Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0604

A Bizottság (EU) 2015/604 végrehajtási rendelete ( 2015. április 16. ) a 206/2010/EU rendelet I. és II. mellékletének a BOV-X és BOV-Y állat-egészségügyi bizonyítványmintákban a szarvasmarha-tuberkulózisra előírt állat-egészségügyi követelmények, valamint az elő állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, területeik és részeik jegyzékének Izraelre, Paraguayra és Új-Zélandra vonatkozó bejegyzései tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 100, 17.4.2015, p. 60–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/604/oj

17.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 100/60


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/604 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. április 16.)

a 206/2010/EU rendelet I. és II. mellékletének a BOV-X és BOV-Y állat-egészségügyi bizonyítványmintákban a szarvasmarha-tuberkulózisra előírt állat-egészségügyi követelmények, valamint az elő állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, területeik és részeik jegyzékének Izraelre, Paraguayra és Új-Zélandra vonatkozó bejegyzései tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére és 8. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdésére, 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére, 7. cikkének e) pontjára, valamint 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

A 2004/68/EK irányelv megállapítja többek között az élő patás állatok Unióba történő behozatalára, valamint az Unión történő átszállítására vonatkozó azon állat-egészségügyi követelményeket, amelyeknek az uniós jogszabályoknak azon állatbetegségekre vonatkozó előírásain kell alapulniuk, amelyekre az említett állatok fogékonyak.

(2)

A 2004/68/EK irányelv előírja továbbá, hogy különleges feltételek állapíthatók meg egy harmadik országra, ha az általa nyújtott hatósági egészségügyi biztosítékok egyenértékűségét az Unió hivatalosan elismerte.

(3)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet (3) az egyes élő állatok – beleértve a háziasított szarvasmarhafélék szállítmányait – Unióba való behozatala tekintetében megállapítja többek között az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeket. Az említett rendelet I. melléklete meghatározza azon harmadik országok, területeik és részeik jegyzékét, ahonnan az ilyen szállítmányok az Unió területére behozhatók, továbbá egyes harmadik országokból származó szállítmányok esetén egyedi feltételeket állapít meg.

(4)

A 206/2010/EU rendelet I. melléklete emellett a behozatal után tenyésztésre és/vagy termelésre szánt, háziasított szarvasmarhafélékre (ideértve a Bubalus és Bison fajtát és keresztezett fajtáikat is) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintát (BOV-X), valamint a behozatal után azonnali vágásra szánt, háziasított szarvasmarhafélékre (ideértve a Bubalus és Bison fajtát és keresztezett fajtáikat is) vonatkozó, a szarvasmarha-tuberkolózissal szembeni garanciákat is feltüntető állat-egészségügyi bizonyítványmintát (BOV-Y) is tartalmazza.

(5)

A 64/432/EGK tanácsi irányelv (4) megállapítja a szarvasmarhafélék Unión belüli kereskedelmére vonatkozó szabályokat, továbbá meghatározza az ezeket az állatokat érintő egyes betegségek – többek között a szarvasmarha-tuberkulózis – figyelemmel kísérésre és felszámolására irányuló programokat. Új-Zéland kérte a szarvasmarha-tuberkulózis elleni védekezési programjának a 64/432/EGK irányelv A.I. mellékletében megállapított feltételek szerint végrehajtott, a szarvasmarhák tuberkulózistól való mentesítését célzó tagállami figyelemmel kísérési és felszámolási programokkal egyenértékűként való elismerését A szarvasmarha-tuberkulózis elleni védekezést célzó új-zélandi programról az említett ország által biztosított információk azt mutatják, hogy egy szarvasmarha-állománynak a károsítókkal szembeni új-zélandi nemzeti – szarvasmarha-tuberkulózis elleni – védelmi stratégia szerinti „C2” besorolása egyenértékű azzal, ha egy szarvasmarha-állomány egy tagállamban a 64/432/EGK irányelv A.I. melléklete szerint „hivatalosan tuberkulózismentes szarvasmarha-állomány” minősítést kap.

(6)

Következésképpen a 206/2010/EU rendelet I. melléklete 1. részében található jegyzéket és egyedi feltételeket, valamint az említett melléklet 2. részében található BOV-X és BOV-Y állat-egészségügyi bizonyítványmintákat módosítani kell oly módon, hogy az tükrözze azon különleges feltételeket, amelyek teljesülése esetén az Unió elismeri egy szarvasmarha-állománynak a szarvasmarha-tuberkulózis elleni új-zélandi védekezési program szerinti „C2” besorolásának egyenértékűségét egy szarvasmarha-állománynak a 64/432/EGK irányelv A.I. mellékletében meghatározott feltételek szerinti „hivatalosan tuberkulózismentes szarvasmarha-állomány” tagállami besorolással.

(7)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet lefekteti többek között a háziasított szarvasmarhafélék friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő behozatalára vonatkozó feltételeket. Ennek érdekében a rendelet II. melléklete megállapítja azon harmadik országok, területeik és részeik jegyzékét, ahonnan az ilyen szállítmányok az Unió területére behozhatók, és rendelkezik továbbá a szállítmányokat kísérő állat-egészségügyi bizonyítványmintákról, figyelembe véve az egyedi feltételeket és az előírt kiegészítő garanciákat.

(8)

2011. szeptember 19-én Paraguay száj- és körömfájás kitöréséről értesítette az Állat-egészségügyi Világszervezetet (OIE) (5). Az értesítést követően az 1112/2011/EU végrehajtási rendelettel (6) módosított 206/2010/EU rendelet felfüggesztette a Paraguayból származó háziasított szarvasmarhafélék friss húsának az Unióba történő behozatalát.

(9)

Paraguayban 2012-ben januárjában tört ki utoljára a száj- és körömfájás betegség. 2013 novemberére az OIE az országot két, száj- és körömfájástól mentes – az egész ország területét magában foglaló – zónával rendelkező országként ismerte el, amelyekben védőoltásokat alkalmaznak (7).

(10)

A Bizottság 2014 áprilisában ellenőrizte az intézkedések és a száj- és körömfájásra vonatkozó állat-egészségügyi garanciák (8) tekintetében végzett hivatalos ellenőrzések hatékonyságát. Az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal a paraguay-i állet-egészségügyi ellenőrzési rendszerről megállapította, hogy kielégítő garanciákat nyújt a száj-és körömfájás betegség tekintetében, és azok összhangban vannak vagy egyenértékűek a háziasított szarvasmarhafélék kicsontozott vagy érlelt friss húsának behozatalára vonatkozó uniós követelményekkel. Ugyanakkor a Bizottság felkérte Paraguayt vakcinázási programja hatékonyságának, valamint annak igazolására, hogy területe mentes a ragadós száj- és körömfájás vírustól.

(11)

2014 második félévében Paraguay az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexe (2014-es kiadás) (9) 8.7. fejezetének iránymutatásai alapján szerológiai felméréseket végzett. A felmérések eredményeinek értékelését követően a Bizottság megállapította, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre annak igazolására, hogy Paraguay területe mentes a ragadós száj- és körömfájás vírustól, és hatékonynak ítélte a vakcinázási programot is. Paraguay tehát elegendő állat-egészségügyi garanciát nyújt és kérelmezte a háziasított szarvasmarhafélék kicsontozott vagy érlelt friss húsának Unióba való behozatalának engedélyezését.

(12)

Ezenkívül Izrael szerepel a 206/2010/EU rendelet II. melléklete 1. részében található jegyzékben. A piac átláthatósága érdekében – és a nemzetközi joggal összhangban – indokolt egyértelművé tenni, hogy Izrael esetében az állat-egészségügyi bizonyítványok területi hatálya Izrael állam területére korlátozódik, kivéve az 1967 júniusa óta az izraeli közigazgatás hatálya alá tartozó területeket, nevezetesen a Golán-fennsíkot, a Gázai övezetet, Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordánia többi részét.

(13)

A 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell a Paraguayból származó háziasított szarvasmarhafélék friss húsa Unióba történő behozatalának engedélyezése és az Izraelre vonatkozó bejegyzés módosítása érdekében.

(14)

Így a 206/2010/EU rendelet I. és II. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

A háziasított szarvasmarhafélék Unióba történő behozatalában bekövetkező zavarok elkerülése érdekében az e rendelettel bevezetett módosítások hatálybalépését megelőzően a 206/2010/EU rendeletnek megfelelően kiállított állat-egészségügyi bizonyítványok használatát egy átmeneti időszakban bizonyos feltételek mellett engedélyezni kell.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 206/2010/EU rendelet I. és II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

2015. június 30-ig tartó átmeneti időszakra továbbra is engedélyezett az elő állatok szállítmányainak az Unióba történő behozatala, amennyiben azokat egy a 2006/2010/EU rendeletben szereplő állat-egészségügyi bizonyítványmintának az e határozattal bevezetett módosításokat megelőző változata szerint legkésőbb 2015. június 1-jén kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány kísér.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 321. o.

(3)  A Bizottság 2010. március 12-i 206/2010/EU rendelete az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.).

(4)  A Tanács 1964. június 26-i 64/432/EGK irányelve a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról (HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.).

(5)  http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=11022

(6)  A Bizottság 2011. november 3-i 1112/2011/EU végrehajtási rendelete a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének az egyes friss húsoknak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek vagy ezek részei jegyzékének Paraguayra vonatkozó bejegyzése tekintetében való módosításáról (HL L 287., 2011.11.4., 32. o.).

(7)  http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/

(8)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3317

(9)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_fmd.htm


MELLÉKLET

A 206/2010/EK rendelet I. és II. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. rész a következőképpen módosul:

i.

Az Új-Zélandra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„NZ – Új-Zéland

NZ-0

Az egész ország

BOV-X, BOV-Y,

RUM,

POR-X, POR-Y

OVI-X, OVI-Y

 

III

V

XII”

ii.

Az „Egyedi feltételek” az alábbi bejegyzéssel egészülnek ki:

„XII

:

a 64/432/EGK irányelv A. melléklete I. részének 1. és 2. pontjában meghatározott feltételek értelmében hivatalosan tuberkulózismentesnek nyilvánított szarvasmarha-állománnyal egyenértékűként elismert állománnyal rendelkező terület, a BOV-X vagy BOV-Y állat-egészségügyi bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából.”

b)

a 2. részben A BOV-X és a BOV-Y állat-egészségügyi bizonyítványminták helyébe a következők lépnek:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

(2)

A II. melléklet 1. része a következőképpen módosul:

a)

a Paraguayra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„PY – Paraguay

PY-0

Az egész ország

EQU

 

 

 

 

PY-0

Az egész ország

BOV

A

1

 

2015. április 17.”

b)

az Izraelre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„IL – Izrael (6)

IL-0

Az egész ország

—”

 

 

 

 

c)

a táblázat a következő (6) lábjegyzettel egészül ki:

„(6)

Izrael állam területe, kivéve az 1967 júniusa óta az izraeli közigazgatás hatálya alá tartozó területeket, nevezetesen a Golán-fennsíkot, a Gázai övezetet, Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordánia többi részét.”


Top