Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0375

A Tanács (EU) 2015/375 végrehajtási rendelete ( 2015. március 6. ) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

OJ L 64, 7.3.2015, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/375/oj

7.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/10


A TANÁCS (EU) 2015/375 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 6.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a s 36/2012/EU rendeletet.

(2)

A helyzet súlyosságára tekintettel további hét személyt és hat szervezetet kell felvenni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(3)

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. GERHARDS


(1)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.


MELLÉKLET

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A és B szakaszában foglalt jegyzéke a következő személyekkel és szervezetekkel egészül ki:

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

199.

Bayan Bitar

(más néven Dr Bayan Al-Bitar).

Cím: PO Box 11037 Damascus, Syria.

A Technológiai Iparágak Szervezetének (OTI) és a Szír Információs Technológiai Vállalatnak (SCIT) ügyvezetője. Mindkét szervezet a Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik.

Az OTI vegyi fegyverek gyártásában vesz részt a szíriai rezsim számára.

Az OTI és a SCIT ügyvezetőjeként Bitar támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. A vegyi fegyverek gyártásában betöltött szerepénél miatt továbbá részben felelős a szíriai lakossággal szembeni erőszakos elnyomásért.

A fenti szervezetekben betöltött vezető tisztségénél fogva az OTI és az SCIT jegyzékbe vett szervezetekkel áll kapcsolatban.

2015.3.7.

200.

Ghassan Abbas dandártábornok

Cím: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique;

(más néven SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus).

A jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC/CERS) Dzsumraja közelében található egyik szervezeti egységének vezetője.

Részt vett a vegyi fegyverek elterjesztésében és a vegyi fegyveres támadások megszervezésében, többek között 2013 augusztusában Gútában. Ezért felelős a szíriai lakossággal szembeni erőszakos elnyomásért is.

Az SSRC/CERS Dzsumraja közelében található szervezeti egységének vezetőjeként Abbas támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

Az SSRC-ben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel.

2015.3.7.

201.

Wael Abdulkarim

(más néven Wael Al Karim).

Cím: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates.

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus Syria.

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE.

A szíriai rezsim számára történő olajszállításban közvetítő szerepet betöltő, jegyzékbe vett Pangates International Corp Ltd. szervezet ügyvezetője.

Wael Abdulkarim, mint a Pangates ügyvezetője, támogatást nyújt a szíriai rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben. Ügyvezető továbbá az Al Karim Group nevű jegyzékbe vett szervezetben, amely a Pangates anyavállalata.

A Pangates-ben és az Al Karim Group-ban betöltött vezető tisztségénél fogva jegyzékbe vett szervezettel áll kapcsolatban.

2015.3.7.

202.

Ahmad Barqawi

(más néven Ahmed Barqawi).

Cím: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates. Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus Syria.

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE.

A szíriai rezsim számára történő olajszállításban közvetítő szerepet betöltő Pangates International Corp Ltd. vezérigazgatója, valamint az Al Karim Group igazgatója. A Pangates International és az Al Karim Group egyaránt a Tanács által jegyzékbe vett szervezet.

Ahmad Barqawi mint a Pangates vezérigazgatója, és anyavállalatának, az Al Karim Group-nak az igazgatója, támogatást nyújt a szíriai rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben. A Pangates-ben és az Al Karim Group-ban betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Pangates International és Al Karim Group szervezetekkel.

2015.3.7.

203.

George Haswani

(más néven: Heswani; Hasawani; Al Hasawani).

Cím: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Prominens szíriai üzletember, a HESCO Engineering and Construction Company társtulajdonosa, amely Szíriában az egyik legfontosabb mérnöki és építkezési vállalkozás.

George Haswani mint a szíriai rezsim számára történő olajszállítási ügyletekben közvetítői szerepet betöltő, az olajat az ISIL-től vásároló személy, támogatja a rezsimet és haszonélvezője annak.

A rezsim haszonélvezője azáltal is, hogy alvállalkozói szerződést kötött a Stroytransgaz nevű, kiemelkedő jelentőségű orosz olajvállalattal.

2015.3.7.

204.

Emad Hamsho

(más néven: Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho).

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria.

Vezető tisztséget tölt be a Hamsho Trading-ben.

A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho Trading-ben, a Hamsho International leányvállalatában betöltött vezető tisztségénél fogva támogatja a szíriai rezsimet. Kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel.

Emad Hamsho Sabiha milíciákat finanszíroz, akik ennek fejében acélt gyűjtenek a szíriai rezsim fegyveres erői és a milíciák által feldúlt területeken, amit azután beolvasztanak a szíriai acélgyárakban (Hmisho Steel). Emellett a szíriai Vas- és Acélipari Tanács (Syrian Council of Iron and Steel) alelnöke a rezsimet szolgáló és a jegyzékbe vett üzletemberekkel, pl. Ayman Jaberrel együtt. Kapcsolatban áll továbbá Basar al-Aszaddal és

2015.3.7.

205.

Samir Hamsho

(más néven: Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho).

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria.

Samir Hamsho prominens szíriai üzletember, aki támogatást nyújt a rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben. Az Al Buroj és a Syria Steel/Hmisho Steel tulajdonosa és elnöke, amelyek a Tanács által jegyzékbe vett Hamsho International leányvállalatának, a Hamsho Trading-nek a leányvállalatai.

Az ipari miniszter 2014 márciusában a homszi kereskedelmi kamara tagjává nevezte ki.

Ennélfogva támogatást nyújt a szíriai rezsimnek és a rezsimmel fennálló kapcsolatai révén annak haszonélvezője is egyben.

Kapcsolatban áll továbbá a Hamsho International, a Syria Steel SA és az Al Buroj Trading jegyzékbe vett szervezetekkel. l.

2015.3.7.

B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

65.

Organisation for Technological Industries

(más néven: Technical Industries Corporation (TIC))

Cím: PO Box 11037 Damascus, Syria

A Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik.

Az OTI vegyi fegyverek gyártásában vesz részt a szíriai rezsim számára.

Ezért felelős a szíriai lakossággal szembeni erőszakos elnyomásért is.

A Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik, és így jegyzékbe vett szervezettel áll kapcsolatban.

2015.3.7.

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT).

Cím: PO Box 11037 Damascus, Syria

Az Organisation for Technological Industries (OTI) leányvállalata, és így a Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik. Munkakapcsolatban áll a Szíriai Központi Bankkal, amelyet a Tanács jegyzékbe vett.

Mivel az OTI leányvállalata és a Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik, a SCIT kapcsolatban áll az említett jegyzékbe vett szervezetekkel.

2015.3.7.

67.

Hamsho Trading

(más néven: Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group).

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria.

A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho International leányvállalata.

Mint ilyen, a Hamsho Trading kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel.

Leányvállalatain – így a Syria Steel-en keresztül – támogatja a szíriai rezsimet. Leányvállalatain keresztül kapcsolatban áll olyan csoportokkal mint a rezsimpárti Sabiha milíciák.

2015.3.7.

68.

Syria Steel SA

(más néven: Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill).

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria.

A Hamsho Trading leányvállalata, így végső soron a Tanács által jegyzékbe vett Hamsho International leányvállalata, tehát a Syria Steel SA jegyzékbe vett szervezettel áll kapcsolatban. A Syria Steel továbbá a Sabiha milíciákkal való együttműködése és fegyvergyártás révén támogatja a szíriai rezsimet

2015.3.7.

69.

Al Buroj Trading

(más néven: Borouj Trading Company).

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria.

A Hamsho Trading leányvállalata, így végső soron a Tanács által jegyzékbe vett Hamsho International leányvállalata.

Mint ilyen, az Al Buroj Trading kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel.

2015.3.7.

70.

DK Group

(más néven: DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office).

Cím: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Lebanon.

Azarieh Building – Block 03, 5th Floor

Azarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Lebanon.

A DK Group új bankjegyekkel látja el a Szíriai Központi Bankot, ennélfogva a DK Group támogatja a szíriai rezsimet.

A támogatói kapcsolat következtében kapcsolatban áll továbbá a jegyzékbe vett Szíriai Központi Bankkal.

2015.3.7.


Top