Help Print this page 

Document 32013R0887

Title and reference
A Bizottság 887/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2013. július 11. ) a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének felváltásáról
  • In force
OJ L 247, 18.9.2013, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/887/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/11


A BIZOTTSÁG 887/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. július 11.)

a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének felváltásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikkére,

mivel:

(1)

A 211/2011/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a javasolt polgári kezdeményezés szervezőinek a rendelet II. mellékletében meghatározott információk rendelkezésre bocsátása révén nyilvántartásba kell vetetniük a polgári kezdeményezést a Bizottsággal.

(2)

A II. mellékletben foglalt információkat módosítani kell annak érdekében, hogy a Bizottság könnyebben ellenőrizhesse a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjában szereplő nyilvántartásba-vételi feltételek teljesülését, biztosítható legyen a nyilvántartásba-vételi kérelmek megfelelő adminisztratív kezelése, valamint gördülékenyebbé váljék a szervezők és a Bizottság közötti kommunikáció a polgári kezdeményezéssel kapcsolatos teljes eljárás során.

(3)

Hat tagállam a 211/2011/EU rendelet III. mellékletében foglalt formanyomtatványokon közlendő adatok módosítását kérte.

(4)

Az EUMSZ 290. cikkével összhangban a Bizottság jogosult a rendelet II. és III. mellékletének módosítására. A III. melléklet tekintetében a Bizottság figyelembe veszi a tagállamok által benyújtott információkat.

(5)

A Bizottság által nyilvántartásba vett több polgári kezdeményezés szervezői jelenleg végzik a 211/2011/EU rendelet 5. cikke szerinti támogatási nyilatkozatok gyűjtését, akik számára lehetővé kell tenni, hogy a II. mellékletben foglalt formanyomtatványokat, illetve azok előző változatait egyaránt használhassák,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 211/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

a)

a II. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép;

b)

a III. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A formanyomtatványok a 211/2011/EU rendelet III. mellékletének megfelelő, e rendelet hatálybalépése előtt hatályos változata továbbra is használható azon javasolt polgári kezdeményezések aláírói által adott támogatási nyilatkozatok gyűjtéséhez, amelyeket e rendelet hatálybalépése előtt vettek nyilvántartásba a 211/2011/EU rendelet 4. cikkével összhangban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 65., 2011.3.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A JAVASOLT POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

1.

A javasolt polgári kezdeményezés címe, legfeljebb 100 karakter terjedelemben;

2.

a javasolt polgári kezdeményezés tárgya, legfeljebb 200 karakter terjedelemben;

3.

a Bizottságot javaslat beterjesztésére felhívó, javasolt polgári kezdeményezés céljainak leírása, legfeljebb 500 karakter terjedelemben;

4.

a Szerződések azon rendelkezései, amelyek a szervezők megítélése szerint a javasolt fellépésre vonatkoznak;

5.

a polgári bizottság hét tagjának teljes neve, postacíme, állampolgársága és születési ideje, feltüntetve különösen a képviselőnek és helyettesének a nevét, valamint e-mail címét és telefonszámát (1);

6.

a polgári bizottság hét tagjának teljes nevét, postacímét, állampolgárságát és születési idejét igazoló dokumentumok;

7.

a javasolt polgári kezdeményezés támogatási és finanszírozási forrásai a nyilvántartásba vétel időpontjában (1).

A szervezők mellékletben bővebb információkat is megadhatnak a javasolt polgári kezdeményezés tárgyával, céljaival és hátterével kapcsolatban. Ha úgy kívánják, a beadványhoz jogszabálytervezetet is mellékelhetnek.


(1)  Adatvédelmi nyilatkozat: a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkével összhangban tájékoztatjuk az adatalanyokat, hogy e személyes adatokat a Bizottság a javasolt polgári kezdeményezés eljárásának céljából gyűjti össze. A Bizottság online nyilvántartásában kizárólag a szervezők nevét, a kapcsolattartók e-mail címét és a támogatással és finanszírozással kapcsolatos információkat bocsátják rendelkezésre a nyilvánosság számára. Az adatalanyoknak jogukban áll, hogy sajátos helyzetükkel összefüggő lényeges jogos érdekből tiltakozzanak személyes adataik közzététele ellen, valamint bármikor kérjék az adatok helyesbítését, illetve a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított kétéves időszak letelte után az online nyilvántartásból való törlését.”


II. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA – A. RÉSZ (1)

(személyazonosító számot/személyazonosító okmány számát nem kérő tagállamok számára)

Image

Image

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA – B. RÉSZ (1)

(személyazonosító számot/személyazonosító okmány számát kérő tagállamok számára)

Image

Image

C.   RÉSZ

1.

A személyazonosító számot/személyazonosító okmány számát nem kérő tagállamok által előírt feltételek (támogató nyilatkozat formanyomtatványa, A. rész):

Tagállam

Azon aláírók, akiknek a támogató nyilatkozatát be kell nyújtani az érintett tagállamnak

Belgium

Belgiumban lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező belga állampolgárok, amennyiben tájékoztatták a nemzeti hatóságokat a lakóhelyükről

Dánia

Dániában lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező dán állampolgárok, amennyiben tájékoztatták a nemzeti hatóságokat a lakóhelyükről

Németország

Németországban lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező német állampolgárok, amennyiben tájékoztatták a nemzeti hatóságokat a lakóhelyükről

Észtország

Észtországban lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező észt állampolgárok

Írország

Írországban lakóhellyel rendelkezők

Luxemburg

Luxemburgban lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező luxemburgi állampolgárok, amennyiben tájékoztatták a nemzeti hatóságokat a lakóhelyükről

Hollandia

Hollandiában lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező holland állampolgárok

Szlovákia

Szlovákiában lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező szlovák állampolgárok

Finnország

Finnországban lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező finn állampolgárok

Egyesült Királyság

az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkezők

2.

Azon tagállamok listája, amelyek az általuk kibocsátott, alább felsorolt személyazonosító számok/személyazonosító okmányok számai egyikének közlését kérik (támogató nyilatkozat formanyomtatványa, B. rész):

 

BULGÁRIA

Единен граждански номер (személyi szám)

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Občanský průkaz (személyi igazolvány)

Cestovní pas (útlevél)

 

GÖRÖGORSZÁG

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (személyi igazolvány)

Διαβατήριο (útlevél)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (tartózkodási engedély/állandó tartózkodási engedély)

 

SPANYOLORSZÁG

Documento Nacional de Identidad (személyi igazolvány)

Pasaporte (útlevél)

Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros (a külföldiek igazolványának vagy igazolásának azonosító száma [NIE], amely a külföldiek központi nyilvántartásában szereplő regisztrációs számnak felel meg)

 

FRANCIAORSZÁG

Passeport (útlevél)

Carte nationale d’identité (személyi igazolvány)

 

HORVÁTORSZÁG

Osobni identifikacijski broj (személyazonosító szám)

 

OLASZORSZÁG

Passaporto (útlevél), inclusa l’indicazione dell’autoritá di rilascio (a kiállító hatóság feltüntetésével)

Carta de identità (személyi igazolvány), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (a kiállító hatóság feltüntetésével)

 

CIPRUS

Δελτίο Ταυτότητας (állampolgár vagy Cipruson lakóhellyel rendelkező személy személyi igazolványa)

Διαβατήριο (útlevél)

 

LETTORSZÁG

Personas kods (személyazonosító szám)

 

LITVÁNIA

Asmens kodas (személyi szám)

 

MAGYARORSZÁG

Személyazonosító igazolvány

Útlevél

Személyi azonosító szám (személyi szám)

 

MÁLTA

Karta tal-Identità (személyi igazolvány)

 

AUSZTRIA

Reisepass (útlevél)

Personalausweis (személyi igazolvány)

 

LENGYELORSZÁG

Numer ewidencyjny PESEL (PESEL azonosító szám)

 

PORTUGÁLIA

Bilhete de identidade (személyi igazolvány)

Passaporte (útlevél)

Cartão de Cidadão (állampolgári igazolvány)

 

ROMÁNIA

carte de identitate (személyi igazolvány)

pașaport (útlevél)

certificat de înregistrare (nyilvántartásba-vételi igazolás)

carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (uniós polgárok számára kiállított állandó tartózkodási engedély)

Cod Numeric Personal (személyazonosító szám)

 

SZLOVÉNIA

Enotna matična številka občana (személyazonosító szám)

 

SVÉDORSZÁG

Personnummer (személyazonosító szám)”


Top