Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1515

A Bizottság (EU) 2015/1515 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. június 5.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nyugdíjkonstrukció-rendszerekre vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 239, 15.9.2015, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1515/oj

15.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 239/63


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1515 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. június 5.)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nyugdíjkonstrukció-rendszerekre vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 85. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A központi szerződő felek a pénzügyi piacokon kötött szerződések szerződő felei közötti közvetítő szerepét töltik be. E szerződő felek a velük kapcsolatos hitelkockázatot a nemteljesítés potenciális veszteségeit fedező biztosíték nyújtásával csökkentik. A központi szerződő fél kizárólag magas likviditású eszközöket, általában pénzeszközöket fogad el a változóbiztosíték-nyújtás céljaira, mivel az nemteljesítés esetén gyorsan lehívható.

(2)

A nyugdíjkonstrukció-rendszerek számos tagállamban aktív résztvevői a tőzsdén kívüli származtatott termékek piacának. Mindazonáltal a nyugdíjkonstrukció-rendszerek pénzeszközök helyett általában inkább magasabb hozamú befektetéseket, például értékpapírokat tartanak, ezzel magas hozamot biztosítva a nyugdíjasok számára. A nyugdíjkonstrukció-rendszereket üzemeltető szervezetek elsődleges célja a nyugállományba vonulók nyugellátásának rendszerint életjáradék, esetenként időszakos vagy egyösszegű kifizetések formájában való biztosítása, ezért a maximális eredményesség és a lehető legnagyobb ügyfélhozamok érdekében jellemzően minimálisra csökkentik a pénzeszközben tartott forrásaik szintjét. Ha tehát az ilyen szervezeteket arra köteleznék, hogy tőzsdén kívüli származtatott ügyleteiket központilag számolják el, eszközeik egy jelentős részét pénzeszközre kellene váltaniuk annak érdekében, hogy megfeleljenek a központi szerződő felek folyamatos biztosítéknyújtási követelményeinek.

(3)

A 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (1) bekezdése ezért úgy rendelkezik, hogy a rendelet hatálybalépését követő három éven át a 4. cikkben megállapított elszámolási kötelezettség nem vonatkozik azokra a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre, amelyek objektíven mérhető módon csökkentik a nyugdíjkonstrukció-rendszerek fizetőképességéhez közvetlenül kapcsolódó befektetési kockázatokat. Az átmeneti időszak azon intézményekre is vonatkozik, amelyeket azzal a céllal hoztak létre, hogy nemteljesítés esetén kártérítést nyújtsanak a nyugdíjkonstrukció-rendszerek tagjainak.

(4)

A jelenlegi helyzet teljes körű értékelése érdekében a Bizottság a 648/2012/EU rendelet 85. cikkének (2) bekezdése értelmében jelentést készített, amelyben értékelte, hogy a központi szerződő felek megtették-e a szükséges erőfeszítéseket a nem pénzbeli fedezetek változó biztosítékként való, nyugdíjkonstrukció-rendszerek általi átadását biztosító technikai megoldások kidolgozására. A Bizottság az értékeléshez alaptanulmányt készíttetett arról, hogy a nyugdíjkonstrukció-rendszerek milyen megoldásokat alkalmazva nyújthatnak nem pénzbeli fedezetet a központi szerződő felek számára, valamint arról, hogy megoldás hiányában a mentesség megszüntetése milyen mértékben csökkentené az érintett nyugdíjkonstrukció-rendszerek nyugdíjas kedvezményezettjeinek nyugdíját.

(5)

A Bizottság a jelentés megállapításaival összhangban úgy véli, hogy a központi szerződő felek még nem tették meg a szükséges erőfeszítéseket a megfelelő technikai megoldások kidolgozására, és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek központi elszámolása továbbra is negatív hatást gyakorolna a jövőbeli nyugdíjasok nyugdíjellátására.

(6)

A 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (1) bekezdésében említett hároméves átmeneti időszakot ezért célszerű két évvel meghosszabbítani.

(7)

E rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie ahhoz, hogy még a hatályos átmeneti időszak vége előtt, vagy azután a lehető leghamarabb sor kerüljön annak meghosszabbítására. A hatálybalépés késedelme jogbizonytalanságot okozna a nyugdíjkonstrukció-rendszerek számára a tekintetben, hogy fel kell-e készülniük az elszámolási kötelezettségek közeljövőbeli teljesítésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 648/2012/EU rendelet 89. cikke (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 4. cikkben megállapított elszámolási kötelezettség 2017. augusztus 16-ig nem vonatkozik azokra a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre, amelyek objektíven mérhető módon csökkentik a 2. cikk 10. pontjában meghatározott nyugdíjkonstrukció-rendszerek fizetőképességéhez közvetlenül kapcsolódó befektetési kockázatokat. Az átmeneti időszak azon intézményekre is vonatkozik, amelyeket azzal a céllal hoztak létre, hogy nemteljesítés esetén kártérítést nyújtsanak a nyugdíjkonstrukció-rendszerek tagjainak.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. június 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.


Top