EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0558

2004/558/EK: A Bizottság határozata (2004. július 15.) a 64/432/EG: K tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról (Az értesítés a B(2004) 2104. számú dokumentummal történt)(EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 249, 23.7.2004, p. 20–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 56–61 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 130 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 130 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 019 P. 6 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/558/oj

23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. július 15.)

a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról

(Az értesítés a B(2004) 2104. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/558/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére és 10. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A marhák fertőző rhinotracheitise a marhák 1. típusú herpesz vírus (BHV 1) fertőzésének legszembetűnőbb klinikai jeleinek leírása. Mint számos e vírussal történő fertőzés ez is szubklinikai lefolyású, a felügyeleti intézkedéseket inkább a fertőzés felszámolására kell irányítani, mint a tünetek kezelésére.

(2)

A 64/432/EGK irányelv E (II) melléklete a „marhák fertőző rhinotracheitisét” azon betegségek között sorolja fel, amelyek esetében nemzeti felügyeleti programok hagyhatók jóvá és további garanciák szükségesek.

(3)

Németország benyújtott egy programot, amely a BHV1 fertőzésnek az egész területén történő felszámolása céljára, amely megfelel a 64/432/EGK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak és szabályokat ír elő a marhafélék országon belüli szállítására, amelyek egyenértékűek a korábban Ausztriában, Olaszország Bolzano tartományában és Svédországban korábban foganatosított szabályokkal, amelyek sikeresen felszámolták a betegséget az említett országokban.

(4)

A Németország által benyújtott program, valamint amint azt ez a tagállam kérte, a marhafélék kereskedelmével kapcsolatban a program sikerének biztosítása céljából kért további garanciák a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelmében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise vonatkozásában alkalmazandó kiegészítő garanciák és az egyes tagállamok által benyújtott mentesítési programok jóváhagyása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004. március 1-i 2004/215/EK bizottsági határozat (2) által került jóváhagyásra.

(5)

További garanciák Dániára, Ausztriára, Finnországra és Svédországra, valamint Olaszország Bolzano tartományára vonatkozóan léteznek. E tagállamok úgy vélik, hogy területük mentes a marhák fertőző rhinotracheitisétől és Olaszország álláspontja ugyanez Bolzano tartomány esetében. A 64/432/EGK irányelv 10. cikkének (1) bekezdése szerint ezen országok benyújtották a Bizottságnak az ezt alátámasztó dokumentációt, különös tekintettel azon dokumentumokra, amelyek bizonyítják azt, hogy a helyzet nyomon követése folytatódik.

(6)

Azon tagállamok vagy azok régiói számára, amelyeket az említett betegségtől mentesként elismernek és amelyek jelenleg fel vannak sorolva a 93/42/EGK bizottsági irányelv (3) mellékletében, csak a marháknak a más tagállamokba tenyésztés vagy termelés céljából történő elindítására vonatkozó minimális előírásokat kell alkalmazniuk.

(7)

A laboratóriumokban végzett BHV1 tesztek szabványosítása céljából a Világ Állategészségügyi Szervezet (OIE) elfogadott egy erős pozitív, egy gyenge pozitív és negatív szérumot nemzetközi OIE BHV1 teszt szabványként, amelyek elérhetők az OIE Referencia Laboratóriumokban a Diagnosztikai Tesztek és Oltóanyagok Szabványainak Kézikönyvében (4) említett marhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozóan.

(8)

A marhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatban problémák merültek fel a különböző státuszú tagállamokból származó marhafélék Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatban.

(9)

Az átláthatóság okából és az intézkedések nyelvi egységességének biztosítása céljából helyénvaló egységes határozatban összefogni a német program jóváhagyását és a marhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozó további garanciákat és hatályon kívül helyezni a 2004/215/EK határozatot.

(10)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. melléklet táblázatában felsorolt tagállamok által az 1-es típusú marhaherpeszvírus fertőzöttségnek, a továbbiakban „a marhafélék fertőző rhinotracheitise” vagy „IBR”, az adott tagállamok régióiban történő felügyeletére és felszámolására benyújtott, az I. mellékletben lévő táblázat második oszlopában megadott programok jóváhagyásra kerülnek.

2. cikk

(1)   A II. mellékletben felsoroltakon kívüli tagállamokból vagy régiókból tenyésztési vagy termelési célból érkező és az I. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy azok régióiba szállítandó marhaféléknek legalább a következő további garanciákat kell biztosítaniuk:

a)

olyan gazdaságból kell érkezniük, amelyen a hivatalos információk szerint az utolsó 12 hónap során nem jegyezték fel a marhafélék fertőző rhinotracheitisének klinikai vagy patológiai bizonyítékát;

b)

az állatokat egy, az illetékes hatóság által jóváhagyott létesítményben 30 napig el kell szigetelni közvetlenül a szállítás előtt és az ugyanazon elszigetelő létesítményben az összes marhafélének az említett időszak alatt mentesnek kell maradnia a marhafélék fertőző rhinotracheitisének klinikai tüneteitől;

c)

az állatoknak és az ugyanazon elszigetelő létesítményben lévő összes marhafélének az elszigetelő létesítménybe történt megérkezésüket követően legalább 21 nappal később vett vérmintákon végrehajtott szerológiai teszten negatív eredményt kell mutatniuk a következő antitestek kimutatására vonatkozóan:

i)

a beoltott marhafélék esetében a BHV1 gE-glikoproteinje elleni antitest, vagy

ii)

a nem beoltott marhafélék esetében az egész BHV1 elleni antitest.

(2)   Az 1. bekezdés sérelmével a származási tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik a következő alternatív feltételek közül legalább egynek megfelelő marhaféléknek az I. mellékletben felsorolt régiókban lévő gazdaságokba történő elszállítását:

a)

az állatok az I. mellékletben felsorolt tagállamból származnak és legalább a III. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő BHV1 mentes gazdaságokból érkeznek,

b)

az állatokat hústermelésre szánják és megfelelnek a következő feltételeknek:

i)

az állatok egyaránt

a III. melléklet szerint BHV1 mentes gazdaságokból származnak, vagy

beoltott és rendszeresen újraoltott szülőtől származnak, vagy

gE-törölt oltóanyaggal a gyártó utasításai szerint beoltásra és ismételt újraoltásra kerültek, vagy

a származási tagállamban negatív eredményű szerológiai teszt alanyai voltak az 1. bekezdés c) pontjában említett antitestekre vonatkozóan, amely tesztet az elszállítás előtt 14 napon belül vett vérmintákon hajtottak végre, és

ii)

az állatokat rosszabb egészségi állapotú állatokkal való érintkezés nélkül szállítják egy ismeretlen BHV1 státuszú gazdaságba az I. mellékletben felsorolt céltagállamban, ahol a jóváhagyott nemzeti felszámolási program szerint az összes állatot istállóban hizlalják, és ahonnan az állatok csak közvetlenül a vágóhídra szállíthatók;

c)

az olyan gazdaságból származó állatok, ahol az összes 15 hónaposnál idősebb marhafélét beoltották, és rendszeresen újraoltották és a birtokon lévő összes 9 hónaposnál idősebb állat legfeljebb 12 hónapos időszakonként negatív eredményű szerológiai teszt alanya volt a BHV1 gE-glikoprotein antitest ellenében és az állatokat negatív eredménnyel vizsgálták az 1. bekezdés c) albekezdésének i) pontjában említett antitestek esetében az elszállítást megelőző 14 napon belül vett vérmintákon;

d)

az állatok a III. melléklet szerinti BHV1 mentes gazdaságokból származnak, amelyek olyan tagállamban vannak, amelyben a marhafélék fertőző rhinotracheitise kötelezően bejelentendő betegség és amelyekben a birtok körüli 5 kilométeres sugarú területen belül nem volt klinikai vagy patológiai bizonyíték az elmúlt 30 nap során és az állatokat negatív eredménnyel vizsgálták az 1. bekezdés c) albekezdésében említett antitestek esetében az elszállítást megelőző 14 napon belül vett vérmintákon.

(3)   A II. mellékletben felsoroltakon kívüli tagállamokból vagy régiókból érkező és az I. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy régiókba szállítandó vágásra szánt marhafélék közvetlenül a vágóhídra kerülnek leszállításra vagy egy jóváhagyott gyűjtőközpontba, ahonnan az állatok a 64/432/EGK irányelv 7. cikkének második francia bekezdése szerint kerülnek elszállításra a vágóhídra, levágás céljából.

(4)   A 64/432/EGK irányelv F mellékletének 1. modelljében megadott, az 1. bekezdésben említett módon az állatokhoz mellékelt egészségügyi igazolás C szakaszának 4. pontjába a következő információt kell beírni:

a)

az első francia bekezdés után: „IBR”;

b)

a második francia bekezdés után: „a 2004/558/EK bizottsági határozat 2. cikke …. bekezdésének … pontja”.

3. cikk

(1)   A II. mellékletben felsoroltakon kívüli tagállamokból vagy régiókból érkező, a marhák fertőző rhinotracheitisétől mentes, és a II. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy régiókba szállítandó tenyésztésre vagy termelésre szánt marhaféléknek a következő további garanciákkal kell rendelkezniük:

a)

az állatoknak biztosítaniuk kell a 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) albekezdéseiben előírt további garanciákat;

b)

az állatoknak és az ugyanazon a 2. cikk (1) bekezdésének b) albekezdésében említett elszigetelő létesítményben lévő egyéb marhaféléknek át kell esniük negatív eredménnyel egy, az elszigetelő létesítménybe történt érkezésüket követően legalább 21 nappal később vett vérmintákon végrehajtott szerológiai teszten a teljes BHV1 elleni antitest kimutatása céljából;

c)

az állatok nem lehettek korábban beoltva a marhák fertőző rhinotracheitise ellen.

(2)   A II. mellékletben felsoroltakon kívüli tagállamokból vagy régiókból érkező és a II mellékletben felsorolt tagállamokba vagy azok régióiba szállítandó levágásra szánt marhaféléket a 64/432/EGK irányelv 7. cikkének első francia bekezdése szerint közvetlenül a célvágóhídra kell szállítani levágás céljából.

(3)   A 64/432/EGK irányelv F mellékletének 1. modelljében megadott, az 1. bekezdésben említett módon az állatokhoz mellékelt egészségügyi igazolás C szakaszának 4. pontjába a következő információt kell beírni:

a)

az első francia bekezdés után: „IBR”,

b)

a második francia bekezdés után: „a 2004/558/EK bizottsági határozat 3. cikke …. bekezdésének … pontja”.

4. cikk

A II. mellékletben felsoroltakon kívüli tagállamokból vagy régiókból érkező és az I. vagy II. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy régiókba szállítandó tenyésztésre vagy termelésre szánt marhaféléknek a 2. cikk (1) bekezdésének a) albekezdésében előírt feltételeket kell teljesíteniük.

5. cikk

A tagállamok biztosítják azt, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének c) albekezdése ii) pontjában és a 3. cikk (1) bekezdésének b) albekezdésében említett, a teljes BHV1 elleni antitest kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálat szabványos legyen az OIE BHV1 vizsgálatok nemzetközi szabványaiban elfogadott erős pozitív, gyenge pozitív és negatív szérum szerint.

6. cikk

A 2004/215/EK határozat hatályát veszti.

7. cikk

E határozat 2004. július 26-án lép hatályba.

8. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 15-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja


(1)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb az 1226/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 67., 2004.3.5., 24. o.

(3)  HL L 16., 1993.1.25., 50. o. A legutóbb a 200/502/EK határozattal (HL L 200., 2000.8.8., 62. o.) módosított határozat.

(4)  Diagnosztikai Tesztek és Oltóanyagok Szabványainak Kézikönyve, 4. kiadás, 2000. augusztus.


I. MELLÉKLET

Tagállam

A tagállam azon régiói, amelyekre a 64/432/EGK irányelv 9. cikke szerint a marhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozóan további garanciák érvényesek

Németország

Az összes régió


II. MELLÉKLET

Tagállam

A tagállam azon régiói, amelyekre a 64/432/EGK irányelv 10. cikke szerint a marhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozóan további garanciák érvényesek

Dánia

Az összes régió

Olaszország

Bolzano tartomány

Ausztria

Az összes régió

Finnország

Az összes régió

Svédország

Az összes régió


III. MELLÉKLET

BHV1-mentes gazdaság

1.

Egy marhaféléket tartó gazdaság akkor tekinthető BHV1-fertőzésmentesnek, ha megfelel a következő feltételeknek:

1.1.

a gazdaság esetében nem volt regisztrálva BHV-fertőzés gyanúja az elmúlt 6 hónap során és a gazdaságban az összes marhaféle mentes a BHV1 fertőzést jelző klinikai tünetektől;

1.2.

csak a II. mellékletben felsorolt tagállamokban és régiókban lévő gazdaságokból vagy BHV1-mentes gazdaságokból származó marhafélék kerültek be a gazdaságba és a gazdaságban lévő egyik marha sem került érintkezésbe a II. mellékletben felsorolt tagállamokon vagy régiókon kívüli gazdaságokból vagy nem BHV1 mentes gazdaságokból származó marhafélékkel;

1.3.

a nősténymarhák csak a 88/407/EGK irányelv szerint előállított bikaspermával kerülnek mesterséges megtermékenyítésre, amely bikák negatív eredménnyel estek át a 2. cikk (1) bekezdése (c) albekezdésének (i) pontjában említett antitestekre vonatkozóan, vagy amely spermát a II. mellékletben felsorolt tagállamokban és régiókban lévő gazdaságokban vagy BHV1-mentes gazdaságokban lévő bikák szolgáltattak;

1.4.

Az alábbi ellenőrzési rendszerek legalább egyikét alkalmazzák a gazdaságban:

1.4.1.

a 2 (1) (c) cikkben említett antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel minden esetben legalább két vérmintán, amit 5-7 hónapos időközönként vettek az összes 9 hónaposnál idősebb nőstény és hím állattól, amelyeket tenyésztési célra használnak vagy szánnak;

1.4.2.

a BHV1 elleni antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel legalább két tejmintán vagy egy, legfeljebb 5 állattól vett pool tejmintán, amit 5–7 hónapos időközönként vettek az összes tejelő állattól, és a 2 (1) (c) cikkben említett antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel minden esetben legalább két vérmintán, amit 5–7 hónapos időközönként vettek az összes 9 hónaposnál idősebb nem tejelő nőstény állattól és az összes hím marhától, amelyeket tenyésztési célra használnak vagy szánnak;

1.4.3.

a tejtermelő gazdaságok esetében, ahol a marhák legalább 30 %-a tejelő tehén, a BHV1 elleni antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel minden esetben legalább három tejmintán, amit az alkalmazott vizsgálat specifikációjától függően legfeljebb 50 állattól legalább 3 hónapos időközzel gyűjtöttek és a 2 (1) (c) cikkben említett antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel minden esetben legalább egy vérmintán, amit az összes 9 hónaposnál idősebb nem tejelő nőstény állattól és az összes hím marhától vettek, amelyeket tenyésztési célra használnak vagy szánnak;

1.4.4.

a gazdaságban az összes marhaféle a II. mellékletben felsorolt tagállamokban és régiókban lévő gazdaságokból vagy BHV1 mentes gazdaságokból származik.

2.

Egy marhaféléket tartó gazdaság BHV1-mentes státusza megmarad, ha:

2.1.

az 1.1.–1.3. bekezdésekben foglalt feltételek érvényben maradnak, és

2.2.

az alábbi ellenőrzési rendszerek legalább egyikét alkalmazzák:

2.2.1.

a gazdaságban a 24 hónaposnál idősebb összes marhaféle negatív eredménnyel reagált a 2 (1) (c) cikkben említett antitest kimutatási szerológiai vizsgálatra, amit legfeljebb 12 hónapos időközzel vett vérmintán hajtottak végre;

2.2.2.

a BHV1 elleni antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel legalább egy egyedi tejmintán vagy egy, legfeljebb 5 állattól vett pool tejmintán, amit legfeljebb 12 hónapos időközönként vettek az összes tejelő állattól és a gazdaságban lévő 24 hónaposnál idősebb összes nem tejelő nőstény állat és hím állat negatív eredménnyel reagált a 2 (1) (c) cikkben említett antitest kimutatási szerológiai vizsgálatra, amit legfeljebb 12 hónapos időközzel vett vérmintán hajtottak végre;

2.2.3.

a tejtermelő gazdaságok esetében, ahol a marhák legalább 30 %-a tejelő tehén, a BHV1 elleni antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel minden esetben legalább két tejmintán, amit az alkalmazott vizsgálat specifikációjától függően legfeljebb 50 állattól legalább 3 hónapos és legfeljebb 12 hónapos időközzel gyűjtöttek és a 2. cikk (1) bekezdésének (c) albekezdésében említett antitest szerológiai vizsgálat került végrehajtásra negatív eredménnyel minden esetben legalább egy vérmintán, amit az összes 24 hónaposnál idősebb nem tejelő nőstény állattól és hím marhától vettek legfeljebb 12 hónapos időközönként.

3.

Egy marhaféléket tartó gazdaság BHV1 mentes státusza felfüggesztésre kerül, ha a 2.2.1.–2.2.3. bekezdésekben említett vizsgálatok során egy állat pozitívan reagál a 2. cikk (1) bekezdésének (c) albekezdésében említett antitestvizsgálat során;

4.

A 3. bekezdés szerint felfüggesztett BHV1mentes státusz csak azután állítható vissza, ha negatív eredménnyel járó szerológiai vizsgálat került végrehajtásra minden esetben két alkalommal legalább 2 hónapos időközzel és amely vizsgálat a szeropozitív állat eltávolítását követő 30 napon túl kezdődött meg, és ami a gazdaságban lévő összes marhafélén végrehajtott a 2. cikk (1) bekezdésének (c) albekezdésében említett, vérmintákon végrehajtott antitest vizsgálatból áll, vagy tejelő marhák esetében a BHV1 elleni antitest vizsgálatból áll, amit a egyedi vagy legfeljebb 5 állattól vett pool tejmintákon kerül végrehajtásra.


Top