EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1340

A Bizottság 1340/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EG: K tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

OJ L 249, 23.7.2004, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; közvetve hatályon kívül helyezte: 32004R1810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1340/oj

23.7.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/5


A BIZOTTSÁG 1340/2004/EK RENDELETE

(2004. július 22.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdése a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet létrehozta az áruk nómenklatúráját (a továbbiakban „Kombinált Nómenklatúra”), amely a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében kerül feltüntetésre.

(2)

A 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcslevek hozzáadottcukor-tartalmának meghatározása céljából a 2658/87/EGK rendelet átvette a Kombinált Nómenklatúra 20. árucsoportjához tartozó 5. a) kiegészítő megjegyzésébe a Közös Vámtarifáról szóló, 1968. június 28-i 950/68/EK tanácsi rendelet (2) által meghatározott értékeket. Az almalére vonatkozólag ezen értek 11.

(3)

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét módosító, 2001. szeptember 7-i 1776/2001/EK bizottsági rendelet (3) a Kombinált Nómenklatúra 5. kiegészítő megjegyzése módosításaként a 20. árucsoportba beillesztette az 5. b) kiegészítő megjegyzést. Az 5. b) kiegészítő megjegyzés értelmében a hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcslevek csak az esetben őrizhetik meg a 2009 vámtarifaszám alá tartozó eredeti gyümölcslé jellegüket, amennyiben gyümölcslétartalmuk legalább 50 tömegszázalék.

(4)

A Brix-érték alapján történő gyümölcslétartalom-számítási módszer – a Kombinált Nómenklatúra 20. árucsoportjához tartozó 2. b) kiegészítő megjegyzésében meghatározottak, továbbá a 20. árucsoport 5. a) kiegészítő megjegyzésében használt átalányérték szerint – a Kombinált Nómenklatúra 2009 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázó megjegyzésében van részletesen leírva (4).

(5)

Az 1776/2001/EK rendelet és a 2009 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázó megjegyzés hatálybalépését követően nyilvánvalóvá vált, hogy egyes 67-nél alacsonyabb Brix-értékű almalé-koncentrátumok – az 5. megjegyzés alkalmazása révén, illetve a 2009 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázó megjegyzést követő almalétartalom számítási eredménye alapján – kirekesztődtek a 2009 vámtarifaszám alól, annak ellenére, hogy a szóban forgó természetes almalevek hozzáadott cukrot nem tartalmaztak, viszont az almalésűrítmény nyeréséhez kivonták belőlük a vizet.

(6)

Más tekintetben tudományos tanulmányok bebizonyították, hogy mióta 1968-ban az almalevekre vonatkozólag bevezették a 11-es átalányértéket, új almafajtákat termesztenek és használnak fel az almalésűrítmények előállításához. Ezen új fajtákkal magas savtartalmuk révén a nem sűrített gyümölcslevek esetében akár 13-as Brix-átlagérték is elérhető. Ennek következtében ajánlatos az 1968-ban meghatározott 11-es érték átvizsgálása, illetve 13-ra történő átértékelése annak érdekében, hogy egyes, az új fajtákból nyert almalevek ne rekesztődjenek ki a 2009 vámtarifaszám alól.

(7)

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében megadott kombinált nómenklatúra 20. árucsoportjához tartozó 5. a) kiegészítő megjegyzést ennél fogva módosítani kell, következésképpen az „almalé: 11” bejegyzést törölni kell, és össze kell vonni a „más gyümölcs- vagy zöldséglé, köztük gyümölcslé keverékek: 13” bejegyzéssel.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra 20. árucsoportjához tartozó 5. a) kiegészítő megjegyzésében a második francia bekezdés „almalé: 11” törlésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 22-én.

a Bizottság részéről

Frederik BOLKESTEIN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 2344/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 346., 2003.12.31., 38. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 1968.7.22., 1. o. A legutóbb a 3529/87/EGK rendelettel (HL L 336., 1987.11.26., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 240., 2001.9.8., 3. o.

(4)  HL C 256., 2002.10.23., 84. o.


Top