Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0324

A Tanács irányelve (1975. május 20.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

OJ L 147, 9.6.1975, p. 40–47 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 92 - 99
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 119 - 126
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 119 - 126
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 125 - 130
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 125 - 130
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 192 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 128 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 128 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 10 - 17

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 17/02/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/324/oj

31975L0324

A Tanács irányelve (1975. május 20.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

Hivatalos Lap L 147 , 09/06/1975 o. 0040 - 0047
finn különkiadás fejezet 13 kötet 4 o. 0125
görög különkiadás: fejezet 13 kötet 3 o. 0092
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 4 o. 0125
spanyol különkiadás fejezet 13 kötet 4 o. 0119
portugál különkiadás fejezet 13 kötet 4 o. 0119
CS.ES fejezet 13 kötet 002 o. 192 - 199
ET.ES fejezet 13 kötet 002 o. 192 - 199
HU.ES fejezet 13 kötet 002 o. 192 - 199
LT.ES fejezet 13 kötet 002 o. 192 - 199
LV.ES fejezet 13 kötet 002 o. 192 - 199
MT.ES fejezet 13 kötet 002 o. 192 - 199
PL.ES fejezet 13 kötet 002 o. 192 - 199
SK.ES fejezet 13 kötet 002 o. 192 - 199
SL.ES fejezet 13 kötet 002 o. 192 - 199


A Tanács irányelve

(1975. május 20.)

az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(75/324/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára

tekintettel a Közgyűlés véleményére [1]

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2]

mivel egyes tagállamokban, az aeroszoladagolók tekintetében előírják bizonyos műszaki előírások kötelező betartását; mivel ezek a műszaki előírások tagállamonként eltérőek, és ezért akadályozzák a Közösségen belüli kereskedelmet;

mivel a közös piac létrehozásának és működésének ezek az akadályai felszámolhatók, amennyiben minden tagállam a hatályos jogszabályaikban megállapított előírások mellett vagy azok helyett egységes előírásokat fogad el, és mivel ezek az előírások érintik az aeroszoladagolók gyártását, töltését és névleges űrtartalmát;

mivel a műszaki fejlődés jelenlegi szakaszában ennek az irányelvnek az alkalmazási területe a fémből, üvegből vagy műanyagból készült aeroszoladagolókra korlátozódik;

mivel ennek az irányelvnek a mellékletében felsorolt műszaki előírásokat a műszaki fejlődésnek megfelelően haladéktalanul módosítani kell; mivel a szükséges intézkedések megfelelő végrehajtásának elősegítéséhez a tagállamoknak és a Bizottságnak az aeroszoladagolókról szóló irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottságon belüli szoros együttműködésére szolgáló eljárást kell kialakítani;

mivel lehetséges, hogy néhány forgalomba hozott aeroszoladagoló annak ellenére veszélyezteti a biztonságot, hogy eleget tesz az ezen irányelvben és mellékletében rögzített követelményeknek; mivel ennek megfelelően ki kell alakítani egy, az említett kockázat elkerülésére szolgáló eljárást,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezt az irányelvet a 2. cikkben meghatározott aeroszoladagolókra kell alkalmazni, azon aeroszoladagolók kivételével, amelyek maximális töltőtérfogata 50 ml-nél kisebb és amelyek maximális töltőtérfogata meghaladja az irányelv mellékletének 3.1., 4.1.1., 4.2.1., 5.1. és 5.2. pontjában meghatározott töltőtérfogatot.

2. cikk

Az irányelv alkalmazásában aeroszoladagoló minden fémből, üvegből vagy műanyagból készült, egyszer használatos tartály, amely cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott sűrített gázt tartalmaz folyadékkal, pasztával, porral együtt vagy önmagában és, amely olyan adagolószerkezettel rendelkezik, amelyen keresztül a tartalom gázban szuszpendált szilárd vagy folyékony részecskék, hab, paszta vagy por formájában, illetve folyékony halmazállapotban a szabadba juttatható.

3. cikk

Az aeroszoladagolók forgalomba hozataláért felelős személy elhelyezi a "3" jelzést (fordított epszilon) az aeroszoladagolókon annak igazolására, hogy megfelelnek az ezen irányelvben és mellékletében rögzített követelményeknek.

4. cikk

Az ezen irányelvben és mellékletében megállapított követelményekben említett okok alapján, a tagállamok nem tagadhatják meg, nem tilthatják és nem korlátozhatják olyan aeroszoladagolók forgalomba hozatalát, amely megfelelnek az irányelv és melléklete követelményeinek.

5. cikk

Ezen irányelv mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében szükséges módosításokat a 7. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

6. cikk

(1) Létrejön az aeroszoladagolókról szóló irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság), amely a tagállamok képviselőiből áll, elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

7. cikk

(1) Amennyiben az ebben a cikkben megállapított eljárást kell követni, az ügyet az elnök, saját kezdeményezésére vagy valamelyik tagállam képviselőjének megkeresésére a bizottság elé terjeszti.

(2) A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti az elfogadandó intézkedések tervezetét. A bizottság két hónapon belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A vélemények elfogadása 41 szavazatos többséggel történik, a tagállamok szavazatainak súlyozása a Szerződés 148. cikke (2) bekezdésének megfelelően történik. Az elnök nem szavaz.

(3) a) A Bizottság elfogadja a javasolt intézkedéseket, amennyiben azok összhangban vannak a bizottság véleményével;

b) Amennyiben a javasolt intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy, ha az nem nyilvánított véleményt, a Bizottság haladéktalanul javaslatot tesz a Tanácsnak az elfogadandó intézkedésekről. A Tanács minősített többséggel dönt;

c) Ha a javaslat előterjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem dönt, a Bizottság elfogadja a javasolt intézkedéseket.

8. cikk

(1) Más közösségi irányelvek, különösen a veszélyes anyagokról és készítményekről szóló irányelvek sérelme nélkül, minden aeroszoladagolón, vagy ha ez az aeroszoladagoló kis méretei miatt nem megvalósítható (legfeljebb 150 ml töltéstartalom), akkor a ráhelyezett címkén el kell helyezni jól láthatóan, olvasható és letörölhetetlen módon a következő adatokat:

a) az aeroszoladagoló forgalomba hozataláért felelős személy neve és címe vagy védjegye;

b) a "3" jelzés (fordított epszilon), annak igazolására, hogy megfelel az irányelv követelményeinek;

c) a töltési tétel azonosítását lehetővé tevő azonosító kódok;

d) a melléklet 2.2. pontjában említett adatok;

e) nettó tömeg és térfogat.

(2) A tagállamok azon feltételhez köthetik az aeroszoladagolók területükön történő forgalomba hozatalát, hogy a címkén a szövegnek az ország hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell megjelennie.

9. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak olyan jelölések és feliratok aeroszoladagolókon történő használatának megakadályozása érdekében, amelyek összetéveszthetőek a "3" jelzéssel (fordított epszilon).

10. cikk

(1) Ha egy tagállam érdemben igazolhatóan megállapítja, hogy egy vagy több aeroszoladagoló annak ellenére veszélyt jelent a biztonságra vagy az egészségre, hogy megfelel az irányelv követelményeinek, saját területén átmenetileg megtilthatja az adagoló vagy adagolók értékesítését, vagy különleges feltételekhez kötheti azt. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot, döntése indokainak megjelölésével.

(2) A Bizottság hat héten belül konzultál az érintett tagállamokkal, majd ezt követően haladéktalanul véleményt nyilvánít és megteszi a megfelelő lépéseket.

(3) Ha a Bizottság véleménye szerint szükséges az irányelv technikai kiigazítása, a módosításokat a Bizottság vagy a Tanács fogadja el a 7. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően. Az említett esetben a tagállam az elfogadott védintézkedéseket a módosítások hatályba lépéséig fenntarthatja.

11. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított 18 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1975. május 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. Ryan

[1] HL C 83., 1973.10.11., 24. o.

[2] HL C 101., 1973.11.23., 28. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1. Nyomás

A "nyomás" kifejezés a bar-ban kifejezett belső nyomás (relatív nyomás).

1.2. Vizsgálati nyomás

A "vizsgálati nyomás" az a nyomás, amelynek az üres aeroszoladagoló tartály 25 másodpercig úgy áll ellen, hogy azon repedés, illetve fém vagy műanyag tartályok esetén, a 6.1.1.2. pontban megengedett mértéken felüli látható vagy tartós alakváltozás nem keletkezik.

1.3. Roncsolási nyomás

A "roncsolási nyomás" az a legkisebb nyomás, amelynek hatására az aeroszoladagoló megreped vagy eltörik.

1.4. Tartály névleges űrtartalma

A "tartály névleges űrtartalma" a nyitott tartály térfogata milliméterben, a tartály szájának pereméig mérve.

1.5. Tartály hasznos űrtartalma

A "tartály hasznos űrtartalma" a megtöltött és lezárt aeroszoladagoló térfogata milliliterben.

1.6. Folyékony fázis térfogata

A "folyékony fázis térfogata" a megtöltött és lezárt aeroszoladagolóban lévő nem gáz fázisú rész térfogata.

1.7. Vizsgálati körülmények

A "vizsgálati körülmények" a hidraulikus úton, 20 °C -on (± 5 °C) végzett vizsgálati és roncsolási nyomás értékei.

1.8. Tűzveszélyes tartalom

A "tűzveszélyes tartalom":

a) levegőben normál légköri nyomáson tűzveszélyes gázok;

b) olyan folyékony halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek lobbanáspontja a 100 °C-ot nem haladja meg vagy azzal egyenlő.

A lobbanáspont meghatározási módszerét a legutóbb a 73/146/EGK [1] irányelvvel módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv [2] állapítja meg.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. Konstrukció és szerkezet

2.1.1. A megtöltött aeroszoladagolónak a szokásos használati és tárolási körülmények között meg kell felelnie a melléklet rendelkezéseinek.

2.1.2. A szelepnek a szokásos tárolási és szállítási körülmények között biztosítania kell az aeroszoladagoló gyakorlatilag légmentes lezáródását, és azt védeni kell minden nem szándékolt nyitás vagy sérülés ellen, például védőkupak segítségével.

2.1.3. Az aeroszoladagoló mechanikai ellenállása a tartályban lévő anyagok hatására, még hosszabb időn keresztül történő tárolás esetén sem csökkenhet.

2.2. Jelzések

A veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozó irányelvek sérelme nélkül, minden aeroszoladagolón vagy annak csomagolásán egyértelműen és jól olvasható módon fel kell tüntetni a következő jelöléseket:

a) "A tartályban túlnyomás uralkodik: napfénytől elzárva tárolandó, 50 °C feletti hőmérsékletnek kitenni tilos. Felszúrni, hő hatásának kitenni még használat után is tilos.";

b) "Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni", kivéve, ha ez az aeroszoladagoló rendeltetése;

c) "Tűzveszélyes" felirat vagy a nyílt láng jelzésére szolgáló szimbólum, ha a tartály tűzveszélyes anyagtartalma meghaladja a 45 tömegszázalékot, vagy a 250 g-ot.

3. FÉMBŐL KÉSZÜLT AEROSZOLADAGOLÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

3.1. Űrtartalom

A tartályok névleges űrtartalma nem haladhatja meg az 1000 ml-t.

3.1.1. A tartály vizsgálati nyomása

a) Az 50 °C-on, 6,7 bar-nál alacsonyabb nyomás alatt töltött tartályok esetén a vizsgálati nyomás legalább 10 bar legyen;

b) Az 50 °C-on, 6,7 bar vagy annál magasabb nyomás alatt töltött tartályok esetén a vizsgálati nyomás 50 %-kal legyen magasabb, mint az 50 °C-on mért belső nyomás.

3.1.2. Töltés

A töltésre használt gáz fajtájától függetlenül, az aeroszoladagolóban uralkodó nyomás 50 °C-on nem haladhatja meg a 12 bar-t.

3.1.3. A folyékony fázis térfogata

A folyékony fázis térfogata, 50 °C-on nem haladhatja meg a hasznos űrtartalom 87 %-át. Homorú fenekű tartályok esetében, amelyek alja a repesztés előtt kidomborodik, a folyékony fázis térfogata, 50 °C-on elérheti a hasznos űrtartalom 95 %-át.

4. ÜVEGBŐL KÉSZÜLT AEROSZOLADAGOLÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

4.1. Műanyaggal bevont vagy tartósan szilánkvédett tartályok

Az ilyen típusú tartályok sűrített, cseppfolyósított vagy oldott gázokkal való töltésre használhatók.

4.1.1. Űrtartalom

Az ilyen tartályok űrtartalma nem haladhatja meg a 220 ml-t.

4.1.2. Bevonat

A bevonat műanyagból vagy más megfelelő anyagból készült védőburkolat, amelynek rendeltetése a tartály véletlen törése esetén az üvegrészecskék szétrepülésének megakadályozása, és amelyet úgy kell tervezni, hogy a töltött aeroszoladagoló, 20 °C-on, 1,8 m magasságból történő beton padlóra ejtésekor ne keletkezzenek szétrepülő üvegrészecskék.

4.1.3. A tartály vizsgálati nyomása

a) a sűrített vagy oldott gázzal töltött tartályoknak legalább 12 bar vizsgálati nyomást kell kiállniuk;

b) a cseppfolyósított gázzal töltött tartályoknak legalább 10 bar vizsgálati nyomást kell kiállniuk.

4.1.4. Töltés

a) A sűrített gázzal töltött aeroszoladagolóknak, 50 °C-on nem kell 9 barnál nagyobb nyomást kiállniuk;

b) Az oldott gázzal töltött aeroszoladagolóknak, 50 °C-on nem kell 8 barnál nagyobb nyomást kiállniuk;

c) A cseppfolyós gázzal vagy cseppfolyós gázkeverékkel töltött aeroszoladagolóknak, 20 °C-on nem kell a következő táblázatban megadott értékeknél nagyobb nyomást kiállniuk:

Űrtartalom | A cseppfolyós gáz tömegszázaléka a keverékben |

20 % | 50 % | 80 % |

50 – 80 ml | 3,5 bar | 2,8 bar | 2,5 bar |

< 80 – 160 ml | 3,2 bar | 2,5 bar | 2,2 bar |

< 160 – 220 ml | 2,8 bar | 2,1 bar | 1,8 bar |

Ez a táblázat a 20 °C-on megengedett nyomáshatárokat adja meg a gáz százalékos arányának függvényében.

A táblázatban nem szereplő százalékos arányok esetében, a vonatkozó nyomáshatárokat a megadott értékek extrapolációjával kell meghatározni.

4.1.5. A folyékony fázis térfogata

A töltött aeroszoladagolók folyékony fázisának térfogata 50 °C-on nem haladhatja meg a hasznos űrtartalom 90 %-át.

4.2. Védőburkolat nélküli üvegtartályok

Az üvegből készült, védőburkolat nélküli aeroszoladagoló tartályok kizárólag cseppfolyósított vagy oldott gázokkal tölthetők meg.

4.2.1. Űrtartalom

Az ilyen tartályok űrtartalma nem haladhatja meg a 150 ml-t.

4.2.2. A tartály vizsgálati nyomása

A tartály vizsgálati nyomásának legalább 12 bar legyen.

4.2.3. Töltés

a) Az oldott gázzal töltött aeroszoladagolóknak, 50 °C-on nem kell 8 bar-nál nagyobb nyomást kiállniuk;

b) A cseppfolyósított gázt tartalmazó aeroszoladagolóknak, 20 °C-on nem kell a következő táblázatban megadott értékeknél nagyobb nyomást kiállniuk:

Űrtartalom | A cseppfolyósított gáz tömegszázaléka a keverékben |

20 % | 50 % | 80 % |

50 – 70 ml | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,25 bar |

< 70 – 150 ml | 1,5 bar | 1,5 bar | 1 bar |

Ez a táblázat a 20 °C-on megengedett nyomáshatárokat adja meg a gáz százalékos aránya függvényében.

A táblázatban nem szereplő százalékos arányok esetén, a vonatkozó nyomáshatárokat a megadott értékek extrapolációjával kell meghatározni.

4.2.4. A folyékony fázis térfogata

A töltött aeroszoladagolók folyékony fázisának térfogata 50 °C-on nem haladhatja meg a hasznos űrtartalom 90 %-át.

5. MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT AEROSZOLADAGOLÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNŐS RENDELKEZÉSEK

5.1. A szilánkokra repedő műanyag aeroszoladagolók esetén a védőburkolat nélküli üveg aeroszoladagolókkal azonos módon kell eljárni.

5.2. A nem szilánkokra repedő műanyag aeroszoladagolók esetén a védőburkolattal ellátott üveg aeroszoladagolókkal azonos módon kell eljárni.

6. VIZSGÁLATOK

6.1. A forgalomba hozatalért felelős személy által biztosítandó vizsgálati követelmények

6.1.1. Üres tartályok hidraulikus vizsgálata

6.1.1.1. A fém, üveg és műanyag aeroszoladagolókon a 3.1.1., 4.1.3. és 4.2.2. pontban meghatározott hidraulikus nyomásvizsgálatot kell elvégezni.

6.1.1.2. Azok a fém tartályok, amelyek aszimmetrikus vagy jelentősebb torzulást vagy más hasonló sérülést mutatnak, selejtnek minősülnek. A tartályfal alján vagy felső profilján fellépő csekély szimmetrikus alakváltozás megengedhető, feltéve, hogy a tartály megfelel a roncsolási vizsgálatnak.

6.1.2. Üres fémtartályok roncsolási vizsgálata

A forgalomba hozatalért felelős személy biztosítja, hogy a tartályok roncsolási nyomása legalább 20 %-kal meghaladja a megállapított vizsgálati nyomást.

6.1.3. Védőburkolattal ellátott üvegtartályok ejtő vizsgálata

A gyártó biztosítja, hogy a tartály megfelel a 4.1.2. pontban megállapított követelményeknek.

6.1.4. Töltött aeroszoladagolók egyedi vizsgálata

6.1.4.1. a) Minden egyes töltött aeroszoladagolót vízfürdőbe kell meríteni. A vízfürdő hőmérsékletének és a bemerítés időtartamának olyannak kell lennie, hogy:

- az aeroszoladagoló tartalma elérje az egyenletes 50 °C hőmérsékletet, vagy

- az aeroszoladagolóban uralkodó nyomás elérje azt az értéket, amely a tartalom egyenletes 50 °C hőmérsékletén jelentkezik;

b) Minden olyan aeroszoladagolót, amely látható tartós alakváltozást vagy szivárgást mutat, le kell selejtezni.

6.1.4.2. A forgalomba hozatalért felelős személy saját felelősségére és az irányelv 6. cikkében említett bizottság jóváhagyásával alkalmazhat bármilyen vizsgálati rendszert, amely a vízfürdőben végzett vizsgálattal egyenértékű eredményhez vezet.

6.2. Példák a tagállamok által elvégezhető ellenőrző vizsgálatokra

6.2.1. A töltetlen tartályok vizsgálata

2500, ugyanazon folyamatos gyártási eljárásban, azonos anyagokból előállított töltetlen tartályból álló homogén tételből, illetve az egy óra alatt előállítható tételmennyiségből véletlenszerűen kiválasztott öt tartályt 25 másodpercig vizsgálati nyomásnak kell kitenni.

Ha a tartályok egyike nem felel meg a vizsgálatnak, további tíz tartályt kell kiválasztani véletlenszerűen ugyanabból a tételből, és ezeken is el kell végezni a vizsgálatot.

Ha az aeroszoladagolók egyike nem felel meg a vizsgálatnak, az egész tétel használatra alkalmatlannak minősül.

6.2.2. Töltött aeroszoladagolók vizsgálata

Reprezentatív mennyiségű töltött aeroszoladagoló vízfürdőbe merítésével, lég- és vízmentes záródást ellenőrző vizsgálatokat kell végezni. A vízfürdő hőmérsékletének és a bemerítés időtartamának olyannak kell lennie, hogy az aeroszoladagolók tartalma a felszakadás vagy repedés előfordulásának megállapításához szükséges idő alatt elérje az egységesen 50 °C hőmérsékletet.

Minden olyan aeroszoladagoló-tétel, amely nem felel meg a vizsgálatnak, használatra alkalmatlannak minősül.

[1] HL L 167., 1973.6.25., 1. o.

[2] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

Top