EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az európai adatvédelmi biztos eljárási szabályzata

Az európai adatvédelmi biztos 2004 óta egy, két tagból és titkárságból álló kis testületből több mint 50 főt foglalkoztató szervezetté nőtte ki magát. A 2010-ben újjászervezett intézmény 2012-ben fogadta el új eljárási szabályzatát, amely nagykorúvá válását jelezte.

JOGI AKTUS

Az európai adatvédelmi biztos 2013/504/EU határozata az eljárási szabályzat elfogadásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai adatvédelmi biztos egy független felügyeleti hatóság, amely biztosítja, hogy az Európai Unió (EU) intézményei és szervezetei tiszteletben tartsák a személyes adatok védelmét és a magánélethez való jogot. Az európai adatvédelmi biztos jogköreit a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet állapítja meg. Feladatai három csoportba sorolhatók:

  • Felügyelet: annak biztosítása, hogy az uniós intézmények és szervezetek a személyes adatok feldolgozását jogszerűen végezzék. Az adatkezelőknek tiszteletben kell tartaniuk bizonyos kötelezettségeket, például hogy személyes adatok feldolgozása csakis abból a meghatározott és törvényes célból történhet, amelyet az adatok összegyűjtésekor jeleztek. Az érintetteknek (akiknek az adatait feldolgozzák) érvényesíthető jogaik vannak, így például az adatfeldolgozásról való tájékoztatáshoz és az adatok helyesbítéséhez fűződő jogok. Minden uniós intézménynek/szervezetnek saját belső adatvédelmi tisztviselővel kell rendelkeznie. Az európai adatvédelmi biztos vizsgálja ki az olyan egyének által benyújtott panaszokat is, akik úgy vélik, hogy valamely EU intézmény vagy szervezet megsértette a személyes adatokhoz kapcsolódó jogaikat.
  • Egyeztetés: az európai adatvédelmi biztos tanácsokkal látja el az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az Európai Bizottságot bármely új jogszabálytervezet adatvédelmi hatásaival és egyéb, a polgárok magánélethez való jogaival kapcsolatos kérdésekben. Az európai adatvédelmi biztos szoros figyelemmel kíséri az adatvédelem jogi keretének felülvizsgálatát.
  • Együttműködés: az európai adatvédelmi biztos együttműködik más adatvédelmi hatóságokkal, hogy Európa-szerte ösztönözze az adatvédelmi kérdések egységes megközelítését. A nemzeti felügyeleti hatóságokkal való együttműködés központi platformja a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport.

Az európai adatvédelmi biztos 2012-ben fogadta el eljárási szabályzatát. Az új szabályzat megerősít számos, még a 45/2001/EK rendeletben rögzített elvet, ugyanakkor részletes szabályokat tartalmaz a belső döntéshozatali eljárásokról, a biztosok és az igazgatótanács feladatairól, a titkárság szervezeti felépítéséről és munkájáról, a tervezésről, a belső irányításról, valamint az intézmény nyitottságáról és átláthatóságáról.

Háttér

Az európai adatvédelmi biztos intézményének 2004-es létrehozása óta jogi, gazdasági és technikai értelemben egyaránt jelentős változások történtek. A Lisszaboni Szerződés megerősítette, hogy az adatvédelem az uniós jog egyik alapelve, valamint az Európai Bíróság számos ítélete is hangsúlyozta a magánélethez való jog fontosságát, illetve azt, hogy az adatvédelem az EU döntéshozatalának szerves része.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2013/504/EU határozat

2012.12.18.

-

HL L 273., 2013.10.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2000.1.12.).

Utolsó frissítés: 27.06.2014

Top