Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1248

A Bizottság (EU) 2016/1248 végrehajtási rendelete (2016. július 28.) a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének a friss húsok Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy ezek részei jegyzékének Botswanára vonatkozó bejegyzése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/4789

OJ L 204, 29.7.2016, p. 112–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1248/oj

29.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 204/112


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1248 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 28.)

a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének a friss húsok Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy ezek részei jegyzékének Botswanára vonatkozó bejegyzése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére és 8. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/99/EK irányelv megállapítja egyebek mellett az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek Unióba való behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket. Ezek értelmében a szóban forgó termékek Unióba való behozatala csak olyan harmadik országokból engedélyezett, amelyek szerepelnek a Bizottság által közzétett jegyzékben.

(2)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet (2) meghatározza többek között az egyes patás állatok friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő behozatalára vonatkozó feltételeket. Az említett rendelet II. mellékletének 1. része rögzíti azon harmadik országok, területeik és részeik jegyzékét, ahonnan az ilyen szállítmányok az Unió területére behozhatók, illetve – az egyedi feltételek és az előírt kiegészítő garanciák figyelembevételével – rendelkezik a szállítmányokat kísérő állat-egészségügyi bizonyítványmintákról.

(3)

Botswanát az e jegyzékbe való felvétele céljából régiókra osztották. A régiókra osztott területet a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. része olyan ország részeiként sorolja fel, amely engedéllyel rendelkezik az egyes patás állatok friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba való behozatalára. Ezek a részek számos állat-egészségügyi ellenőrző körzetből vagy ilyen állat-egészségügyi ellenőrző körzetek részéből állnak.

(4)

2013 márciusában a Bizottság ellenőrzést végzett Botswanában abból a célból, hogy értékelje az alkalmazott állat-egészségügyi ellenőrző rendszert, különösen a ragadós száj- és körömfájásra vonatkozó ellenőrzések tekintetében (3). A Bizottság megállapította, hogy a ragadós száj- és körömfájás vírusnak az egyes háziasított és vadon élő patás állatok friss húsának Unióba történő behozatalára engedélyezett 6. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzetbe való bekerülésének kockázata nem tekinthető elhanyagolhatónak. Figyelemmel annak veszélyére, hogy a patás állatok ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajai friss húsának Unióba való behozatala útján behurcolhatják a ragadós száj- és körömfájás vírust, az ilyen friss húsnak a 6. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzetből az Unióba történő kivitelére vonatkozó engedélyt a 482/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) felfüggesztette.

(5)

2015 októberében a Bizottság ellenőrzést hajtotta végre a ragadós száj- és körömfájás vonatkozásában bevezetett megfigyelési és régiókba sorolási intézkedések hatékonyságának értékelése érdekében (5). A Bizottság megállapította, hogy a 6. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzetet átformálták és egy 6a., illetve 6b. számú állat-egészségügyi ellenőrző körzetre osztották, és ez utóbbiba belefoglalták a zimbabwei határ mentén húzódó korábbi kiemelt megfigyelési körzetet. Az Állat-egészségügyi Világszervezet mindkét állat-egészségügyi ellenőrző körzetet a ragadós száj- és körömfájástól mentes, védőoltásokat nem alkalmazó zónaként ismeri el (6).

(6)

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a botswanai hatóságok maradéktalanul megszüntették azokat a hiányosságokat, amelyek a 6. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzetetre vonatkozó behozatali engedélyek felfüggesztéséhez vezettek, és Botswana jelenleg kielégítő garanciát nyújt a 6a. és 6b. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzetre vonatkozóan a ragadós száj- és körömfájás tekintetében, és azok összhangban vannak vagy egyenértékűek a háziasított és vadon élő patás állatok ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajai friss húsának behozatalára vonatkozó uniós követelményekkel.

(7)

Botswana kérelmezte a 6a. és 6b. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet vonatkozásában az egyes háziasított és vadon élő patás állatok kicsontozott és érlelt friss húsa Unióba történő behozatalának engedélyezését, a szóban forgó körzetekre vonatkozó kiegészítő garanciák mellett.

(8)

A fenti megfontolásokra tekintettel helyénvaló engedélyezni a Botswana 6a. és 6b. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzetéből származó egyes háziasított és vadon élő patás állatok friss húsának Unióba történő behozatalát.

(9)

Ezért a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. része e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  A Bizottság 2010. március 12-i 206/2010/EU rendelete az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.).

(3)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3103

(4)  A Bizottság 2013. május 24-i 482/2013/EU végrehajtási rendelete az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 139., 2013.5.25., 6. o.).

(5)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3559

(6)  http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/


MELLÉKLET

A 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében a Botswanára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„BW — Botswana

BW-0

Az ország egész területe

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

A 3c., 4b., 5., 8., 9. és 18. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2011. május 11.

2012. június 26.

BW-2

A 10., 11., 13. és 14. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

2002. március 7.

BW-3

A 12. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2008. október 20.

2009. január 20.

BW-4

A 4a. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet, a 10 km hosszú kiemelt megfigyelési pufferzóna kivételével, amely a száj- és körömfájás elleni vakcinázási körzet és a vadgazdálkodási területek határán helyezkedik el

BOV

F

1

2013. május 28.

2011. február 18.

BW-5

A 6a. és 6b. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2013. május 28.

2016. augusztus 18.”


Top