Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0801

A Bizottság 801/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. augusztus 9. ) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EK rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 205, 10.8.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 258 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/801/oj

10.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/27


A BIZOTTSÁG 801/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. augusztus 9.)

az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére és 8. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet (2) az állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelményeket állapít meg bizonyos, élő állatokat vagy friss húst tartalmazó szállítmányok Unióba való behozatala vonatkozásában. A rendelet megállapítja továbbá azon harmadik országoknak, illetve azok területeinek és részeinek jegyzékeit, ahonnan e szállítmányok az Unió területére behozhatók.

(2)

A 206/2010/EU rendelet előírása szerint az emberi fogyasztásra szánt friss hús szállítmányainak az Unióba való behozatala csak abban az esetben engedélyezett, ha azok az említett rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országokból, e harmadik országok területéről vagy részéről érkeznek, és vonatkozásukban a melléklet említett része tartalmazza az adott szállítmányoknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványmintát.

(3)

Botswana területének négy része szerepel a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében található jegyzékben olyan régióként, amelyből patás állatok friss, csontozott és érlelt húsának az Unióba történő behozatala engedélyezett. Ezek a régiók számos állat-egészségügyi ellenőrző körzetből állnak.

(4)

2011. május 5-én Botswana – egy gazdaság nyolc szarvasmarháján észlelt klinikai tünetekre alapozva – száj- és körömfájás gyanújáról tájékoztatta a Bizottságot. A betegség kitörését 2011. május 11-én a száj- és körömfájás SAT2-es vírusának izolálása alapján megerősítették, majd erről értesítették a Bizottságot.

(5)

A kitörés a 6. számú állat-egészségügyi ellenőrző körzetben, a Botswana területét képező négy rész egyikében történt, amelyből patás állatok friss, csontozott és érlelt húsának az Unióba történő behozatala engedélyezett.

(6)

Mivel fennáll a veszély, hogy a száj- és körömfájásra fogékony fajokból származó friss hús behozatalával a betegség bekerül az Unióba, és figyelembe véve a Botswana által nyújtott, az ország régiókra való felosztását lehetővé tevő garanciákat, Botswanának a területe érintett részéből a patás állatok friss, csontozott és érlelt húsának az Unióba történő kivitelére adott engedélyt 2011. május 11-től, azaz a száj- és körömfájás betegség kitörése megerősítésének időpontjától kezdődően fel kell függeszteni.

(7)

A 206/2010/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében a Botswanára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„BW – Botswana

BW-0

Az ország egész területe

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

A 3c., 4b., 5., 6., 8., 9. és 18. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2011. május 11.

2007. december 1.

BW-2

A 10., 11., 13. és 14. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

2002. március 7.

BW-3

A 12. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2008. október 20.

2009. január 20.

BW-4

A 4a. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet, a 10 km hosszú kiemelt megfigyelési pufferzóna kivételével, amely a száj- és körömfájás elleni vakcinázási körzet és a vadgazdálkodási területek határán helyezkedik el

BOV

F

1

 

2011. február 18.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 73., 2010.3.20., 1. o.


Top