EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0002

A Bizottság 2013/2/EU irányelve ( 2013. február 7. ) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 37, 8.2.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 288 - 290

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/2/oj

8.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/10


A BIZOTTSÁG 2013/2/EU IRÁNYELVE

(2013. február 7.)

a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke 1. pontjára,

mivel:

(1)

A 94/62/EK irányelv 3. cikkének 1. pontja a „csomagolás” fogalmát több kritérium segítségével határozza meg. Az irányelv I. mellékletében felsorolt tételek e kritériumok alkalmazását szemléltetik.

(2)

E szemléltető példák jegyzéke a jogbiztonság és a csomagolás meghatározásának egységes értelmezése érdekében felülvizsgálatra és módosításra szorul annak érdekében, hogy egyértelművé váljanak egyes olyan esetek, ahol nem világos, mi számít csomagolásnak, és mi nem. A felülvizsgálat a tagállamok és a gazdasági szereplők felkérése alapján történik az irányelv végrehajtásának és érvényesítésének megszilárdítása érdekében, valamint azért, hogy a belső piacon egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek.

(3)

A 94/62/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

A[z ezen irányelvben előírt intézkedésekről a] 94/62/EK irányelv 21. cikke alapján létrehozott bizottság nem nyilvánított véleményt, ezért a Bizottság az intézkedésekről javaslatot terjesztett a Tanács elé, és ezt a javaslatát továbbította az Európai Parlamentnek. A Tanács nem határozott a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (2) 5a. cikkében megállapított két hónapos határidőn belül, ezért a Bizottság a javaslatot késedelem nélkül továbbította az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament a fenti továbbítástól számított négy hónapon belül nem emelt kifogást az intézkedések ellen,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/62/EK irányelv I. mellékletének helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2013. szeptember 30-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

(2)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

SZEMLÉLTETŐ PÉLDÁK A 3. CIKK 1. PONTJÁBAN EMLÍTETT KRITÉRIUMOKRA

Szemléltető példák az i. kritériumra

Csomagolás

 

Édességet tartalmazó dobozok

 

CD-tokot borító fóliaburkolat

 

Katalógusok és magazinok borítékjai (magazinnal együtt)

 

Süteménnyel együtt árult süteményalátétek

 

Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag (pl. műanyag fólia, alumínium, papír) van feltekerve, kivéve azon rudakat, csöveket és hengereket, amelyeket egy gyártóberendezés részeiként kívánnak használni, nem pedig valamely termék értékesítési egységként való bemutatására.

 

Olyan virágcserepek, amelyek csak a növény árusítására és szállítására szolgálnak, huzamos tartására nem alkalmasak

 

Injekciós oldatok üvegcséi

 

CD-k csomagolására használt (a CD-kkel együtt értékesített, tárolásra nem szolgáló) hengerek

 

Vállfák (ruhával együtt értékesítve)

 

Gyufásdobozok

 

Steril csomagolóanyagok (zacskók, tálcák és az áru sterilitását őrző egyéb anyagok)

 

Italos kapszulák (pl. kávé-, kakaó- vagy tejkapszulák), melyek használat során kiürülnek

 

Gázok tárolására szolgáló újratölthető acélpalackok, kivéve a porraloltókat

Nem csomagolás

 

A növény huzamos tartására alkalmas virágcserepek

 

Szerszámosládák

 

Teafilterek

 

Sajtot bevonó viaszréteg

 

Kolbászbél

 

Vállfák (külön értékesítve)

 

Olyan italos kapszulák, pl. kávékapszulák, kávétasakok és filterpapír borítású kávépárnák, amelyek használat során nem ürülnek ki

 

Nyomtatópatronok

 

CD-, DVD- és videokazetta-tokok (CD-vel, DVD-vel vagy videokazettával együtt értékesítve)

 

CD-hengerek (tároláshoz, üresen értékesítve)

 

Mosószerek vízben oldódó csomagolása

 

Kegyeleti célra használt gyertyatartók

 

Mechanikus darálók (újratölthető tartályba építve, pl. újratölthető borsdaráló)

Szemléltetők példák a ii. kritériumra

Csomagolás, ha az eladási helyen való feltöltésre tervezték és szánták

 

Papírból vagy műanyagból készült hordtasakok

 

Eldobható tányérok és poharak

 

Háztartási fólia

 

Szendvicses zacskók

 

Alufólia

 

Ruhatisztítókban a tiszta ruha csomagolására használt műanyag fólia

Nem csomagolás

 

Keverőpálcák

 

Eldobható evőeszközök

 

Csomagolópapír (külön értékesítve)

 

Papírból készült sütőformák (üresen értékesítve)

 

Sütemény nélkül árult süteményalátétek

Szemléltető példák a iii. kritériumra

Csomagolás

Közvetlenül a termékre akasztott vagy rögzített címkék

Csomagolás része

 

Szempillaecset, amely a tárolóeszköz záróelemének része

 

Tapadós címkék, amelyeket más csomagolási tételekre ragasztottak

 

Tűzőkapcsok

 

Műanyag védőtokok

 

Adagok mérésére szolgáló eszköz, amely a mosó- és tisztítószerek flakonját záró elem része

 

Mechanikus darálók (újra nem tölthető, termékkel töltött tartályba építve, pl. borssal teli borsdaráló)

Nem csomagolás

Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) címkék”


Top