Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0641

A Bizottság 641/2009/EK rendelete ( 2009. július 22. ) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra, illetve termékekbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 191, 23.7.2009, p. 35–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 162 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/641/oj

23.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 191/35


A BIZOTTSÁG 641/2009/EK RENDELETE

(2009. július 22.)

a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra, illetve termékekbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a környezetbarát tervezés konzultációs fórumával történt konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2005/32/EK irányelv értelmében a Bizottság környezetbarát tervezési követelményeket állapít meg a jelentős értékesítési és kereskedelmi volumennel jellemezhető, jelentős környezeti hatást kifejtő és a környezeti hatásának javítását illetően túlzott költségek nélkül komoly lehetőségeket kínáló energiafelhasználó termékek tekintetében.

(2)

A 2005/32/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése értelmében a Bizottság a 19. cikk (3) bekezdésében említett eljárással és a 15. cikk (2) bekezdésében megállapított kritériumokkal összhangban, a környezetbarát tervezés konzultációs fórumával történt konzultációt követően adott esetben új végrehajtási intézkedést vezet be az elektromos motorrendszerek és a fűtőberendezések – ideértve a keringetőszivattyúkat is – tekintetében.

(3)

A Bizottság előkészítő vizsgálat keretében elemezte a jellemzően az épületekben használt keringetőszivattyúk műszaki, környezeti és gazdasági hatásait. A vizsgálatot a Közösség és harmadik országok érdekeltjeivel és érintettjeivel együttesen végezték, az eredményeket pedig nyilvánosan elérhetővé tették.

(4)

Az épületek fűtési rendszereiben felhasznált energia legnagyobb részét a keringetőszivattyúk használják fel. Emellett a legtöbb szabványos keringetőszivattyú folyamatosan üzemel, a fűtési szükséglettől függetlenül. Ilyen módon a keringetőszivattyúk azon kiemelt termékek között szerepelnek, amelyek tekintetében környezetbarát tervezési követelményeket kell megállapítani.

(5)

A keringetőszivattyúk e rendelet alkalmazásában jelentősnek tekintett környezeti hatása a felhasználás során történő villamosenergia-fogyasztás.

(6)

Az előkészítő vizsgálat szerint a Közösségben évente kb. 14 millió keringetőszivattyút hoznak forgalomba, és a legjelentősebb környezeti hatás valamennyi életciklusszakaszt tekintve a felhasználás során történő energiafogyasztás, ami 2005-ben 50 TWh volt, és ez 23 millió tonna CO2-kibocsátásnak felelt meg. Külön intézkedések hiányában a villamosenergia-fogyasztás 2020-ra várhatóan 55 TWh-ra nő. Az előkészítő vizsgálat szerint a felhasználás során történő villamosenergia-fogyasztás jelentős mértékben javítható.

(7)

Az előkészítő vizsgálat szerint a 2005/32/EK irányelv I. mellékletének 1. részében említett egyéb környezetbarát tervezési paraméterekkel kapcsolatos követelmények előírása szükségtelen, mivel a keringetőszivattyúk legjelentősebb környezeti hatása mindenképpen a felhasználási szakaszban történő energiafogyasztásuk.

(8)

A keringetőszivattyúk még hatékonyabbá tehetők olyan meglévő, szabadalmi védelmet nem élvező költséghatékony technológiák alkalmazásával, amelyek képesek a keringetőszivattyúk beszerzése és üzemeltetése együttes költségeinek csökkentésére.

(9)

A környezetbarát tervezési követelmények az egész Közösségen belül harmonizálják a keringetőszivattyúk villamosenergia-fogyasztására vonatkozó követelményeket, és ilyen módon hozzájárulnak a belső piac működéséhez, és javítják az említett termékek környezeti teljesítményét.

(10)

A keringetőszivattyúk újrafelhasználása és újrahasznosítása mértékének növelése érdekében a gyártóknak tájékoztatást kell adniuk a keringetőszivattyúk össze- és szétszereléséről.

(11)

A környezetbarát tervezési követelmények a végfelhasználó szempontjából nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a működést, és nem fejthetnek ki kedvezőtlen hatást az egészségre, a biztonságra vagy a környezetre. Különösen a villamosenergia-fogyasztás felhasználási szakaszban történő mérsékléséből származó előnyöknek legalábbis ellensúlyozniuk kell az ezen rendelet hatálya alá tartozó termékek előállítása során felmerülő további környezeti hatásokat.

(12)

A környezetbarát tervezési követelményeket fokozatosan kell bevezetni, hogy adott esetben a gyártók számára kellő idő álljon rendelkezésre termékeik ezen rendeletnek megfelelően történő újratervezésére. Az ütemezés megállapítása során el kell kerülni a forgalomban lévő berendezések működését érintő kedvezőtlen hatásokat, és figyelembe kell venni a végfelhasználókat és a gyártókat, különösen a kis- és középvállalkozásokat érintő költségvonzatokat, biztosítva egyidejűleg e rendelet célkitűzéseinek megfelelő időben történő megvalósítását.

(13)

A megfelelőségértékelés és a fontos termékparaméterek mérése során megbízható, pontos és reprodukálható mérési módszereket kell alkalmazni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert korszerű mérési módszereket, ideértve adott esetben a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I. mellékletében felsorolt európai szabványosítási testületek által elfogadott harmonizált szabványokat is.

(14)

Ennek a rendeletnek a lehető leghamarabb biztosítania kell olyan technológiák piacon való megjelenését, amelyek képesek a keringetőszivattyúk életciklusa alatti környezeti hatások mérséklésére, ezáltal pedig 2020-ig 23 TWh becsült villamosenergia-megtakarítást eredményeznek, ami 11 Mt CO2-egyenértéknek felel meg, szemben azzal a lehetőséggel, hogy nem kerül sor intézkedésre.

(15)

Ez a rendelet a 2005/32/EK irányelv 8. cikkével összhangban meghatározza az alkalmazandó minőségértékelési eljárásokat.

(16)

A megfelelőségi ellenőrzések előmozdítása érdekében a gyártóknak a 2005/32/EK irányelv IV. és V. mellékletében említett műszaki dokumentációban információkkal kell szolgálniuk.

(17)

Az ebben a rendeletben megállapított, jogilag kötelező követelmények mellett a keringetőszivattyúk életciklus alatti környezeti teljesítményére vonatkozó információk széles körben történő rendelkezésre állásának és könnyű hozzáférhetőségének biztosítása érdekében meg kell határozni a legjobb elérhető technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket.

(18)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban állnak a 2005/32/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúk és a tömszelence nélküli, termékekbe beszerelt keringetőszivattyúk forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeket állapítja meg.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a)

az ivóvízrendszer keringetőszivattyúi, kivéve az I. melléklet 2. pontja (4) bekezdésében szereplő tájékoztatási előírásokra vonatkozó rendelkezéseket;

b)

a legkésőbb 2015. augusztus 1-jéig forgalomba helyezett, termékekbe beszerelt keringetőszivattyúkat felváltó, legkésőbb 2020. január 1-jéig forgalomba helyezett, termékekbe beszerelt ugyanolyan keringetőszivattyúk. A helyettesítő terméken vagy csomagolásán egyértelműen fel kell tüntetni, hogy azt mely termék(ek)be történő beszerelésre szánják.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2005/32/EK irányelv 2. cikkében meghatározott fogalmak mellett az alábbi fogalommeghatározások is alkalmazandók:

1.   „keringetőszivattyú”: centrifugális szivattyú, amelynek névleges hidraulikus kimenőteljesítménye 1–2 500 W közötti, és amelyet elsősorban fűtési rendszerekben, illetve hűtési elosztórendszerek szekunder hűtőkörében történő felhasználásra szánnak;

2.   „tömszelence nélküli keringetőszivattyú”: olyan keringetőszivattyú, amelyben a motor tengelye közvetlenül a forgórészhez kapcsolódik, és amelynek motorja elmerül a kiszivattyúzandó közegben;

3.   „önálló keringetőszivattyú”: terméktől független működésre szánt keringetőszivattyú;

4.   „termék”: hő termelésére és/vagy átadására szolgáló termék;

5.   „ivóvízrendszerbe beszerelt keringetőszivattyú”: a kifejezetten az ivóvíz a 98/83/EK tanácsi irányelvben (3) meghatározott módon történő keringetésére szánt keringetőszivattyú.

3. cikk

Környezetbarát tervezési követelmények

A keringetőszivattyúkra vonatkozó általános környezetbarát tervezési követelményeket az I. melléklet állapítja meg.

A környezetbarát tervezési követelményeknek való megfelelést a II. melléklet 1. pontjában megállapított követelményekkel összhangban mérik.

A keringetőszivattyúk energiahatékonysági mutatójának kiszámítási módszerét a II. melléklet 2. pontja állapítja meg.

4. cikk

Megfelelőségértékelés

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkében említett megfelelőségértékelési eljárás az említett irányelv IV. mellékletében megállapított belső tervezés-ellenőrzési rendszer vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott megfelelőségértékelési irányítási rendszer.

5. cikk

Ellenőrzési eljárás piacfelügyeleti célokra

A 2005/32/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében említett piacfelügyeleti ellenőrzések ezen rendelet II. mellékletében megállapított követelmények tekintetében történő elvégzésekor a tagállami hatóságok az ezen rendelet III. mellékletében előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Referenciaértékek

Az ezen rendelet hatálybalépésekor forgalomban lévő, legjobban teljesítő keringetőszivattyúkra vonatkozó indikatív referenciaértékeket a IV. melléklet határozza meg.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2012. január 1-jét megelőzően felülvizsgálja a termékekbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúk energiahatékonysági mutatójának kiszámítására vonatkozóan e rendelet II. mellékletének 2. pontjában megállapított módszertant.

A Bizottság 2017. január 1-jéig a technológiai fejlődésre figyelemmel felülvizsgálja ezt a rendeletet. A felülvizsgálat magában foglalja az újrafelhasználást és újrahasznosítást elősegítő tervezési lehetőségek vizsgálatát.

A Bizottság a felülvizsgálat eredményeit benyújtja a környezetbarát tervezés konzultációs fórumának.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a következő ütemtervvel összhangban alkalmazandó:

1.

a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúk 2013. január 1-jét követően megfelelnek az I. melléklet 1. pontjának 1. alpontjában meghatározott hatékonysági szintnek, a kifejezetten a termikus napenergia rendszerek és hőszivattyúk primer körébe szánt szivattyúk kivételével;

2.

a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúk és a termékekbe beszerelt keringetőszivattyúk 2015. augusztus 1-jétől megfelelnek az I. melléklet 1. pontjának 2. alpontjában meghatározott hatékonysági szintnek.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 22-én.

a Bizottság részéről

Andris PIEBALGS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 191., 2005.7.22., 29. o.

(2)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(3)  HL L 330., 1998.12.5., 32. o.


I. MELLÉKLET

KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

1.   ENERGIAHATÉKONYSÁGI KÖVETELMÉNYEK

1.

A tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúk energiahatékonysági mutatója (EEI) 2013. január 1-jétől a II. melléklet 2. pontjával összhangban történt számítás szerint legfeljebb 0,27, a kifejezetten a termikus napenergia rendszerek és hőszivattyúk primer körébe szánt szivattyúk kivételével.

2.

A tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúk és a termékekbe beszerelt keringetőszivattyúk energiahatékonysági mutatója 2015. augusztus 1-jétől a II. melléklet 2. pontjával összhangban történt számítás szerint legfeljebb 0,23.

2.   TERMÉKINFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

2013. január 1-jétől

1.

a keringetőszivattyúk II. melléklettel összhangban kiszámított energiahatékonysági mutatóját a termék névtábláján és csomagolásán, továbbá a műszaki dokumentációban a következő formában tüntetik fel: „EEI ≤ 0,[xx]”;

2.

a következő információkat tüntetik fel: „A leghatékonyabb keringetőszivattyúkra vonatkozó referenciaérték EEI ≤ 0,20.”;

3.

a szétszereléssel, újrahasznosítással és az alkatrészek és a felhasznált anyagok ártalmatlanításával foglalkozó információkat elérhetővé teszik a kezelési létesítmények számára.

4.

a következő tájékoztatást kell feltüntetni az ivóvízkeringető szivattyúk csomagolásán és a műszaki dokumentációban: „A keringetőszivattyú kizárólag ivóvízhez használható!”.

A gyártók tájékoztatást nyújtanak a keringetőszivattyú beszerelésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban a környezeti hatás minimálisra csökkentése érdekében.

A fent felsorolt információkat jól látható módon fel kell tüntetni a keringetőszivattyú-gyártók ingyenesen elérhető webhelyein.


II. MELLÉKLET

MÉRÉSI MÓDSZEREK ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSÁRA VONATKOZÓ MÓDSZERTAN

1.   MÉRÉSI MÓDSZEREK

Az e rendeletben foglalt követelményeknek történő megfelelés és az ilyen megfelelés ellenőrzése érdekében a mérések során megbízható, pontos és reprodukálható mérési módszereket kell alkalmazni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert korszerű mérési módszereket, ideértve az említett célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban megállapított módszereket is. Ezek a módszerek az alábbi követelmények mindegyikének eleget tesznek.

2.   AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSI MÓDSZERE

Az energiahatékonysági mutató (EEI) kiszámítására vonatkozó módszer a keringetőszivattyúk esetében a következő:

1.

Amennyiben a keringetőszivattyú egynél több vízszint- és áramlásbeállítással rendelkezik, a keringetőszivattyút a maximális beállításnál kell mérni.

„Vízszint” (H): a keringetőszivattyú által adott működési ponton beállított vízszint (méterben).

„Áramlás” (Q): a keringetőszivattyún átfolyó víz térfogatárama (m3/óra).

2.

Találjuk meg azt a pontot, ahol Q · H értéke maximális, és határozzuk meg ezen a ponton az áramlást és a vízszintet a következőképpen: Q100 % és H100 % .

3.

Számítsuk ki ezen a ponton a Phyd hidraulikus energiát.

„Hidraulikus energia”: az áramlás (Q), a vízszint (H) és a számításban használt mértékegységek összehangolására szolgáló átváltási együttható szorzata.

„Phyd”: a keringetőszivattyú által az adott működési ponton kiszivattyúzandó folyadékra kifejtett hidraulikus energia (W).

4.

Számítsuk ki a referenciateljesítményt a következőképpen:

Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e–0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W

„Referenciateljesítmény”: a keringetőszivattyú hidraulikus energiája és energiafogyasztása közötti viszony, figyelembe véve a keringetőszivattyú hatékonysága és mérete közötti összefüggést.

„Pref”: a keringetőszivattyú referencia-energiafogyasztása (W).

5.

Határozzuk meg a szabályozási referenciagörbét a következő pontok közötti egyenes vonalként:

(Q 100 %, H 100 %) és (Q 0 %, Formula)

Image

6.

Válasszuk ki a keringetőszivattyú azon beállítását, amely biztosítja, hogy a keringetőszivattyú a kiválasztott görbén eléri a Q · H = maximális pontot.

7.

P1 és H mérése az áramlásnál:

Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % .

„P1”: keringetőszivattyú által adott működési ponton fogyasztott villamos energia (W).

8.

Ezen áramlások esetén a számítás:

Formula , ha Hmeas ≤ Href PL = P1,meas, ha Hmeas > Href

ahol Href különböző áramlások mellett a szabályozási referenciagörbéhez mért vízszint.

9.

A PL és az említett terhelési profil alkalmazása:

Áramlás

[%]

Idő

[%]

100

6

75

15

50

35

25

44

Image

A súlyozott átlagos teljesítmény PL,avg kiszámítása:

PL,avg = 0,06 · PL,100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL,50 % + 0,44 · PL,25 %

Az energiahatékonysági mutató (1) kiszámítása:

Formula, ahol C20 % = 0,49


(1)  A CXX % egy szorzó, ami azt biztosítja, hogy a szorzó meghatározásának időpontjában egy adott típusú keringetőszivattyúknak csak XX %-a rendelkezzen legfeljebb 0,20-os energiahatékonysági mutatóval.


III. MELLÉKLET

ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS

A tagállami hatóságok az I. mellékletben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából a II. mellékletben megállapított mérési és számítási módszert alkalmazzák.

A tagállami hatóságok egyetlen keringetőszivattyút vizsgálnak. Amennyiben az energiahatékonysági mutató több mint 7 %-kal meghaladja a gyártó által bejelentett értékeket, a mérést három további keringetőszivattyún is elvégzik. A típus akkor tekinthető megfelelőnek, ha az utóbbi három keringetőszivattyúra vonatkozóan mért értékek számtani közepe legfeljebb 7 %-kal haladja meg a gyártó által bejelentett értékeket.

Ettől eltérő esetben a modell nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek.

A tagállami hatóságok az ebben a mellékletben meghatározott eljárás mellett megbízható, pontos és reprodukálható mérési módszereket alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert korszerű mérési módszereket, ideértve az említett célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban megállapított módszereket is.


IV. MELLÉKLET

INDIKATÍV REFERENCIAÉRTÉKEK

A rendelet elfogadásakor a keringetőszivattyúk piacán az elérhető legjobb technológiára vonatkozó referenciaérték EEI ≤ 0,20.


Top