Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1065

A Bizottság 1065/2013/EU rendelete ( 2013. október 30. ) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

OJ L 289, 31.10.2013, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1065/oj

31.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/48


A BIZOTTSÁG 1065/2013/EU RENDELETE

(2013. október 30.)

a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Perui Köztársaság a szóban forgó rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően kérelmezte a „Pisco” földrajzi árujelzőként való bejegyzését a 110/2008/EK rendelet III. mellékletébe. A „Pisco” egy Peruban hagyományos módon, szőlő erjesztésével és lepárlásával előállított gyümölcspárlat.

(2)

A „Pisco” műszaki dokumentációjának főbb előírásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) a kifogásolási eljárás alkalmazásában, a 110/2008/EK rendelet 17. cikke (6) bekezdésének megfelelően. Mivel a Bizottsághoz nem érkezett kifogás a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (7) bekezdésével összhangban, az elnevezést fel kell venni az említett rendelet III. mellékletébe.

(3)

A 2002/979/EK tanácsi határozattal (3) jóváhagyott, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás értelmében a „Pisco” a Chiléből származó szeszes italok védett megnevezése. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy a „Pisco” földrajzi árujelzés Peruból származó termékekre vonatkozó oltalma nem zárja ki az említett megnevezés használatát Chiléből származó termékekre.

(4)

A 110/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a szeszes italokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 110/2008/EK rendelet III. mellékletében, a „9. Gyümölcspárlat” termékkategóriában a táblázat a következő bejegyzéssel egészül ki:

 

Pisco  (4)

Peru

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.

(2)  HL C 141., 2011.5.12., 16. o.

(3)  HL L 352., 2002.12.30., 1. o.

(4)  A »Pisco« földrajzi árujelzés e rendelkezés szerinti oltalma nem érinti a »Pisco« név használatát az Unió és Chile közötti 2002-es társulási megállapodás szerint oltalom alatt álló, Chiléből származó termékekre.”


Top