EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AE0206

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (kodifikált szöveg) COM(2006) 543 final – 2006/0170 (COD)

HL C 97., 2007.4.28, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 97/12


Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Tárgy: „Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (kodifikált szöveg)”

COM(2006) 543 final – 2006/0170 (COD)

(2007/C 97/04)

2006. október 11-én a Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 175. cikkének (1) bekezdése alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a fenti tárgyban.

A bizottsági munka előkészítésével megbízott „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem ”szekció véleményét 2007. január 25-én elfogadta. (Előadó: Derek OSBORN.)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. február 15-16-án tartott, 433. plenáris ülésén (a február 15-i ülésnapon) 188 szavazattal 2 ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

1.   Bevezetés

1.1

Az Európai Bizottság javaslatának célja a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv, illetve az azt érintő, későbbi módosítások kodifikációja.

1.2

Az EGSZB határozottan támogatja az uniós jogszabályok rendszeres kodifikációját minden területen. Egyetért az Európai Bizottsággal és a többi intézménnyel abban, hogy az ilyen egységes szerkezetbe foglalás átláthatóbbá, a felhasználók számára hozzáférhetőbbé és közérthetőbbé teszi a joganyagot.

2.   Általános megjegyzések

2.1

Jelen esetben a kodifikáció azzal a további előnnyel bír, hogy a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló teljes uniós joganyagot még időben egyetlen irányelvben rögzíti, mielőtt új javaslatok születnének a téma jelenleg zajló felülvizsgálata során. Az egységes szerkezetbe foglalt irányelv így megkönnyíti majd az európai intézmények és más érdekelt felek által előterjesztett, esetleges új javaslatok mérlegelését.

2.2

Ebben az összefüggésben az EGSZB emlékeztet saját korábbi, 2003 decemberében elfogadott véleményére (1), amelyben a környezetszennyezés integrált megelőzésével és csökkentésével kapcsolatos intézkedések végrehajtása terén elért eredményekkel foglalkozott. Akkoriban az EGSZB aggodalmának adott hangot egy sor olyan probléma kapcsán, amelyekre az irányelv végrehajtása során addigra már fény derült. Ilyenek voltak az átültetésben tapasztalható késések és zavar, a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése keretében végzett ellenőrzésnek alávetett létesítményekkel szemben támasztott feltételek kialakításában észlelt késések és e folyamat átláthatóságának hiánya, a működő létesítmények ellenőrzésére vonatkozó következetes előírások kialakításának, valamint az engedélyezési feltételek betartatásának nehézségei, illetve számos egyéb aggály.

2.3

Azóta az Európai Bizottság cselekvési tervet dolgozott ki az Unió-szerte gyorsabb fejlődés elősegítésére, és az EGSZB örömmel konstatálja a végrehajtásról jelenleg készülő európai bizottsági tanulmányok alapján, hogy az EU számos részén a jelek szerint valóban felgyorsult a végrehajtás folyamata.

2.4

Mindemellett az EGSZB továbbra is aggodalmának ad hangot a végrehajtás egy sor vonatkozásával kapcsolatban. Különösen nyugtalanító, hogy nem egy tagország valószínűleg jelentős nehézségekkel lesz kénytelen szembenézni a tekintetben, hogy az irányelv követelményeinek megfelelően 2007 végéig minden létesítményét a környezetszennyezés integrált megelőzésére és csökkentésére kialakított ellenőrző rendszer hatálya alá helyezze. (A legtöbb európai országnak tíz éve volt a végrehajtás kiteljesítésére, és még az új tagállamoknak is körülbelül három év állt rendelkezésére ahhoz, hogy az érintett létesítmények ellenőrzésének legalább alapvető keretét kialakítsák.) Az EGSZB ugyancsak aggályainak ad hangot az átláthatóság hiánya miatt azzal kapcsolatban, hogy mi vezetett néhány illetékes hatóságot engedélyek kiadására olyan létesítmények esetén, amelyek meg sem közelítik a BREF-dokumentumokban rögzített kibocsátási értékeket. Az integrált értékelés alapkoncepcióját, melynek célja az eltérő közegekbe történő kibocsátásokkal történő ésszerű kereskedelem, nem mindig eredményesen ültetik át a gyakorlatba. Ugyancsak aggodalomra adnak okot az ellenőrzési eljárások gyakorisága és alapossága terén tapasztalt gyakorlatok közötti eltérések.

2.5

Az EGSZB továbbra is örömmel vállalja, hogy kifejtse véleményét a környezetszennyezés integrált megelőzésével és csökkentésével kapcsolatos joganyag felülvizsgálatára irányuló folyamat későbbi szakaszaiban. Addig is arra bíztatja az Európai Bizottságot és a többi intézményt, hogy – a végrehajtás tárgyában jelenleg végeztetett európai bizottsági tanulmányok által feltárt, igencsak vegyes kép fényében – legyenek készek jelentős új intézkedéseket megfontolni a hatályos jogszabályok végrehajtásának hathatósabbá tétele érdekében.

2.6

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése alkalmas arra, hogy folyamatos javulást idézzen elő a vállalkozások működési standardjaiban Európa-szerte. Mindezt úgy, hogy tekintetbe veszi a helyi feltételeket és körülményeket. De hosszú időbe telik, amíg helyzetét megszilárdítva a változás és a fejlesztés jelentős tényezőjévé növi ki magát a működés környezeti teljesítményének szolgálatában. Csak akkor őrizheti meg a vállalkozások és a civil társadalom egyéb összetevőinek bizalmát egyaránt, ha átlátható és következetes módon valósítják meg Európa-szerte. Ellenkező esetben nem válik a beruházási ciklus által kínált lehetőségek megragadását szolgáló, állandó teljesítménynövelés hajtóerejévé, veszélyezteti a tisztes versenyt, és fokozódó bizalmatlanságot kelt a környezeti teljesítmény, illetve a környezetminőség Európa-szerte történő javításának egész rendszerével szemben.

2.7

A hatályos jogszabályok kodifikációja a javasolt irányelvben önmagában is hasznos lépés, de úgy kell tekinteni, mint a további, a jelenlegi felülvizsgálat nyomán feltehetően szükségessé váló, a végrehajtást javító intézkedések puszta előkészítését.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

elnöke

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  HL C 80., 2004.3.30., 29-34. o.


Top