EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0598

2004/598/EK: A Bizottság határozata (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis 2003-ban Luxemburgban történő felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a B(2004) 3084. számú dokumentummal történt)

OJ L 267, 14.8.2004, p. 54–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/598/oj

14.8.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/54


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. augusztus 13.)

a klasszikus sertéspestis 2003-ban Luxemburgban történő felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a B(2004) 3084. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2004/598/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi területre fordított kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére és 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Klasszikus sertéspestisjárvány tört ki Luxemburgban 2003-ban. E betegség megjelenése komoly veszélyt jelent a Közösség állatállományára.

(2)

A betegség lehető leggyorsabban történő felszámolásának segítése érdekében a Közösség pénzügyileg hozzájárulhat a tagállam részéről felmerült támogatható költségekhez a 90/424/EGK határozatban előírtak szerint.

(3)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet (2) 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően a közösségi szabályokkal összhangban kivitelezett állat- és növény-egészségügyi intézkedések az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap „Garancia” részlegéből kerülnek finanszírozásra. Ezen intézkedések felülvizsgálata az említett rendelet 8. és 9. cikke szerint történik.

(4)

A közösségi pénzügyi hozzájárulás kifizetésének azon feltétel függvényének kell lennie, hogy a tervezett tevékenységeket ténylegesen végrehajtották, és a hatóságok az összes szükséges információt átadták bizonyos határidőkön belül.

(5)

2004. március 12-én Luxemburg benyújtott egy hivatalos kérelmet a területén felmerült összes költség megtérítésére vonatkozóan. E kérelem szerint 1 351 állatot selejteztek le.

(6)

Definiálni kell a következő kifejezések mindegyikét: „az állattenyésztő gazdák gyors és megfelelő kompenzálása” – melyet a 90/424/EGK határozat használ –, „méltányos kifizetések” és „indokolt kifizetések”, valamint az „egyéb költségek” alá tartozó támogatható költségek kategóriái a kényszerselejtezéssel összefüggésben.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Pénzügyi hozzájárulás nyújtása a Közösség részéről Luxemburgnak

A klasszikus sertéspestis 2003-ban történő felszámolása érdekében Luxemburg közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesülhet az alábbiak vonatkozásában felmerült költségek 50 %-áig:

a)

azon termelők gyors és megfelelő kompenzációja, akik a klasszikus sertéspestis kitörésének 2003-ban történő felszámolására irányuló intézkedések részeként arra kényszerültek, hogy leselejtezzék az állataikat a 90/424/EK határozat 3. cikke (2) bekezdése első és hetedik francia bekezdésének megfelelően és e határozattal összhangban;

b)

az állatok leselejtezésével, a tetemek és a termékek megsemmisítésével, a telepek tisztításával és fertőtlenítésével, a szennyezett eszközök tisztításával és fertőtlenítésével vagy szükség esetén megsemmisítésével kapcsolatos működési költségek a 90/424/EGK határozat 3. cikke (2) bekezdése első, második és harmadik francia bekezdésének megfelelően és e határozattal összhangban.

2. cikk

Meghatározások

Ebben a határozatban a következő meghatározások alkalmazandók:

a)

a „gyors és megfelelő kompenzáció” az állatok leselejtezésétől számított 90 napon belüli kompenzáció céljából történő, a piaci értéknek megfelelő kifizetés a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint;

b)

a „méltányos kifizetések” az anyagok vagy szolgáltatások vásárlása céljából a klasszikus sertéspestis kitörése előtti piaci árakkal arányban álló árakon eszközölt kifizetések;

c)

az „indokolt kifizetések” azon anyagok vagy szolgáltatások vásárlása céljából eszközölt kifizetések, melyek természete és az állatok kényszerselejtezésével való közvetlen kapcsolata az 1. cikk a) pontjában említettek szerint bizonyított.

3. cikk

A közösségi pénzügyi hozzájárulás által fedezett támogatható költségek

(1)   Az állatok tulajdonosának fizetett kompenzáció állatonkénti legmagasabb összegét az állatok megfertőződés vagy leselejtezés előtti piaci értéke alapján kell megállapítani.

(2)   Amikor a Luxemburg általi, az 1. cikk a) pontjának megfelelően eszközölt kompenzációs kifizetéseket a 2. cikk a) pontjában előírt 90 napos határidő után teljesítik, a támogatható összegek csökkennek a határidő után teljesített kifizetések vonatkozásában az alábbiak szerint:

25 %-kal az állatok leselejtezésétől számított 91. és 105. nap között teljesített kifizetések esetén,

50 %-kal az állatok leselejtezésétől számított 106. és 120. nap között teljesített kifizetések esetén,

75 %-kal az állatok leselejtezésétől számított 121. és 135. nap között teljesített kifizetések esetén,

100 %-kal az állatok leselejtezésétől számított 135. nap után teljesített kifizetések esetén.

Azonban a Bizottság más időbeosztást és/vagy alacsonyabb mértékű csökkentést fog alkalmazni, vagy egyáltalán nem fog csökkentést alkalmazni, ha bizonyos intézkedéseknél rendkívüli irányítási feltételek állnak elő, vagy ha más jól megalapozott indoklást terjeszt elő Luxemburg.

(3)   Az 1. cikk b) pontjában említett, pénzügyi támogatásra jogosult költségek csak azok lehetnek, amelyeket a III. melléklet felsorol.

(4)   A közösségi pénzügyi támogatás kiszámítása nem foglalja magában:

a)

a hozzáadottérték-adót;

b)

a köztisztviselők fizetését;

c)

a fogyóeszközökön kívül állami anyagok felhasználását.

4. cikk

A kifizetésre és az azt alátámasztó dokumentációra vonatkozó feltételek

(1)   A közösségi pénzügyi hozzájárulás a 90/424/EGK tanácsi határozat 41. cikkében megállapított eljárással összhangban kerül meghatározásra az alábbiak alapján:

a)

az I. és II. melléklettel összhangban a (2) bekezdésben előírt időkorlátokon belül beadott igénylés;

b)

az a) pontban említett igénylés számadatait megerősítő részletes dokumentumok;

c)

a Bizottság által az 5. cikkben említettek szerint végzett helyszíni ellenőrzések – ha sor került rájuk – eredményei.

A b) pontban említett dokumentumokat, valamint a vonatkozó kereskedelmi információkat rendelkezésre kell bocsátani a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzéseken.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett igénylést számítógépes formában kell benyújtani az I. és II. mellékletnek megfelelően e határozat bejelentését követő 60 naptári napon belül.

Amennyiben ezeket a határidőket nem tartják be, a közösségi pénzügyi hozzájárulás 25 %-kal csökken havonta a késedelem időtartama alatt.

5. cikk

A Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzések

A Bizottság helyszíni ellenőrzéseket végezhet az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködésben a klasszikus sertéspestis felszámolására irányuló intézkedések és az azokkal kapcsolatosan felmerülő költségek vonatkozásában.

6. cikk

A befogadó felek

E határozatnak a Luxemburgi Nagyhercegség a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 13-án.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 160., 1999.6.26., 103. o.


I. MELLÉKLET

A kényszervágásra került állatok költségének kompenzációjához történő hozzájárulás iránti kérelem

Fertőzött egyedek száma

A fertőzöttekkel érintkezésbe került egyedek száma

A gazdaság azonosító száma

A gazdálkodó

A gazdaság helye

A levágás időpontja

A megsemmisítés módja

A megsemmisítés napja szerinti testtömeg

Az állatlétszám kategóriánként

A kategóriánként kifizetett összeg

A gazdálkodónak fizetett egyéb költségek (héa nélkül)

Összes kompenzáció (héa nélkül)

A kifizetés időpontja

Vezetéknév

Keresztnév

Állatifehérje-feldolgozó üzem

Vágóhíd

Egyéb (kérjük, nevezze meg)

Kocák

Kanok

Malacok

Sertések

Kocák

Kanok

Malacok

Sertések


II. MELLÉKLET

A 4. cikkben említett igénylés

„Egyéb költségek”, amelyek felmerültek (amennyiben alkalmazható) a … számú gazdaság vagy lista esetében

(kivéve az állatok értéke után járó kompenzációt)

Tétel

Összeg héa nélkül

Selejtezés

 

A tetemek megsemmisítése (szállítás és kezelés)

 

Tisztítás és fertőtlenítés (fizetés és termékek)

 

Takarmány (kompenzáció és megsemmisítés)

 

Felszerelés (kompenzáció és megsemmisítés)

 

ÖSSZESEN

 


III. MELLÉKLET

A 3. cikk (3) bekezdésében említett támogatható költségek

1.

Az állatok kényszerselejtezésének költsége:

a)

az e célra alkalmazott szakemberek fizetése és díja;

b)

a selejtezéshez használt fogyóeszközök és speciális felszerelések;

c)

szolgáltatások igénybevétele vagy felszerelés bérlése az állatoknak a selejtezés helyszínére történő szállításához.

2.

A tetemek megsemmisítésének költsége:

a)

állatifehérje-feldolgozás: szolgáltatások igénybevétele vagy felszerelés bérlése a tetemeknek a raktártelepre és az állatifehérje-feldolgozó üzembe történő szállításához, a tetemek raktározása, a tetemek kezelése az állatifehérje-feldolgozó üzemben és a liszt megsemmisítése;

b)

eltemetés: az e célra alkalmazott személyzet fizetése és díja, szolgáltatások igénybevétele vagy felszerelés bérlése a tetemek elszállításához, eltemetéséhez és az eltemetés helyének fertőtlenítéséhez használt termékek;

c)

elégetés: az e célra alkalmazott személyzet fizetése és díja, tüzelőanyag vagy más anyagok, szolgáltatások igénybevétele vagy felszerelés bérlése a tetemek elszállításához és az égetőüzem fertőtlenítésére használt termékek.

3.

A gazdaság tisztításának és fertőtlenítésének költsége:

a)

a tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt termékek;

b)

az e célra alkalmazott személyzet fizetése és díja.

4.

A szennyezett takarmány megsemmisítésének költsége:

a)

a takarmány beszerzési árán történő kompenzáció;

b)

szolgáltatások igénybevétele vagy felszerelés bérlése a takarmány elszállításához és megsemmisítéséhez.

5.

A szennyezett felszerelés megsemmisítéséért a kérdéses felszerelés piaci értékén járó kompenzáció költsége. A gazdasági épületek újjáépítésére vagy felújítására járó kompenzációs költségek és az infrastrukturális költségek nem támogathatók.


Top