Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977D0585

A Tanács határozata (1977. július 25.) a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény megkötéséről, valamint a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

OJ L 240, 19.9.1977, p. 1–34 (DA, DE, IT, NL)
OJ L 240, 19.9.1977, p. 1–2 (EN, FR)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 45
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 45
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 003 P. 176 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 003 P. 176 - 177
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 15 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/585/oj

31977D0585Hivatalos Lap L 240 , 19/09/1977 o. 0001 - 0002
finn különkiadás fejezet 11 kötet 3 o. 0176
spanyol különkiadás fejezet 15 kötet 2 o. 0003
svéd különkiadás fejezet 11 kötet 3 o. 0176
portugál különkiadás fejezet 15 kötet 2 o. 0003


A Tanács határozata

(1977. július 25.)

a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény megkötéséről, valamint a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

(77/585/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény 24. cikke kimondja, hogy az egyezmény és az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek aláírásra nyitva állnak az Európai Gazdasági Közösség számára;

mivel az Európai Közösségek Tanácsának és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői 1973. november 22-én nyilatkozatot fogadtak el az Európai Közösségek környezetvédelemi cselekvési programjáról [2];

mivel az említett program hangsúlyt fektet többek között arra a tényre, hogy a tengerszennyezés az egész Közösséget érinti, egyrészt mivel a tenger jelentős szerepet játszik a fajok megőrzésében és fejlődésében, másrészt mivel a tengeri szállítás nagy fontossággal bír a Közösség harmonikus gazdasági fejlődésében;

mivel a fent említett cselekvési program, valamint a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 1976. május 4-i 76/464/EGK tanácsi irányelv [3] előírja, hogy a Közösségnek meghatározott intézkedéseket kell végrehajtania a tengerszennyezés különböző fajtáinak csökkentése érdekében;

mivel a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény különösen előírja, hogy megfelelő intézkedéseket kell elfogadni a hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezés, a kontinentális talapzat, valamint a tengerfenék és annak altalaja feltárásából és kiaknázásából származó szennyezés, illetve a szárazföldi eredetű szennyezés megelőzésére és csökkentésére vonatkozóan;

mivel az egyezmény 23. cikke előírja, hogy senki nem válhat az egyezmény szerződő felévé, amennyiben egyidejűleg nem válik legalább az egyik jegyzőkönyv szerződő felévé, valamint hogy senki nem válhat valamelyik jegyzőkönyv szerződő felévé, amennyiben nem szerződő fele az egyezménynek vagy nem válik egyidejűleg azzá;

mivel szükségesnek tűnik, hogy a Közösség aláírja ezt az egyezményt, valamint a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyvet annak érdekében, hogy a közös piac működésének folyamatában megvalósuljon a környezet és az életminőség védelmének közösségi célkitűzése; mivel a Szerződésben nem szerepel rendelkezés az ehhez szükséges hatáskörökről;

mivel az egyezményt és az említett jegyzőkönyvet a Közösség nevében 1976. szeptember 13-án aláírták,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezményt, valamint a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyvet az Európai Gazdasági Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

Az egyezmény és a jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Az egyezmény megkötéséről szóló, annak 25. cikkében előírt okiratot az Európai Gazdasági Közösség nevében az Európai Közösségek Tanácsának elnöke helyezi letétbe [4].

Kelt Brüsszelben, 1977. július 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Simonet

[1] HL C 259., 1976.11.4., 42. o.

[2] HL C 112., 1973.12.20., 1. o.

[3] HL L 129., 1976.5.18., 23. o.

[4] Az egyezmény és a jegyzőkönyv hatálybalépésének napját az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a Tanács Főtitkársága hirdeti ki.

--------------------------------------------------

Top