EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TJ0492

A Törvényszék (első tanács) 2015. március 3-i ítélete.
Schmidt Spiele GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM).
Közösségi védjegy - Társasjátéktáblákat ábrázoló közösségi ábrás védjegyek bejelentése - Feltétlen kizáró okok - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 7. cikkének (3) bekezdése.
T-492/13. és T-493/13. sz. egyesített ügyek

Digital reports (Court Reports - general)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:128

Felek
Rendelkező rész

Felek

A T‑492/13. és T‑493/13. sz. egyesített ügyekben,

a Schmidt Spiele GmbH (székhelye: Berlin [Németország], képviseli: T. Sommer ügyvéd)

felperesnek

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviseli: A. Schifko, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen

az OHIM első fellebbezési tanácsának 2013. július 3‑án hozott, társasjátéktáblák közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelmekkel kapcsolatos határozatai (R 1767/2012‑1. és R 1768/2012‑1. sz. ügyek) ellen benyújtott keresete tárgyában,

A TÖRVÉNYSZÉK (első tanács),

tagjai: H. Kanninen elnök, I. Pelikánová (előadó) és E. Buttigieg bírák,

hivatalvezető: E. Coulon,

tekintettel a Törvényszék Hivatalához 2013. szeptember 13‑án benyújtott keresetlevelekre,

tekintettel a Törvényszék Hivatalához 2013. november 29‑én benyújtott válaszbeadványra,

tekintettel a válasz benyújtását elutasító 2014. január 9‑i határozatra,

tekintettel a 2013. november 11‑i végzésre, amely a szóbeli szakasz és az írásbeli szakasz lefolytatása, valamint az ítélethozatal céljából egyesítette a T‑492/13. és a T‑493/13. sz. ügyeket,

tekintettel arra, hogy az írásbeli szakasz lezárásáról való értesítést követő egy hónapos határidőn belül a felek nem terjesztettek elő tárgyalás tartása iránti kérelmet, ennélfogva a Törvényszék az előadó bíró jelentése alapján úgy határozott, hogy a Törvényszék eljárási szabályzatának 135a. cikke alapján a kereset elbírálására a szóbeli szakasz mellőzésével kerül sor,

meghozta a következő

Ítéletet (1)

[omissis]

A felek kérelmei

6. A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

– helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatokat;

– az OHIM‑ot kötelezze a költségek viselésére.

7. Az OHIM azt kéri, hogy a Törvényszék:

– utasítsa el a kereseteket;

– a felperest kötelezze a költségek viselésére.

A jogkérdésről

A tárgyalás tartása iránti kérelem hiányáról

8. A Törvényszék eljárási szabályzatának 135a. cikke alapján az említett szabályzat 135. cikkének 1. §‑ában és – adott esetben – 135. cikkének 2. és 3. §‑ában említett beadványok benyújtását követően a Törvényszék – az előadó bíró jelentése alapján eljárva, a felek meghallgatását követően – az eljárás szóbeli szakaszának mellőzésével határozhat a keresetről, kivéve ha a fél kérelmet terjeszt elő, amelyben felsorolja azokat az okokat, amelyek miatt meghallgatását kéri. A kérelmet attól számított egy hónapon belül kell előterjeszteni, hogy a felet az írásbeli szakasz lezárásáról értesítették.

9. A keresetlevelekben a felperes tárgyalás tartását kérte a Törvényszéktől, figyelembe véve különösen azon kérdés újdonságát, hogy játéktábla lajstromozható‑e védjegyként. Márpedig az eljárási szabályzat 135a. cikkének rendelkezéseire tekintettel e kérelem annak idő előtti jellege miatt nem vehető figyelembe.

10. Az említett cikk szövegéből és rendszeréből ugyanis kitűnik, hogy a tárgyalás tartása iránti kérelmekre, valamint az ilyen tárgyalás tartása hasznosságának a Törvényszék általi vizsgálatára csak azt követően kerülhet sor, hogy az írásbeli szakasz lezárása után a felek és a Törvényszék valamennyi ügyirattal és valamennyi fél érvelésével rendelkeznek annak érdekében, hogy e hasznosságról határozni lehessen. Egyébiránt pergazdaságossági indokok nem igazolhatják a tárgyalás tartása iránti kérelemnek az írásbeli szakasz lezárásáról szóló értesítést megelőzően való benyújtását, mivel az eljárási szabályzat 135a. cikkének megfelelően a Törvényszék az írásbeli szakasz lezárását követően mindenképpen csak akkor határozhat az eljárás szóbeli szakaszának mellőzésével, ha a feleknek lehetővé tette, hogy éljenek az e rendelkezésben biztosított kedvezménnyel.

11. Végül meg kell említeni, hogy a 2014. január 13‑i levéllel, amelyben értesítette a felperest a válasz benyújtására irányuló kérelmének elutasításáról és az írásbeli szakasz lezárásáról, a Törvényszék Hivatala felhívta a figyelmét az eljárási szabályzat 135a. cikkének rendelkezéseire, és jelezte, hogy az ilyen kérelem előterjesztésére csak egy alkalommal, az említett értesítéstől kezdve áll rendelkezésre határidő. A felperes azonban az említett rendelkezésben szereplő egy hónapos határidőn belül nem nyújtott be tárgyalás tartására irányuló új kérelmet.

12. A Törvényszék a fenti körülmények között döntött úgy, hogy az eljárási szabályzat 135a. cikkének alkalmazásával szóbeli szakasz nélkül határoz az ügyben.

[omissis]

(1) .

(1) – A jelen ítéletnek csak azok a pontjai kerülnek ismertetésre, amelyek közzétételét a Törvényszék hasznosnak tartja.

Rendelkező rész

A fenti indokok alapján

A TÖRVÉNYSZÉK (első tanács)

a következőképpen határozott:

1) A Törvényszék az OHIM első fellebbezési tanácsának 2013. július 3‑án hozott határozatait (R 1767/2012‑1. és R 1768/2012‑1. sz. ügyek) hatályon kívül helyezi annyiban, amennyiben azok elutasították a Schmidt Spiele GmbH által előterjesztett fellebbezéseket az alábbiaktól eltérő áruk és szolgáltatások vonatkozásában: a 9. osztályba tartozó „számítógépek”, „számítógépes játékprogramok; video játékkazetták, hajlékony lemezek, CD‑ROM‑ok, kazetták, szalagok és minilemezek”, „rögzített számítógépprogramok; letölthető számítógép programok”, a 16. osztályba tartozó „papíráruk, karton (16. osztályba tartozó); színes nyomtatványok”, a 28. osztályba tartozó „játékok [beleértve az elektronikus és video játékokat] kivéve azokat, amelyek külső képernyőkre és monitorokra perifériaként csatlakoztathatók”, „játékkártyák”, „társasjátékok, kártyajátékok”, „hordozható eszközök elektronikus játékokhoz”, „társasjátékok,” „külső képernyőkre és monitorokra perifériaként csatlakoztatható video játékok”, és a 41. osztályba tartozó „szórakoztatás”, „szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása” és „szabadidős szolgáltatások”.

2) A Törvényszék a kereseteket ezt meghaladó részükben elutasítja.

3) A Törvényszék a Schmidt Spielét kötelezi az OHIM költségei felének, valamint a saját költségei felének a viselésére. A Törvényszék az OHIM‑ot kötelezi a Schmidt Spiele költségei felének, valamint a saját költségei felének a viselésére.

Top

A TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (első tanács)

2015. március 3. ( *1 )

„Közösségi védjegy — Társasjátéktáblákat ábrázoló közösségi ábrás védjegyek bejelentése — Feltétlen kizáró okok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 7. cikkének (3) bekezdése”

A T‑492/13. és T‑493/13. sz. egyesített ügyekben,

a Schmidt Spiele GmbH (székhelye: Berlin [Németország], képviseli: T. Sommer ügyvéd)

felperesnek

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviseli: A. Schifko, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen

az OHIM első fellebbezési tanácsának 2013. július 3‑án hozott, társasjátéktáblák közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelmekkel kapcsolatos határozatai (R 1767/2012‑1. és R 1768/2012‑1. sz. ügyek) ellen benyújtott keresete tárgyában,

A TÖRVÉNYSZÉK (első tanács),

tagjai: H. Kanninen elnök, I. Pelikánová (előadó) és E. Buttigieg bírák,

hivatalvezető: E. Coulon,

tekintettel a Törvényszék Hivatalához 2013. szeptember 13‑án benyújtott keresetlevelekre,

tekintettel a Törvényszék Hivatalához 2013. november 29‑én benyújtott válaszbeadványra,

tekintettel a válasz benyújtását elutasító 2014. január 9‑i határozatra,

tekintettel a 2013. november 11‑i végzésre, amely a szóbeli szakasz és az írásbeli szakasz lefolytatása, valamint az ítélethozatal céljából egyesítette a T‑492/13. és a T‑493/13. sz. ügyeket,

tekintettel arra, hogy az írásbeli szakasz lezárásáról való értesítést követő egy hónapos határidőn belül a felek nem terjesztettek elő tárgyalás tartása iránti kérelmet, ennélfogva a Törvényszék az előadó bíró jelentése alapján úgy határozott, hogy a Törvényszék eljárási szabályzatának 135a. cikke alapján a kereset elbírálására a szóbeli szakasz mellőzésével kerül sor,

meghozta a következő

Ítéletet ( 1 )

[omissis]

A felek kérelmei

6

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatokat;

az OHIM‑ot kötelezze a költségek viselésére.

7

Az OHIM azt kéri, hogy a Törvényszék:

utasítsa el a kereseteket;

a felperest kötelezze a költségek viselésére.

A jogkérdésről

A tárgyalás tartása iránti kérelem hiányáról

8

A Törvényszék eljárási szabályzatának 135a. cikke alapján az említett szabályzat 135. cikkének 1. §‑ában és – adott esetben – 135. cikkének 2. és 3. §‑ában említett beadványok benyújtását követően a Törvényszék – az előadó bíró jelentése alapján eljárva, a felek meghallgatását követően – az eljárás szóbeli szakaszának mellőzésével határozhat a keresetről, kivéve ha a fél kérelmet terjeszt elő, amelyben felsorolja azokat az okokat, amelyek miatt meghallgatását kéri. A kérelmet attól számított egy hónapon belül kell előterjeszteni, hogy a felet az írásbeli szakasz lezárásáról értesítették.

9

A keresetlevelekben a felperes tárgyalás tartását kérte a Törvényszéktől, figyelembe véve különösen azon kérdés újdonságát, hogy játéktábla lajstromozható‑e védjegyként. Márpedig az eljárási szabályzat 135a. cikkének rendelkezéseire tekintettel e kérelem annak idő előtti jellege miatt nem vehető figyelembe.

10

Az említett cikk szövegéből és rendszeréből ugyanis kitűnik, hogy a tárgyalás tartása iránti kérelmekre, valamint az ilyen tárgyalás tartása hasznosságának a Törvényszék általi vizsgálatára csak azt követően kerülhet sor, hogy az írásbeli szakasz lezárása után a felek és a Törvényszék valamennyi ügyirattal és valamennyi fél érvelésével rendelkeznek annak érdekében, hogy e hasznosságról határozni lehessen. Egyébiránt pergazdaságossági indokok nem igazolhatják a tárgyalás tartása iránti kérelemnek az írásbeli szakasz lezárásáról szóló értesítést megelőzően való benyújtását, mivel az eljárási szabályzat 135a. cikkének megfelelően a Törvényszék az írásbeli szakasz lezárását követően mindenképpen csak akkor határozhat az eljárás szóbeli szakaszának mellőzésével, ha a feleknek lehetővé tette, hogy éljenek az e rendelkezésben biztosított kedvezménnyel.

11

Végül meg kell említeni, hogy a 2014. január 13‑i levéllel, amelyben értesítette a felperest a válasz benyújtására irányuló kérelmének elutasításáról és az írásbeli szakasz lezárásáról, a Törvényszék Hivatala felhívta a figyelmét az eljárási szabályzat 135a. cikkének rendelkezéseire, és jelezte, hogy az ilyen kérelem előterjesztésére csak egy alkalommal, az említett értesítéstől kezdve áll rendelkezésre határidő. A felperes azonban az említett rendelkezésben szereplő egy hónapos határidőn belül nem nyújtott be tárgyalás tartására irányuló új kérelmet.

12

A Törvényszék a fenti körülmények között döntött úgy, hogy az eljárási szabályzat 135a. cikkének alkalmazásával szóbeli szakasz nélkül határoz az ügyben.

[omissis]

 

A fenti indokok alapján

A TÖRVÉNYSZÉK (első tanács)

a következőképpen határozott:

 

1)

A Törvényszék az OHIM első fellebbezési tanácsának 2013. július 3‑án hozott határozatait (R 1767/2012‑1. és R 1768/2012‑1. sz. ügyek) hatályon kívül helyezi annyiban, amennyiben azok elutasították a Schmidt Spiele GmbH által előterjesztett fellebbezéseket az alábbiaktól eltérő áruk és szolgáltatások vonatkozásában: a 9. osztályba tartozó „számítógépek”, „számítógépes játékprogramok; video játékkazetták, hajlékony lemezek, CD‑ROM‑ok, kazetták, szalagok és minilemezek”, „rögzített számítógépprogramok; letölthető számítógép programok”, a 16. osztályba tartozó „papíráruk, karton (16. osztályba tartozó); színes nyomtatványok”, a 28. osztályba tartozó „játékok [beleértve az elektronikus és video játékokat] kivéve azokat, amelyek külső képernyőkre és monitorokra perifériaként csatlakoztathatók”, „játékkártyák”, „társasjátékok, kártyajátékok”, „hordozható eszközök elektronikus játékokhoz”, „társasjátékok,”„külső képernyőkre és monitorokra perifériaként csatlakoztatható video játékok”, és a 41. osztályba tartozó „szórakoztatás”, „szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása” és „szabadidős szolgáltatások”.

 

2)

A Törvényszék a kereseteket ezt meghaladó részükben elutasítja.

 

3)

A Törvényszék a Schmidt Spielét kötelezi az OHIM költségei felének, valamint a saját költségei felének a viselésére. A Törvényszék az OHIM‑ot kötelezi a Schmidt Spiele költségei felének, valamint a saját költségei felének a viselésére.

 

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Kihirdetve Luxembourgban, a 2015. március 3‑i nyilvános ülésen.

Aláírások


( *1 ) Az eljárás nyelve: német.

( 1 ) A jelen ítéletnek csak azok a pontjai kerülnek ismertetésre, amelyek közzétételét a Törvényszék hasznosnak tartja.

Top