EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/244/06

Felhívás ajánlattételre – Közös összehangolt uniós program üzleti és fogyasztói felmérésekre

OJ C 244, 1.10.2004, p. 21–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 244/21


FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

Közös összehangolt uniós program üzleti és fogyasztói felmérésekre

(2004/C 244/06)

1.   ÖSSZEFÜGGÉSEK

Az Európai Bizottság ajánlattételi felhívást bocsát ki, azzal a céllal, hogy hosszú távú együttműködést alakítson ki a felmérések területén, az üzleti és fogyasztói felmérések közös összehangolt programjának részeként (amelyet a Bizottság 2000. november 29-én fogadott el), amelyek elvégzésére a Cseh Köztársaságban, Cipruson, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Máltán, Lengyelországban, a Szlovák Köztársaságban és Szlovéniában (a továbbiakban: „új EU-tagállamok”), Luxemburgban és Bulgáriában, Horvátországban és Romániában kerül sor. Ez az együttműködés egy partnerségi keretmegállapodás formáját ölti a Bizottság és az új EU-tagállamokban, Luxemburgban, illetve Bulgáriában, Horvátországban és Romániában működő szakosodott testületek között, egy hároméves időszakra.

A program arra irányul, hogy információkat gyűjtsön az új EU-tagállamok gazdaságáról, annak érdekében, hogy konjunktúrájuk összehasonlítható legyen az EMU (Európai Monetáris Unió) vezetésének céljaira. Az EMU gazdaságfelügyeleti folyamatában ez nélkülözhetetlen eszközzé vált ugyanúgy, mint az általános gazdaságpolitikai célok számára.

2.   CÉL ÉS TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

2.1.   Célkitűzések

A közös összehangolt program szakosodott testületeket/intézeteket von be a véleményfelmérések elvégzésébe, a közös finanszírozás alapján. A Bizottság arra törekszik, hogy olyan testületekkel és intézetekkel kössön megállapodást, amelyek kellő felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy egyet vagy többet elvégezzenek az alábbi felmérések közül a következő három évben:

a beruházás, építés, kiskereskedelem és szolgáltatások felmérése az új EU-tagállamokban, Bulgáriában, Horvátországban és Romániában,

kiskereskedelmi és szolgáltatási felmérések Luxemburgban,

ipari és fogyasztói felmérések Horvátországban,

a Bizottság szervez ad hoc felméréseket is, egyes gazdasági témákról. Ezek az ad hoc felmérések eleve sokkal inkább alkalomszerűek, és a havi jelentések kiegészítéseképpen valósulnak meg, a havi jelentéseknél bevált mintákat alkalmazva ahhoz, hogy információkat szerezzenek be egyes gazdaságpolitikai kérdésekről.

A felmérések az ipari, beruházási, építési, kiskereskedelmi és szolgáltatási ágazatok vezetőit, valamint a fogyasztókat veszik célba.

2.2.   Technikai előírások

2.2.1.   A felmérés időzítése és beszámolás az eredményekről

A következő táblázat áttekintést ad az ennek az ajánlati felhívásnak a keretében kért felmérésekről.

A felmérés megnevezése

A vizsgált ágazatok száma/méretkategóriák

A feltett kérdések száma havonta

A feltett kérdések száma negyedévente

Ipari felmérés

56/-

7

9

Beruházási felmérés

8/6

2 kérdés március-áprilisban

4 kérdés október-novemberben

Építőipari felmérés

5/-

5

1

Kiskereskedelmi felmérés

9/-

6

-

Szolgáltatások felmérése

19/-

6

1

Fogyasztói felmérés

25/-

12

3

A havonkénti felméréseket minden hónap első két hetében kell elvégezni, és az eredményeket e-mailben meg kell küldeni a Bizottságnak, legalább 4 munkanappal a hónap vége előtt és azzal a naptárral összhangban, amely a juttatási megállapodásban szerepel majd.

A negyedévenkénti felméréseket minden negyedév első hónapjának első két hetében kell elvégezni (januárban, áprilisban, júliusban és októberben), és az eredményeket e-mailben meg kell küldeni a Bizottságnak, legalább 4 munkanappal január, április, július és október vége előtt és azzal a naptárral összhangban, amely a juttatási megállapodásban szerepel majd.

A hathavonkénti felméréseket március-áprilisban és október-novemberben kell elvégezni, és az eredményeket e-mailben meg kell küldeni a Bizottságnak, legalább 4 munkanappal május és december vége előtt – értelemszerűen – és azzal a naptárral összhangban, amely a juttatási megállapodásban szerepel majd.

Az ad hoc felmérések esetében a kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy tartja magát az azokra meghatározott konkrét időbeosztásokhoz.

2.2.2.   Az üzleti és fogyasztói felmérések közös összehangolt EU programjának módszertana

A módszertanról részleteket a felhasználói útmutatóban talál a következő címen:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   IGAZGATÁSI ELŐÍRÁSOK ÉS IDŐTARTAM

3.1.   Igazgatási előírások

A testületet vagy intézetet maximum három évre kell kiválasztani. A Bizottság hosszú távú együttműködést kíván kialakítani a sikeres pályázókkal. Ennek céljából egy hároméves partnerségi keretmegállapodást kötnek a felek. Ennek a partnerségi keretmegállapodásnak az értelmében, amely meghatározza a közös célkitűzéseket és a tervezett akciók jellegét, három konkrét éves juttatási megállapodás köthető a felek között. Ezek közül a konkrét juttatási megállapodások közül az első a 2005 májusától 2006 áprilisáig tartó időszakra vonatkozik.

3.2.   Időtartam

A felmérések május 1-jétől április 30-ig tartanak. Az akció időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot (a 13 hónapot a beruházási felmérés esetében).

4.   PÉNZÜGYI KERETEK

4.1.   A közösségi finanszírozás forrásai

A kiválasztott műveleteket a 01.02.02 – A gazdasági és monetáris unió koordinációja és felügyelete költségvetési tétel finanszírozza.

4.2.   A becsült teljes közösségi költségvetés erre a felhívásra

A teljes rendelkezésre álló éves költségvetés ezekre a felmérésekre 650 000 euró körül van.

A kedvezményezettek száma valószínűleg valahol 12 és 24 között lesz, a beérkező ajánlatoktól függően.

4.3.   A közösségi társfinanszírozás százalékos aránya

A Bizottság aránya a társfinanszírozásban nem haladhatja meg a kedvezményezettnél az egyes felmérések során felmerült támogatható költségek 50 %-át.

4.4.   Az akció finanszírozása a kedvezményezett részéről és a felmerült támogatható költségek

Támogatható költségek csak az éves konkrét juttatási megállapodásnak valamennyi partner által történt aláírása után merülhetnek fel – leszámítva a kivételes eseteket – és semmi körülmények között nem a juttatás megpályázása előtt. A természetbeni hozzájárulások nem tekinthetőek támogatható költségeknek.

Egy partnerségi keretmegállapodás szerint a kedvezményezett felkérést kap arra, hogy minden évben részletes költségvetést nyújtson be, amely tartalmaz egy becslést a költségekről és az akció finanszírozásáról, euróban kifejezve. A költségvetés az éves konkrét juttatási megállapodás melléklete lesz. A Bizottság ezt követően felhasználhatja ezeket a számokat ellenőrzési célokra.

5.   TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK

5.1.   A pályázók jogállása

Az ajánlattételi felhívás nyitva áll a testületek és intézetek (jogi személyek) előtt, amelyek székhelye valamelyik EU-tagállamban, Bulgáriában, Horvátországban vagy Romániában van. A pályázóknak be kell mutatniuk, hogy jogi személyiséggel rendelkeznek, és át kell adniuk a megkövetelt dokumentációt, a szabványos jogalanyi formanyomtatvánnyal.

5.2.   Kizárási okok

A pályázatokat nem veszik figyelembe a juttatáshoz, ha a pályázók az alábbi helyzetek egyikében vannak (1):

a)

csődben vagy végelszámolás alatt vannak, vagy ügyeik irányítása bírósági hatáskörben van, hitelezői megállapodásra léptek, felfüggesztették üzleti tevékenységüket, ezekben az ügyekben peres eljárás folyik ellenük, vagy bármely ezzel analóg helyzetben vannak, a nemzeti jogrendszerben vagy szabályozásokban meghatározott hasonló eljárás folytán;

b)

szakmai magatartásukkal kapcsolatos bűncselekmény miatt jogerős ítéletet hoztak ellenük;

c)

súlyos szakmai kötelességszegést követtek el, ami a szerződő hatóság által ellenőrizhető módon bizonyított;

d)

nem teljesítették szociális biztonsági járulékfizetési kötelezettségüket vagy az adók fizetését annak az illetőségük szerinti ország vagy a szerződő hatóság országának jogi előírásai szerint, vagy annak az országnak az előírásai szerint, ahol a szerződés teljesítése történik;

e)

jogerős ítélet született velük szemben csalás, korrupció, bűnszövetkezetben való részvétel, vagy bármely más, a Közösségek pénzügyi érdekei számára káros illegális tevékenység miatt;

f)

egy másik beszerzési eljárásban vagy juttatás nyújtásával kapcsolatos, a Közösség költségvetéséből finanszírozott eljárásban megállapították róluk, hogy súlyos szerződésszegést követtek el szerződéses kötelezettségeik betartásának elmulasztásával;

g)

összeférhetetlenség áll fenn velük kapcsolatban;

h)

bebizonyosodott, hogy félrevezetést követtek el a megkövetelt információk átadása során, vagy elmulasztották megadni ezeket az információkat.

A pályázóknak igazolniuk kell a szabványos támogathatósági formanyomtatvánnyal, hogy nincsenek az 5.2. a)–f) pontok alatt felsorolt helyzetek egyikében sem.

5.3.   Igazgatási és pénzügyi bírságok

1.

A szerződésben foglalt bírságok alkalmazásának sérelme nélkül a jelöltek vagy ajánlattevők vagy szerződők, akik hamis nyilatkozatokat tettek, vagy megállapítást nyert, hogy súlyosan megszegték szerződéses kötelezettségeiket egy korábbi beszerzési eljárásban, kizárandók minden, a Közösség költségvetéséből finanszírozott szerződésből vagy juttatásból, legfeljebb két évre attól az időponttól kezdődően, amikor a vétség megállapítása megtörtént, ahogyan azt a szerződővel lefolytatott egyeztetési eljárás megerősítette. Ez az időszak három évre növelhető abban az esetben, ha az első vétséget öt éven belül ismételten elkövetik.

Azoknak a pályázóknak vagy jelölteknek, akiket hamis nyilatkozattételben vétkesnek találtak, pénzügyi bírságot is kell fizetniük, amely a megadott szerződés teljes értékének 2 %-ától 10 %-áig terjedő összeg lehet.

Azoknak a szerződőknek, akikről kiderült, hogy súlyosan megszegték szerződéses kötelezettségeiket, a kérdéses szerződés teljes értékének 2 %-ától 10 %-áig terjedő összegű pénzbírságot kell fizetniük. Ez az arány 4 %-től 20 %-ig növelhető abban az esetben, ha az első vétséget öt éven belül ismételten elkövetik.

2.

Az 5.2. a), c) és d) pontokban jelzett esetekben a jelöltek, vagy pályázók minden szerződésből és juttatásból kizárandók, legfeljebb két évre attól az időponttól kezdődően, amikor a vétség megállapítása megtörtént, ahogyan azt a szerződővel lefolytatott egyeztetési eljárás megerősítette.

Az 5.2. b) és e) pontokban jelzett esetekben a jelöltek, vagy pályázók minden szerződésből és juttatásból kizárandók, legalább egy évre és legfeljebb négy évre az ítéletről szóló értesítés időpontjától kezdődően.

Ez az időszak öt évre növelhető abban az esetben, ha a vétséget az első alkalomtól vagy az első ítélettől számított öt éven belül ismételten elkövetik.

3.

Az 5.2. e) pontban hivatkozott esetek a következők:

a)

csalás esetei, ahogyan azokat a Tanács 1995. július 26-i jogi aktusa által megfogalmazott, az Európai Közösségi pénzügyi érdekeinek védelméről szóló konvenció 1. cikke jelzi;

b)

korrupció esetei, ahogyan azokat a Tanács 1997. május 26-i jogi aktusa által megfogalmazott, az Európai Közösségek tisztviselőit vagy az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni harcról szóló konvenció 3. cikke jelzi;

c)

bűnszövetkezetben való részvétel esetei, ahogyan azokat a Tanács 98/733/JHA közös akciója 2. cikkének (1) bekezdése meghatározza;

d)

pénzmosás esetei, ahogyan azokat a 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikke meghatározza.

6.   KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A pályázóknak stabil és elégséges finanszírozási forrásokkal kell rendelkezniük tevékenységük folytatásához az egész időszakban, amelynek során az akció megvalósul, vagy abban az évben, amelyre a juttatást megadják, és részt kell venniük annak finanszírozásában. Rendelkezniük kell azzal a szakmai hozzáértéssel és képzettséggel, amely a javasolt akció vagy munkaprogram megvalósításához szükséges.

6.1.   A pályázók pénzügyi képességei

A pályázóknak rendelkezniük kell azzal a pénzügyi képességgel, hogy a javasolt műveletet elvégezzék, és meg kell adniuk mérlegeiket és eredménykimutatásaikat a két utolsó lezárt pénzügyi évre. Ezt a kikötést nem kell alkalmazni a közszolgálati testületekre és a nemzetközi szervezetekre.

6.2.   A pályázók működésre való képessége

A pályázóknak rendelkezniük kell azzal a működésre való képességgel, amely a javasolt művelet elvégzéséhez szükséges, és biztosítaniuk kell az ezt alátámasztó megfelelő dokumentációt.

A következő kritériumok felhasználására kerül sor a pályázó képességének értékeléséhez:

Legalább hároméves bizonyított tapasztalat minősítő jellegű üzleti és fogyasztói felmérések előkészítésében és elvégzésében.

Bizonyított tapasztalat a következő területek közül legalább kettőben:

1.

üzleti és fogyasztói felmérések eredményeinek értékelése, módszertani kérdések (minták, kérdőívek és megszervezés), valamint elemzés;

2.

mutatószámok képzése az üzleti és fogyasztói felmérések eredményeiről;

3.

az üzleti és fogyasztói felmérések eredményeinek felhasználása a konjunktúra- és makrogazdasági elemzésekben és kutatásban, a statisztikai és ökonometriai módszerek használata, beleértve az ágazati elemzést;

4.

ökonometriai modellek vagy más előrejelzési eszközök.

Képesség arra, hogy az üzleti és fogyasztói felmérések közös összehangolt EU-programjának módszertanát alkalmazzák és a Bizottság utasításainak megfeleljenek: teljesítsék a havonkénti beszámolási határidőket, javításokat és változtatásokat eszközöljenek a felmérési programban a Bizottság szolgálatainak kérése szerint, azoknak a megállapodásoknak megfelelően, amelyeket az együttműködő testületek/intézetek képviselőinek koordinációs megbeszélésein értek el.

7.   MEGÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK

A következő kritériumok felhasználására kerül sor a megállapodás megítéléséhez a sikeres jelöltek számára:

a jelölt szakértelmének és tapasztalatának mértéke a 6.2. pontban említett esetekben,

a javasolt felmérési módszertan, beleértve a minta megtervezését, a minta méretét, a lefedettségi arányt, a válaszadási arányt,

a jelölt szakértelmének és tudásának mértéke annak az ágazatnak és országnak a speciális felmérési vonásairól, ahol a felmérés(eke)t elvégezni kívánják,

a jelölt munkaszervezetének hatékonysága, a rugalmasság, az infrastruktúra, a szakképzett munkaerő és a munka elvégzéséhez szükséges eszközök, az eredményekről szóló beszámoló elkészítése, a felmérések előkészítésében való részvétel szempontjából a közös összehangolt program keretében és a Bizottsággal való kapcsolattartásban,

fajlagos érték.

8.   GYAKORLATI ELJÁRÁSOK

8.1.   Az ajánlatok elkészítése és benyújtása

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a kitöltött és aláírt szabványos ajánlati formanyomtatványt és minden olyan dokumentumot, amelyre az ajánlati formanyomtatványban hivatkozás történik.

Minden pályázathoz egy aláírt eredeti példányt és két másolatot kell leadnia a pályázónak.

A következők a Bizottságtól szerezhetők be:

a szabványos ajánlattételi formanyomtatvány,

minta a partnerségi keretmegállapodáshoz,

a konkrét juttatási megállapodás mintája, azzal a melléklettel együtt, amely az akció részletes leírását tartalmazza,

egy szabványos költségvetés-tervezet a felmérés költségeinek becslésével és a finanszírozási tervvel,

szabványos pénzügyi megfeleltetési formanyomtatvány,

a szabványos jogalanyi formanyomtatvány,

a szabványos nyilatkozati formanyomtatvány a támogathatóságról;

a)

ezek letöltésével a következő Internet-címről:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/tenders/call0406_en.htm

b)

Amennyiben az előző lehetőség nem áll fenn, a Bizottságnak írt levéllel, a következő címre:

European Commission

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

BU-1 3/146

B-1049 Brussels

Fax No (+32-2) 296 36 50

Kérjük, tüntesse fel a következőt: „Call for proposals – ECFIN/2004/A3-01”;

A Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy ezeket a szabványos dokumentumokat a közös összehangolt program szükségleteinek és/vagy a költségvetés kezelésével kapcsolatos korlátozásoknak megfelelően módosítsa.

Az ajánlatokat az Európai Közösség valamelyik hivatalos nyelvén kell benyújtani, angol, francia vagy német nyelvű fordítással együtt, ahol ez szükséges.

Akár kézbesítéssel, akár postán történik a beküldés, az ajánlatoknak zárt borítékban kell lenniük, egy másik lezárt borítékon belül.

A külső borítón az alábbi, 8.3. pontban megadott címet kell feltüntetni és azon fel kell tüntetni a „Call for proposals – ECFIN/2004/A3-01” jelzést.

A lezárt belső borítékon, amely az ajánlatot tartalmazza, a következőt kell feltüntetni: „Call for proposals – ECFIN/2004/A3-01, not to be opened by the internal mail department”.

A Bizottság értesíti a jelölteket arról, hogy ajánlatuk megérkezett, annak az átvételi elismervénynek a visszaküldésével, amelyet az ajánlattal együtt adtak be.

8.2.   Az ajánlatok tartalma

8.2.1.   Adminisztrációval kapcsolatos ajánlat

Az adminisztrációval kapcsolatos ajánlatnak tartalmaznia kell:

a megfelelően kitöltött és aláírt szabványos jogalanyi formanyomtatványt és a kért, azt alátámasztó dokumentációt, amely bizonyítja a testület vagy intézet jogállását,

a megfelelően kitöltött és aláírt szabványos pénzügyi megfeleltetési formanyomtatványt,

a megfelelően aláírt szabványos nyilatkozattételi formanyomtatvánnyal a pályázó támogathatóságáról,

a testület vagy intézet szervezeti diagramját, amely bemutatja a felmérések elvégzéséért felelős vezetők, illetve az érdemi munkát végzők nevét és beosztását,

a testület vagy intézet nyilatkozatát arról, hogy kész aláírni a szabványos partnerségi keretmegállapodást és a konkrét juttatási megállapodást, amennyiben kiválasztásra kerülnek,

a megfelelő pénzügyi helyzetről szóló igazolást. a mérlegeket és eredménykimutatásokat az előző két lezárt pénzügyi évre szintén mellékelni kell.

8.2.2.   Technikai kérdésekkel kapcsolatos ajánlat:

A technikai kérdésekkel kapcsolatos ajánlatnak tartalmaznia kell:

a testület vagy intézet tevékenységeinek leírását, amely lehetővé teszi szakképzettségének, valamint a 6.2. pont szerinti szükséges területeken meglévő tapasztalatának és időtartamának megítélését. Ez jelenti a tanulmányokat, szolgáltatási szerződéseket, tanácsadási munkát, felméréseket, publikációkat vagy más, korábban végzett munkát, megjelölve az ügyfél nevét és jelezve, ha valamelyik munka az Európai Bizottság számára készült. legfontosabb tanulmányokat és/vagy eredményeket mellékelni kell,

egy részletes leírást a megvalósító szervezetről, amely a felméréseket végzi. A vonatkozó dokumentációt mellékelni kell a pályázó rendelkezésére álló infrastruktúráról, létesítményekről, erőforrásokról és szakképzett munkaerőről (rövid önéletrajzok),

a felmérés módszertanának részletes leírását: mintavételi módszerek, mintavételi hibák és megbízhatósági intervallumok, a minták mérete és a becsült válaszadási arány,

az alvállalkozásba adandó feladatok részletes leírása.

8.2.3.   Pénzügyi ajánlat

A pénzügyi ajánlatnak tartalmaznia kell:

a megfelelően kitöltött és részletezett szabványos költségvetés-tervezetet (euróban), amely 12 hónapra vonatkozik, minden egyes felmérésre, és tartalmaz egy finanszírozási tervet az akcióra, valamint egy részletes lebontást a támogatható összes és egységszintű költségről a felmérés elvégzéséhez, beleértve az alvállalkozói költségeket,

egy dokumentumot a más szervezetektől kapott pénzügyi hozzájárulás igazolására, amennyiben ez értelmezhető.

8.3.   Az ajánlatok beadásához használandó cím

European Commission

Directorate-General ECFIN

„Call for proposals – ECFIN/2004/A3-01”

Unit ECFIN R-2

BU-1 3/13

B-1049 Brussels

8.4.   A juttatásra való pályázatok beadásának határideje

Az ezekben a juttatásokban érdekelt pályázóknak pályázataikat az Európai Bizottsághoz kell benyújtaniuk.

A pályázatok benyújthatók:

a)

akár ajánlott levélben, amelynek postabélyegzője legkésőbb 2004. november 16.

b)

akár az Európai Bizottság központi postaszolgálatához eljuttatva (személyes kézbesítés, vagy a pályázó felhatalmazott képviselőjén keresztül történő kézbesítés, beleértve a futárszolgálatokat), a következő címre:

European Commission

Courrier Central

Rue de Genève 1

B-1140 Brussels

legkésőbb 2004. november 16-án (brüsszeli idő szerint) 16.00 óráig. Ebben az esetben a benyújtás bizonyítéka a fent említett részleg átvevő tisztviselője által dátummal és aláírással ellátott elismervény lesz.

Azokat a pályázatokat, amelyeket a Bizottság a határidő után kap meg, nem veszik figyelembe.

9.   MI TÖRTÉNIK AZ ÁTVETT PÁLYÁZATOKKAL?

Valamennyi pályázatot ellenőrzik, hogy megfelelnek-e a támogathatóság előírt kritériumainak.

Azokat az ajánlatokat, amelyek támogathatónak minősültek, értékelik, és osztályzatokat kapnak, a fent megadott megítélési kritériumoknak megfelelően.

Az ajánlatok kiválasztásának folyamata 2004 második felében zajlik le. Erre a célra a gazdasági és pénzügyi főigazgató felügyelete alatt egy kiválasztási bizottság jön létre. Ez legalább három személyből áll, akik legalább két különböző szakosodott egységet képviselnek, amelyek között nincs hierarchikus kapcsolat, és saját titkárságuk felel majd a sikeres jelölttel folytatott kommunikáció intézéséért, a kiválasztási eljárást követően. A sikertelen jelölteket is egyenként értesítik.

10.   FONTOS!

Ez az ajánlattételi felhívás nem hoz létre semmiféle szerződéses kötelezettséget a Bizottság részéről semmiféle testület/intézet vonatkozásában, amely ennek alapján ajánlatot nyújt be. Minden, ezzel az ajánlattételi felhívással kapcsolatos kommunikációnak írásban kell történnie.

A pályázóknak figyelembe kell venniük azokat a szerződéses előírásokat, amelyek a megítélés esetén kötelezőek lesznek.


(1)  Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 93. és 94. cikkeinek megfelelően.


Top