EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0623

A Tanács (EU, Euratom) 2015/623 rendelete (2015. április 21.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról

HL L 103., 2015.4.22, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/623/oj

22.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/1


A TANÁCS (EU, Euratom) 2015/623 RENDELETE

(2015. április 21.)

a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 312. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (1) 19. cikke akként rendelkezik, hogy amennyiben a strukturális alapok, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap új szabályainak vagy megosztott igazgatással végrehajtott programjainak elfogadására 2014. január 1. után kerül sor, a többéves pénzügyi keretet felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2014-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő felső kiadási határokat meghaladó mértékű átvitele. Az említett cikk alapján a 2014. évi felhasználatlan előirányzatok átvitelére irányuló felülvizsgálatot 2015. május 1. előtt el kell fogadni.

(2)

E késedelmes elfogadás miatt a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz rendelt források összegéből folyó árakon számítva 11 216 187 326 EUR, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz és az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz rendelt források összegéből folyó árakon számítva 9 446 050 652 EUR, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alaphoz, valamint a Belső Biztonsági Alaphoz rendelt források összegéből pedig folyó árakon számítva 442 319 096 EUR lekötésére nem kerülhetett sor 2014-ben, és nem volt átvihető 2015-re sem.

(3)

Ezért felül kell vizsgálni az 1311/2013/EU, Euratom rendelet mellékletét, és a 2014-ben fel nem használt kötelezettségvállalási előirányzatokat át kell vinni a következő évekre, nevezetesen a vonatkozó 1b. alfejezetbe, illetve 2. és 3. fejezetbe. E célból a folyó áron számított adatokat 2011-es árakra kell átszámítani.

(4)

Az 1311/2013/EU, Euratom rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. RINKĒVIČS


(1)  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


MELLÉKLET

TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET (EU-28)

(millió EUR – 2011-es árakon)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014–2020 összesen

1.

Intelligens és inkluzív növekedés

49 713

72 047

62 771

64 277

65 528

67 214

69 004

450 554

1a:

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

34 108

55 726

46 045

46 584

47 038

47 514

47 925

324 940

2.

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

46 981

59 765

58 204

53 448

52 466

51 503

50 558

372 925

ebből: Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések

41 254

40 938

40 418

39 834

39 076

38 332

37 602

277 454

3.

Biztonság és uniós polgárság

1 637

2 269

2 306

2 289

2 312

2 391

2 469

15 673

4.

Globális Európa

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Igazgatás

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Ellentételezések

27

0

0

0

0

0

0

27

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT

114 430

150 549

140 151

137 196

137 866

139 078

140 242

959 512

a GNI %-ában

0,88 %

1,13 %

1,03 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

a GNI %-ában

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Rendelkezésre álló mozgástér

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

A saját források felső határa a GNI százalékában

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Top