EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE1262

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a 2256/2003/EK határozat a helyes gyakorlat terjesztésére és az IKT átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról COM (2005) 347 final – 2005/0144 (COD)

OJ C 28, 3.2.2006, p. 89–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 28/89


Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: „Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a 2256/2003/EK határozat a helyes gyakorlat terjesztésére és az IKT átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról”

COM (2005) 347 final – 2005/0144 (COD)

(2006/C 28/20)

2005. október 10-én a Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 157. cikkének (3) bekezdése alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a fent említett kérdésben.

Az EGSZB elnöksége 2005. szeptember 27-én megbízta a „Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” szekciót a tárgyban folytatandó bizottsági munka előkészítésével.

A munka sürgősségére való tekintettel, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2005. október 26–27-én tartott, 421. plenáris ülésén (az október 27-i ülésnapon) főelőadót jelölt ki Daniel Retureau személyében, továbbá 79 szavazattal, 1 ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta a következő véleményt:

1.   Bevezetés

1.1

A MODINIS program (1) az alábbi Tanácsok célkitűzései folytatásának tekinthető: a 2000. március 23–24-i Lisszaboni Tanács (az EU gazdaságát a világ legversenyképesebb, tudásalapú gazdaságává tenni) és a 2000. június 19–20-i Feirai Tanács, amelynek során elfogadták az eEurope 2005 cselekvési tervet, valamint annak hosszú távú lehetőségeit, hogy hogyan lehet támogatni a tudásalapú gazdaságot, amely elősegíti az új információs és kommunikációs technológiák (IKT) elérhetőségét az Unió valamennyi polgára számára.

1.2

A MODINIS az információs társadalom többéves – a 2003–2005 közötti időszakra vonatkozó – finanszírozási programja, amely az – ez év végén lezáruló – eEurope terv folytatásának keretében jött létre; az Európai Bizottság a MODINIS 2006. végéig való meghosszabbítását javasolja, ami az együttműködést és a helyes gyakorlat alkalmazásának ösztönzését illeti az IKT, valamint az információs társadalom nyílt koordinációs módszerrel történő elemzésének terén (az eddig a kezdeti program részét képező hálózati és informatikai biztonsági kérdések ezentúl az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) hatáskörébe tartoznak, és már nem a MODINIS program finanszírozza azokat).

1.3

Cselekvési folytonosságot szükséges ugyanis biztosítani az eEurope terv 2005. év végi lezárulása, az i2010 kezdeményezés 2006. évi elindítása és az IKT-ra vonatkozó stratégiai támogatási program 2007-re előrehozott elindítása között. A MODINIS 2006. január 1–december 31. közötti időszakra való meghosszabbítása kiváltja a folytonossági megoldásokat; költségét 7,72 millió euróra becsülik. A 2006. évi prioritásokat és intézkedéseket tartalmazó, részletes munkaprogram jelenik meg a közeljövőben. A javasolt határozat jelentőséggel bír az EGT számára.

2.   Általános észrevételek

2.1

Az EGSZB már számos véleményben kifejtette nézetét – különböző alkalmakkal – az információs társadalom valamennyi ösztönző kezdeményezésének – például az eEurope terv – támogatása és előmozdítása érdekében, és a közeljövőben véleményt fog nyilvánítani az i2010-re vonatkozóan; úgy véli, hogy a tapasztalatcsere, a helyes gyakorlat terjesztése és mutatók bevezetése az információs társadalom elemzésére mind nélkülözhetetlenek, és hozzáadott értéket jelentenek az európai tudásalapú gazdaság versenyképessége, a kohézió és a társadalmi beilleszkedés, valamint a szakképzett munkaerő foglalkoztatása és a fenntartható növekedés elősegítése szempontjából.

2.2

Ennek kapcsán az EGSZB elsősorban azt kérte, hogy ösztönözzék a tagországokat konzultációs eljárások bevezetésére a program témáira vonatkozóan annak érdekében, hogy a lehető legjobban figyelembe lehessen venni a hálózatok gazdaságossága, a felhasználók és a szakértők által kifejtett javaslatokat és igényeket. Ez a keretprogram vonatkozásában is kívánatos, amely az eEurope szerepét veszi majd át, és amelynek esetében a szakképzettség és foglalkoztatás információs társadalombeli kérdései a szociális partnerekkel folytatott, mélyreható egyeztetések tárgyát kell, hogy képezzék.

2.3

Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság határozati javaslatát a MODINIS program egy évvel való meghosszabbítására nézve. Tájékoztatást kíván kapni az igen közeli jövőben az Európai Bizottság által a 2006. évre készített munkaprogramról.

Brüsszel, 2005. október 27.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

elnöke

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2002) 425 final – 2002/0187 CNS 2256/2003/EK határozat; EGSZB-vélemény: HL C 61., 2003.3.14.


Top