Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1311

A Bizottság 1311/2014/EU rendelete ( 2014. december 10. ) a 976/2009/EK rendeletnek az INSPIRE metaadatelem fogalommeghatározása tekintetében történő módosításáról

OJ L 354, 11.12.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1311/oj

11.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/6


A BIZOTTSÁG 1311/2014/EU RENDELETE

(2014. december 10.)

a 976/2009/EK rendeletnek az INSPIRE metaadatelem fogalommeghatározása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 976/2009/EK bizottsági rendelet (2) végrehajtási szabályokat határoz meg minden hálózati szolgáltatásra vonatkozóan, kivéve a téradat-szolgáltatások lehívását lehetővé tévő szolgáltatásokat.

(2)

A téradat-szolgáltatások interoperabilitásának ismérve, hogy az egyes szolgáltatások között lehetséges az adatok közlése, végrehajtása és átvitele. A téradat-szolgáltatások lehívásának előfeltétele a releváns információkhoz való hozzáférés képessége. A tagállamok a 2007/2/EK irányelvben előírt és a 976/2009/EK bizottsági rendeletben szereplő végrehajtási szabályok tárgyát képező keresőszolgáltatásokon keresztül teszik elérhetővé az 1205/2008/EK bizottsági rendeletben (3) előírt metaadatelemeket. Az 1089/2010/EU bizottsági rendeletben (4) a téradat-szolgáltatásokra meghatározott végrehajtási szabályok az ilyen szolgáltatások tekintetében új metaadatelemeket vezetnek be, ezért a 976/2009/EK bizottsági rendeletben szereplő, a metaadatelemre vonatkozó fogalommeghatározást úgy kell módosítani, hogy a tagállami keresőszolgáltatások számára lehetővé váljon az új metaadatelemek keresése és elérhetősége.

(3)

A 976/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/2/EK irányelv 22. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 976/2009/EK rendelet 2. cikke 7. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„7.

az »INSPIRE metaadatelem« az 1205/2008/EK rendelet mellékletének B. részében vagy az 1089/2010/EU bizottsági rendelet (5) V. mellékletének B. részében, VI. mellékletének B. részében és VII. mellékletének B. részében meghatározott metaadatelem;

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 108., 2007.4.25., 1. o.

(2)  A Bizottság 2009. október 19-i 976/2009/EK rendelete a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek hálózati szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 274., 2009.10.20., 9. o.).

(3)  A Bizottság 2008. december 3-i 1205/2008/EK rendelete a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv metaadatokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 326., 2008.12.4., 12. o.).

(4)  A Bizottság 2010. november 23-i 1089/2010/EU rendelete a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 323., 2010.12.8., 11. o.).

(5)  A Bizottság 2010. november 23-i 1089/2010/EU rendelete a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 323., 2010.12.8., 11. o.).”


Top