EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0017

A Bíróság (harmadik tanács) 2008. február 28-i ítélete.
Wineke Neirinck kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Fellebbezés - Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazott - Szerződéses alkalmazott - Brüsszeli Infrastruktúra- és Logisztikai Hivatal (OIB) - Felvételi eljárás - A jelentkezés elutasítása - Megsemmisítés iránti kereset - Kártérítési kereset.
C-17/07 P. sz. ügy

European Court Reports – Staff Cases 2008 II-B-2-00069

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:134

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács)

2008. február 28.

C‑17/07. P. sz. ügy

Wineke Neirinck

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Fellebbezés – Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Szerződéses alkalmazott – Brüsszeli Infrastruktúra- és Logisztikai Hivatal (OIB) – Felvételi eljárás – A jelentkezés elutasítása – Megsemmisítés iránti kereset – Kártérítési kereset”

Tárgy: Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T‑494/04. sz., Neirinck kontra Bizottság ügyben 2006. november 14‑én hozott ítélete (az EBHT‑ban még nem tették közzé) ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben az Elsőfokú Bíróság elutasította a fellebbező azon kérelmét, hogy egyrészt semmisítse meg a brüsszeli Infrastruktúra- és Logisztikai Hivatal (OIB) ingatlanpolitikai ágazata jogászi állására beadott jelentkezésének elutasításáról és egy másik jelölt kinevezéséről szóló bizottsági határozatot, másrészt ítéljen meg számára kártérítést.

Határozat: A Bíróság az Elsőfokú Bíróság T‑494/04. sz., Neirinck kontra Bizottság ügyben 2006. november 14‑én hozott ítéletét hatályon kívül helyezi abban a részében, amelyben az Elsőfokú Bíróság elutasította az indokolási kötelezettség megsértésére – amelyben az Európai Közösségek Bizottságának W. Neirincket a brüsszeli Infrastruktúra- és Logisztikai Hivatal ingatlanpolitikai ágazata jogászi állásába szerződéses alkalmazottként való felvételére irányuló eljárásban tett szóbeli vizsgájának sikertelenségéről tájékoztató 2004. április 27‑i határozata szenved – alapított jogalapot. A Bíróság a fellebbezést ezt meghaladó részében elutasítja. A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságának W. Neirincket a brüsszeli Infrastruktúra- és Logisztikai Hivatal ingatlanpolitikai ágazata jogászi állásába szerződéses alkalmazottként való felvételére irányuló eljárásban tett szóbeli vizsgájának sikertelenségéről tájékoztató 2004. április 27‑i határozatát megsemmisíti. A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi – saját költségein kívül – a W. Neirincknél az Európai Közösségek Bírósága és az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt felmerült költségek viselésére.

Összefoglaló

1.        Fellebbezés – Jogalapok – Elfogadhatóság – A Bíróság általi, hivatalból történő vizsgálat

2.        Fellebbezés – Jogalapok – Az Elsőfokú Bíróság előtt felhozott jogalapok és érvek egyszerű megismétlése – A hivatkozott téves jogalkalmazás meghatározásának hiánya – Elfogadhatatlanság

(EK 225. cikk; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 112. cikk, 1. §, c) pont)

3.        Tisztviselők – Kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Olyan felperesnek a felvétel megsemmisítése iránti keresete, akit magát nem lehet felvenni – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

4.        Tisztviselők – Sérelmet okozó határozat – Jelentkezés elutasítása – Indokolási kötelezettség – Az indokolás elégtelenségének a peres eljárásban történő orvoslása – Feltételek

(EK 253. cikk; személyzeti szabályzat, 25. cikk, második bekezdés, és 90. cikk, (2) bekezdés)

5.        Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Felvétel – A pályázók képességeinek értékelése – A kiválasztó bizottság mérlegelési jogköre – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok

(Személyzeti szabályzat, III. melléklet; az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei, 82. cikk)

6.        Tisztviselők – Kereset – Kártérítési kereset – A megtámadott jogellenes aktus megsemmisítése – Elégséges jóvátétel

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk)

Top