Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552R(04)

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról szóló, 2009. június 22-i 552/2009/EK bizottsági rendelethez ( HL L 164., 2009.6.26. )

OJ L 331, 18.11.2014, p. 40–40 (ES, DE, ET, EL, FR, IT, LT, NL, FI)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 41–41 (MT, PL, RO, SK, SL)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 43–43 (SV)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 46–49 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/corrigendum/2014-11-18/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/46


Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról szóló, 2009. június 22-i 552/2009/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 164., 2009. június 26. )

1.

A 11. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 6. sor 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„A fenti 1. pontban említett azbesztszálakat tartalmazó azon árucikkek forgalomba hozatala vagy felhasználása, amelyeket már 2005. január 1-je előtt beépítettek és/vagy alkalmaztak, továbbra is engedélyezett, amíg ezeket nem ártalmatlanítják, vagy el nem érik hasznos élettartamuk végét. Az emberi egészség védelme céljából a tagállamok azonban korlátozhatják, megtilthatják vagy külön feltételekhez köthetik az ilyen árucikkek felhasználását az árucikkek ártalmatlanítása előtt is, vagy mielőtt az árucikk eléri élettartama végét.

A tagállamok engedélyezhetik fenti 1. pontban említett azbesztszálakat tartalmazó azon árucikkek egészként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását, amelyeket már 2005. január 1-je előtt beépítettek és/vagy alkalmaztak, olyan külön feltételek mellett, amelyek biztosítják az emberi egészség magas szintű védelmét. A tagállamok 2011. június 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot ezekről a tagállami intézkedésekről. A Bizottság ezeket az információkat nyilvánossá teszi.”

helyesen:

„Az 1. pontban említett azbesztszálakat tartalmazó azon árucikkek felhasználása, amelyeket már 2005. január 1-je előtt beépítettek és/vagy alkalmaztak, továbbra is engedélyezett, amíg ezeket nem ártalmatlanítják, vagy el nem érik hasznos élettartamuk végét. Az emberi egészség védelme céljából a tagállamok azonban korlátozhatják, megtilthatják vagy külön feltételekhez köthetik az ilyen árucikkek felhasználását az árucikkek ártalmatlanítása előtt is, vagy mielőtt az árucikk eléri élettartama végét.

A tagállamok engedélyezhetik az 1. pontban említett azbesztszálakat tartalmazó azon árucikkek egészként történő forgalomba hozatalát, amelyeket már 2005. január 1-je előtt beépítettek és/vagy alkalmaztak, olyan külön feltételek mellett, amelyek biztosítják az emberi egészség magas szintű védelmét. A tagállamok 2011. június 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot ezekről a tagállami intézkedésekről. A Bizottság ezeket az információkat nyilvánossá teszi.”

.

2.

A 12. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 1. oszlopában, a 9. sor 9. a) pontjában:

a következő szövegrész:

„… EC…”

helyesen:

„… EK-szám:…”.

3.

A 12. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 9. sor 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik az 1,5 ml-nél kevesebb folyadékot tartalmazó bűzbombákra.”

helyesen:

„Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik a legfeljebb 1,5 ml folyadékot tartalmazó bűzbombákra.”

.

4.

A 12. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 10. sor 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik az 1,5 ml-nél kevesebb folyadékot tartalmazó bűzbombákra.”

helyesen:

„Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik a legfeljebb 1,5 ml folyadékot tartalmazó bűzbombákra.”

.

5.

A 13. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 11. sor 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik az 1,5 ml-nél kevesebb folyadékot tartalmazó bűzbombákra.”

helyesen:

„Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik a legfeljebb 1,5 ml folyadékot tartalmazó bűzbombákra.”

.

6.

A 14. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 18a. sor 1. b) pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi…”

helyesen:

„… lakossági…”.

7.

A 15. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 19. sor 4. b) pontjának harmadik francia bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… brakkvízű…”

helyesen:

„… brakkvizű…”.

8.

A 15. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 19. sor 4. b) pontjának negyedik francia bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… ketreceken,”

helyesen:

„… falakban,”.

9.

A 19. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 27. sor 1. b) pontjában:

a következő szövegrész:

„… vagy…”

helyesen:

„… és…”.

10.

A 19. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 27. sor 1. c) pontjában:

a következő szövegrész:

„alpontban említett árucikkekben, amelyeknek van nikkelt nem tartalmazó bevonata, kivéve, ha az ilyen bevonat biztosítja azt, hogy az árucikknek a bőrrel közvetlenül és hosszan érintkező részén legalább két év rendeltetésszerű használat után a nikkelkibocsátási sebesség nem haladja meg a 0,5 μg/cm2/hét értéket.”

helyesen:

„a b) alpontban említett árucikkekben, amelyeknek van nikkelt nem tartalmazó bevonata, kivéve, ha az ilyen bevonat biztosítja azt, hogy az árucikknek a bőrrel közvetlenül és hosszan érintkező részén legalább két év rendeltetésszerű használat után a nikkelkibocsátási sebesség nem haladja meg a 0,5 μg/cm2/hét értéket.”

.

11.

A 20. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 28–30. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyag összetevőjeként, vagy

keverékben

kiskereskedelmi forgalmazásra, ha az anyagban vagy keverékben az egyedi koncentráció az alábbi vagy nagyobb:…”

helyesen:

„Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyag összetevőjeként, vagy

keverékben

lakossági ellátás céljából, ha az anyagban vagy keverékben az egyedi koncentráció legalább:…”

.

12.

A 21. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 31. sor 2. a) pontjában:

a következő szövegrész:

„… Az ipari eljárásokban vagy szakemberek által faanyagok kezelésére alkalmazható ilyen anyagok és keverékek:

csak 20 literes vagy annál nagyobb csomagolásban hozhatók forgalomba,

kiskereskedelmi forgalomban nem értékesíthetők.”

helyesen:

„… Az ipari eljárásokban vagy szakmai felhasználók által faanyagok kezelésére alkalmazható ilyen anyagok és keverékek:

csak legalább 20 literes csomagolásban hozhatók forgalomba,

a lakosság számára nem értékesíthetők.”

.

13.

A 22. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 32–38. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyagok összetevőjeként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb,

ha az anyag vagy keverék kiskereskedelmi forgalmazású, illetve ha rendeltetésszerűen szórással használják, például felülettisztításra vagy textíliák tisztítására.”

helyesen:

„Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyagok összetevőjeként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb,

ha az anyagot vagy keveréket lakossági ellátásra és/vagy szóródással járó felhasználásra például felülettisztításra vagy textíliák tisztítására szánják.”

.

14.

A 22. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 40. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„Nem használható fel anyagként vagy keverékként aeroszoladagolókban, ha azokat kiskereskedelmi forgalmazásra szánják, az alábbi szórakoztató és díszítő célokra: …”

helyesen:

„Nem használható fel anyagként vagy keverékként olyan aeroszoladagolókban, amelyeket lakossági ellátásra szánnak szórakoztató és díszítő célokra, így például a következőkre: …”

.

15.

A 23. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 43. sor 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„Továbbá nem lehet forgalomba hozni az 1. pontban említett textilvagy bőripari árucikkeket, ha azok nem felelnek meg az ott meghatározott követelményeknek.”

helyesen:

„Továbbá nem hozhatók forgalomba az 1. pontban említett textil- vagy bőripari árucikkek, ha nem felelnek meg az említett pontban meghatározott követelményeknek.”

.

16.

A 23. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 43. sor 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„Azokat az azofestékeket, amelyek szerepelnek a 9. függelékben foglalt »Azofestékek listáján« nem szabad forgalomba hozni vagy anyagként vagy keverékben felhasználni, ha koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb, és ha az anyagot vagy keveréket textilés bőripari árucikkek színezésére szánják.”

helyesen:

„Azok az azofestékek, amelyek szerepelnek a 9. függelékben foglalt »Azofestékek listáján« nem hozhatók forgalomba vagy használhatók fel anyagként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb, és ha az anyagot vagy keveréket textil- és bőripari árucikkek színezésére szánják.”

.

17.

A 25. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 48. sorban:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazású…”

helyesen:

„… lakossági ellátásra szánt…”.

18.

A 25. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 1. oszlopában, a 49. sorban:

a következő szövegrész:

„Trikolór-benzol…”

helyesen:

„Triklór-benzol…”.

19.

A 26. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 51. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„1.

Nem használható fel játékokban és gyermekápolási árucikkekben anyagként vagy keverékben, ha a műanyagra számított koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.”

helyesen:

„1.

Nem használhatók fel játékokban és gyermekápolási árucikkekben anyagként vagy keverékben, ha a műanyagra számított koncentrációjuk 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.”

.

20.

A 26. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 52. sorban:

a következő szövegrész:

„1.

Nem használható fel gyermekek által szájba vehető játékokban és gyermekápolási árucikkekben anyagként vagy keverékben, ha a műanyagra számított koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.

2.

Nem hozhatók forgalomba az ezeket a ftalátokat a műanyagra számított 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazó játékok és gyermekgondozási árucikkek.”

helyesen:

„1.

Nem használhatók fel gyermekek által szájba vehető játékokban és gyermekápolási árucikkekben anyagként vagy keverékben, ha a műanyagra számított koncentrációjuk 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.

2.

Nem hozhatók forgalomba az ezeket a ftalátokat a műanyagra számított 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazó, szájba vehető játékok és gyermekgondozási árucikkek.”

.

21.

A 27. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 54. sorban:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra…”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából…”.

22.

A 27. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 55. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra…”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából…”.

23.

A 27. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 55. sor 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra.”

helyesen:

„… lakosság ellátás céljából.”.

24.

A 27. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 55. sor 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra…”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából…”.

25.

A 27. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 56. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra…”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából…”.

26.

A 28. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 57. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra…”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából…”.

27.

A 28. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 57. sor 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra.”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából.”.

28.

A 28. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 57. sor 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra…”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából…”.


Top