Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009D0442-20090605

A Bizottság határozata ( 2009. június 5. ) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nyomon követésre és jelentéskészítésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (az értesítés a C(2009) 4199. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (2009/442/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/442/2009-06-05

2009D0442 — HU — 05.06.2009 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. június 5.)

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nyomon követésre és jelentéskészítésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

(az értesítés a C(2009) 4199. számú dokumentummal történt)

►C1  ————— ◄

(2009/442/EK)

(HL L 148, 11.6.2009, p.18)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 322, 9.12.2009, o 40  (442/09)
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. június 5.)

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nyomon követésre és jelentéskészítésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

(az értesítés a C(2009) 4199. számú dokumentummal történt)

►C1  ————— ◄

(2009/442/EK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 21. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/2/EK irányelv előírja a tagállamok számára a térinformációs infrastruktúra megvalósításának és használatának nyomon követését, valamint hogy jelentést készítsenek az irányelv megvalósításáról.

(2)

A nyomon követés és a jelentéskészítés koherens megközelítése érdekében a tagállamok létrehozzák a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek és téradat-szolgáltatások témánként és mellékletenként csoportosított jegyzékét, valamint a 2007/2/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésében említett hálózati szolgáltatások szolgáltatástípus szerint csoportosított jegyzékét, és ezen jegyzékekről a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot.

(3)

A nyomon követésnek a hatóság különböző szintjein lévő képviselőitől gyűjtött adatok alapján kiszámított indikátorkészleteken szükséges alapulnia.

(4)

A nyomonkövetési indikátorokhoz felhasznált összegyűjtött adatokat el kell juttatni a Bizottsághoz.

(5)

A nyomon követés és jelentéskészítés eredményeit el kell juttatni a Bizottságnak és nyilvánosságra kell hozni.

(6)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/2/EK irányelv 22. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

A határozat részletes szabályokat állapít meg a térinformációs infrastruktúra megvalósításának és használatának tagállamok általi nyomon követéséről, valamint a 2007/2/EK irányelv végrehajtásáról szóló jelentés készítéséről.

2. cikk

A nyomon követésre és jelentéskészítésre vonatkozó általános rendelkezések

(1)  A tagállamok létrehozzák a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek és téradat-szolgáltatások témánként és mellékletenként csoportosított jegyzékét, valamint az irányelv 11. cikke (1) bekezdésében említett hálózati szolgáltatások szolgáltatástípus szerint csoportosított jegyzékét.

A tagállamok ezt a listát eljuttatják a Bizottsághoz, és évente frissítik.

(2)  A tagállamok a 2007/2/EK irányelv 19. cikkének (2) bekezdésében említett koordinációs struktúrát használják a nyomon követéshez és a jelentéskészítéshez szükséges adatok gyűjtéséhez.

(3)  A tagállamok kapcsolattartói a 2007/2/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett nyomon követés eredményeit, valamint az ugyanezen irányelv 21. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett jelentést átadják a Bizottságnak.

(4)  A nyomon követés és jelentéskészítés minden eredményét hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára interneten vagy más megfelelő távközlési eszközön keresztül.II.

FEJEZET

A METAADAT-KÖVETELMÉNYEK VÉGREHAJTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE

3. cikk

A metaadatok jelenlétének nyomon követése

(1)  A 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez és téradat-szolgáltatásokhoz tartozó metaadatok jelenlétének mérése a következő indikátorok alapján történik:

a) egy általános indikátor (MDi1), amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletekhez és téradat-szolgáltatásokhoz tartozó metaadatok jelenlétét méri;

b) és az alábbi egyedi indikátorok:

i. MDi1.1, amely a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok jelenlétét méri;

ii. MDi1.2, amely a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok jelenlétét méri;

iii. MDi1.3, amely a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok jelenlétét méri;

iv. MDi1.4, amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradat-szolgáltatásokhoz tartozó metaadatok jelenlétét méri.

(2)  A tagállamok a 2. cikk (1) bekezdésében szereplő jegyzékben említett valamennyi téradatkészlethez és téradat-szolgáltatáshoz meghatározzák a metaadatok jelenlétét, és a téradatkészlethez vagy -szolgáltatáshoz a következő értékeket rendelik:

a) 1-es érték, ha vannak metaadatok;

b) 0-s érték, ha nincsenek metaadatok.

(3)  A tagállamok az MDi1 általános indikátort oly módon számítják ki, hogy a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti és létező metaadatokkal rendelkező téradatkészletek és -szolgáltatások számát elosztják az említett mellékletekben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek és téradat-szolgáltatások teljes számával.

(4)  A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a) a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt témák szerinti és létező metaadatokkal rendelkező téradatkészletek száma osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (MDi1.1);

b) a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt témák szerinti és létező metaadatokkal rendelkező téradatkészletek száma osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (MDi1.2);

c) a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt témák szerinti és létező metaadatokkal rendelkező téradatkészletek száma osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (MDi1.3);

d) a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékleteiben felsorolt témák szerinti és létező metaadatokkal rendelkező téradat-szolgáltatások száma osztva az ugyanezen mellékletekben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradat-szolgáltatások teljes számával (MDi1.4).

4. cikk

A metaadatok megfelelőségének nyomon követése

(1)  A 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletekhez és téradat-szolgáltatásokhoz tartozó metaadatok megfelelőségének mérése a következő indikátorok alapján történik:

a) egy általános indikátor (MDi2), amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletekhez és téradat-szolgáltatásokhoz tartozó metaadatok megfelelőségét méri;

b) és az alábbi egyedi indikátorok:

i. MDi2.1, amely a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt, és az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok megfelelőségét méri;

ii. MDi2.2, amely a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt, és az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok megfelelőségét méri;

iii. MDi2.3, amely a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok megfelelőségét méri;

iv. MDi2.4, amely a 2007/2/EK irányelv – I., II. és III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok megfelelőségét méri.

(2)  A tagállamok ezen határozat 2. cikkének (1) bekezdésében szereplő listán említett valamennyi téradatkészlethez és téradat-szolgáltatáshoz meghatározzák, hogy a metaadatok megfelelnek-e a 2007/2/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak, valamint a téradatkészlethez vagy -szolgáltatáshoz a következő értékeket rendelik:

a) 1-es érték, ha a megfelelő metaadatok a 2007/2/EK irányelv 5. cikke (4) bekezdésében előírt végrehajtási szabályoknak megfelelnek;

b) 0-s érték, ha a megfelelő metaadatok a 2007/2/EK irányelv 5. cikke (4) bekezdésében előírt végrehajtási szabályoknak nem felelnek meg.

(3)  A tagállamok az MDi2 általános indikátort oly módon számítják ki, hogy a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti és létező metaadatokkal rendelkező téradatkészletek és -szolgáltatások számát (ahol a metaadatok megfelelnek az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak) elosztják az említett mellékletekben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek és téradat-szolgáltatások teljes számával.

(4)  A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a) a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt témák szerinti, ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályokkal összhangban lévő metaadatokat tartalmazó téradatkészletek osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt témák szerinti téradatkészletek teljes számával (MDi2.1);

b) a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt témák szerinti, a 2007/2/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályokkal összhangban lévő metaadatokat tartalmazó téradatkészletek osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt témák szerinti téradatkészletek teljes számával (MDi2.2);

c) a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt témák szerinti, a 2007/2/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályokkal összhangban lévő metaadatokat tartalmazó téradatkészletek osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt témák szerinti téradatkészletek teljes számával (MDi2.3);

d) a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti, a 2007/2/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályokkal összhangban lévő metaadatokat tartalmazó téradat-szolgáltatások száma osztva a téradat-szolgáltatások teljes számával (MDi2.4).III.

FEJEZET

A TÉRADATKÉSZLETEK INTEROPERABILITÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE

5. cikk

A téradatkészletek földrajzi lefedettségének nyomon követése

(1)  A 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó földrajzi lefedettség kimutatása a következő indikátorok alapján történik:

a) egy általános indikátor (DSi1), amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó tagállami lefedettség mértékét méri;

b) és az alábbi egyedi indikátorok:

i. DSi1.1, amely a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó tagállami lefedettség mértékét méri;

ii. DSi1.2, amely a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó tagállami lefedettség mértékét méri;

iii. DSi1.3, amely a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó tagállami lefedettség mértékét méri.

(2)  A tagállamok döntést hoznak az alábbi, a 2. cikk (1) bekezdésében szereplő listában említett téradatkészletekhez tartozó területekről:

a) egy adott téradatkészlet által lefedendő terület (a továbbiakban: „releváns terület”), km2-ben kifejezve;

b) egy adott téradatkészlet által lefedett terület (a továbbiakban „tényleges terület”), km2-ben kifejezve.

(3)  A tagállamok oly módon számítják az DSi1 általános indikátort, hogy a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletekhez tartozó tényleges területek összegét elosztják az említett mellékletekben felsorolt téradattémáknak megfelelő releváns területek összegével.

(4)  A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a) a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletekhez tartozó tényleges területek száma osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletekre vonatkozó releváns területek összegével (DSi1.1);

b) a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletekhez tartozó tényleges területek száma osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletekre vonatkozó releváns területek összegével (DSi1.2);

c) a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletekhez tartozó tényleges területek száma osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletekre vonatkozó releváns területek összegével (DSi1.3).

6. cikk

A téradatkészletek megfelelőségének nyomon követése

(1)  A 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletek megfelelőségének, valamint a megfelelő metaadatoknak az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelésének mérése a következő indikátorok alapján történik:

a) az általános indikátor (DSi2), amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletek megfelelőségét, valamint a megfelelő metaadatoknak az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelést méri;

b) és az alábbi egyedi indikátorok:

i. DSi2.1, amely a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt, és az irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletek megfelelőségét, valamint a megfelelő metaadatoknak az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelést méri;

ii. DSi2.2, amely a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt, és az irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletek megfelelőségét, valamint a megfelelő metaadatoknak az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelést méri;

iii. DSi2.3, amely a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletek megfelelőségét, valamint a megfelelő metaadatoknak az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelést méri.

(2)  A tagállamok ezen határozat 2. cikkének (1) bekezdésében szereplő listán említett valamennyi téradatkészlet esetében meghatározzák, hogy azok megfelelnek-e a 2007/2/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak, valamint az említett végrehajtási szabályokat figyelembe véve metaadataik megfelelnek-e az irányelv 5. cikkének (4) bekezdésének, ezenfelül a téradatkészletekhez a következő értékeket rendelik:

a) 1-es érték, amennyiben a téradatkészlet megfelel a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak, továbbá metaadatai megfelelnek ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak;

b) 0-s érték, amennyiben a téradatkészlet nem felel meg a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak, vagy metaadatai nem felelnek meg ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak.

(3)  A tagállamok oly módon számítják az DSi2 általános indikátort, hogy a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő, továbbá ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő metaadatokkal rendelkező, az irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek számát elosztják a mellékletekben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával.

(4)  A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a) a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő, továbbá ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő metaadatokkal rendelkező, az irányelv I. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek száma osztva a mellékletben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (DSi2.1);

b) a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő, továbbá ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő metaadatokkal rendelkező, az irányelv II. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek száma osztva a mellékletben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (DSi2.2);

c) a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő, továbbá ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő metaadatokkal rendelkező, az irányelv III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek száma osztva a mellékletben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (DSi2.3).IV.

FEJEZET

A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK VÉGREHAJTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE

7. cikk

A metaadatok elérhetőségének nyomon követése keresőszolgáltatások révén

(1)  A 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletekre és téradat-szolgáltatásokra vonatkozó metaadatok elérhetőségének az irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett keresőszolgáltatásokon keresztül történő mérése az alábbi indikátorok alapján történik:

a) egy általános indikátor (NSi1), amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek és téradat-szolgáltatások keresőszolgáltatásokon keresztüli, metaadataik alapján történő kereshetőségének mértékét méri;

b) és az alábbi egyedi indikátorok:

i. az NSi1.1, amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek keresőszolgáltatásokon keresztüli, metaadataik alapján történő kereshetőségének mértékét reprezentálja;

ii. az NSi1.2, amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradat-szolgáltatások keresőszolgáltatásokon keresztüli, metaadataik alapján történő kereshetőségének mértékét méri.

(2)  A tagállamok a 2. cikk (1) bekezdésében szereplő listán említett minden egyes téradatkészlethez és téradat-szolgáltatáshoz meghatározzák, hogy létezik-e keresőszolgáltatás, és a téradatkészlethez vagy -szolgáltatáshoz a következő értékek egyikét rendelik:

a) 1-es érték, ha van keresőszolgáltatás;

b) 0-s érték, ha nincs keresőszolgáltatás.

(3)  A tagállamok az NSi1 általános indikátort úgy számítják ki, hogy a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti és létező keresőszolgáltatással rendelkező téradatkészletek és téradat-szolgáltatások számát elosztják az ugyanezen mellékletekben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek és téradat-szolgáltatások teljes számával.

(4)  A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a) a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékleteiben felsorolt témák szerinti és létező keresőszolgáltatással rendelkező téradatkészletek száma osztva az ugyanezen mellékletekben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (NSi1.1);

b) a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékleteiben felsorolt témák szerinti és létező keresőszolgáltatással rendelkező téradat-szolgáltatások száma osztva az ugyanezen mellékletekben felsorolt témáknak megfelelő téradat-szolgáltatások teljes számával (NSi1.2).

8. cikk

A téradatkészletek hozzáférhetőségének nyomon követése megtekintési és letöltési szolgáltatásokon keresztül

(1)  Az alábbi indikátorok a metaadatok megfelelőségének hozzáférhetőségére használhatók a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek és téradat-szolgáltatások, és ezen irányelvnek az. 11. cikkének (1) bekezdésének b) és c) pontjában hivatkozott megtekintési és letöltési szolgáltatások tekintetében:

a) egy általános indikátor (NSi2), amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó megtekintési és letöltési szolgáltatásokat méri;

b) és az alábbi egyedi indikátorok:

i. NSi2.1, amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez való hozzáférést méri a megtekintési szolgáltatásokon keresztül;

ii. NSi2.2, amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez való hozzáférést méri a letöltési szolgáltatásokon keresztül.

(2)  A tagállamok a 2. cikk (1) bekezdésében hivatkozott listán említett minden egyes téradatkészlethez meghatározzák, hogy léteznek-e a megtekintési vagy a letöltési szolgáltatások, és a téradatkészlethez a következő értékeket rendelik:

a) 1-es érték, ha a megtekintési szolgáltatás létezik és 0-s érték, ha ez a szolgáltatás nem létezik;

b) 1-es érték, ha a letöltési szolgáltatás létezik és 0-s érték, ha ez a szolgáltatás nem létezik;

c) 1-es érték, ha a megtekintési és a letöltési szolgáltatás is létezik és 0-s érték, ha ezen szolgáltatások egyike sem létezik.

(3)  A tagállamok kiszámítják az NSi2 általános indikátort oly módon, hogy a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti és megtekintési és letöltési szolgáltatással ellátott téradatkészletek számát elosztják az említett mellékletekben (NSi2) felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával.

(4)  A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a) a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékleteiben felsorolt témák szerinti és megtekintési szolgáltatásokkal rendelkező téradatkészletek száma osztva az ugyanezen mellékletekben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (NSi2.1);

b) a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékleteiben felsorolt témák szerinti és letöltési szolgáltatásokkal rendelkező téradatkészletek száma osztva az ugyanezen mellékletekben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (NSi2.2).

9. cikk

A hálózati szolgáltatások felhasználásának nyomon követése

(1)  Az alábbi indikátorok a 2007/2/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott hálózati szolgáltatások nyomon követésére használhatók:

a) általános indikátor (NSi3), amely minden hálózati szolgáltatás felhasználását méri;

b) és az alábbi egyedi indikátorok:

i. NSi3.1, amely a keresőszolgáltatások felhasználását méri;

ii. NSi3.2, amely a megtekintési szolgáltatások felhasználását méri;

iii. NSi3.3, amely a letöltési szolgáltatások felhasználását méri;

iv. NSi3.4, amely az átalakítási szolgáltatások felhasználását méri;

v. NSi3.5, amely az igénybevételi szolgáltatások felhasználását méri.

(2)  A tagállamok döntést hoznak a 2. cikk (1) bekezdésében található listában említett valamennyi hálózati szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számáról.

(3)  A tagállamok kiszámítják az NSi3 általános indikátort oly módon, hogy valamennyi hálózati szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számának összegét elosztják a hálózati szolgáltatások számával.

(4)  A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a) valamennyi keresőszolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számát elosztják a keresőszolgáltatások számával (NSi3.1);

b) valamennyi megtekintési szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számát elosztják a megtekintési szolgáltatások számával (NSi3.2);

c) valamennyi letöltési szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számát elosztják a letöltési szolgáltatások számával (NSi3.3);

d) valamennyi átalakítási szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számát elosztják az átalakítási szolgáltatások számával (NSi3.4);

e) valamennyi igénybevételi szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számát elosztják az igénybevételi szolgáltatások számával (NSi3.5).

10. cikk

A hálózati szolgáltatások megfelelőségének nyomon követése

(1)  Az alábbi indikátorok a 2007/2/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében említett hálózati szolgáltatások ugyanezen irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelőségét mérik:

a) általános indikátor (NSi4), amely valamennyi hálózati szolgáltatásnak a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelését méri;

b) és az alábbi egyedi indikátorok:

i. NSi4.1, amely valamennyi keresőszolgáltatásnak a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelését méri;

ii. NSi4.2, amely valamennyi megtekintési szolgáltatásnak a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelését méri;

iii. NSi4.3, amely valamennyi letöltési szolgáltatásnak a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelését méri;

iv. NSi4.4, amely valamennyi átalakítási szolgáltatásnak a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelését méri;

v. NSi4.5, amely valamennyi igénybevételi szolgáltatásnak a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelését méri.

(2)  A tagállamok az ezen határozat 2. cikkének (1) bekezdésében szereplő listán említett valamennyi hálózati szolgáltatáshoz meghatározzák, hogy megfelelnek-e a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak, és a hálózati szolgáltatáshoz a következő értékeket rendelik:

a) 1-es érték, ha a hálózati szolgáltatás a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében előírt végrehajtási szabályoknak megfelel;

b) 0-s érték, ha a hálózati szolgáltatás a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében előírt végrehajtási szabályoknak nem felel meg.

(3)  A tagállamok oly módon számítják az NSi4-es általános indikátort, hogy a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő hálózati szolgáltatások számát elosztják a hálózati szolgáltatások teljes számával.

(4)  A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a) a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő keresőszolgáltatások száma osztva a keresőszolgáltatások teljes számával (NSi4.1);

b) a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő megtekintési szolgáltatások száma osztva a megtekintési szolgáltatások teljes számával (NSi4.2);

c) a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő letöltési szolgáltatások száma osztva a letöltési szolgáltatások teljes számával (NSi4.3);

d) a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő átalakítási szolgáltatások száma osztva az átalakítási szolgáltatások teljes számával (NSi4.4);

e) a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő igénybevételi szolgáltatások száma osztva az igénybevételi szolgáltatások teljes számával (NSi4.5).

11. cikk

Átadandó információk

(1)  A tagállamok az alábbi információkat adják át a Bizottságnak:

a) valamennyi általános és egyedi indikátor értékei százalékokban kifejezve;

b) valamennyi általános és egyedi indikátor számlálója és nevezője;

c) és a 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése és a 10. cikk (2) bekezdése értelmében összegyűjtött adatok.

(2)  A 2007/2/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett nyomon követés eredményeit a naptári év során lefolytatott nyomon követéshez kell sorolni, és a következő év május 15-ig közzé kell tenni. Ezt követően az eredményeket évente legalább egyszer kell frissíteni.

A 2009-ben lebonyolított nyomon követéshez tartozó eredmények a 18. cikkben említett dátummal kezdődő és az év végéig tartó időszakot fedik le.V.

FEJEZET

JELENTÉSKÉSZÍTÉS

12. cikk

Koordináció és minőségbiztosítás

(1)  A koordináció tekintetében a 2007/2/EK irányelv 21. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett összefoglaló leírás az alábbiakat tartalmazza:

a) a tagállami kapcsolattartó neve, elérhetősége, szerepe és felelősségi körei;

b) a tagállami kapcsolattartót támogató koordinációs szervezet neve, elérhetősége, szerepe, felelősségi körei és szervezeti felépítése;

c) a harmadik felekkel fenntartott kapcsolat bemutatása;

d) a koordinációs szerv munkamódszereinek és eljárásainak áttekintése;

e) a nyomonkövetési és jelentéskészítési folyamattal kapcsolatos megjegyzések.

(2)  A minőségbiztosítás szervezete tekintetében a 2007/2/EK irányelv 21. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett összefoglaló leírás az alábbiakat tartalmazza:

a) a minőségbiztosítási eljárások leírása, beleértve a vonatkozó térinformációs infrastruktúra karbantartását;

b) a térinformációs infrastruktúra fejlődéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási problémák elemzése, az általános és egyedi indikátorok figyelembevételével;

c) az infrastruktúra minőségbiztosításának javítása érdekében megtett intézkedések leírása;

d) és a hitelesítési mechanizmus kialakításának helyszíne, valamint a mechanizmus bemutatása.

13. cikk

Hozzájárulás az infrastruktúra működéséhez és koordinációjához

A 2007/2/EK irányelv 21. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett összefoglaló leírás az alábbiakat tartalmazza:

a) a térinformációs infrastruktúra megvalósításában közreműködő különböző érdekelt felek áttekintése az alábbi tipológia alapján: felhasználók, adat-előállítók, szolgáltatók és koordináló szervek;

b) a térinformációs infrastruktúra fejlesztésében és karbantartásában közreműködő különféle érdekelt felek szerepének bemutatása, beleértve a feladatok koordinációjában, a metaadatokkal és adatokkal kapcsolatos rendelkezések megvalósításában, a szolgáltatások kezelésében, fejlesztésében és szolgáltatásában játszott szerepüket;

c) a téradatkészletek és -szolgáltatások hatóságokkal való megosztását elősegítő fő intézkedések általános bemutatása, és ezen intézkedések eredményeképpen a megosztás folyamatának fejlődése;

d) az érdekelt felek együttműködésének leírása;

e) a 2007/2/EK irányelv 15. cikkének (2) bekezdésében említett, Inspire geoportálon elérhető szolgáltatások leírása.

14. cikk

A térinformációs infrastruktúra használata

A 2007/2/EK irányelv 21. cikke (2) bekezdésének c) pontjában hivatkozott térinformációs infrastruktúra használatára vonatkozó információk:

a) a térinformációs infrastruktúra téradat-szolgáltatásainak felhasználása, az általános és egyedi indikátorok figyelembevételével;

b) a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek felhasználása, különös tekintettel a környezetpolitika területén tapasztalható jó példákra;

c) a közvélemény által használt térinformációs infrastruktúra használatára vonatkozó bizonyítékok, ha ismertek;

d) a határokon átívelő használatra vonatkozó példák, valamint a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletek határokon átívelő egységességének javítása érdekében tett törekvések;

e) az átalakítási szolgáltatásoknak az adatok összeegyeztethetősége céljából történő felhasználási módjai.

15. cikk

Adatmegosztási megállapodások

A 2007/2/EK irányelv 21. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett összefoglaló leírás az alábbiakat tartalmazza:

a) a hatóságok által létrehozott vagy kidolgozás alatt álló adatmegosztási megállapodások áttekintése;

b) a hatóságok, közösségi intézmények és szervek által létrehozott vagy kidolgozás alatt álló adatmegosztási megállapodások áttekintése, beleértve bizonyos téradatkészlethez tartozó adatmegosztási megállapodások példáit;

c) téradatkészletek és -szolgáltatások hatóságok közötti, és a hatóságok, közösségi intézmények és szervek közötti megosztásra vonatkozó akadályok listája, és azon tevékenységek bemutatása, amelyekkel ezek az akadályok leküzdhetők.

16. cikk

Költség-haszon szempontok

A 2007/2/EK irányelv 21. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett összefoglaló leírás az alábbiakat tartalmazza:

a) a 2007/2/EK irányelv végrehajtásához szükséges költségek becslése;

b) a megállapított haszonra vonatkozó példák, beleértve a politikai előkészítésre, végrehajtásra, értékelésre gyakorolt pozitív hatásokat; a polgároknak nyújtott jobb szolgáltatások és a határokon átívelő együttműködés példái.

17. cikk

A jelentések aktualizálása

A 2007/2/EK irányelv 21. cikkének (3) bekezdésében említett jelentés a jelentéskészítés évét megelőző három naptári évet foglalja magában.VI.

FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2009. június 5-től kell alkalmazni.

19. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.( 1 ) HL L 108., 2007.4.25., 1. o.

Top