottsághoz továbbítja. Ez a konzuli hivatal abban az esetben bocsát ki akkreditálási igazolványt, ha a Bizottság megerősíti, hogy a kijelölt utazási iroda ezt a konzuli hivatalt kereste fel elsőként.

2.

Az akkreditált utazási irodák által kijelölt futárokat fényképes személyazonosító kitűzővel kell ellátni, amelyen többek között a futár neve, születési dátuma, személyi igazolványának a száma, valamint az akkreditált utazási iroda neve, címe és telefonszáma szerepel.

A kitűző legfeljebb egy évre szóló általános érvényességgel rendelkezik, a tagállam KNK-ban működő konzuli hivatala adja ki, és egységes formátummal rendelkezik.

A KNK által szolgáltatott és a tagállamok által ellenőrzött információk alapján a Bizottság közös névjegyzéket állít össze a futárokról, és a névjegyzéket minden tagállamnak megküldi. A Bizottság a futárokról összeállított közös névjegyzéket mindannyiszor frissíti, amikor változásról kap tájékoztatást, és a változásokról a tagállamok KNK-ban működő összes konzuli hivatalát értesíti.

3.

Az EU és/vagy a kínai rendeletek megszegése, különösen pedig az illegális bevándorlás előmozdítása esetén, valamely tagállam KNK-ban működő egyik konzuli hivatala visszavonja a kínai utazási iroda akkreditálását. Az egyik tagállam konzuli hivatala részéről elrendelt visszavonás minden tagállamra nézve azonnal hatályba lép. Az elrendelt szankció minden tagállam részéről történő egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a konzuli hivatal a visszavonásról értesíti a Bizottságot és a többi tagállam KNK-ban működő konzuli hivatalait. Megfelelő körülmények esetén, ha például az akkreditált utazási iroda bizonyítja, hogy az EU és/vagy a kínai rendeletek megszegése egyetlen olyan alkalmazottjára korlátozódott, aki nem dolgozik már az irodánál, az akkreditálás visszavonását felül lehet vizsgálni.

A tagállamok KNK-ban működő konzuli hivatalai figyelmeztethetik is az akkreditált utazási irodát, amennyiben gyanújuk szerint az iroda kisebb jelentőségű jogsértés részese. A Bizottságot és a tagállamok más helyi konzuli hivatalait haladéktalanul tájékoztatni kell.

A Bizottság minden visszavonásról és az akkreditált utazási irodákhoz címzett minden figyelmeztetésről tájékoztatja a CNTA-t.

4.

A tagállamok megkövetelik, hogy az ADS vízumkérelmet az ezen ajánlás mellékletében felsorolt okmányokkal támasszák alá. Ha szükséges, a tagállamok kiegészítő információkat is kérnek. Különösen kérhetik, hogy a kérelmező személyes vagy telefonbeszélgetésen vegyen részt, szolgáltasson bizonyítékot pénzügyi eszközeiről (banki számlakivonatot), nyújtson be igazolást munkaviszonyáról, vagy – kiskorúak esetében – terjessze elő mindkét szülő írásos formában megadott beleegyezését.

5.

Az ADS MoU gördülékeny végrehajtásának az előmozdítása céljából a tagállamok különféle tanfolyamokat indítanak a KNK-ban az ADS MoU végrehajtásában részes akkreditált utazási irodák személyi állománya részére.

6.

A tagállamok és a Bizottság szorosan együttműködik a KNK-ban, és az információk rendszeres és gördülékeny kicserélése és kezelése, a szabálytalanságok, valamint az akkreditált utazási irodák más gyanús viselkedésének feltárásával kapcsolatos tapasztalatok cseréje, továbbá az ADS MoU gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos legjobb gyakorlatok kifejlesztése céljából rendszeres jelleggel találkozókat tartanak.

7.

Az ajánlásnak minden olyan tagállam a címzettje, amely az EK és a KNK között létrehozott ADS MoU végrehajtásában részt vesz.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 16-án.

a Bizottság részéről

António VITORINO

a Bizottsági tagja


(1)  HL L 83., 2004.3.20., 14. o.


MELLÉKLET

Általános információk a csoportra vonatkozóan

1.

A csoport minden tagját felölelő névjegyzék útlevélszámokkal, az útlevél személyazonosító oldalának másolatával és a személyi igazolványok másolatával kiegészítve.

2.

Az akkreditált utazási iroda képviselője által aláírt tájékoztató, amely a KNK-ból induló menettérti repülőút adatait is felölelő részletes útitervet, a csoport által az utazás során igénybe venni szándékozott szállodák nevét, címét, telefon- és faxszámát, az egyes szállodákban történő tartózkodás dátumait, valamint az utazás során a különböző helyszínek között a csoport részéről történő közlekedés részleteit tartalmazza; kitér továbbá minden olyan változtatásra, amely a vízumkérelem elbírálásának bármely szakaszában sorra kerül.

3.

A légitársaságok igazolása a visszaigazolt helyfoglalásról a KNK–Európa–KNK menettérti útvonalra vonatkozóan (a turisták névjegyzékével együtt).

4.

Az útiköltségek finanszírozása.

5.

Az utazáson résztvevők csoportos (vagy a csoport tagjainak egyéni) biztosítási kötvénye, amely a kialakított útiterv alapján meglátogatott tagállamok teljes területén érvényes. A biztosításnak az utazás teljes időtartamát át kell fogni. A biztosítási kötvénynek legalább 30 000 euró értékre kell szólni, és minden olyan költséget magában kell foglalnia, amely az egészségügyi okok miatt szükségessé váló repatriálással, a sürgős orvosi ellátással, illetve a halaszthatatlan kórházi kezeléssel kapcsolatban felmerülhet.

6.

A túravezető neve.

7.

A kijelölt európai partner-túraszervező neve és elérésének részletei.

8.

Az Európában kijelölt partner-túraszervező visszaigazolása arról, hogy a csoport útitervében meghatározott útvonalon a csoport minden tagja részére biztosítva van Európában a szállás és a közlekedés.

A csoport egyes tagjaira vonatkozóan

9.

Az egyes kérelmező által aláírt, kellően kitöltött vízumkérő lap egy friss fényképpel együtt.

10.

A vízum lejártát követően legalább 90 napig érvényes útlevél.


Top