Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0196

A Bizottság 196/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. március 7. ) a 206/2010/EU rendelet II. mellékletében megadott, az egyes friss húsoknak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok és ezek részeinek jegyzékének a Japánra vonatkozó új bejegyzés tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 65, 8.3.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 193 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/196/oj

8.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/13


A BIZOTTSÁG 196/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. március 7.)

a 206/2010/EU rendelet II. mellékletében megadott, az egyes friss húsoknak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok és ezek részeinek jegyzékének a Japánra vonatkozó új bejegyzés tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére és 8. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2010. március 12-i 206/2010/EU bizottsági rendelet (2) megállapítja az élő állatok és az azokból vett friss hús behozatalára vonatkozó egészségügyi feltételeket. A 206/2010/EU rendelet szerint az emberi fogyasztásra szánt friss hús behozatala csak akkor megengedett, ha a hús a rendelet II. mellékletének 1. részében megadott jegyzékben szereplő harmadik ország területéről vagy annak valamely részéről származik, és megfelel a vonatkozó követelményeknek.

(2)

Japán kérelmet nyújtott be arra, hogy a friss marhahús Unióba történő behozatala tekintetében felkerüljön az említett jegyzékre, és a Bizottság által 2008-ban a marhahússal kapcsolatban végzett ellenőrzés megerősítette, hogy a követelmények teljesülnek. A jegyzékbe való felvétel azonban halasztásra került, mivel 2010-ben ragadós száj- és körömfájás tört ki Japánban.

(3)

Időközben Japán felszámolta területén a ragadós száj- és körömfájást, és az Állat-egészségügyi Világszervezettől megkapta e betegség tekintetében a „betegségmentesség védőoltás nélkül” státust.

(4)

Japán tehát megfelelő állat-egészségügyi garanciákat biztosított, ezért ismét benyújtotta arra vonatkozó kérelmét, hogy felkerüljön a friss marhahús Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékére.

(5)

Indokolt tehát engedélyezni Japán számára, hogy friss marhahúst hozzon be az Unióba.

(6)

Ezért a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. része az Izlandra vonatkozó bejegyzést követően a következő, Japánra vonatkozó bejegyzéssel egészül ki:

A harmadik ország ISO-kódja és neve

A terület kódja

A harmadik ország, területe vagy része megnevezése

Állat-egészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Zárónap (3)

Nyitónap (4)

Minta (minták)

KG

1

2

3

4

5

6

7

8

JP – Japán

JP

Az egész ország

BOV

 

 

 

2013. március 28.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 73., 2010.3.20., 1. o.

(3)  A 7. oszlopban jelzett napon vagy azt megelőzően levágott állatok húsa az említett naptól számított 90 napig hozható be az Unióba. A nyílt tengeren szállított szállítmányok a bizonyítvány kiállításától számított 40 napig behozhatók az Unióba, ha a 7. oszlopban jelzett időpontot megelőzően állították ki a bizonyítványt. (Megjegyzés: a dátum hiánya a 7. oszlopban azt jelenti, hogy nincs időbeli korlátozás)

(4)  Kizárólag a 8. oszlopban jelzett napon vagy azt követően levágott állatok húsa hozható be az Unióba (a dátum hiánya a 8. oszlopban azt jelenti, hogy nincs időbeli korlátozás).


Top