EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/322/16

UK-Edinburgh: Menetrend szerinti légi járatok működtetése – Az Egyesült Királyság által a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében meghirdetett ajánlattételi felhívás menetrend szerinti légi járatok működtetésére Glasgow és Campbeltown, illetőleg Glasgow és a Tiree-sziget között (Skóciában) EGT vonatkozású szöveg

OJ C 322, 17.12.2005, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/28


UK-Edinburgh: Menetrend szerinti légi járatok működtetése

Az Egyesült Királyság által a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében meghirdetett ajánlattételi felhívás menetrend szerinti légi járatok működtetésére Glasgow és Campbeltown, illetőleg Glasgow és a Tiree-sziget között (Skóciában)

(2005/C 322/16)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.   Bevezetés: A közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992.7.23-i 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Egyesült Királyság közszolgáltatási kötelezettségeket rótt a Glasgow és Campbeltown közötti, valamint a Glasgow és a Tiree-sziget közötti menetrend szerinti légijáratokra. E közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének feltételeit Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1996.12.21-i C 387/06 és C 387/07 közleménnyel hirdették ki, és Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1999.12.8-i C 355/03, 2002.12.13-i C 310/07, 2003.11.19-i C 278/05 és 2005.12.16-i C 321 közlemény szerint módosították.

Az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy a fent említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott eljárás keretében a járatokhoz való hozzáférést továbbra is egyetlen fuvarozóra korlátozza, és ajánlattételi felhívást követően e járatok működtetésének jogát 2006.4.1-jétől átadja, ha 2006.3.1-jén nincs olyan légifuvarozó, amely az előírt közszolgáltatási kötelezettségeknek megfelelően és pénzügyi ellentételezés igénylése nélkül elkezdett menetrend szerinti légi járatokat üzemeltetni Glasgow és Campbeltown között, valamint Glasgow és a Tiree-sziget között, vagy erre készen áll.

2.   Az ajánlattételi felhívás tárgya: Menetrend szerinti légi járatok működtetése 2006.4.1-jétől Glasgow és Campbeltown között, valamint Glasgow és a Tiree-sziget között, eleget téve a közszolgáltatási kötelezettségeknek, amelyeket ezekre a járatokra írtak elő, és Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1996. december 21-i C 387/06 és C 387/07 közleménnyel hirdettek ki, majd Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1999. december 8-i C 355/03, 2002.12.13-i C 310/07, 2003.11.19-i C 278/05 és 2005.12.16-i C 321 közlemény szerint módosítottak.

3.   Részvétel: Minden közösségi légifuvarozó részt vehet, aki rendelkezik a légifuvarozók engedélyezéséről szóló, 1992.7.23-i 2407/92/EGK tanácsi rendelet szerinti, valamely tagállam által kiállított, érvényes üzemeltetési engedéllyel. A járat üzemeltetése a Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAA) szabályozási rendszerének hatálya alatt történik.

4.   Ajánlattételi eljárás: Erre az ajánlattételi eljárásra a 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése d), e), f), g), h) és i) pontjának rendelkezései vonatkoznak.

5.   Ajánlattételi dokumentáció/képesítések stb.: Az ajánlatkérőnél, az alábbi címen lehet ingyen hozzájutni a hiánytalan ajánlattételi dokumentációhoz, beleértve az ajánlattételi formanyomtatványt, a szolgáltatásleírást, a szerződési feltételeket és azok mellékleteit, továbbá a közszolgáltatási kötelezettségek eredeti leírását, amelyet Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1996.12.21-i C 387/06 és C 387/07 közleménnyel hirdettek ki, és Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1999.12.8-i C 355/03, 2002.12.13-i C 310/07, 2003.11.19-i C 278/05 és 2005.12.16-i C 321. közlemény szerint módosítottak:

Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department, Transport Division 2/2, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ, United Kingdom. Tel. (44-131) 244 08 54. Fax (44-131) 244 08 71. (Contact: Grace McGuire, SEETLLD - Transport Division 2/2).

A légitársaságoknak az ajánlattételi dokumentáció részeként igazolást kell benyújtaniuk pénzügyi helyzetükről (be kell mutatni az éves üzleti beszámolót és az ellenőrzött elszámolásokat 3 évre visszamenőleg, feltüntetve az elmúlt 3 év forgalmát és adózás előtti nyereségét), a korábbi tapasztalataikról és a leírt szolgáltatások biztosításához szükséges műszaki felkészültségükről. Az ajánlatkérő hatóság fenntartja annak jogát, hogy további információkat kérjen az ajánlattevő pénzügyi és műszaki erőforrásaira és adottságaira vonatkozóan.

A Glasgow–Campeltowm és a Glasgow–Tiree-sziget légiközlekedési útvonal üzemeltetési joga egyetlen szerződésbe foglalva is átadható, de lehet csak az egyik útvonal üzemeltetésére is ajánlatot benyújtani. Ennek megfelelően az ajánlatkérő hatóság fenntartja magának a jogot, hogy vagy csak az egyik vagy mindkét szolgáltatásra együttesen benyújtott ajánlatot fogadja el, az ajánlattevőknek pedig minden ajánlatra külön költségszámítást kell készíteniük. A külön-külön és az összevontan benyújtott ajánlatokat egyaránt aszerint bírálják el, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt időszakban mely ajánlat(ok) révén lehet gazdaságilag a legelőnyősebben megoldani a két járat üzemeltetését. Az ajánlatokat font sterlingben kifejezve, a csatolt igazoló okmányokat angol nyelven kell benyújtani. A szerződést úgy kell tekinteni, mint amely a skót jogszabályok hatálya alatt jött létre és a skót bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

6.   Pénzügyi ellentételezés: A benyújtott ajánlatokban meg kell jelölni a járat üzemeltetéséért ellentételezésül igényelt összeget a tervezett kezdőnaptól számított három évre vonatkozóan (évenként lebontva). Az ellentételezést a szolgáltatásleírással összhangban kell kiszámítani. Az ellentételezés véglegesen megállapított felső határát csak az üzemeltetés feltételeiben bekövetkező, előre nem látható változás esetén lehet felülvizsgálni.

A szerződést a skót miniszterek ítélik oda. A szerződés alapján teljesített kifizetések font sterlingben történnek.

7.   A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése: A 2006.4.1-jei kezdettel létrejött hároméves szerződés 2009.3.31-én jár le. A szerződés bármilyen módosítása vagy felmondása csak a szerződési feltételeknek megfelelően történhet. A szolgáltatásnyújtás megváltoztatása csak az illetékes hatóság beleegyezésével lehetséges.

8.   A szerződés teljesítésének elmulasztása esetén kiszabott bírságok: Abban az esetben, ha a légifuvarozó a járat üzemeltetését bármilyen okból elmulasztja, a skót miniszterek a járatkiesések arányában – az alábbiakra is figyelemmel – csökkenthetik az ellentételezést, azzal a megszorítással, hogy a skót miniszterek az ellentételezést ilyen indokkal nem csökkenthetik, ha a járatkiesés az alábbi okok bármelyikére vezethető vissza, nem pedig a légifuvarozó cselekedeteire vagy mulasztásaira:

időjárási és ár-apály viszonyok;

repülőtér bezárása;

biztonsági okok;

sztrájk;

védelmi okok.

A szerződési feltételeknek megfelelően a légifuvarozónak indokolnia kell a járat üzemeltetésének elmulasztását.

9.   Az ajánlatok benyújtásának határideje: E felhívás kihirdetésétől számított 1 hónap.

10.   Az ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat az 5. pontban megadott címre kell eljuttatni. A skót kormánynak az iparral, a közlekedéssel és az egész életen át tartó tanulással foglalkozó minisztériuma, valamint a skót beszerzési és kereskedelmi kormányszolgálat jelöli ki az ajánlatok felbontására jogosult személyeket.

11.   Az ajánlattételi felhívás érvényessége:: A 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében ezen ajánlattételi felhívás érvényességének feltétele, hogy 2006.3.1-jéig egyetlen közösségi légifuvarozó se mutasson fel olyan tervet, amellyel megoldható a szóban forgó járatok üzemeltetése 2006.4.1-jei vagy annál korábbi kezdettel, az előírt, módosított közszolgáltatási kötelezettségekkel összhangban, pénzügyi ellentételezés nélkül.


Top