EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1223(03)

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

OJ C 317, 23.12.2006, p. 6–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 317/6


Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2006/C 317/05)

A határozat elfogadásának időpontja

2006.11.22.

Támogatás száma

NN 10/2006 (a korábbi N 405/2004. számú támogatás)

Tagállam

Egyesült Királyság

Régió

Wales

Megnevezése

Erdészeti támogatások – az erdőterületek támogatási programjának módosítása Wales-ben

Jogalap

Az 1967. és 1979. évi erdészeti törvények

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Támogatás az erdészeti ágazatban

A támogatás formája

Közvetlen támogatás

Költségvetés

BWW újratelepítési kísérleti program: 50 000 GBP

BWW szociális intézkedési kísérleti program: 30 000 GBP

Átmeneti újratelepítési támogatási program: 300 000 GBP

BWW újratelepítési támogatási program: 500 000 GBP

Támogatás intenzitása

Változó.

Időtartam

A Jobb erdőterületeket Wales-nek (Better Woodlands for Wales – BWW) újratelepítési kísérleti programja, és a BWW szociális intézkedési kísérleti programja 2004. december 1-jén kezdődött. A programok vagy megszűnnek, vagy BWW-ként beépítik őket a walesi vidékfejlesztési terv 2006. évi módosításába (WRDP – Welsh Rural Development Plan).

Átmeneti újratelepítési támogatási program: 2004. december 1-jétől a BWW-nak a WRDP módosításába való beépüléséig

BWW újratelepítési támogatási program: 2005. decemberétől kezdve 10 éven át

Gazdasági ágazatok

Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Defra

Eastbury House

30-34 Albert Embankment

London SE1 7TL

United Kingdom

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2006.11.22.

A támogatás hivatkozási száma

N 112/05

Tagállam

Litvánia

A támogatás megnevezése

Parama įsigyjant žemę

Jogalap

Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas (Žin., 2003, Nr. 15-600; 2004, Nr. 124-4490)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 889 „Dėl valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę“ (Žin., 2003, Nr. 69-3130) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 889“ Dėl valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę „pakeitimo“ projektas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 2003, Nr. 18-780; 2004, Nr. 175-6483)

Intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Megteremteni az ésszerűen vezetett mezőgazdasági üzemek létrehozásának feltételeit

A támogatás formája

Beruházási támogatás

Költségvetés

A 2005. február 25-én bejelentett összköltségvetés 12 millió LTL.

Az éves költségvetés 2 millió LTL

A támogatás intenzitása

Legfeljebb 40 %

Időtartam

2010-ig

Érintett gazdasági ágazatok

Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,

Gedimino pr. 19,

LT-01103, Vilnius

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2006.11.22.

A támogatás száma

N 117/06

Tagállam

Olaszország

A támogatás megnevezése

Documento di programmazione per il settore apistico

Jogalap

Legge n. 313/2004

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

A tervezett intézkedések célja a méhészeti ágazgat fenntartása és fejlesztése, a mezőgazdaság, a környezet és a társadalom számára nyújtott előnyök biztosítása érdekében, az érintett gazdasági ágazat nyereségességének és versenyképességének megteremtése révén.

A támogatás formája

Közvetlen támogatás

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 2 millió EUR

A támogatás intenzitása

Befektetések: Legfeljebb a támogatható kiadások 40 %-a (50 % a kedvezőtlen helyzetű térségben), 45 % (55 %) a fiatal gazdálkodók számára.

Technikai segítségnyújtás: legfeljebb a támogatható kiadások 99 %-a, vagy kedvezményezettként 100 000 EUR, három éven keresztül.

Minőségi termékek előállításának és értékesítésének elősegítése: legfeljebb a támogatható kiadások 99 %-a, vagy kedvezményezettként 100 000 EUR, három éven keresztül.

Kutatás és fejlesztés: A támogatható kiadások 99 %-áig.

Támogatás az állattenyésztési ágazat számára. Legfeljebb 70 %.

Időtartam

Három év

Érintett gazdasági ágazatok

Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministero delle politiche agricole

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2006.11.22.

A támogatás száma

N 435/06

Tagállam

Finnország

A támogatás megnevezése

Mezőgazdasági tevékenység beszüntetéséhez nyújtott támogatás

Jogalap

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006)

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Megkönnyíteni a mezőgazdasági tevékenység beszüntetését és a mezőgazdasági üzemek átadását.

A támogatás formája

Támogatás

Költségvetés

220 millió EUR

A támogatás intenzitása

Változó

Időtartam

2007.1.1. – 2010.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Mezőgazdasági tevékenységet folytató mezőgazdasági termelők (A0011 és A0012 NACE-kódok)

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2006.11.22.

A támogatás hivatkozási száma

N 489/05

Tagállam

Szlovákia

A támogatás megnevezése

Medzičilizie a.s.

Jogalap

Ustanovenie § 240 ods. 3a § 241 ods. 3 v spojení s ustanovením § 277a zákona č. 461 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721 2004 Z. z.,

Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 231/1999 Z. z. o státnej pomoci v znení neskorších predpisov,

Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 31/2004 v znení metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 52/2004.

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

A támogatás célkitűzése

Beruházási támogatás

A támogatás formája

Bírság törlése

Költségvetés

911 614 SKK

A támogatás intenzitása

21,7 %

A támogatás időtartama

Egyszeri kifizetés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Dunajská Streda

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2006.11.23.

A támogatás száma

N 441/2006, N 513/2006 és N 642/06

Tagállam

Ausztria

Régió

Alsó-Ausztria

A támogatás megnevezése

Természeti csapások okozta károk ellentételezésére nyújtott támogatás

Jogalap

Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden des Landes Niederösterreich

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

A 2006-os természeti csapások okozta károk ellentételezése

A támogatás formája

Támogatás

Költségvetés

Az N 564a/2004-es számú támogatásban említettek szerint az éves költségvetés becsült összege 70 000 EUR

A támogatás intenzitása

A támogatható károk 20–30 %-a, illetve különösen súlyos károk esetében azok 50 %-a

Időtartam

Egyszeri támogatás

Érintett gazdasági ágazatok

I. melléklet

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Gruppe Land- und Forstwirtschaft- Abteilung Landwirtschaftsförderung

Landhausplatz 1

A-3109 St. Pölten

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2006.11.23.

A támogatás száma

N 475/06

Tagállam

Olaszország

Régió

Szardínia

A támogatás megnevezése

Compensazione agli allevatori per i danni determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue)

Jogalap

Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/16 del 30 maggio 2006

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

A kéknyelvbetegség elleni oltásokból eredő veszteségek ellentéltelezésea szardíniai állattenyésztők számára

A támogatás formája

Közvetlen támogatás

Költségvetés

10 068 397,31 EUR

A támogatás intenzitása

Legfeljebb 100 %

Időtartam

Eseti

Gazdasági ágazatok

Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministero delle politiche agricole

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2006.11.23.

A támogatás száma

N 709/06

Tagállam

Olaszország

Régió

Calabria

Megnevezés

Interventi nelle zone agricole danneggiate (gelate dal 17 al 24 dicembre 2005 nella provincia di Cosenza)

Jogalap

Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

A mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt bekövetkezett károk kompenzálása

A támogatás formája

Közvetlen támogatás

Költségvetés

Lásd az NN 54/A/04 sz. jóváhagyott támogatási rendszert

Támogatás intenzitása

A károk 80 %-áig

A támogatás időtartama

A kifizetések végéig

Gazdasági ágazatok

Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministero delle politiche agricole

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Egyéb információk

A Bizottság által az NN 54/A/2004. számú állami támogatási dokumentáció (a C(2005)1622 végleges jelzésű, 2005. június 7-i bizottsági levél) keretében elfogadott program végrehajtására vonatkozó intézkedés.

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


Top