EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1944

A Tanács 1944/2006/EK rendelete ( 2006. december 19. ) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

OJ L 367, 22.12.2006, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 769–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 115 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 115 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 222 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1944/oj

22.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/23


A TANÁCS 1944/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére és 299. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményèse (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (3) 69. cikkének (6) bekezdése rögzíti a bármely tagállam számára nyújtott közösségi strukturális kiadások éves előirányzatainak felső értékhatárát, és ugyanezen rendelet 70. cikkének (3) és (4) bekezdése megállapítja az EMVA-ból nyújtott hozzájárulások mértékét.

(2)

Az Európai Tanács által 2005 decemberében elfogadott, a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretben a közösségi strukturális kiadások éves előirányzatainak minden érintett tagállamban alkalmazandó felső értékhatárát az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (6) bekezdésében rögzített értékhatártól eltérően állapították meg.

(3)

A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret értelmében a Portugál Köztársaság számára egy 320 millió eurós összeget különítettek el, amelyre nem terjed ki az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (3) és (4) bekezdésében előírt nemzeti társfinanszírozási követelmény kötelező hatálya.

(4)

Az 1698/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 69. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján bármely tagállam számára az EMVA-nak az EMOGA Orientációs Részlegéből, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelettel (4) összhangban az ERFA-ból, az ESZA-ból és a KA-ból nyújtott éves juttatások, beleértve az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) és az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelettel (6) összhangban álló ERFA-hozzájárulást, valamint az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (7) alapján az Európai Halászati Alapból nyújtott éves juttatások nem haladhatják meg a következő értékhatárokat:

azon tagállamok esetében, amelyekben a 2001–2003 közötti időszakra vonatkozó egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem átlaga nem éri el az EU25 bruttó nemzeti jövedelme átlagának 40 %-át: a GDP-jük 3,7893 %-át,

azon tagállamok esetében, amelyekben a 2001–2003 közötti időszakra vonatkozó egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem átlaga eléri vagy meghaladja az EU25 bruttó nemzeti jövedelme átlagának 40 %-át, de nem éri el az átlagérték 50 %-át: a GDP-jük 3,7135 %-át,

azon tagállamok esetében, amelyekben a 2001–2003 közötti időszakra vonatkozó egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem átlaga eléri vagy meghaladja az EU25 bruttó nemzeti jövedelme átlagának 50 %-át, de nem éri el az átlagérték 55 %-át: a GDP-jük 3,6188 %-át,

azon tagállamok esetében, amelyekben a 2001–2003 közötti időszakra vonatkozó egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem átlaga eléri vagy meghaladja az EU25 bruttó nemzeti jövedelme átlagának 55 %-át, de nem éri el az átlagérték 60 %-át: a GDP-jük 3,5240 %-át,

azon tagállamok esetében, amelyekben a 2001–2003 közötti időszakra vonatkozó egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem átlaga eléri vagy meghaladja az EU25 bruttó nemzeti jövedelme átlagának 60 %-át, de nem éri el az átlagérték 65 %-át: a GDP-jük 3,4293 %-át,

azon tagállamok esetében, amelyekben a 2001–2003 közötti időszakra vonatkozó egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem átlaga eléri vagy meghaladja az EU25 bruttó nemzeti jövedelme átlagának 65 %-át, de nem éri el az átlagérték 70 %-át: a GDP-jül 3,3346 %-át,

azon tagállamok esetében, amelyekben a 2001–2003 közötti időszakra vonatkozó egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem átlaga eléri vagy meghaladja az EU25 bruttó nemzeti jövedelme átlagának 70 %-át, de nem éri el az átlagérték 75 %-át: a GDP-jük 3,2398 %-át,

ezt követően az átutalás maximális mértéke a GDP 0,09 százalékpontjával csökken a 2001–2003 közötti időszakra vonatkozó egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem értéknek az EU25 átlagértékéhez viszonyított minden 5 százalékpontos növekedése esetén.

A Bizottság által végzett GDP-számítások a 2005 áprilisában közzétett statisztikai adatokon alapulnak. A GDP-nek a Bizottság által 2005 áprilisában, a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan előre jelzett egyedi nemzeti növekedési ütemét valamennyi tagállam tekintetében külön kell alkalmazni.

Amennyiben 2010-ben megállapítják, hogy bármely tagállamnak a 2007–2009 közötti időszakra vonatkozó összesített GDP-je – többek között az árfolyamváltozások következtében – ± 5 %-nál nagyobb mértékben eltér a második albekezdés szerint becsült összesített GDP-től, akkor az erre az időszakra az adott tagállam számára az első albekezdés szerint elkülönített összegeket ennek megfelelően ki kell igazítani. E kiigazítások teljes nettó hatása – akár pozitív, akár negatív – nem haladhatja meg a 3 milliárd eurót. Amennyiben a nettó hatás pozitív, a kiegészítő források összessége semmilyen esetben sem haladhatja meg a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból a 2007–2010 közötti időszakra vonatkozó kötelezettségvállalások számára rendelkezésre álló források maximális szintjéhez viszonyított, fel nem használt források szintjét. A végleges kiigazításokat egyenlő arányban kell elosztani a 2011–2013-as időszak folyamán. Annak érdekében, hogy a referencia-időszakra vonatkozóan a lengyel zloty értéke tükröződjön, az első albekezdésben említett százalékos értékek Lengyelországra történő alkalmazásának eredményét az ezen albekezdésben említett felülvizsgálatig tartó időszak tekintetében meg kell szorozni egy 1,04 értékű együtthatóval.

2.

A 70. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a)   Portugália a 320 millió eurós összeg vonatkozásában egyes esetekben eltekinthet a (3) és (4) bekezdés alkalmazásától.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  2006. november 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2006. december 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Nem kötelező konzultációt követően kiadott vélemény.

(3)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o. Az 1463/2006/EK rendelettel (HL L 277., 2006.10.9., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.

(5)  HL L 310., 2006.11.9., 1. o.

(6)  HL L 210., 2006.7.31., 82. o.

(7)  HL L 223., 2006.8.15., 1. o.”


Top