Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1463

A Tanács 1463/2006/EK rendelete ( 2006. június 19. ) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

OJ L 277, 9.10.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 208 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1463/oj

9.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/1


A TANÁCS 1463/2006/EK RENDELETE

(2006. június 19.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia 2005. április 25-én Luxembourgban aláírt csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet (1) a 2007–2013-as programozási időszakra általános szabályokat vezetett be a vidékfejlesztési politika közösségi támogatására vonatkozóan, továbbá meghatározta a vidékfejlesztéssel kapcsolatos prioritásokat és intézkedéseket.

(2)

Ezeket az általános szabályokat és intézkedéseket ki kell igazítani, hogy Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának időpontjától e két országban végre lehessen hajtani azokat.

(3)

Az 1698/2005/EK rendelet kötelező Leader-tengelyt hoz létre a vidékfejlesztési programon belül, és e tengelyre kell előirányozni az EMVA-ból a program számára nyújtott támogatás minimális százalékát. Tekintettel arra, hogy Bulgária és Románia nem rendelkezik tapasztalattal a Leader-megközelítés végrehajtásában, valamint arra, hogy ki kell alakítani a Leader alkalmazását szolgáló megfelelő helyi kapacitást, ezekben az országokban a 2010–2013-as időszakban 2,5 %-os átlagos pénzügyi hozzájárulást kell alkalmazni a Leader-tengelyre vonatkozóan.

(4)

Annak érdekében, hogy Bulgária és Románia 2013-ig részesülhessen a részben önellátó mezőgazdasági üzemek részére nyújtott támogatásból, valamint a termelői csoportok létrehozására vonatkozó átmeneti intézkedések nyújtotta előnyökből, az ezen intézkedésekből részesülő országok felsorolását ki kell egészíteni Bulgáriával és Romániával.

(5)

Az 1698/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 17. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Bulgária és Románia tekintetében a 2010–2013-as időszakban az EMVA teljes hozzájárulásának átlagosan legalább 2,5 %-át a 4. tengelyre kell fenntartani. Ezen százalékszám kiszámításakor figyelembe kell venni az EMVA-ból a 2007–2009-es időszakban az említett tengelyre nyújtott minden hozzájárulást.”

2.

A 20. cikk d) pontjának bevezető szavai helyébe a következő szöveg lép:

„átmeneti intézkedések Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia számára az alábbiak vonatkozásában:”

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépésére figyelemmel.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxemburgban, 2006. június 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.


Top