EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1342

A Bizottság 1342/2004/EK rendelete (2004. július 22.) az 1520/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árukra szóló visszatérítési igazolásra vonatkozóan csökkentési együttható alkalmazásáról

OJ L 249, 23.7.2004, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1342/oj

23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/8


A BIZOTTSÁG 1342/2004/EK RENDELETE

(2004. július 22.)

az 1520/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árukra szóló visszatérítési igazolásra vonatkozóan csökkentési együttható alkalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó egyes árukra alkalmazandó kereskedelmi szabályok megállapításáról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazásának közös részletes szabályairól, valamint az e visszatérítések összegének a megállapítására szolgáló szempontokról szóló, 2000. július 13-i 1520/2000/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 8. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1520/2000/EK bizottsági rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerinti tagállami értesítések azt jelzik, hogy a beérkezett kérelmek teljes összege eléri az 443 844 247 EUR, ezzel szemben az 1520/2000/EK bizottsági rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerint a visszatérítési igazolásokra 2004. augusztus 1-jétől rendelkezésre álló összeg 31 519 560 EUR.

(2)

Csökkentési együtthatót kell kiszámítani az 1520/2000/EK bizottsági rendelet 8. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján. Ezt a csökkentési együtthatót kell tehát alkalmazni az 1520/2000/EK bizottsági rendelet 8. cikkének (6) bekezdésében meghatározottak szerint a visszatérítési igazolások formájában kérelmezett, 2004. augusztus 1-jétől felhasználandó összegekre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A visszatérítési igazolások iránti kérelmekben szereplő, 2004. augusztus 1-jétől felhasználandó összegekre 0,929 csökkentési együtthatót kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 22-én.

a Bizottság részéről

Olli REHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 177., 2000.7.15., 1. o. A legutóbb a 886/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 14. o.) módosított rendelet.


Top