Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2130

Commission Regulation (Euratom) No 2130/93 of 27 July 1993 amending Regulation (Euratom) No 3227/76 concerning the application of the provisions on Euratom safeguards

OJ L 191, 31.7.1993, p. 75–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 167 - 167
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 167 - 167
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 162 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2130/oj

31993R2130



Hivatalos Lap L 191 , 31/07/1993 o. 0075 - 0075
finn különkiadás fejezet 12 kötet 2 o. 0167
svéd különkiadás fejezet 12 kötet 2 o. 0167


A Bizottság 2130/93/Euratom rendelete

(1993. július 27.)

az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 3227/76/Euratom rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 79. cikkére,

tekintettel a Tanács jóváhagyására,

mivel a 3227/76/Euratom bizottsági rendelet [1] meghatározza a Szerződés 79. cikkében említett követelmények jellegét és hatókörét;

mivel a 3227/76/Euratom rendelet előírja, hogy a személyek és vállalkozások közöljék a Bizottsággal a műszaki és működési információkat és adatokat;

mivel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek (NAÜ) a nemzetközi biztosítéki rendszere megerősítésének támogatása érdekében kívánatos lehetővé tenni a Bizottság részére bizonyos biztosítéki vonatkozású adatok továbbítását a NAÜ-höz;

mivel az új berendezések alapvető műszaki jellemzőinek tekintetében szükséges – a NAÜ-höz időben történő továbbításuk érdekében – annak az időszaknak a meghosszabbítása, amelyen belül azokat be kell jelenteni a Bizottságnak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3227/76/Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Az új létesítmények alapvető műszaki jellemzőit az 1. cikkben megállapított módon, a nukleáris anyag első szállítmányának várható megérkezése előtt legalább 200 nappal be kell jelenteni.

Továbbá, a több mint egy effektív kilogramm nukleárisanyag-leltárral vagy éves forgalommal – amelyik a kettő közül nagyobb – rendelkező új létesítmény esetén a tulajdonost, az üzemeltetőt, a rendeltetést, a helyszínt, típust, kapacitást és az üzembe helyezésvárható időpontját az építkezés megkezdése előtt legalább 200 nappal be kell jelenteni.";

2. "INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

34a. cikk

A Bizottság az e rendelet alapján szerzett információkat és adatokat továbbíthatja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek."

2. cikk

Ez a rendelet 15 nappal az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése után lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1993. július 27-én.

a Bizottság részéről

Abel Matutes

a Bizottság tagja

[1] HL L 363., 1976.12.31., 1. o. A legutóbb a 220/90/Euratom rendelettel (HL L 22., 1990.1.27., 56. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Top