Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0859

A Bizottság 859/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 18. ) a 244/2009/EK rendeletnek a nem irányított fényű háztartási lámpák ultraibolya sugárzására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 247, 19.9.2009, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 183 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/859/oj

19.9.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/3


A BIZOTTSÁG 859/2009/EK RENDELETE

(2009. szeptember 18.)

a 244/2009/EK rendeletnek a nem irányított fényű háztartási lámpák ultraibolya sugárzására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. március 18-i 244/2009/EK bizottsági rendeletre (2),

a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott egyeztetést követően,

mivel:

(1)

A 244/2009/EK rendelet elfogadását követően bizonyítást nyert, hogy a második lámpaburkolat nélküli volfrámszálas halogénlámpák (különösen a hálózati tápfeszültségről működő, G9 és R7s fejjel ellátott halogénlámpák, illetőleg a törpefeszültségű halogénlámpák) esetében nem teljesíthető a rendelet 5. táblázatában az UVC-típusú ultraviola sugárzás határértékére vonatkozóan megállapított követelmény. Ennek következményeképpen a belső piacon már 2009. szeptember 1-jétől érvényesülhet a szóban forgó lámpák tilalma.

(2)

A G9 és R7s fejjel ellátott halogénlámpák fokozatos piaci kivonásához ennél azonban hosszabb idővel szükséges számolni, mivel rendkívül elterjedtek és a hozzájuk tartozó világítótestekben jelenleg még más megfelelő fényforrással nem helyettesíthetők. A 244/2009/EK rendelet (21) preambulumbekezdése megállapítja, hogy az intézkedésben foglalt követelmények lehetővé teszik, hogy a G9 és R7s fejjel ellátott halogénlámpák még korlátozott időtartamig fogalomban maradjanak. Bár a rendelet nem tesz említést ezen időtartam hosszáról, a jogalkotói szándék nem arra irányult, hogy az UVC-típusú ultraviola sugárzás alapján már 2009. szeptember 1-jei hatállyal kizárják azokat a halogénlámpákat, amelyek minden egyéb tekintetben viszont megfelelnek a rendeletben foglalt követelményeknek.

(3)

A 2005/32/EK irányelv 15. cikke a környezetbarát tervezési követelményekre vonatkozóan előírja, hogy azok a felhasználó szempontjából nem befolyásolhatják a termék működését, nem járhatnak túlzott költségekkel, nem gyakorolhatnak jelentős negatív hatást az ipar versenyképességére, valamint hogy a követelmények meghatározásakor figyelembe kell venni a vonatkozó közösségi jogszabályokat.

(4)

Fontos azt is biztosítani, hogy a közösségi piacon csak biztonságos lámpák kerüljenek forgalomba. A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. december 12-i 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) (alacsonyfeszültségi irányelv) rendelkezik az 50–1 000 V-os feszültségtartományban működő, váltakozó áramú, illetve a 75–1 500 V-os feszültségtartományban működő, egyenáramú elektromos berendezések sugárzásáról. Az ultraviola sugárzás határértékeit egységes szabványok rögzítik mind a hálózati, mind a törpefeszültségű (pl. 12 V vagy 24 V) volfrámszálas halogénlámpák esetében, ám a kompakt fénycsövek esetében nem. Elsődleges szempont ebben a tekintetben az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) azon rendelkezése, mely szerint csak biztonságos termékek hozhatók forgalomba.

(5)

Összhangra van szükség a 244/2009/EK rendelet és a nem irányított fényű háztartási lámpák ultraibolya sugárzását érintő egyéb közösségi jogszabályok között. A 244/2009/EK rendeletet ezért indokolt ennek megfelelően módosítani.

(6)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban állnak a 2005/32/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 244/2009/EK rendelet módosítása

A 244/2009/EK rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2009. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. szeptember 18-án.

a Bizottság részéről

Andris PIEBALGS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 191., 2005.7.22., 29. o.

(2)  HL L 76., 2009.3.24., 3. o.

(3)  HL L 374., 2006.12.27., 10. o.

(4)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.


MELLÉKLET

A nem irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

A 244/2009/EK rendelet II. mellékletének 5. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

5.     táblázat

Működési követelmények a fénycsövek és LED lámpák kivételével minden egyéb lámpára vonatkozóan

Működési paraméter

1. szakasz

5. szakasz

Előírt lámpaélettartam

≥ 1 000 h

≥ 2 000 h

Fényáram-stabilitás

≥ 85 % a névleges élettartam 75 %-ánál

≥ 85 % a névleges élettartam 75 %-ánál

Kapcsolási ciklusok száma

≥ a lámpa névleges élettartamának négyszerese órában kifejezve

≥ a lámpa névleges élettartamának négyszerese órában kifejezve

Bekapcsolási idő

< 0,2 s

< 0,2 s

A lámpa bemelegedési ideje 60 % Φ-ig

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Korai meghibásodási arány

≤ 5,0 % 100 óránál

≤ 5,0 % 200 óránál

Lámpateljesítmény-tényező

≥ 0,95

≥ 0,95”


Top