EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1646

A Bizottság 1646/2004/EK rendelete (2004. szeptember 20.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról(EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 296, 21.9.2004, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 41–46 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 13 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; közvetve hatályon kívül helyezte: 32009R0470 . Latest consolidated version: 24/09/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1646/oj

21.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/5


A BIZOTTSÁG 1646/2004/EK RENDELETE

(2004. szeptember 20.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6., 7. és 8. cikkeire,

mivel:

(1)

A 2377/90/EGK rendelet szerint az összes olyan farmakológiailag aktív anyag esetében meg kell határozni a maximális szermaradvány határértékeket, amely anyagokat a Közösségen belül élelmiszertermelésre használt állatok számára történő beadásra szánt állatgyógyászati termékként használnak.

(2)

A maximális szermaradvány határértékeket csak az érintett anyag szermaradványainak az állati eredetű élelmiszer fogyasztójára gyakorolt hatására vonatkozó összes információ és a szermaradványnak az élelmiszerek ipari feldolgozására gyakorolt hatásának az Állatgyógyászati Termékek Bizottsága által történt vizsgálatát követően lehet meghatározni.

(3)

Az állati eredetű élelmiszer maximális szermaradvány határértékeinek meghatározása során meg kell határozni azokat az állatfajokat, amelyekben a szermaradványok jelen lehetnek, a szinteket, amelyek jelen lehetnek a kezelt állatból nyert megfelelő hússzövetekben („célszövet”) valamint a szermaradvány jellegét, ami a szermaradvány nyomon követésére vonatkozik („marker szermaradvány”).

(4)

Tekintettel a bizonyos élelmiszertermelő fajokhoz szükséges állatgyógyászati termékek korlátozott elérhetőségére (2), a maximális szermaradvány határértékek szigorúan tudományos alapon extrapolációs módszerekkel határozhatók meg a más fajok esetében meghatározott maximális szermaradvány határértékekből.

(5)

A szermaradványok ellenőrzése céljából a megfelelő közösségi jogszabályokban előírt módon a maximális szermaradvány határértékeket általában a máj vagy vese célszövetek esetében kell meghatározni. Mindamellett a májat vagy vesét gyakran eltávolítják a nemzetközi kereskedelembe kerülő vágott testekből így a maximális szermaradvány határértékeket emiatt mindig meg kell határozni az izom- vagy zsírszövetek esetében is.

(6)

A tojástermelő madarak, a tejelő állatok vagy mézelő méhek esetében történő alkalmazásra szánt állatgyógyászati termékek esetében a maximális szermaradvány határértékeket a tojások, a tej és a méz esetében is meg kell határozni.

(7)

Az Albendazolt, Febantelt, Fenbendazolt, Oxfendazolt, Thiabendazolt, Oxiclozanidot, Amitrazt, Cipermetrint, Deltametrint és Dexametazont bele kell foglalni a 2377/90/EGK rendelet I. mellékletébe.

(8)

E rendelet hatálybalépése előtt egy megfelelő időszakot kell biztosítani arra, hogy a tagállamok végrehajthassák az érintett állatgyógyászati termékek forgalomba hozatalára vonatkozó, az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerint kiadott engedélyek esetlegesen szükséges módosítását.

(9)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az Állatgyógyászati Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletében megadottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unio Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a kihirdetését követő hatvanadik naptól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 20-án.

a Bizottság részéről

Olli REHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb a(z) 1101/2004/EK rendelettel (HL L 211., 2004.6.12., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  Állatgyógyászati termékek elérhetősége, a Bizottság közleménye a Tanács és az Európai Parlament részére COM(2000) 806 végleges.

(3)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a(z) 28/2004/EK rendelettel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A következő anyag(ok) bekerül(nek) az I. mellékletbe (A farmakológiailag aktív anyagok listája, amelyek esetében maximális szermaradvány határértékek kerültek rögzítésre).

2.

Parazitaellenes hatóanyagok

2.1

Endoparaziták ellen ható anyagok

2.1.3

Benzimidazolok és pro-benzimidazolok

Farmakológiailag aktív anyag(ok)

Marker szermaradvány

Állatfajok

MRL-ek

Cél szövetek

„Albendazol

Az albendazol szulfoxid, albendazol szulfon és albendazol 2-amino szulfon, albendazolként kifejezve

az összes kérődző

100 μg/kg

Izom

100 μg/kg

Zsír

1 000 μg/kg

Máj

500 μg/kg

Vese

100 μg/kg

Tej

Febantel

Az oxfendazol szulfonná oxidálható összes extrahálható szermaradvány

az összes kérődző

50 μg/kg

Izom

50 μg/kg

Zsír

500 μg/kg

Máj

50 μg/kg

Vese

10 μg/kg

Tej

Fenbendazol

Az oxfendazol szulfonná oxidálható összes extrahálható szermaradvány

az összes kérődző

50 μg/kg

Izom

50 μg/kg

Zsír

500 μg/kg

Máj

50 μg/kg

Vese

10 μg/kg

Tej

Oxfendazol

Az oxfendazol szulfonná oxidálható összes extrahálható szermaradvány

az összes kérődző

50 μg/kg

Izom

50 μg/kg

Zsír

500 μg/kg

Máj

50 μg/kg

Vese

10 μg/kg

Tej

Tiabendazol

A tiabendazol és 5-hidroxitiabendazol összege

kecskék

100 μg/kg

Izom

100 μg/kg

Zsír

100 μg/kg

Máj

100 μg/kg

Vese

100 μg/kg

Tej”

2.1.4

Fenolszármazékok beleértve a szalicilanidokat

Farmakológiailag aktív anyag(ok)

Marker szermaradvány

Állatfajok

MRL-ek

Cél szövetek

„Oxiclozanid

Oxyclozanid

az összes kérődző

20 μg/kg

Izom

20 μg/kg

Zsír

500 μg/kg

Máj

100 μg/kg

Vese

10 μg/kg

Tej”

2.2

Ektoparaziták ellen ható anyagok

2.2.2

Formamidinek

Farmakológiailag aktív anyag(ok)

Marker szermaradvány

Állatfajok

MRL-ek

Cél szövetek

„Amitraz

Az amitraz és az összes 2,4-dimetilanilin felet tartalmazó összes metabolit összege, amitrazként kifejezve

kecskék

200 μg/kg

Zsír

100 μg/kg

Máj

200 μg/kg

Vese

10 μg/kg

Tej”

2.2.3

Piretroidok

Farmakológiailag aktív anyag(ok)

Marker szermaradvány

Állatfajok

MRL-ek

Cél szövetek

„Cipermetrin

Cipermetrin (az izomerek összege)

az összes kérődző

20 μg/kg

Izom

200 μg/kg

Zsír

20 μg/kg

Máj

20 μg/kg

Vese

20 μg/kg

Tej (1)

Deltametrin

Deltametrin

az összes kérődző

10 μg/kg

Izom

50 μg/kg

Zsír

10 μg/kg

Máj

10 μg/kg

Vese

20 μg/kg

Tej

5.

Kortikoidok

5.1

Glükokortikoidok

Farmakológiailag aktív anyag(ok)

Marker szermaradvány

Állatfajok

MRL-ek

Cél szövetek

„Dexametazon

Dexametazon

kecskék

0,75 μg/kg

Izom

2 μg/kg

Máj

0,75 μg/kg

Vese

0,3 μg/kg

Tej”


(1)  További rendelkezéseket a Bizottság 98/82/EK irányelve szerint kell betartani (HL L 290., 1998.10.29., 25. o.)”


Top