EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1293

A Tanács 1293/2004/EK, Euratom rendelete (2004. április 30.) az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságairól szóló 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK rendelet módosításáról

OJ L 243, 15.7.2004, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 290 - 291
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 290 - 291
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 105 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016; közvetve hatályon kívül helyezte: 32016R0300

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1293/oj

32004R1293Hivatalos Lap L 243 , 15/07/2004 o. 0026 - 0027


A Tanács 1293/2004/EK, Euratom rendelete

(2004. április 30.)

az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságairól szóló 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 247. cikke (8) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 160b. cikke (8) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság által 2004. április 2-án benyújtott rendelettervezetre,

mivel:

(1) A Tanács feladata, hogy meghatározza a Számvevőszék tagjainak járandóságait.

(2) A 723/2004/EK, Euratom rendelet [1] módosította az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletet [2].

(3) A 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK rendelet [3] alapján az előbb említett személyzeti szabályzat számos rendelkezését a Számvevőszék tagjaira is megfelelően alkalmazni kell, ezért az említett rendeletet módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK rendelet a következőképpen módosul:

(1) Az 1. cikk a következő második bekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata VII. melléklete 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában felsorolt feltételek teljesülnek, úgy e rendelet alkalmazásában a házasságon kívüli kapcsolatokat a házassággal azonos módon kell kezelni. Azonban a tag vagy korábbi tag élettársát a betegbiztosítási rendszer alkalmazásában házastársnak kell tekinteni akkor is, amennyiben az említett cikk (2) bekezdése c) pontjának i), ii) és iii) alpontjában felsorolt feltételek teljesülnek."

(2) A 2. cikkben:

- "az A 1 besorolási fokozat utolsó csoportjába" szövegrész helyébe "a 16-os besorolási fokozat harmadik fizetési fokozatába" szövegrész lép,

- a szöveg a következő új bekezdéssel egészül ki:

"Azonban 2004. május 1-jétől 2006. április 30-ig az első bekezdésben említett "a 16-os besorolási fokozat harmadik fizetési fokozatába" szövegrészen "az A*16 besorolási fokozat harmadik fizetési fokozatát" kell érteni."

(3) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"5a. cikk

A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 17. cikkét a Számvevőszék tagjaira is megfelelően alkalmazni kell."

(4) A 7. cikk c) pontjában az "A1 fokozatba besorolt" szövegrészt el kell hagyni.

(5) A 10. cikk a következőképpen módosul:

- az első bekezdésben a "4,5 %" szövegrész helyébe a "4,275 %" szövegrész lép,

- a szöveg a cikk végén a következő bekezdéssel egészül ki:

"Az első bekezdéstől eltérve, a Számvevőszék 2004. május 1-je előtt már hivatalban lévő tagjai nyugdíjának összege – a Számvevőszéknél eltöltött hivatali idejük végéig – a hivatalban töltött minden teljes év után az utolsó alapilletmény 4,5 %-a."

(6) A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) A harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Azonban a Számvevőszék korábbi tagjaira az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata 72. cikkének rendelkezései vonatkoznak, amennyiben semmiféle kereső foglalkozást nem folytatnak, illetve nem kedvezményezettjei valamely nemzeti betegbiztosítási rendszernek."

b) A negyedik és ötödik bekezdésben a "60." szövegrész helyébe a "63." szövegrész lép.

c) Az ötödik bekezdés első mondatának végén az "amely lehetővé tenné számára, hogy egy másik nyilvános betegbiztosítási rendszer kedvezményezettje legyen" szövegrészt el kell hagyni.

(7) A 16. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

- az első albekezdésben "az özvegye és eltartott gyermekei" szövegrész helyébe "a túlélő házastársa és halála időpontjában eltartott gyermekei" szövegrész lép,

- a második albekezdés első francia bekezdésében az "özvegy" szó helyébe a "túlélő házastárs" kifejezés lép,

- a második albekezdés második francia bekezdésében a "ha az anya életben van" szövegrész helyébe a "ha az anya vagy az apa halott" szövegrész lép,

- a harmadik albekezdés első francia bekezdésében az "özvegyét" szó helyébe a "túlélő házastársát" kifejezés lép.

b) Az (5) bekezdésben a "feleség" szó helyébe a "házastárs" szó lép.

c) A (6) bekezdésben az "özvegy" szó helyébe a "túlélő házastárs" kifejezés lép.

d) A (7) bekezdésben az "özvegyet" szó helyébe a "túlélő házastársat" kifejezés lép.

e) A (8) bekezdésben az "özvegye" szó helyébe a "túlélő házastársa" kifejezés lép.

(8) A 20. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdésben az "annak az országnak a pénznemében fizetik ki, amelyben az intézmény ideiglenes székhelye található" szövegrész helyébe az "euróban kell kifizetni" szövegrész lép.

b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A 8., 9., 11. és 16. cikk alapján járó összegeket nem kell súlyozni.

Ezen összegeket az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező kedvezményezetteknek a lakóhely szerinti ország valamely bankjában, euróban kell kifizetni.

Az Európai Unión kívüli lakóhellyel rendelkező kedvezményezettek nyugdíját a lakóhely szerinti ország valamely bankjában, euróban kell kifizetni. A nyugdíj kivételesen az intézmény székhelye szerinti ország valamely bankjában euróban, illetve a nyugdíjas lakóhelye szerinti ország valutájában is kifizethető, ez utóbbi esetben az Európai Közösségek általános költségvetése végrehajtásánál alkalmazott legfrissebb átváltási árfolyamot kell alkalmazni."

(9) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"21a. cikk

(1) Az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata XIII. mellékletének 14., 15., 16., 17. és 19. cikkét a Számvevőszék tagjaira is megfelelően alkalmazni kell.

(2) Az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata XIII. mellékletének 20., 24. és 25. cikkét a 8., 9., 11. és 16. cikk alapján járó összegek kedvezményezettjeire is megfelelően alkalmazni kell."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. Cowen

[1] HL L 124., 2004.4.27., 1. o.

[2] HL L 56., 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a 723/2004/EK, Euratom rendelettel módosított rendelet.

[3] HL L 268., 1977.10.20., 1. o. A legutóbb a 840/95/EK, Euratom, ESZAK rendelettel (HL L 85., 1995.4.19., 10. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Top