EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0045

A Bizottság 2004/45/EK irányelve (2004. április 16.) a színezékeken és az édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló 96/77/EK irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

HL L 113., 2004.4.20, p. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/45/oj

32004L0045Hivatalos Lap L 113 , 20/04/2004 o. 0019 - 0023


A Bizottság 2004/45/EK irányelve

(2004. április 16.)

a színezékeken és az édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló 96/77/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A színezékektől és az édesítőszerektől eltérő élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló, 1996. december 2-i 96/77/EK bizottsági irányelv [2] meghatározza a színezéken és édesítőszeren kívüli egyéb élelmiszeradalékokról szóló, 1995. február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben [3] említett adalékanyagok tisztasági követelményeit.

(2) Az élelmiszerügyi tudományos bizottság 2003. március 5-i véleményében arra a következtetésre jutott, hogy az alacsony molekulatömegű karragén jelenlétét minimálisra kell korlátozni. A 96/77/EK irányelvben az E 407 Karragénre és az E 407a (Feldolgozott eucheuma tengeri moszat)-ra megállapított jelenlegi tisztasági követelmények vonatkozó kritériumait ennek megfelelően módosítani kell.

(3) Szükséges a színezéken és édesítőszeren kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 22-i 2003/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel engedélyezett új adalékanyagok jellemzőit elfogadni: E 907 Hidrogénezett poli-1-decén, E 1517 Gliceril-diacetát és E 1519 Benzil-alkohol.

(4) Figyelembe kell venni a Codex Alimentarius-ban az élelmiszer-adalékanyagokra megállapított előírásokat és analitikai módszereket, melyeket az élelmiszer-adalékanyagokkal fogallkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság (JECFA) szerkesztett meg.

(5) A 96/77/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/77/EK irányelv melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. április 1-jéig megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal ezeket a rendelkezéseket, valamint az e rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Azon 2005. április 1-je előtt forgalomba hozott vagy címkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 16-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 339., 1996.12.30., 1. o. A legutóbb a 2003/95/EK irányelvvel (HL L 283., 2003.10.31., 71. o.) módosított irányelv.

[3] HL L 61., 1995.3.18., 1. o. A legutóbb a 2003/114/EK irányelvvel (HL L 24., 2003.1.29., 58. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 96/77/EK irányelv melléklete a következőképpen módosul:

1. Az E 407 Karragénre és az E 407a Feldolgozott eucheuma tengeri moszatra vonatkozó szöveg helyébe a következő lép:

"E 407 KARRAGÉN

Szinonimák | Kereskedelmi forgalomba különféle néven kerülhet, mint például: – Ír zuzmó (gyöngyzuzmó) – Eucheuman (alapanyaga Eucheuma spp.) – Iridophycan (alapanyaga Irdidaea spp.) – Hypnean (alapanyaga Hypnea spp.) – Furcellaran vagy dán agar-agar (alapanyaga Furcellaria fastigiata) – Karragén (alapanyaga Chondrus és Gigartina spp.) |

Meghatározás | A karragén a Rhodophyceae (vörös tengeri moszat) osztályba tartozó Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae és Furcellariaceae családokat alkotó tengeri moszatok természetes törzseinek vizes kivonata. Metanolon, etanolon és 2-propanolon kívül más szerves kicsapószer nem használható. A karragént főként a poliszacharid-szulfát-észterek kálium-, nátrium-, magnézium- és kalciumsói alkotják, amelyek hidrolízis útján galaktózt és 3,6-galaktózanhidridet képeznek. A karragenátot nem szabad hidrolizálni vagy más kémiai eljárással lebontani |

EINECS | 232-524-2 |

Leírás | A sárgástól a színtelenig változó színű, gyakorlatilag szagtalan por, amely egyaránt lehet durva vagy finom szemcséjű |

Azonosítás

A.Pozitív galaktóz-, galaktózanhidrid- és szulfát-teszt | |

Tisztaság

Metanol-, etanol- és 2-propanol-tartalom | Legfeljebb 0,1 %, külön-külön vagy összesen |

1,5 %-os oldat viszkozitása 75 °C-on | Legalább 5 mPa.s |

Szárítási veszteség | Legfeljebb 12 % (105 °C, 4 óra) |

Szulfát | Legalább 15 % és legfeljebb 40 %, szárazanyagra vonatkoztatva (mint SO4) |

Hamu | Legalább 15 % és legfeljebb 40 %, szárazanyagra vonatkoztatva, 550 °C-on meghatározva |

Savban nem oldódó hamu | Legfeljebb 1 %, szárazanyagra vonatkoztatva (10 %-os sósavban nem oldódik) |

Savban nem oldódó anyag | Legfeljebb 2 %, szárazanyagra vonatkoztatva (1 térfogatszázalékos kénsavban nem oldódik) |

Alacsony molekulatömegű karragén (molekulatömeg-frakció 50kDa alatt) | Legfeljebb 5 % |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Összes élőcsíraszám | Legfeljebb 5000 kolónia/gramm |

Élesztő és penészgombák | Legfeljebb 300 kolónia/gramm |

E. coli | Negatív 5 grammban |

Salmonella spp. | Negatív 10 grammban |

E 407a FELDOLGOZOTT EUCHEUMA TENGERI MOSZAT

Szinonimák | PES (a "processed eucheuma seaweed"/"feldolgozott eucheuma tengeri moszat" -elnevezés szavainak kezdőbetűiből alkotott mozaikszó) |

Meghatározás | A feldolgozott eucheuma tengeri moszatot a Rhodophyceae (vörös tengeri moszat) osztályba tartozó Eucheuma cottonii és Eucheuma spinosum tengeri moszatok természetes törzseinek a szennyezőanyagokat eltávolító vizes-lúgos (KOH) kezelése nyomán kapjuk meg; a termék édesvízben történő átmosás, majd szárítás nyomán jön létre. Fokozottabb tisztítás érhető el, ha a terméket metanolban, etanolban vagy 2-propanolban mossuk, majd megszárítjuk. A terméket főként a poliszacharid szulfát-észterek káliumsói alkotják, amelyek hidrolízis útján galaktózt és 3,6-galaktózanhidridet képeznek. A poliszacharid szulfát-észterek nátrium-, kalcium- és magnéziumsói kisebb mennyiségben vannak jelen. A termék legfeljebb 15 %-nyi algacellulózt is tartalmaz. A feldolgozott eucheuma tengeri moszatban a karragént nem szabad hidrolizálni vagy más kémiai eljárással lebontani |

Leírás | A sárgásbarnától a sárgásig változó színű, gyakorlatilag szagtalan por, amely a durvától a finom szemcsésig változó formájú |

Azonosítás

A.Pozitív galaktóz-, galaktózanhidrid- és szulfát-teszt | |

B.Oldhatóság | Vízben zavaros, viszkózus szuszpenziót képez. Etanolban nem oldódik |

Tisztaság

Metanol-, etanol- és 2-propanol-tartalom | Legfeljebb 0,1 %, külön-külön vagy összesen |

1,5 %-os oldat viszkozitása 75 °C-on | Legalább 5 mPa.s |

Szárítási veszteség | Legfeljebb 12 % (105 °C, 4 óra) |

Szulfát | Legalább 15 % és legfeljebb 40 %, szárazanyagra vonatkoztatva (SO4-ben kifejezve) |

Hamu | Legalább 15 % és legfeljebb 40 %, szárazanyagra vonatkoztatva, 550 °C-on meghatározva |

Savban nem oldódó hamu | Legfeljebb 1 %, szárazanyagra vonatkoztatva (10 %-os sósavban nem oldható) |

Savban nem oldódó anyag | Legalább 8 % és legfeljebb 15 %, szárazanyagra vonatkoztatva (1 térfogatszázalékos kénsavban nem oldódik) |

Alacsony molekulatömegű karragén (molekulatömeg-frakció 50kDa alatt) | Legalább 5 % |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Összes élőcsíraszám | Legfeljebb 5000 kolónia/gramm |

Élesztő és penészgombák | Legfeljebb 300 kolónia/gramm |

E. coli | Negatív 5 grammban |

Salmonella spp. | Negatív 10 grammban" |

2. Az E 905 Mikrokristályos viasz után az E 907 Hidrogénezett poli-1-decénre vonatkozó következő szöveggel egészül ki:

"E 907 HIDROGÉNEZETT POLI-1-DECÉN

Szinonimák | Hidrogénezett poli-dec-1-én Hidrogénezett poli-alfa-olefin |

Meghatározás

Kémiai név | C10n H20n + 2,ahol n = 3-6 |

Molekulatömeg | 560 (átlag) |

Tartalom | Legalább 98,5 % hidrogénezett poli-1-decén, a következő oligomer eloszlásban: C30: 13-37 % C40: 35-70 % C50: 9-25 % C60: 1-7 % |

Leírás | Színtelen, szagtalan, viszkózus folyadék. |

Azonosítás

A.Oldhatóság | Vízben nem oldódik; etanolban enyhén oldódik, toluolban oldódik. |

B.Égés | Fényes lánggal és paraffinszerű jellegzetes szaggal ég. |

Tisztaság

Viszkozitás | 5,7 . 10-6 és 6,1 . 10-6 m2s-1 között 100 °C fokon. |

Vegyületek legfeljebb 30 szénatomszámmal | Legfeljebb 1,5 % |

Könnyen karbonizálható anyagok | Forrásban lévő vízben 10 percig történő rázás után, egy kénsavas cső, amely 5 gramm hidrogénezett poli-1-decén mintát tartalmaz, nem sötétebb egy nagyon halvány szalmaszínnél |

Nikkel | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 1 mg/kg" |

3. Az E 1517 Gliceril-diacetátra és E 1519 Benzil-alkoholra vonatkozó következő szöveggel egészül ki:

"E 1517 GLICERIL-DIACETÁT

SZINONIMÁK | Diacetin |

Meghatározás | A gliceril-diacetát túlnyomó részben a glicerin 1,2- és 1,3-diacetátjainak keverékéből áll, elenyésző mono- és triésztermennyiségekkel. |

Kémiai név | Gliceril-diacetát 1,2,3-propanetriol diacetát |

Képlet | C7H12O5 |

Molekulatömeg | 176,17 |

Tartalom | Legalább 94 % |

Leírás | Világos, színtelen, higroszkópikus, kissé olajos folyadék, enyhén zsíros szaggal |

Azonosítás

A.Oldhatóság | Vízben oldódik. Etanolban keverhető. |

B.Pozitív glicerol- és acetátteszt | |

C.Fajsúly | d2020: 1,175-1,195 |

D.Forráspont | 259 és 261 °C között |

Tisztaság

Összes hamu | Legfeljebb 0,02 % |

Savasság | Legfeljebb 0,4 % (ecetsavként) |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

E 1519 BENZIL-ALKOHOL

Szinonimák | Fenil-karbinol Fenilmetil-alkohol Benzol-metanol Alfa-hidroxitoluol |

Meghatározás

Kémiai név | Benzil-alkohol Fenilmetanol |

Képlet | C7H8O |

Molekulatömeg | 108,14 |

Tartalom | Legalább 98 % |

Leírás | Színtelen, tiszta folyadék gyenge, aromás szaggal. |

Azonosítás

A.Oldhatóság | Vízben, etanolban és éterben oldódik. |

B.Refrakciós index | nD20 1,538-1,541 |

C.Fajsúly | d2525: 1,042-1,047 |

D.Pozitív peroxidteszt | |

Tisztaság

Desztillációs pont | Legalább 95 % v/v desztilálása 202 és 208 °C között |

Savszám | Legfeljebb 0,5 |

Aldehidek | Legfeljebb 0,2 % v/v (benzaldehidként) |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg" |

--------------------------------------------------

Top