Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0546

A Bizottság 546/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. június 25. ) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EK rendelet módosításáról) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 165, 26.6.2012, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 314 - 316

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/546/oj

26.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/25


A BIZOTTSÁG 546/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. június 25.)

az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EK rendelet módosításáról)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére és 8. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére és 7. cikke e) pontjára,

mivel:

(1)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet (3) bizonyos, élő állatokat vagy friss húst tartalmazó szállítmányok Unióba való behozatala tekintetében az állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatban követelményeket állapít meg. A rendelet megállapítja továbbá azon harmadik országoknak, illetve azok területeinek és részeinek jegyzékeit, ahonnan ezek a szállítmányok az Unió területére behozhatók.

(2)

A 206/2010/EU rendelet előírása szerint a patás állatok szállítmányainak az Unióba való behozatala csak abban az esetben engedélyezett, ha az említett rendelet I. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országokból, e harmadik országok területéről vagy részéről érkeznek, és erre vonatkozóan a melléklet említett része tartalmazza az adott szállítmányoknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványmintát. Ezeket a szállítmányokat továbbá megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérniük, amelyet a 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott releváns minta szerint kell összeállítani, figyelembe véve az említett melléklet 1. részében szereplő táblázat 6. oszlopában feltüntetett egyedi feltételeket.

(3)

Kanada egész területe, kivéve Brit Kolumbia Okanagan Valley régióját, jelenleg a 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 1. részében szerepel, mint olyan terület, ahonnan engedélyezett többek között a behozatal után tenyésztésre és/vagy termelésre szánt, háziasított juhfélék (Ovis aries) és a háziasított kecskefélék (Capra hircus) Unióba való kivitele az OVI-X minta szerinti állat-egészségügyi bizonyítvány kíséretében. Kanada azonban nem szerepel az említett melléklet 1. részében szereplő táblázat 6. oszlopában olyan országként, amelyet az említett bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából hivatalosan brucellózismentes státusúként ismertek el.

(4)

A juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/68/EGK tanácsi irányelv (4) előírja többek között azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a tagállamok vagy ezek régiói hivatalosan brucellózismentesnek ismerhetők el.

(5)

Ezenkívül a 2004/68/EK irányelv előírja, hogy amennyiben a harmadik ország által nyújtott hatósági egészségügyi biztosítékok egyenértékűsége az Unió által elfogadható, az adott harmadik országból származó patás állatok behozatalára vonatkozó különleges állat-egészségügyi feltételek e biztosítékokon alapulhatnak.

(6)

Kanada a 91/68/EGK irányelvben előírt feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentációt nyújtott be a Bizottságnak annak elismerése céljából, hogy – a 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott OVI-X minta szerinti állat-egészségügyi bizonyítvány kíséretében – a behozatal után tenyésztésre és/vagy termelésre szánt, háziasított juhfélék (Ovis aries) és a háziasított kecskefélék (Capra hircus) Unióba való kivitele céljából az említett harmadik ország egész területe brucellózistól (B. melitensis) mentes.

(7)

A Kanada által benyújtott dokumentáció értékelését követően ezt a harmadik országot hivatalosan brucellózistól (B. melitensis) mentesnek kell elismerni. A 206/2010/EU rendelet I. mellékletének 1. része 6. oszlopában az adott harmadik ország bejegyzésébe ezért be kell illeszteni a megfelelő hivatkozást.

(8)

A 206/2010/EU rendelet előírása szerint továbbá az emberi fogyasztásra szánt friss hús szállítmányainak az Unióba való behozatala csak abban az esetben engedélyezett, ha az említett rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országokból, e harmadik országok területéről vagy részéről érkeznek, és velük kapcsolatban a melléklet említett része tartalmazza az adott szállítmányoknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványmintát.

(9)

Botswana területének négy része szerepel a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében található jegyzékben mint olyan régió, ahonnan patás állatok friss, csontozott és érlelt húsának az Unióba történő behozatala engedélyezett. Ezek a régiók számos állat-egészségügyi ellenőrző körzetből állnak.

(10)

Miután Botswana BW-1 régiójában száj- és körömfájás betegség tört ki, a 801/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (5) módosított 206/2010/EU rendelet előírja, hogy ebből a régióból patás állatok friss, csontozott és érlelt húsának az Unióba irányuló kivitele tekintetében Botswana engedélyét 2011. május 11-től fel kell függeszteni. Botswana BW-1 régiója a 3c., 4b., 5., 6., 8., 9. és 18. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzetből áll.

(11)

Botswana 2011. december 2-án értesítette a Bizottságot, hogy a 3c., 4b., 5., 6., 8., 9. és 18. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzetet az Állat-egészségügyi Világszervezet száj- és körömfájástól mentesnek ismerte el. Ebből a régióból ezért a patás állatok friss, csontozott és érlelt húsának az Unióba történő kivitelére irányuló engedély felfüggesztése a továbbiakban nem szükséges.

(12)

Botswana azonban a 6. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzeten belül a zimbabwei határhoz közeli egyik területet intenzív megfigyelési körzetnek nyilvánította, és tájékoztatta a Bizottságot, hogy ebben a körzetben minden háziasított szarvasmarhafélét leöltek. A patás állatok friss, csontozott és érlelt húsának az Unióba történő kivitele erről a területről nem engedélyezett. Ezt a területet ezért el kell hagyni a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt BW-1 régióból.

(13)

A 206/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 206/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet 1. részében a Kanadára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„CA – Kanada

CA-0

Az ország egész területe

POR-X

 

IVb IX V

CA-1

Az ország egész területe, kivéve Brit Kolumbia Okanagan Valley régióját, a következők szerint:

a Kanada/USA határ f. hosszúság = 120°15′ és f. szélesség = 49° pontjától

északra a f. hosszúság = 119°35′ és f. szélesség = 50°30′ pontig

északkeletre a f. hosszúság = 119° és f. szélesség = 50°45′ pontig

délre a Kanada/USA határ f. hosszúság = 118°15′ és f. szélesség = 49° pontjáig

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (*)

A

2.

A II. melléklet 1. részében a Botswanára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„BW – Botswana

BW-0

Az ország egész területe

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

A 3c., 4b., 5., 6., 8., 9. és 18. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet, kivéve a 6. körzetben a zimbabwei határhoz közeli intenzív megfigyelési körzetet és az A1 autópályát

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2011. május 11.

2012. június 26.

BW-2

A 10., 11., 13. és 14. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

2002. március 7.

BW-3

A 12. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2008. október 20.

2009. január 20.

BW-4

A 4a. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet, a 10 km hosszú kiemelt megfigyelési pufferzóna kivételével, amely a száj- és körömfájás elleni vakcinázási körzet és a vadgazdálkodási területek határán helyezkedik el

BOV

F

1

 

2011. február 18.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 321. o.

(3)  HL L 73., 2010.3.20., 1. o.

(4)  HL L 46., 1991.2.19., 19. o.

(5)  HL L 205., 2011.8.10., 27. o.


Top