Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1907R(05)

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 396., 2006.12.30. , helyesbített változat: HL L 136., 2007.5.29. )

OJ L 118, 12.5.2010, p. 89–90 (BG, HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/corrigendum/2010-05-12/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/89


Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 396., 2006. december 30. , helyesbített változat: Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 136., 2007. május 29. )

A következő hivatkozások a HL L 136., 2007.5.29-i számában közzétett szövegre vonatkoznak:

1.

A 23. oldalon, a 7. cikk (7) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(7)   2011. június 1-től a (2) (3) és (4) bekezdést hat hónappal az anyagnak az 59. cikk (1) bekezdése szerinti azonosítását követően kell alkalmazni.”

helyesen

„(7)   A (2) (3) és (4) bekezdést 2011. június 1-jétől, az anyagnak az 59. cikk (1) bekezdése szerinti azonosítása után hat hónappal kell alkalmazni.”

2.

A 30. oldalon, a 20. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„Az érkezési dátumtól számított három héten belül vagy – a határidőt közvetlenül megelőző két hónapos időszakban benyújtott, bevezetett anyagokra vonatkozó regisztrálások esetében – a 23. cikkben meghatározott vonatkozó határidőt megelőző három hónapon belül az Ügynökség elvégzi a hiánytalanság ellenőrzését.”

helyesen

„Az érkezési dátumtól számított három héten belül vagy – a 23. cikkben meghatározott vonatkozó határidőt közvetlenül megelőző két hónapos időszakban benyújtott, bevezetett anyagokra vonatkozó regisztrálások esetében – az ezt a határidőt követő három hónapon belül az Ügynökség elvégzi a hiánytalanság ellenőrzését.”

3.

A 32. oldalon, a 27. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)   Amennyiben valamely anyagot a 26. cikk (3) bekezdésében említett, a megelőző 12 éven belül regisztrálták, …”

helyesen

„(1)   Amennyiben valamely anyagot a 26. cikk (3) bekezdésében említett, megelőző 12 éven belül regisztráltak, …”

4.

A 33. oldalon, a 27. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(2)   Amennyiben az infomációkérés …”

helyesen

„(2)   Amennyiben az információkérés …”

5.

A 33. oldalon, a 27. cikk (5) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… a korábbi regisztráló(ek) nevét és címét …”

helyesen

„… a korábbi regisztráló(k) nevét és címét …”

6.

A 34. oldalon, a 28. cikk (6) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… gyártását, behozatalát vagy felhasználását megelőző hat hónapon belül, …”

helyesen

„… gyártásának, behozatalának vagy felhasználásának megkezdését követő hat hónapon belül, …”

7.

A 46. oldalon, az 58. cikk (5) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… árucikké feldolgozva törtnő felhasználása …”

helyesen

„… árucikké feldolgozva történő felhasználása …”

8.

A 46. oldalon, az 59. cikk (1) bekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„… e) pontjával szerint összeállított …”

helyesen

„… e) pontja szerint összeállított …”

9.

A 48. oldalon, a 61. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(2)   Az engedélyek bármikor felül vizsgálhatók, amennyiben:”

helyesen

„(2)   Az engedélyek bármikor felülvizsgálhatók, amennyiben:”

10.

A 84. oldalon, a II. melléklet ötödik bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… amelyekhez a 29. cikk szerint biztonsági adatlap kell, …”

helyesen

„… amelyekhez a 31. cikk szerint biztonsági adatlap kell, …”

11.

A 98. oldalon, az V. melléklet 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„3.

Az olyan kémiai reakció eredményeként keletkező anyagok, mely más, önmagukban nem gyártott, behozott vagy forgalomba hozott anyagok, készítmények vagy árucikkek végfelhasználása során következik be.”

helyesen

„3.

A valamely más anyag, készítmény vagy árucikk végfelhasználása során végbemenő kémiai reakció eredményeként keletkező anyagok, amelyeket önmagukban nem gyártanak, importálnak vagy hoznak forgalomba.”

12.

A 98. oldalon, az V. melléklet 7. pontjában:

a következő szövegrész:

„…, szén, …”

helyesen

„…, ásványi szén, …”


Top