EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

BEVEZETÉS

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) – a Maastrichti Szerződés által létrehozott – Európai Közösséget létrehozó szerződésből (EK-Szerződésből) jött létre a Lisszaboni Szerződés eredményeként. Maga az EK-Szerződés pedig az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésen (EGK-Szerződés) alapul, amelyet Rómában írtak alá 1957. március 25-én. Az Európai Unió létrehozása a Maastrichti Szerződés révén (1992. március 7.) Európa politikai egyesítésének egy további lépését jelentette.

Az Európai Unió azonban nem az Európai Közösségek helyébe lépett, hanem egy közös keretben fogta őket össze egy „3 pilléren” alapuló struktúra alapján:

Minden új szerződés a cikkek újraszámozását eredményezi. A Lisszaboni Szerződés nyomán – amelyet 2007. december 13-án írtak alá és 2009 december 1-jén lépett hatályba – az EK-Szerződés helyébe az EUMSZ lépett, amely a 3 pillért a megreformált EU alá sorolta be, és amelynek cikkei ismét új számozást kaptak.

Az EUMSZ az EU két fő szerződésének egyike, az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) mellett. Részletes alapot ad az uniós jog számára azáltal, hogy meghatározza az EU elveit és célkitűzéseit, valamint mozgásterét a szakpolitikai területein. Ezenkívül rögzíti az uniós intézmények szervezeti és működési részleteit is.

MI A SZERZŐDÉS CÉLJA?

Amint azt korábbi preambuluma is rögzítette, az EK-Szerződés célja az volt, hogy lefektesse „az Európa népei közötti egyre szorosabb egység” alapjait. A fenti szövegezés a mai napig megtalálható a jelenlegi EUMSZ, valamint az EUSZ preambulumában is. Ezek a szerződések valóban még inkább egy politikai és demokratikus dimenziót adtak az európai integrációnak, amely túlmutat az egységes piac létrehozásának eredeti gazdasági célján.

AZ EGYSÉGES SZERKEZETŰ SZERZŐDÉS LEGFONTOSABB PONTJAI

MIKORTÓL HATÁLYOS A SZERZŐDÉS?

A 27 uniós ország által 2007. december 13. napján aláírt EUMSZ (Horvátország csak 2013-ban csatlakozott az EU-hoz) 2009. december 1. napján lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (2007. december 13. ) – egységes szerkezetbe foglalt változat (HL C 202., 2016.6.7., 47–360. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)

A szerződés későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Maastrichti Szerződés (1992. február 7.) (HL C 191., 1992.7.29., 1–112. o.)

Lisszaboni Szerződés (2007. december 13.) (HL C 306., 2007.12.17., 1–271. o.)

utolsó frissítés 15.12.2017

Top