EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0915

A Bizottság (EU) 2023/915 rendelete (2023. április 25.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2023/35

HL L 119., 2023.5.5, p. 103–157 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj

2023.5.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 119/103


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/915 RENDELETE

(2023. április 25.)

az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1881/2006/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeit. Az említett rendeletet már több alkalommal jelentősen módosították, és mivel számos helyen kell ismét módosítani, egy új rendelettel kell felváltani.

(2)

A felső határértékeket olyan szigorú szinten kell meghatározni, amely a helyes mezőgazdasági, halászati és előállítási gyakorlatok alkalmazásával és az élelmiszer fogyasztásához kapcsolódó kockázatok figyelembevételével észszerűen elérhető. Lehetséges egészségügyi kockázat esetén a szennyező anyagok felső határértékét az észszerűen elérhető legalacsonyabb szinten kell meghatározni. Ez a megközelítés biztosítja, hogy az élelmiszer-vállalkozók a lehető leghatékonyabb intézkedésekkel előzhessék meg és csökkenthessék a szennyeződést a lakosság egészségének védelme érdekében. Továbbá a csecsemők és a kisgyermekek mint veszélyeztetett csoport egészségének védelme érdekében helyénvaló a felső határértékeket azon a legalacsonyabb szinten megállapítani, amely az adott népességnek szánt élelmiszerek előállításához használt nyersanyagok szigorú kiválasztásával és adott esetben azzal együtt alkalmazott egyedi gyártási gyakorlatokkal elérhető. A nyersanyagok e szigorú kiválasztása megfelelő a végső fogyasztók számára forgalomba hozott egyes olyan élelmiszerek előállításához is, amelyekre vonatkozóan a veszélyeztetett népesség védelme érdekében szigorú felső határértéket állapítottak meg.

(3)

A lakosság egészsége hatékony védelmének biztosítása érdekében a szennyező anyagokat a felső határértékeket meghaladó szinten tartalmazó élelmiszereket nem csak önmagukban tilos forgalomba hozni, hanem élelmiszer-összetevőként vagy élelmiszerekkel keverve sem szabad felhasználni.

(4)

Annak érdekében, hogy felső határértékeket lehessen alkalmazni az olyan szárított, hígított, feldolgozott és összetett élelmiszerekre, amelyekre vonatkozóan nem határoztak meg egyedi uniós felső határértéket, az élelmiszer-vállalkozóknak az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk az egyedi koncentrációs, hígítási és feldolgozási tényezőket, valamint összetett élelmiszerek esetében az összetevők arányát, a javasolt tényezőket alátámasztó megfelelő kísérleti adatokkal együtt.

(5)

A kémiai méregtelenítés révén létrejött metabolitok toxikológiai adatainak és a biztonságosságukra vonatkozó tudományos bizonyítékoknak a hiánya miatt helyénvaló megtiltani az élelmiszerek ilyen kezelését.

(6)

Elismert tény, hogy válogatással vagy más fizikai kezeléssel csökkenthető az élelmiszerek szennyezőanyag-tartalma. A kereskedelemre gyakorolt hatások minimalizálása érdekében helyénvaló lehetővé tenni a szennyező anyagok magasabb szintjét bizonyos olyan termékek esetében, amelyeket nem a végső fogyasztók számára, illetve nem élelmiszer-összetevőként hoznak forgalomba. Ezekben az esetekben a szennyező anyagok felső határértékeit annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy az ilyen kezelésekkel mennyire hatékonyan csökkenthető az élelmiszerekben található szennyező anyagok mennyisége a végső fogyasztók számára forgalomba hozott vagy élelmiszer-összetevőként felhasznált termékekre meghatározott felső határértékek alá. Annak elkerülése érdekében, hogy ezekkel a magasabb felső határértékekkel visszaéljenek, helyénvaló rendelkezéseket megállapítani az érintett termékek forgalmazására, jelölésére és felhasználására vonatkozóan.

(7)

Egyes árukat nem élelmiszer céljára is felhasználnak, és az ilyen felhasználások esetében egy bizonyos szennyező anyagra kevésbé szigorú felső határértékek vonatkoznak, vagy egyáltalán nem vonatkoznak felső határértékek. Az ilyen élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok felső határértékeinek hatékony érvényesítése érdekében helyénvaló megfelelő jelölési rendelkezéseket megállapítani ezen élelmiszerekre.

(8)

A Balti-térségből származó egyes halfajok nagy mennyiségben tartalmazhatnak dioxinokat, dioxin jellegű poliklórozott bifenileket (a továbbiakban: DL-PCB-k) és nem dioxin jellegű poliklórozott bifenileket (a továbbiakban: NDL-PCB-k). A Balti-térségből származó halfajok jelentős része nem felel meg a felső határértékeknek, ezért a felső határértékek alkalmazása esetén nem képezhetnék az étrend részét. A halak kizárása az étrendből azonban negatív hatással lehet a Balti-térség lakosságának egészségére.

(9)

Lettországban, Finnországban és Svédországban külön rendszer biztosítja, hogy a végső fogyasztók tájékoztatást kapjanak azon étrendi ajánlásokról, amelyek szerint a lakosság meghatározott veszélyeztetett csoportjainak az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében korlátozniuk kell a Balti-térségből származó halak fogyasztását. Ezért helyénvaló fenntartani a Lettországra, Finnországra és Svédországra vonatkozó eltérést, amely lehetővé teszi számukra, hogy piacukon a végső fogyasztók számára időbeli korlátozás nélkül engedélyezzék bizonyos, a Balti-térségből származó olyan halfajok forgalomba hozatalát, amelyek dioxin- és/vagy DL-PCB- és/vagy NDL-PCB-szintje magasabb az e rendeletben meghatározottaknál. Annak érdekében, hogy a Bizottság nyomon követhesse a helyzetet, Lettországnak, Finnországnak és Svédországnak továbbra is évente jelentést kell tennie a Bizottságnak arról, hogy milyen intézkedéseket hozott a végső fogyasztók étrendi ajánlásokról való eredményes tájékoztatása érdekében, valamint annak biztosítására, hogy a felső határértékeknek nem megfelelő halat és az abból készült termékeket ne hozzák forgalomba más tagállamokban, valamint bizonyítékot kell nyújtania az említett intézkedések eredményességéről.

(10)

A helyes füstölési gyakorlatok lehető legkiterjedtebb alkalmazása ellenére a policiklikus aromás szénhidrogének (a továbbiakban: PAH-ok) jelenlegi felső határértékei számos tagállamban nem érhetők el egyes hagyományosan füstölt húsok és húskészítmények, valamint hagyományosan füstölt halak és halászati termékek esetében, mivel a füstölési gyakorlat nem változtatható meg az élelmiszer érzékszervi jellemzőinek jelentős megváltoztatása nélkül. Következésképpen a felső határértékek alkalmazása esetén az ilyen hagyományosan füstölt termékek eltűnnének a piacról, ami számos kis- és középvállalkozás bezárásához vezetne. Ez a helyzet bizonyos hagyományosan füstölt húsok és húskészítmények esetében Írországban, Spanyolországban, Horvátországban, Cipruson, Lettországban, Lengyelországban, Portugáliában, Szlovákiában, Finnországban és Svédországban, valamint egyes hagyományosan füstölt halak és halászati termékek esetében Lettországban, Finnországban és Svédországban. Ezért kizárólag ezekben a tagállamokban bizonyos hagyományosan füstölt hús és húskészítmények, illetve hagyományosan füstölt hal és halászati termékek helyi előállítása és fogyasztása tekintetében meghatározatlan időre fenn kell tartani az eltérést.

(11)

A tagállamoknak a hatósági ellenőrzésekből és a szennyező anyagok nyomon követéséből származó adatokat az ellenőrzési tervekkel, valamint az (EU) 2022/931 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (3) és az (EU) 2022/932 bizottsági végrehajtási rendeletben (4) a szennyező anyagok hatósági ellenőrzésére vonatkozóan meghatározott egyedi követelményekkel összhangban kell gyűjteniük és jelenteniük. Ajánlott, hogy egyes olyan konkrét szennyező anyagok esetében, amelyekre vonatkozóan több előfordulási adatra van szükség, a tagállamok, az élelmiszer-vállalkozók és más érdekelt felek kövessék nyomon az előfordulási adatokat és tegyenek jelentést azokról, valamint a megelőző intézkedések alkalmazása terén elért előrehaladásról, hogy a Bizottság felmérhesse, szükség van-e a meglévő intézkedések módosítására vagy további intézkedések elfogadására. Ugyanezen okokból helyénvaló továbbá, hogy a tagállamok közöljék a Bizottsággal az egyéb szennyező anyagokkal kapcsolatban összegyűjtött információkat.

(12)

A módosított 1881/2006/EK rendeletben jelenleg meghatározott felső határértékeket e rendeletben meg kell tartani. Az említett rendelettel kapcsolatban szerzett tapasztalatok fényében, valamint a szabályok olvashatóságának javítása érdekében helyénvaló egyrészt elkerülni a lábjegyzetek kiterjedt alkalmazását, másrészt növelni a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) I. mellékletére való hivatkozásokat a kategóriák meghatározása tekintetében.

(13)

Szintén az említett rendelettel kapcsolatban szerzett tapasztalatok fényében és a felső határértékek egységes végrehajtásának lehetővé tétele érdekében helyénvaló egyértelművé tenni, hogy eltérő rendelkezés hiányában, azokban az esetekben, amikor több vegyületre állapítanak meg felső határértékeket (a koncentrációk összege), a koncentrációk alsó határértékeit kell alkalmazni, valamint pontosítani kell, hogy a rákfélék mely részeire vonatkoznak a felső határértékek.

(14)

A kadmium tekintetében helyénvaló kiterjeszteni a malátára vonatkozó jelenlegi mentességet a sör vagy mezőgazdasági eredetű desztillátum előállításához használt valamennyi gabonafélére, feltéve hogy a fennmaradó gabonamaradékot nem hozzák forgalomba élelmiszerként, mivel a kadmium nagyrészt benne marad a gabonamaradékban, és ezért a sör kadmiumtartalma nagyon alacsony.

(15)

Ami a PAH-okat illeti, a rendelkezésre álló analitikai adatok és a gyártási módszer alapján, amelyek azt mutatják, hogy az instant/oldható kávéban elhanyagolható mennyiségben találtak ilyen anyagokat, helyénvaló kizárni az instant/oldható kávét azon, italok elkészítéséhez használt növényi eredetű élelmiszerporok közül, amelyekre felső határérték vonatkozik. Továbbá az anyatej-helyettesítő, anyatej-kiegészítő és kisgyermekeknek szánt tápszerek, valamint a csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre megállapított felső PAH-határértékek jelenleg a forgalomba hozott termékekre vonatkoznak, a termék fizikai formájának megkülönböztetése nélkül. Ezért tehát helyénvaló pontosítani, hogy e felső határértékek a fogyasztásra kész (fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített) termékekre vonatkoznak.

(16)

A melamin tekintetében a Codex Alimentarius a porított anyatej-helyettesítő tápszerekre vonatkozó felső határérték mellett egy, a folyékony anyatej-helyettesítő tápszerekre vonatkozó felső határértéket is meghatározott, amelyet az Unió elfogadott. Ezért helyénvaló az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben előforduló melaminra vonatkozó felső határértéket ennek megfelelően alkalmazni.

(17)

Ezért az 1881/2006/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(18)

A Bizottság, amikor új felső határértékeket határoz meg az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagokra vonatkozóan, adott esetben átmeneti intézkedéseket ír elő annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők felkészülhessenek az új szabályok alkalmazására. Az 1881/2006/EK rendelet és az e rendelet közötti zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében helyénvaló fenntartani a még releváns átmeneti intézkedéseket az e rendelet által átvett felső határértékek tekintetében.

(19)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„élelmiszer”: a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 2. cikkében meghatározott élelmiszer;

b)

„élelmiszer-vállalkozó”: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 3. pontjában meghatározott élelmiszer-vállalkozó;

c)

„forgalomba hozatal”: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;

d)

„végső fogyasztó”: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 18. pontjában meghatározott végső fogyasztó;

e)

„feldolgozás”: a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 2. cikkének 1. m) pontjában meghatározott feldolgozás;

f)

„feldolgozatlan termékek”: a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének 1. n) pontjában meghatározott feldolgozatlan termékek; és

g)

„feldolgozott termék”: a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének 1. o) pontjában meghatározott feldolgozott termék;

2. cikk

Általános rendelkezések

(1)   Az I. mellékletben felsorolt élelmiszerek nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel élelmiszerben nyersanyagként vagy élelmiszer-összetevőként, ha az I. mellékletben megállapított felső határértéket meghaladó mértékben tartalmaznak valamely szennyező anyagot.

(2)   Tilos az I. mellékletben szereplő felső határértékeknek megfelelő élelmiszereket olyan élelmiszerekkel keverni, amelyek meghaladják az I. mellékletben szereplő felső határértékeket.

(3)   Amennyiben az I. melléklet másként nem rendelkezik, az említett mellékletben meghatározott felső határértékeket kell alkalmazni a forgalomba hozott élelmiszerekre és az érintett élelmiszerek ehető részére.

(4)   Azokban a rendszerekben, amelyekben a gabonatermesztést és -feldolgozást oly módon integrálták, hogy minden beérkező tétel tisztítása, válogatása és feldolgozása ugyanazon létesítményben történik, a felső határértékeket a termelési láncban a feldolgozás első szakasza előtti szakaszban lévő feldolgozatlan gabonafélékre kell alkalmazni.

3. cikk

Szárított, hígított, feldolgozott és összetett élelmiszerek

(1)   Amennyiben az I. melléklet nem határoz meg konkrét uniós felső határértékeket a szárított, hígított, feldolgozott vagy összetett (azaz egynél több összetevőből álló) élelmiszerekre, az I. mellékletben meghatározott felső határértékeknek az ilyen élelmiszerekre történő alkalmazásakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

a)

a szennyezőanyag-koncentráció változásai a szárítási vagy hígítási eljárás során;

b)

a szennyezőanyag-koncentráció változásai a feldolgozás során;

c)

az összetevők relatív aránya a termékben;

d)

az analitikai meghatározási határ.

(2)   Amennyiben az illetékes hatóság hatósági ellenőrzést végez, az élelmiszer-vállalkozónak meg kell adnia és indokolnia kell az érintett szárítási, hígítási vagy feldolgozási műveletek tekintetében a konkrét koncentrációs, hígítási vagy feldolgozási tényezőket, vagy az érintett szárított, hígított, feldolgozott vagy összetett élelmiszerre vonatkozó konkrét koncentrációs, hígítási vagy feldolgozási tényezőket, valamint az érintett keverési műveletekhez felhasznált összetevők arányát.

Ha az élelmiszer-vállalkozó nem bocsátja rendelkezésre a szükséges koncentrációs, hígítási vagy feldolgozási tényezőt, vagy az illetékes hatóság e tényezőt a benyújtott indokolás fényében nem tartja megfelelőnek, az illetékes hatóságnak kell meghatároznia ezt a tényezőt a rendelkezésre álló információ alapján és az emberi egészség maximális védelmének biztosítása érdekében.

(3)   Ha az I. melléklet nem határoz meg külön uniós felső határértékeket a csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek tekintetében, a tagállamok szigorúbb felső határértékeket is előírhatnak az ilyen élelmiszerekre vonatkozóan.

4. cikk

A méregtelenítés tilalma

Az I. mellékletben felsorolt szennyező anyagokat tartalmazó élelmiszereket tilos kémiai kezeléssel szándékosan méregteleníteni.

5. cikk

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára történő forgalomba hozatal előtt válogatásnak vagy más fizikai kezelésnek alávetendő élelmiszerek

(1)   Amennyiben az I. melléklet kifejezetten a végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára történő forgalomba hozatal előtt válogatásnak vagy más fizikai kezelésnek alávetendő élelmiszer tekintetében szennyező anyagokra vonatkozó felső határértéket határoz meg, az ilyen élelmiszer forgalomba hozható, feltéve hogy:

a)

nem a végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára hozzák forgalomba,

b)

megfelel a végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára történő forgalomba hozatal előtt válogatásnak vagy más fizikai kezelésnek alávetendő élelmiszer tekintetében az adott szennyező anyagra vonatkozóan az I. mellékletben meghatározott felső határértéknek, és

c)

a (2) bekezdésnek megfelelően címkézték és jelölték.

(2)   Az élelmiszer minden egyes különálló csomagjának az (1) bekezdés c) pontjában említett címkéjén és eredeti kísérőokmányán egyértelműen fel kell tüntetni az élelmiszer felhasználását, valamint a következő információkat: „A terméket a végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára történő forgalomba hozatal előtt a [szennyező anyag(ok) neve] általi szennyezettség csökkentése érdekében válogatni kell vagy más fizikai kezelésnek kell alávetni”.

A szállítmány-/tételazonosító kódot letörölhetetlenül fel kell tüntetni a szállítmány minden egyes különálló csomagján és az eredeti kísérőokmányon.

(3)   A szennyezettségi szintek csökkentése céljából válogatásnak vagy fizikai kezelésnek alávetendő élelmiszereket tilos az ilyen kezelés előtt a végső fogyasztók számára forgalomba hozott vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználásra szánt élelmiszerekhez keverni.

(4)   Azok az élelmiszerek, amelyeket a szennyezettségi szintek csökkentése érdekében válogatásnak vagy más fizikai kezelésnek vetettek alá, forgalomba hozhatók, feltéve, hogy a végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként történő felhasználás céljából forgalomba hozott élelmiszerben a szennyezettségi szint nem lépi túl az I. mellékletben meghatározott felső határértékeket, és az alkalmazott kezelés nem eredményezte más káros maradékanyagok jelenlétét.

6. cikk

A földimogyoró (amerikai mogyoró), más olajos magvak, az ezekből származó termékek és a gabonafélék jelölésére vonatkozó rendelkezések

(1)   A földimogyoró (amerikai mogyoró), más olajos magvak és az ezekből származó termékek, valamint a gabonafélék minden egyes különálló csomagjának címkéjén és eredeti kísérőokmányán egyértelműen fel kell tüntetni a tervezett felhasználást.

A szállítmány-/tételazonosító kódot letörölhetetlenül fel kell tüntetni a szállítmány minden egyes különálló csomagján és az eredeti kísérőokmányon. A szállítmány címzettjének a kísérőokmányon feltüntetett üzleti tevékenységének összeférhetőnek kell lennie a tervezett felhasználással.

(2)   Annak egyértelmű megjelölése hiányában, hogy tervezett felhasználásuk nem az élelmiszerként való forgalomba hozatal, az I. mellékletben meghatározott felső határértékek alkalmazandók valamennyi forgalomba hozott földimogyoróra (amerikai mogyoróra), más olajos magvakra és az ezekből származó termékekre, valamint gabonafélékre.

(3)   A zúzásra szánt földimogyoróra (amerikai mogyoróra) és a zúzásra szánt más olajos magvakra vonatkozó, az I. mellékletben meghatározott felső határértékek alkalmazása alóli kivétel csak azokra a szállítmányokra alkalmazandó, amelyek:

a)

a rendeltetésszerű felhasználásukra utaló, jól látható címkével vannak ellátva;

b)

minden egyes különálló csomagjának címkéjén és eredeti kísérőokmányán fel van tüntetve a következő információ: „Finomított növényi olaj előállítása céljából zúzásnak alávetendő termék”; és

c)

végső rendeltetési helye egy magzúzó üzem.

7. cikk

A 2. cikktől való eltérések

(1)   A 2. cikktől eltérve Lettország, Finnország és Svédország az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (8) meghatározott éves kvótája keretein belül engedélyezheti saját piacán az I. melléklet 4.1.5. pontjában a dioxinokra és/vagy DL-PCB-kre és/vagy NDL-PCB-kre meghatározott határértéknél magasabb értékeket mutató, a Balti-térségből származó, kifogott vadon élő lazac (Salmo salar) és az abból készült termékek végső fogyasztók számára való forgalomba hozatalát, feltéve hogy:

a)

rendelkeznek egy olyan rendszerrel, amely biztosítja a végső fogyasztók nemzeti étrendi ajánlásokkal kapcsolatos teljes körű tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy az esetleges egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében a lakosság meghatározott veszélyeztetett csoportjainak ajánlott korlátozniuk a Balti-térségből származó, kifogott vadon élő lazac és az abból készült termékek fogyasztását;

b)

Lettország, Finnország és Svédország továbbra is végrehajtja a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az I. melléklet 4.1.5. pontjának nem megfelelő, kifogott vadon élő lazacot és az abból készült termékeket ne forgalmazzák más tagállamokban;

c)

Lettország, Finnország és Svédország minden évben jelentést tesz a Bizottságnak arról, hogy milyen intézkedéseket hozott a végső fogyasztók étrendi ajánlásokról való eredményes tájékoztatása érdekében, valamint annak biztosítására, hogy a felső határértékeknek nem megfelelő, kifogott vadon élő lazacot és az abból készült termékeket más tagállamokban ne hozzák forgalomba, valamint bizonyítékot nyújt az említett intézkedések eredményességéről.

(2)   A 2. cikktől eltérve Finnország és Svédország az 1380/2013/EU rendeletben meghatározott éves kvótája keretein belül engedélyezheti saját piacán az I. melléklet 4.1.5. pontjában a dioxinokra és/vagy DL-PCB-kre és/vagy NDL-PCB-kre meghatározott határértéknél magasabb értékeket mutató, kifogott vadon élő, 17 cm-nél nagyobb, balti-tengeri hering (Clupea harengus membras), a Balti-térségéből származó, kifogott vadon élő szaiblingfajok (Salvelinus spp.), kifogott vadon élő folyami ingola (Lampetra fluviatilis), kifogott vadon élő sebes pisztráng (Salmo trutta) és az azokból készült termékek forgalomba hozatalát, feltéve hogy:

a)

rendelkeznek egy olyan rendszerrel, amely biztosítja a végső fogyasztók nemzeti étrendi ajánlásokkal kapcsolatos teljes körű tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy az esetleges egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében a lakosság meghatározott veszélyeztetett csoportjainak ajánlott korlátozniuk a kifogott vadon élő, 17 cm-nél nagyobb balti-tengeri hering, a Balti-térségből származó, kifogott vadon élő szaiblingfajok, kifogott vadon élő folyami ingola és kifogott vadon élő tengeri pisztráng, és az azokból készült termékek fogyasztását;

b)

Finnország és Svédország továbbra is végrehajtja a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az I. melléklet 4.1.5. pontjának nem megfelelő, kifogott vadon élő, 17 cm-nél nagyobb balti-tengeri heringet, kifogott vadon élő szaiblingfajokat, kifogott vadon élő folyami ingolát, kifogott vadon élő sebes pisztrángot és az azokból készült termékeket ne forgalmazzák más tagállamokban;

c)

Finnország és Svédország minden évben jelentést tesz a Bizottságnak arról, hogy milyen intézkedéseket hozott a lakosság meghatározott veszélyeztetett csoportjainak az étrendi ajánlásokról való eredményes tájékoztatása érdekében, valamint annak biztosítására, hogy a felső határértékeknek nem megfelelő halakat és az azokból készült termékeket más tagállamokban ne hozzák forgalomba, valamint bizonyítékot nyújt az említett intézkedések eredményességéről.

(3)   A 2. cikktől eltérve a következő tagállamok engedélyezhetik piacukon a területükön füstölt és a területükön történő fogyasztásra szánt olyan hagyományosan füstölt hús és húskészítmények forgalomba hozatalát, amelyek PAH-szintje meghaladja az I. melléklet 5.1.6. pontjában meghatározott értékeket, amennyiben az említett termékek legfeljebb 5,0 μg/kg mennyiségben tartalmaznak benzo(a)pirént, a bennük található benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összmennyisége pedig legfeljebb 30,0 μg/kg:

a)

Írország, Horvátország, Ciprus, Spanyolország, Lengyelország és Portugália: hagyományosan füstölt hús és húskészítmények;

b)

Lettország: hagyományosan füstölt sertéshús, forrón füstölt csirkehús, forrón füstölt kolbász és forrón füstölt vadhús;

c)

Szlovákia: sózott, hagyományosan füstölt hús, hagyományosan füstölt szalonna, hagyományosan füstölt kolbász (klobása), ahol a „hagyományosan füstölt” a füstölőházban, fa (farönk, fűrészpor, faapríték) égetésével történő füstképzést jelenti;

d)

Finnország: hagyományosan forrón füstölt hús és húskészítmények;

e)

Svédország: izzó fa vagy egyéb növényi anyag fölött füstölt hús és húskészítmények.

Az említett tagállamok és az érintett élelmiszer-vállalkozók továbbra is figyelemmel kísérik a PAH-ok jelenlétét az első albekezdésében említett, hagyományosan füstölt húsban és húskészítményekben, és biztosítják, hogy lehetőség szerint a helyes füstölési gyakorlatok kerüljenek alkalmazásra, a termékek jellegzetes érzékszervi jellemzőinek elvesztése nélkül.

(4)   A 2. cikktől eltérve a következő tagállamok engedélyezhetik piacukon a területükön füstölt és a területükön történő fogyasztásra szánt olyan hagyományosan füstölt hal és füstölt halászati termékek forgalomba hozatalát, amelyek PAH-szintje meghaladja az I. melléklet 5.1.7. pontjában meghatározott értékeket, amennyiben az említett füstölt termékek legfeljebb 5,0 μg/kg mennyiségben tartalmaznak benzo(a)pirént, a bennük található benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén összmennyisége pedig legfeljebb 30,0 μg/kg:

(a)

Lettország: hagyományosan forrón füstölt hal;

(b)

Finnország: hagyományosan forrón füstölt kis méretű halak és kis méretű halakból készült, hagyományosan forrón füstölt halászati termékek;

(c)

Svédország: izzó fa vagy egyéb növényi anyag fölött füstölt hal és halászati termékek.

Az említett tagállamok és az érintett élelmiszer-vállalkozók továbbra is figyelemmel kísérik a PAH-ok jelenlétét az első albekezdésében említett, hagyományosan füstölt halban és füstölt halászati termékekben, és biztosítják, hogy lehetőség szerint a helyes füstölési gyakorlatok kerüljenek alkalmazásra, a termékek jellegzetes érzékszervi jellemzőinek elvesztése nélkül.

8. cikk

A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

(1)   A tagállamok és az érdekelt felek 2023. július 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot a rozs és a rozs őrléséből származó termékek anyarozs-szkleróciumokkal és anyarozs-alkaloidokkal, valamint az árpa, a búza, a tönköly és a zab őrléséből származó termékek anyarozs-alkaloidokkal való szennyeződésének megakadályozása tekintetében lefolytatott vizsgálataik eredményéről, valamint az e célt szolgáló megelőző intézkedések alkalmazásában történt előrehaladásról.

A tagállamok és az érdekelt felek évente jelentést nyújtanak be az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) az anyarozs-szkleróciumoknak és anyarozs-alkaloidoknak a rozsban és a rozs őrléséből származó termékekben, valamint az anyarozs-alkaloidoknak az árpa, a búza, a tönköly és a zab őrléséből származó termékekben való előfordulásáról.

(2)   A tagállamok kérésre tájékoztatják a Bizottságot az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok nyomon követéséről szóló bizottsági ajánlás alapján elvégzett vizsgálatokról és azonosított releváns forrásokról, valamint a szennyeződés elkerülését célzó megelőző intézkedések alkalmazása terén elért előrehaladásról.

(3)   A tagállamok jelentést tesznek a Hatóságnak azokról az előfordulási adatokról, amelyeket az (1) bekezdésben említettektől eltérő szennyező anyagokkal kapcsolatban gyűjtöttek. Az élelmiszer-vállalkozók és más érdekelt felek benyújthatnak ilyen előfordulási adatokat a Hatóságnak.

(4)   A tagállamok, az élelmiszer-vállalkozók és más érdekelt felek az előfordulási adatokat a Hatóság jelentéstételi követelményeinek megfelelően bocsájtják a Hatóság rendelkezésére.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1881/2006/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

10. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   Az a)–k) pontban említett időpontokat megelőzően jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerek minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejükig forgalomban maradhatnak:

a)

2021. szeptember 19., a kukoricát vagy abból származó termékeket tartalmazó bébiételekben és csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekben előforduló tropán-alkaloidoknak az I. melléklet 2.2.1. pontjában meghatározott felső határértékei tekintetében;

b)

2022. január 1., az I. melléklet 1.8. pontjában az anyarozs-szkleróciumokra és anyarozs-alkaloidokra meghatározott felső határértékek tekintetében;

c)

2022. május 3., az I. melléklet 3.3. pontjában a higanyra meghatározott felső határértékek tekintetében;

d)

2022. július 1., az I. melléklet 2.5. pontjában az ópium-alkaloidokra meghatározott felső határértékek tekintetében;

e)

2022. szeptember 1., az I. melléklet 2.2.2–2.2.9. pontjában a tropán-alkaloidokra meghatározott felső határértékek tekintetében;

f)

2023. január 1., az I. melléklet 1.2. pontjában az ochratoxin-A-ra meghatározott felső határértékek tekintetében;

g)

2023. január 1., az I. melléklet 2.3. pontjában a hidrogén-cianidra meghatározott felső határértékek tekintetében;

h)

2023. január 1., az I. melléklet 2.6. pontjában a Δ9-THC és Δ9-THCA összegére meghatározott felső határértékek tekintetében;

i)

2023. január 1., az I. melléklet 4.1.1., 4.1.2., 4.1.11. és 4.1.12. pontjában a dioxinok és DL-PCB-k összegére meghatározott felső határértékek tekintetében;

j)

2023. január 1., az I. melléklet 4.2. pontjában a perfluoralkil anyagok összegére meghatározott felső határértékek tekintetében;

k)

2023. március 26., az I. melléklet 3.4. pontjában az arzénre meghatározott felső határértékek tekintetében;

(2)   Az I. melléklet 2.4. pontjában a pirrolizidin alkaloidokra vonatkozóan meghatározott felső határértékek tekintetében a 2022. július 1-je előtt jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerek 2023. december 31-ig forgalomban maradhatnak.

(3)   Az élelmiszer-vállalkozóra hárul a bizonyítási teher arra vonatkozóan, hogy a termékeket mely napon hozták jogszerűen forgalomba.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. április 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2022/931 (2022. március 23.) felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szabályok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 162., 2022.6.17., 7. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2022/932 végrehajtási rendelete (2022. június 9.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok tekintetében végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezésekről, a többéves nemzeti ellenőrzési tervek további konkrét tartalmáról és az elkészítésükre vonatkozó további különös rendelkezésekről (HL L 162., 2022.6.17., 13. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).


I. MELLÉKLET

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékei (1)

1.

Mikotoxinok

1.1.

Aflatoxinok

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

 

 

B1

B1, B2, G1 és G2 összege

M1

Az aflatoxinok összege esetében a felső határértékek a koncentrációk alsó határértékeire vonatkoznak, amelyek kiszámítása azon feltételezés alapján történik, hogy a meghatározási határ alatti összes érték nulla.

1.1.1.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára történő forgalomba hozatal előtt válogatásnak vagy más fizikai kezelésnek alávetendő szárított gyümölcsök, az 1.1.3. pontban felsorolt termékek kivételével

5,0

10,0

 

1.1.2.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára forgalomba hozott, kizárólagos összetevőként felhasznált szárított gyümölcsök, illetve szárított gyümölcsökből készített feldolgozott termékek, az 1.1.3. pontban felsorolt termékek kivételével

2,0

4,0

Azon élelmiszerek esetében, melyek összetevőként kizárólag szárított gyümölcsöt tartalmaznak, illetve az olyan feldolgozott termékek esetében, amelyek legalább 80 %-ban szárított gyümölcsökből állnak, az adott szárított gyümölcsökre megállapított felső határértékek alkalmazandók a termékekre is. Egyéb esetekben a 3. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

1.1.3.

Szárított füge

6,0

10,0

Azon élelmiszerek esetében, melyek összetevőként kizárólag szárított fügét tartalmaznak, illetve az olyan feldolgozott termékek esetében, amelyek legalább 80 %-ban szárított fügéből állnak, a szárított fügére megállapított felső határértékek alkalmazandók a termékekre is. Egyéb esetekben a 3. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

1.1.4.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára történő forgalomba hozatal előtt válogatásnak vagy más fizikai kezelésnek alávetendő földimogyoró (amerikai mogyoró) és más olajos magvak

8,0

15,0

Finomított növényi olaj készítéséhez zúzásra szánt földimogyoró (amerikai mogyoró) és egyéb olajos magvak kivételével,

A földimogyoró (amerikai mogyoró) és más, nem ehető héjú olajos magvak vizsgálata során az aflatoxin-tartalom megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a szennyeződés egésze az ehető részben található.

1.1.5.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára forgalomba hozott, kizárólagos összetevőként felhasznált földimogyoró és más olajos magvak, illetve földimogyoróból és más olajos magvakból nyert feldolgozott termékek

2,0

4,0

A finomításra szánt nyers növényi olajok és a finomított növényi olajok kivételével.

A földimogyoró (amerikai mogyoró) és más, nem ehető héjú olajos magvak vizsgálata során az aflatoxin-tartalom megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a szennyeződés egésze az ehető részben található.

Azon élelmiszerek esetében, melyek összetevőként kizárólag földimogyorót (amerikai mogyorót) tartalmaznak, illetve az olyan feldolgozott termékek esetében, amelyek legalább 80 %-ban földimogyoróból (amerikai mogyoróból) állnak, a földimogyoróra (amerikai mogyoróra) megállapított felső határértékek alkalmazandók a termékekre is. Egyéb esetekben a 3. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

1.1.6.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára történő forgalomba hozatal előtt válogatásnak vagy más fizikai kezelésnek alávetendő, fán termő héjas gyümölcsűek, az 1.1.8. és az 1.1.10. pontban felsorolt termékek kivételével

5,0

10,0

A héjukban lévő, fán termő héjas gyümölcsűek vizsgálata során az aflatoxin-tartalom megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a szennyeződés egésze az ehető részben található.

1.1.7.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára forgalomba hozott, kizárólagos összetevőként felhasznált, fán termő héjas gyümölcsűek, illetve fán termő héjas gyümölcsűekből nyert feldolgozott termék az 1.1.9. és az 1.1.11. pontban felsorolt termékek kivételével

2,0

4,0

A héjukban lévő, fán termő héjas gyümölcsűek vizsgálata során az aflatoxin-tartalom megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a szennyeződés egésze az ehető részben található.

Azon élelmiszerek esetében, melyek összetevőként kizárólag fán termő héjas gyümölcsűeket tartalmaznak, illetve az olyan feldolgozott termékek esetében, amelyek legalább 80 %-ban fán termő héjas gyümölcsűekből állnak, az adott, fán termő héjas gyümölcsűekre megállapított felső határértékek alkalmazandók a termékekre is. Egyéb esetekben a 3. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

1.1.8.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára történő forgalomba hozatal előtt válogatásnak vagy más fizikai kezelésnek alávetendő mandula, pisztácia és sárgabarackmag

12,0

15,0

A héjukban lévő, fán termő héjas gyümölcsűek vizsgálata során az aflatoxin-tartalom megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a szennyeződés egésze az ehető részben található.

1.1.9.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként történő felhasználás céljára forgalomba hozott mandula, pisztácia és sárgabarackmag

8,0

10,0

A héjukban lévő, fán termő héjas gyümölcsűek vizsgálata során az aflatoxin-tartalom megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a szennyeződés egésze az ehető részben található.

Azon élelmiszerek esetében, melyek összetevőként kizárólag mandulát, pisztáciát és sárgabarackmagot tartalmaznak, illetve az olyan feldolgozott termékek esetében, amelyek legalább 80 %-ban a szóban forgó, fán termő héjas gyümölcsűekből állnak, az adott, fán termő héjas gyümölcsűekre megállapított felső határértékek alkalmazandók a termékekre is. Egyéb esetekben a 3. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

1.1.10.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára történő forgalomba hozatal előtt válogatásnak vagy más fizikai kezelésnek alávetendő mogyoró és paradió/brazil dió

8,0

15,0

A héjában lévő mogyoró vizsgálata során az aflatoxin-tartalom megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a szennyeződés egésze az ehető részben található.

1.1.11.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára forgalomba hozott mogyoró és paradió/brazil dió

5,0

10,0

A héjában lévő mogyoró vizsgálata során az aflatoxin-tartalom megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a szennyeződés egésze az ehető részben található.

Azon élelmiszerek esetében, melyek összetevőként kizárólag mogyorót és paradiót/brazil diót tartalmaznak, illetve az olyan feldolgozott termékek esetében, amelyek legalább 80 %-ban a szóban forgó, fán termő héjas gyümölcsűekből állnak, az adott, fán termő héjas gyümölcsűekre megállapított felső határértékek alkalmazandók a termékekre is. Egyéb esetekben a 3. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

1.1.12.

Gabonafélék és gabonafélékből származó termékek, az 1.1.13., 1.1.18. és 1.1.19. pontban felsorolt termékek kivételével

2,0

4,0

Beleértve a feldolgozott gabonatermékeket is.

A gabonafélékből származó termékek olyan termékek, amelyek legalább 80 %-ban tartalmaznak gabonaterméket.

1.1.13.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára történő forgalomba hozatal előtt válogatásnak vagy más fizikai kezelésnek alávetendő kukorica és rizs

5,0

10,0

 

1.1.14.

A következő szárított fűszerek:

Capsicum spp. (annak szárított termései, egészben vagy őrölve, beleértve a csilipaprikát, a csilipaprikaport, a Cayenne-borsot és a paprikát)

Bors (a Piper spp. termései, beleértve a fehér és a fekete borsot)

Szerecsendió (Myristica fragrans)

Kurkuma (Curcuma longa)

Az említett szárított fűszerek közül egyet vagy többet tartalmazó szárítottfűszer-keverékek

5,0

10,0

 

1.1.15.

Gyömbér (Zingiber officinale) (szárított)

5,0

10,0

 

1.1.16.

Nyers tej(2), hőkezelt tej és tejalapú termékek előállításához használt tej

0,050

 

1.1.17.

Anyatej-helyettesítő tápszerek(3), anyatej-kiegészítő tápszerek és kisgyermekeknek szánt tápszerek(4)

0,025

A felső határérték a fogyasztásra kész (fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített) termékekre vonatkozik.

1.1.18.

Bébiételek és csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek(3)

0,10

A felső határérték a forgalomba hozott termék szárazanyag-tartalmára(5)vonatkozik.

1.1.19.

Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek(3)

0,10

0,025

A felső határértékek a tej, a tejtermékek és a hasonló termékek esetében a fogyasztásra kész (fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített) termékekre vonatkoznak, a tejtől, tejtermékektől és hasonló termékektől eltérő termékek esetében pedig a szárazanyag-tartalomra(5).


1.2.

Ochratoxin-A

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

1.2.1.

Szárított gyümölcsök

 

 

1.2.1.1.

Szárított szőlő (fekete mazsola, mazsola és malagaszőlő) és szárított füge

8,0

 

1.2.1.2.

Egyéb szárított gyümölcsök

2,0

 

1.2.2.

Datolyaszirup

15

 

1.2.3.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára történő forgalomba hozatal előtt válogatásnak vagy más fizikai kezelésnek alávetendő pisztácia

10,0

A héjukban lévő, fán termő héjas gyümölcsűek vizsgálata során az ochratoxin A-tartalom megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a szennyeződés egésze az ehető részben található.

1.2.4.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára forgalomba hozott pisztácia

5,0

A héjukban lévő, fán termő héjas gyümölcsűek vizsgálata során az ochratoxin A-tartalom megállapításakor azt kell feltételezni, hogy a szennyeződés egésze az ehető részben található.

1.2.5.

Szárított fűszernövények

10,0

 

1.2.6.

Gyömbérgyökér (szárított) gyógynövényforrázatban való felhasználásra

15

 

1.2.7.

Fehérmályvagyökér (szárított), gyermekláncfűgyökér (szárított) és narancsvirág (szárított) gyógynövényforrázatban vagy pótkávéban való felhasználásra

20

 

1.2.8.

Napraforgómag, tökmag, (görög)dinnyemag, kendermag és szójabab

5,0

 

1.2.9.

Feldolgozatlan gabonamagvak

5,0

A felső határérték az első szintű feldolgozás előtt forgalomba hozott feldolgozatlan gabonamagvakra vonatkozik(6).

1.2.10.

Feldolgozatlan gabonamagvakból és a végső fogyasztók számára forgalomba hozott gabonafélékből származó termékek, az 1.2.11., 1.2.12., 1.2.13., 1.2.23. és 1.2.24. pontban felsorolt termékek kivételével

3,0

Beleértve a feldolgozott gabonatermékeket is.

A feldolgozatlan gabonamagvakból származó termékek olyan termékek, amelyek legalább 80 %-ban tartalmaznak gabonaterméket.

1.2.11.

Pékáruk, gabonaalapú „snack” termékek és reggeli gabonapelyhek

 

 

1.2.11.1.

olajos magvakat, dióféléket vagy szárított gyümölcsöket nem tartalmazó termékek

2,0

 

1.2.11.2.

legalább 20 % szárított szőlőt és/vagy szárított fügét tartalmazó termékek

4,0

 

1.2.11.3.

olajos magvakat, dióféléket és/vagy szárított gyümölcsöket tartalmazó egyéb termékek

3,0

 

1.2.12.

Alkoholmentes malátaitalok

3,0

 

1.2.13.

Nem a végső fogyasztók számára forgalomba hozott búzasikér

8,0

 

1.2.14.

Pörkölt babkávé és őrölt pörkölt kávé, az 1.2.15. pontban felsorolt termékek kivételével

3,0

 

1.2.15.

Oldható kávé (instant kávé)

5,0

 

1.2.16.

Kakaópor

3,0

 

1.2.17.

Szárított fűszerek az 1.2.18. pontban felsorolt termékek kivételével

15

A felső határérték a szárítottfűszer-keverékekre is vonatkozik.

1.2.18.

Capsicum spp. (annak szárított termései, egészben vagy őrölve, beleértve a csilipaprikát, a csilipaprikaport, a Cayenne-borsot és a paprikát)

20

 

1.2.19.

Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata és egyéb fajok)

 

 

1.2.19.1.

Édesgyökér (szárított), gyógynövényforrázat összetevőjeként is

20

 

1.2.19.2.

Édesgyökér-kivonat élelmiszerekben, különösen italokban és édességekben való felhasználásra

80

A felső határérték a tiszta, hígítatlan kivonatra vonatkozik, amely esetében 1 kg kivonat 3–4 kg édesgyökérből nyerhető ki.

1.2.19.3.

Édesgyökér-tartalmú édességek szárazanyagra számítva legalább 97 %-os édesgyökérkivonat-tartalommal

50

 

1.2.19.4.

Egyéb édesgyökér-tartalmú édességek

10,0

 

1.2.20.

Bor(7) és gyümölcsbor

2,0

Beleértve a gyöngyözőbort és a pezsgőt, kivéve a likőrbort és a legalább 15 térfogatszázalék alkoholt tartalmazó borokat.

A felső határérték a 2005. évi betakarítástól kezdve előállított termékekre vonatkozik.

1.2.21.

Ízesített bor, ízesített boralapú italok és ízesített boralapú koktélok(8)

2,0

A felső határérték a 2005. évi betakarítástól kezdve előállított termékekre vonatkozik.

Az ezekre az italokra alkalmazandó felső határérték a végtermékben lévő bor és/vagy szőlőmust arányának függvénye.

1.2.22.

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott szőlőlé, sűrítményből készült szőlőlé, sűrített szőlőlé, szőlőnektár, szőlőmust és sűrített szőlőmust(9)

2,0

Sűrített szőlőlé vagy sűrített szőlőmust esetében a felső határérték az elkészített gyümölcslére vagy mustra vonatkozik.

A felső határérték a 2005. évi betakarítástól kezdve előállított termékekre vonatkozik.

1.2.23.

Bébiételek és csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek(3)

0,50

A felső határérték a forgalomba hozott termék szárazanyag-tartalmára(5)vonatkozik.

1.2.24

Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek(3)

0,50

A felső határértékek a tej, a tejtermékek és hasonló termékek esetében a fogyasztásra kész (fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített) termékekre vonatkoznak, a tejtől, tejtermékektől és hasonló termékektől eltérő termékek esetében pedig a szárazanyag-tartalomra(5).


1.3.

Patulin

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

1.3.1.

Gyümölcslevek, sűrítményből készült gyümölcslevek, sűrített gyümölcslevek és gyümölcsnektárok(9)

50

A sűrített gyümölcslé esetében a felső határérték az elkészített gyümölcslére vonatkozik.

1.3.2.

Szeszes italok(10), almabor és almából készült vagy almalevet tartalmazó más erjesztett italok

50

 

1.3.3.

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott szilárd almatermékek, az 1.3.4. és 1.3.5. pontban felsorolt termékek kivételével

25

Beleértve az almakompótot és az almapürét is.

1.3.4.

Csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt almalé és szilárd almából készült termékek(3), amelyeket ilyenként jelölnek és hoznak forgalomba

10,0

Beleértve az almakompótot és az almapürét is.

A felső határérték a fogyasztásra kész (fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített) termékekre vonatkozik.

1.3.5.

Bébiételek(3)

10,0

A felső határérték a fogyasztásra kész (fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített) termékekre vonatkozik.


1.4.

Deoxinivalenol

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

1.4.1.

Feldolgozatlan gabonamagvak az 1.4.2. és 1.4.3. pontban felsorolt termékek kivételével

1 250

A nedves őrléssel történő feldolgozásra szánt feldolgozatlan szemes kukorica és a rizs kivételével.

A felső határérték az első szintű feldolgozás előtt forgalomba hozott feldolgozatlan gabonamagvakra vonatkozik(6).

1.4.2.

Feldolgozatlan szemes durumbúza és szemes zab

1 750

A felső határérték az első szintű feldolgozás előtt forgalomba hozott feldolgozatlan gabonamagvakra vonatkozik(6).

1.4.3.

Feldolgozatlan szemes kukorica

1 750

Az olyan szemes kukorica kivételével, amely esetében pl. a jelölés vagy a rendeltetési hely alapján egyértelmű, hogy kizárólag nedves őrlésre (keményítőkészítés) szánják.

A felső határérték az első szintű feldolgozás előtt forgalomba hozott feldolgozatlan szemes kukoricára vonatkozik(6).

1.4.4.

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott gabonafélék, valamint a végső fogyasztók számára végtermékként forgalomba hozott gabonaliszt, keménybúza-liszt, korpa és csíra, az 1.4.7. és 1.4.8. pontban felsorolt termékek kivételével

750

A rizs és a rizstermékek kivételével.

1.4.5.

Tészta

750

A tészta száraztésztát jelent, megközelítőleg 12 %-os víztartalommal.

1.4.6.

Kenyér, péksütemények, keksz, gabonaalapú „snack” termékek és reggeli gabonapelyhek

500

A rizstermékek kivételével.

Beleértve a kis pékárut is.

1.4.7.

Kukorica őrléséből származó, nem a végső fogyasztók számára forgalomba hozott termékek

 

 

1.4.7.1.

Nem a végső fogyasztók számára forgalomba hozott kukoricaliszt

1 250

Az őrlési termékben a részecskék tömeg szerint mért több mint 90 %-ának mérete legfeljebb 500 μm.

1.4.7.2.

Egyéb, kukorica őrléséből származó, nem a végső fogyasztók számára forgalomba hozott termékek

750

Az őrlési termékben a részecskék tömeg szerint mért kevesebb mint 90 %-ának mérete legfeljebb 500 μm.

1.4.8.

Bébiételek és csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek(3)

200

A rizstermékek kivételével.

A felső határérték a forgalomba hozott termék szárazanyag-tartalmára(5)vonatkozik.


1.5.

Zearalenon

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

1.5.1.

Feldolgozatlan gabonamagvak az 1.5.2. pontban felsorolt termékek kivételével

100

A nedves őrléssel történő feldolgozásra szánt feldolgozatlan szemes kukorica és a rizs kivételével.

A felső határérték az első szintű feldolgozás előtt forgalomba hozott feldolgozatlan gabonamagvakra vonatkozik(6).

1.5.2.

Feldolgozatlan szemes kukorica

350

Az olyan szemes kukorica kivételével, amely esetében pl. jelölés vagy a rendeltetési hely alapján egyértelmű, hogy kizárólag nedves őrlésre (keményítőkészítés) szánják.

A felső határérték az első szintű feldolgozás előtt forgalomba hozott feldolgozatlan szemes kukoricára vonatkozik(6).

1.5.3.

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott gabonafélék, a végső fogyasztók számára végtermékként forgalomba hozott gabonaliszt, keménybúza-liszt, korpa és csíra, az 1.5.5., 1.5.6. és 1.5.8. pontban felsorolt termékek kivételével

75

A rizs és a rizstermékek kivételével.

1.5.4.

Kenyér, péksütemények, keksz, gabonaalapú „snack” termékek és reggeli gabonapelyhek, az 1.5.5. pontban felsorolt termékek kivételével

50

A rizstermékek kivételével.

Beleértve a kis pékárut is.

1.5.5.

Végső fogyasztók számára forgalomba hozott kukorica

Kukoricaalapú „snack” termékek és kukoricaalapú reggeli gabonapelyhek

100

 

1.5.6.

Kukorica őrléséből származó, nem a végső fogyasztók számára forgalomba hozott termékek

 

 

1.5.6.1.

Nem a végső fogyasztók számára forgalomba hozott kukoricaliszt

300

Az őrlési termékben a részecskék tömeg szerint mért több mint 90 %-ának mérete legfeljebb 500 μm.

1.5.6.2.

Egyéb, kukorica őrléséből származó, nem a végső fogyasztók számára forgalomba hozott termékek

200

Az őrlési termékben a részecskék tömeg szerint mért kevesebb mint 90 %-ának mérete legfeljebb 500 μm.

1.5.7.

Finomított kukoricaolaj

400

 

1.5.8.

Bébiételek és csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek(3)

20

A rizstermékek kivételével.

A felső határérték a forgalomba hozott termék szárazanyag-tartalmára(5)vonatkozik.


1.6.

Fumonizinek

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

 

 

B1 és B2 összege

A fumonizinek összege esetében a felső határértékek a koncentrációk alsó határértékeire vonatkoznak, amelyek kiszámítása azon feltételezés alapján történik, hogy a meghatározási határ alatti összes érték nulla.

1.6.1.

Feldolgozatlan szemes kukorica

4 000

Az olyan szemes kukorica kivételével, amely esetében pl. jelölés vagy a rendeltetési hely alapján egyértelmű, hogy kizárólag nedves őrlésre (keményítőkészítés) szánják.

A felső határérték az első szintű feldolgozás előtt forgalomba hozott feldolgozatlan szemes kukoricára vonatkozik(6).

1.6.2.

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott kukorica, a végső fogyasztók számára forgalomba hozott, kukorica őrléséből származó termékek, a végső fogyasztók számára forgalomba hozott kukoricaalapú élelmiszerek, az 1.6.3. és 1.6.5. pontban felsorolt termékek kivételével

1 000

 

1.6.3.

Kukoricaalapú reggeli gabonapelyhek és kukoricaalapú „snack” termékek

800

 

1.6.4.

Kukorica őrléséből származó, nem a végső fogyasztók számára forgalomba hozott termékek

 

 

1.6.4.1.

Nem a végső fogyasztók számára forgalomba hozott kukoricaliszt

2 000

Az őrlési termékben a részecskék tömeg szerint mért több mint 90 %-ának mérete legfeljebb 500 μm.

1.6.4.2.

Egyéb, kukorica őrléséből származó, nem a végső fogyasztók számára forgalomba hozott termékek

1 400

Az őrlési termékben a részecskék tömeg szerint mért kevesebb mint 90 %-ának mérete legfeljebb 500 μm.

1.6.5.

Kukoricát tartalmazó bébiételek, illetve csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott kukoricaalapú élelmiszerek(3)

200

A felső határérték a forgalomba hozott termék szárazanyag-tartalmára(5)vonatkozik.


1.7.

Citrinin

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

1.7.1.

A Monascus purpureus vörös élesztővel fermentált rizs alapú étrend-kiegészítők

100

 


1.8.

Anyarozs-szkleróciumok és anyarozs-alkaloidok

 

 

1.8.1.

Anyarozs-szkleróciumok

Felső határérték (g/kg)

Megjegyzések

 

 

 

A felső határérték az első szintű feldolgozás előtt forgalomba hozott feldolgozatlan gabonamagvakra vonatkozik(6).

Amennyiben a hántolást(6) úgy végzik, hogy anyarozs-szkleróciumok is jelen vannak, a gabonaféléket a hántolást megelőzően tisztításnak kell alávetni.

A mintavételt a 401/2006/EK rendelet I. mellékletének B. pontjával összhangban kell elvégezni.

1.8.1.1.

Feldolgozatlan gabonamagvak az 1.8.1.2. pontban felsorolt termékek kivételével

0,2

A kukorica és a rizs kivételével.

1.8.1.2.

Feldolgozatlan szemes rozs

0,5

2024. július 1-jétől 0,2

 

1.8.2.

Anyarozs-alkaloidok

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

 

 

A következők alsó határértékeinek összege:

ergokornin/ergokorninin; ergokrisztin/ergokrisztinin; ergokriptin/ergokriptinin (α- és β-forma); ergometrin/ergometrinin; ergozin/ergozinin; ergotamin/ergotaminin.

Az anyarozs-alkaloidok esetében a felső határértékek a koncentrációk alsó határértékeire vonatkoznak, amelyek kiszámítása azon feltételezés alapján történik, hogy a meghatározási határ alatti összes érték nulla.

1.8.2.1.

Árpa, búza, tönkölybúza és zab őrléséből származó termékek (900 mg/100 g-nál kisebb hamutartalommal a szárazanyagban)

100

2024. július 1-jétől 50

 

1.8.2.2.

Árpa, búza, tönkölybúza és zab őrléséből származó termékek (legalább 900 mg/100 g hamutartalommal a szárazanyagban)

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott szemes árpa, búza, tönkölybúza és zab

150

 

1.8.2.3.

Rozs őrléséből származó termékek

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott rozs

500

2024. július 1-jétől 250

 

1.8.2.4.

Búzasikér

400

 

1.8.2.5.

Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek(3)

20

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.


2.

Növényi toxinok

2.1.

Erukasav, ideértve a zsírban kötött erukasavat

Felső határérték (g/kg)

Megjegyzések

2.1.1.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára forgalomba hozott növényi olajok és zsírok, a 2.1.2. pontban említett élelmiszerek kivételével

20,0

 

2.1.2.

Sárgarepceolaj, mustárolaj és borágóolaj

50,0

Az illetékes hatóság beleegyezése esetén a felső határérték nem vonatkozik a helyben termelt és fogyasztott mustárolajra.

2.1.3.

Mustár (ízesítő)

35,0

 


2.2.

Tropánalkaloidok

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

 

 

Atropin

Szkopolamin

 

2.2.1.

Kölest, cirokot, hajdinát, kukoricát és ezekből származó termékeket tartalmazó bébiételek és csecsemők és kisgyermek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek(3)

1,0

1,0

Az ezekből származó termékek olyan termékek, amelyek legalább 80 %-ban tartalmazzák ezeket a gabonatermékeket.

A felső határértékek betartásának ellenőrzésére szolgáló mintavételt a 401/2006/EK rendelet I. mellékletének J. pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban kell elvégezni.

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

 

 

Az atropin és a szkopolamin összege

Az atropin és a szkopolamin összege esetében a felső határértékek a koncentrációk alsó határértékeire vonatkoznak, amelyek kiszámítása azon feltételezés alapján történik, hogy a meghatározási határ alatti összes érték nulla.

2.2.2.

Feldolgozatlan szemes köles és szemes cirok

5,0

A felső határérték az első szintű feldolgozás előtt forgalomba hozott feldolgozatlan gabonamagvakra vonatkozik(6).

2.2.3.

Feldolgozatlan szemes kukorica

15

Az olyan szemes kukorica kivételével, amely esetében pl. a jelölés vagy a rendeltetési hely alapján egyértelmű, hogy kizárólag nedves őrlésre (keményítőkészítés) szánják, valamint a pattogtatásra szánt feldolgozatlan szemes kukorica kivételével.

A felső határérték az első szintű feldolgozás előtt forgalomba hozott feldolgozatlan szemes kukoricára vonatkozik(6).

2.2.4.

Feldolgozatlan szemes hajdina

10

A felső határérték az első szintű feldolgozás előtt forgalomba hozott feldolgozatlan szemes hajdinára vonatkozik(6).

2.2.5.

Pattogtatásra szánt kukorica

Végső fogyasztók számára forgalomba hozott köles, cirok és kukorica

Köles, cirok és kukorica őrléséből származó termékek

5,0

 

2.2.6.

Végső fogyasztók számára forgalomba hozott hajdina

Hajdina őrléséből származó termékek

10

 

2.2.7.

Gyógynövényforrázat (szárított termék) és gyógynövényforrázathoz használt összetevők (szárított termékek), a 2.2.8. pontban felsorolt termékek kivételével

25

„A gyógynövényforrázat (szárított termék)” a következőt jelenti:

gyógynövényforrázat (szárított termék) virágokból, levelekből, szárakból, gyökerekből és a növény bármely más részéből (tasakban vagy ömlesztve) amelyet gyógynövényforrázat (folyékony termék) készítésére használnak; valamint

instant gyógynövényforrázat. Porított kivonatok esetében 4-es koncentrációs faktort kell alkalmazni.

2.2.8.

Kizárólag ánizsmagból álló gyógynövényforrázat (szárított termék) és kizárólag ánizsmagból álló gyógynövényforrázathoz (szárított termékek) használt összetevők

50

„A gyógynövényforrázat (szárított termék)” a következőt jelenti:

gyógynövényforrázat (szárított termék) virágokból, levelekből, szárakból, gyökerekből és a növény bármely más részéből (tasakban vagy ömlesztve) amelyet gyógynövényforrázat (folyékony termék) készítésére használnak; valamint

instant gyógynövényforrázat. Porított kivonatok esetében 4-es koncentrációs faktort kell alkalmazni.

2.2.9.

Gyógynövényforrázat (folyékony termék)

0,20

 


2.3.

Hidrogén-cianid, ideértve a cianogén glikozidokban kötött hidrogén-cianidot

Felső határérték (mg/kg)

Megjegyzések

2.3.1.

Nem a végső fogyasztók számára forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított lenmag

250

A felső határértékek nem vonatkoznak a zúzásra és olajfinomításra szánt olajos magvakra, feltéve, hogy a fennmaradó, préselt olajos magvakat élelmiszerként nem hozzák forgalomba. Amennyiben a fennmaradó, préselt olajos magvakat élelmiszerként forgalomba hozzák, a 3. cikk (1) és (2) bekezdését figyelembe véve a felső határértékek alkalmazandók.

2.3.2.

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított lenmag

150

A felső határérték nem vonatkozik a végső fogyasztók számára kis mennyiségben forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított lenmagra, amelyen a címke fő látómezőjében fel van tüntetve a „Kizárólag főzéshez és sütéshez használható. Nyersen nem fogyasztható!” figyelmeztetés (a meghatározott betűmérettel(11)). A figyelmeztető üzenettel ellátott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított lenmagnak meg kell felelnie a 2.3.1. pontban előírt felső határértéknek.

2.3.3.

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított mandula

35

A felső határérték nem vonatkozik a végső fogyasztók számára kis mennyiségben forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított keserű mandulára, amelyen a címke fő látómezőjében fel van tüntetve a „Kizárólag főzéshez és sütéshez használható. Nyersen nem fogyasztható!” figyelmeztetés (a meghatározott betűmérettel(11)).

2.3.4.

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított sárgabarackmag

20,0

A végső fogyasztók számára a feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított sárgabarackmagot forgalomba hozó vállalkozó köteles az illetékes hatóság kérésére bizonyítani, hogy a forgalmazott termék megfelel a felső határértéknek.

2.3.5.

Kasszava/maniókagyökér (friss, hámozott)

50,0

 

2.3.6.

Kasszava/maniókaliszt és tápiókaliszt

10,0

 


2.4.

Pirrolizidin alkaloidok

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

 

 

A felső határérték a következő 21 pirrolizidin alkaloid alsó határértékének összegére vonatkozik:

intermedin/likopszamin, intermedin-N-oxid/likopszamin-N-oxid, szenezcionin/szenecivernin, szenezcionin-N-oxid/szenecivernin-N-oxid, szenecifillin, szenecifillin-N-oxid, retrorzin, retrorzin-N-oxid, echimidin, echimidin-N-oxid, laziokarpin, laziokarbin-N-oxid, szenkirkin, europin, europin-N-oxid, heliotrin és heliotrin-N-oxid,

valamint a következő 14 további pirrolizidin alkaloid alsó határértékének összegére, amelyekről ismert, hogy koeluálódnak a fent említett 21 alkaloid közül egy vagy több alkaloiddal, bizonyos jelenleg használt analitikai módszerek alkalmazásával:

indikin, echinatin, rinderin (lehetséges koelúció limopaminnal/intermedinnel), indikin-N-oxid, echinatin-N-oxid, rinderin-N-oxid (lehetséges koelúció likopszamin-N-oxiddal/intermedin-N-oxiddal), integerrimin (lehetséges koelúció szeneciverninnel/szenecioninnel), integerrimin-N-oxid (lehetséges koelúció szenecivernin-N-oxiddal/szenecionin-N-oxiddal), helioszupin (lehetséges koelúció echimidinnel), helioszupin-N-oxid (lehetséges koelúció echimidin-N-oxiddal), szpartioidin (lehetséges koelúció szenecifillinnel), szpartioidin-N-oxid (lehetséges koelúció szenecipfilin-N-oxiddal), usaramin (lehetséges koelúció retrorzinnel), usaramin N-oxid (lehetséges koelúció retrorzin-N-oxiddal).

Az alkalmazott analitikai módszerrel egyedileg és külön azonosítható pirrolizidin alkaloidokat mennyiségileg meg kell határozni és bele kell foglalni az összegbe.

A pirrolizidin alkaloidok esetében a felső határértékek a koncentrációk alsó határértékeire vonatkoznak, amelyek kiszámítása azon feltételezés alapján történik, hogy a meghatározási határ alatti összes érték nulla.

2.4.1.

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott borágólevél (friss, fagyasztott)

750

Az egyes tagállamokban a pirrolizidin alkaloid tartalmú növények forgalomba hozatalára érvényben lévő szigorúbb nemzeti szabályok sérelme nélkül.

2.4.2.

Szárított fűszernövények a 2.4.3. pontban felsorolt termékek kivételével

400

Az egyes tagállamokban a pirrolizidin alkaloid tartalmú növények forgalomba hozatalára érvényben lévő szigorúbb nemzeti szabályok sérelme nélkül.

2.4.3.

Borágó, lestyán, majoranna és oregánó (szárított termék) és a kizárólag e szárított fűszernövényekből álló keverékek

1 000

Az egyes tagállamokban a pirrolizidin alkaloid tartalmú növények forgalomba hozatalára érvényben lévő szigorúbb nemzeti szabályok sérelme nélkül.

2.4.4.

Tea (Camellia sinensis) és ízesített tea(12) (Camellia sinensis) (szárított termék), a 2.4.5. pontban említett tea és ízesített tea kivételével.

150

A szárított gyümölcsöket és szárított fűszernövényeket tartalmazó teára a 3. cikk alkalmazandó.

A „tea (Camellia sinensis) (szárított termék)” a következőt jelenti:

tea (Camellia sinensis) (szárított termék) szárított levelekből, szárakból és virágokból (zacskóban vagy ömlesztve), amelyet tea (folyékony termék) készítésére használnak; valamint

instant teák. Porított teakivonatok esetében 4-es koncentrációs faktort kell alkalmazni.

2.4.5.

Tea (Camellia sinensis), ízesített tea(12) (Camellia sinensis) és gyógynövényforrázat (szárított termék), valamint gyógynövényforrázathoz (szárított termékek) használt összetevők csecsemőkés kisgyermekek számára

75

A szárított gyümölcsöket és szárított fűszernövényeket tartalmazó teára a 3. cikk alkalmazandó.

2.4.6.

Tea (Camellia sinensis), ízesített tea(12) (Camellia sinensis) és gyógynövényforrázat (folyékony termék) csecsemők és kisgyermekek számára

1,0

A szárított gyümölcsöket és szárított fűszernövényeket tartalmazó teára a 3. cikk alkalmazandó.

2.4.7.

Gyógynövényforrázat (szárított termék) és gyógynövényforrázathoz használt összetevők (szárított termékek), a 2.4.5. és a 2.4.8. pontban felsorolt termékek kivételével

200

„A gyógynövényforrázat (szárított termék)” a következőt jelenti:

gyógynövényforrázat (szárított termék) virágokból, levelekből, szárakból, gyökerekből és a növény bármely más részéből (tasakban vagy ömlesztve) amelyet gyógynövényforrázat (folyékony termék) készítésére használnak; valamint

instant gyógynövényforrázat. Porított kivonatok esetében 4-es koncentrációs faktort kell alkalmazni.

Az egyes tagállamokban a pirrolizidin alkaloid tartalmú növények forgalomba hozatalára érvényben lévő szigorúbb nemzeti szabályok sérelme nélkül.

2.4.8.

Gyógynövényforrázat (szárított termék) és a rooibos-, ánizs- (Pimpinella anisum), citromfű-, kamilla-, kakukkfű-, borsmenta-, citromverbénateához használt összetevők, valamint a kizárólag ezekből a szárított fűszernövényekből álló keverékek, a 2.4.5. pontban említett gyógynövényforrázat kivételével

400

„A gyógynövényforrázat (szárított termék)” a következőt jelenti:

gyógynövényforrázat (szárított termék) virágokból, levelekből, szárakból, gyökerekből és a növény bármely más részéből (tasakban vagy ömlesztve) amelyet gyógynövényforrázat (folyékony termék) készítésére használnak; valamint

instant gyógynövényforrázat. Porított kivonatok esetében 4-es koncentrációs faktort kell alkalmazni.

2.4.9.

Kömény

400

 

2.4.10.

Növényi készítményt (13) tartalmazó étrend-kiegészítők, beleértve a kivonatokat is, a 2.4.11. pontban felsorolt termékek kivételével

400

A határérték a forgalomba hozott étrend-kiegészítőkre vonatkozik.

Az egyes tagállamokban a pirrolizidin alkaloid tartalmú növények forgalomba hozatalára érvényben lévő szigorúbb nemzeti szabályok sérelme nélkül.

2.4.11.

Pollenalapú étrend-kiegészítők

Pollen és pollentermékek

500

A határérték a forgalomba hozott étrend-kiegészítőkre vonatkozik.


2.5.

Ópium-alkaloidok

Felső határérték (mg/kg)

Megjegyzések

 

 

 

Az ópiumalkaloidok esetében a felső határértékek a koncentrációk alsó határértékeire vonatkoznak, amelyek kiszámítása azon feltételezés alapján történik, hogy a meghatározási határ alatti összes érték nulla.

A felső határérték a morfin és a kodein összegére vonatkozik, amely összegben 0,2-es tényezőt kell alkalmazni a kodeinszintre. Ezért a felső határérték a morfin + 0,2 × kodein összegére vonatkozik.

2.5.1.

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott egész, darált vagy őrölt mák

20

 

2.5.2.

Szemes mákot vagy abból származó feldolgozott termékeket tartalmazó sütőipari termékek

1,50

A sütőipari termékek közé tartoznak a fogyasztásra kész, lisztalapú fűszeres falatkák és snackek is.

Az ezekből készült feldolgozott termékek olyan termékek, amelyek legalább 80 %-ban tartalmaznak szemesmák-termékeket.

A sütőipari termékeket előállító élelmiszer-vállalkozónak mákot szolgáltató élelmiszer-vállalkozónak meg kell adnia az ahhoz szükséges információkat, hogy a sütőipari termékek gyártója a felső határértéknek megfelelő termékeket hozhasson forgalomba. Ennek az információnak adott esetben analitikai adatokat is tartalmaznia kell.


2.6.

Delta-9-tetrahidrokannabinol-ekvivalensek (Δ9-THC-ekvivalensek)

Felső határérték (mg/kg)

Megjegyzések

 

 

 

A delta-9-tetrahidrokannabinol-ekvivalensek (Δ9-THC-ekvivalensek) esetében a felső határértékek a koncentrációk alsó határértékeire vonatkoznak, amelyek kiszámítása azon feltételezés alapján történik, hogy a meghatározási határ alatti összes érték nulla.

A felső határérték a delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) és a delta-9-tetrahidrokannabinolsav (Δ9-THCA) Δ9-THC-ben kifejezett összegére vonatkozik.

A Δ9-THCA szintjére egy 0,877-es faktor alkalmazandó, és a felső határérték a Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA összegére vonatkozik (a Δ9-THC és a Δ9-THCA külön meghatározása és mennyiségi meghatározása esetén).

2.6.1.

Kendermag

3,0

 

2.6.2.

Őrölt kendermag, (részben) zsírtalanított kendermag és egyéb, kendermagból készült, feldolgozott termékek, a 2.6.3. pontban felsorolt termékek kivételével

3,0

A kendermagból készült, feldolgozott termékek olyan feldolgozott termékek, amelyek kizárólag kendermagból készülnek.

2.6.3.

Kendermagolaj

7,5

 


3.

Fémek és egyéb elemek

3.1.

Ólom

Felső határérték (mg/kg)

Megjegyzések

3.1.1.

Gyümölcsök

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.1.1.1.

Tőzegáfonya, ribizli, bodza és a szamócafa termése

0,20

 

3.1.1.2.

Gyümölcsök, a tőzegáfonya, a ribizli, a bodza és a szamócafa termése kivételével

0,10

 

3.1.2.

Gyökér- és gumós zöldségek

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.1.2.1.

Gyökér- és gumós zöldségek a 3.1.2.2. és 3.1.2.3. pontban felsorolt termékek kivételével

0,10

A burgonya esetében a felső határérték a hámozott burgonyára alkalmazandó.

3.1.2.2.

Friss gyömbér, friss kurkuma

0,80

 

3.1.2.3.

Saláta bakszakáll

0,30

 

3.1.3.

Hagymafélék

0,10

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.1.4.

Termésükért termesztett zöldségek

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.1.4.1.

Termésükért termesztett zöldségek a 3.1.4.2. pontban felsorolt termékek kivételével

0,050

 

3.1.4.2.

Csemegekukorica

0,10

 

3.1.5.

Káposztafélék

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.1.5.1.

Káposztafélék, a 3.1.5.2. pontban felsoroltak kivételével

0,10

 

3.1.5.2.

Leveles káposztafélék

0,30

 

3.1.6.

Levélzöldségek, a friss fűszernövények és az ehető virágok kivételével

0,30

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.1.7.

Hüvelyes zöldségek

0,10

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.1.8.

Szárukért termesztett zöldségek

0,10

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.1.9.

Gomba

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.1.9.1.

A következő termesztett gombák:

Közönséges gomba (Agaricus bisporus)

Kagylógomba (Pleurotus ostreatus)

Shiitake gomba (Lentinula edodes)

0,30

 

3.1.9.2.

Vadon termő gomba

0,80

 

3.1.10.

Hüvelyesek

0,20

 

3.1.11.

Gabonafélék

0,20

 

3.1.12.

Szárított fűszerek

 

 

3.1.12.1.

Magfűszerek

0,90

 

3.1.12.2.

Termésfűszerek

0,60

 

3.1.12.3.

Kéregfűszerek

2,0

 

3.1.12.4.

Gyökér- és rizómafűszerek

1,50

 

3.1.12.5.

Bimbófűszerek

1,0

 

3.1.12.6.

Virágbibe-fűszerek

1,0

 

3.1.13.

Szarvasmarhafélék, juh, sertés és baromfi húsa(2), a 3.1.14. pontban felsorolt termékek kivételével

0,10

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

3.1.14.

Belsőségek(2)

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

3.1.14.1.

szarvasmarhafélék és juh

0,20

 

3.1.14.2.

sertés

0,15

 

3.1.14.3.

baromfi

0,10

 

3.1.15.

Halászati termékek(2) és kagylók(2)

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

3.1.15.1.

Hal színhúsa

0,30

Az egészben történő fogyasztásra szánt halak esetében a felső határérték az egész halra alkalmazandó.

Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

3.1.15.2.

Fejlábúak

0,30

A felső határérték a zsigerek nélküli állatra vonatkozik.

3.1.15.3.

Rákfélék

0,50

A felső határérték a végtagok és a has színhúsára vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a rákfélék fejtora (cephalothorax) nem tartozik ide. A tarisznyarákok és a tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a felső határérték a végtagok színhúsára alkalmazandó.

Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

3.1.15.4.

Kagylók

1,50

A Pecten maximus esetében a felső határérték csak a záróizomra és az ivarmirigyekre vonatkozik.

Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

3.1.16.

Nyers tej(2), hőkezelt tej és tejalapú termékek előállításához használt tej

0,020

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

3.1.17.

Méz

0,10

 

3.1.18.

Zsírok és olajok

0,10

Beleértve a tejzsírt is.

3.1.19.

Gyümölcslevek, sűrítményből készült gyümölcslevek, sűrített gyümölcslevek és gyümölcsnektárok(9)

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A sűrített gyümölcslé esetében a felső határérték az elkészített gyümölcslére vonatkozik.

3.1.19.1.

kizárólag bogyósgyümölcsűekből és más, kisebb gyümölcsfélékből

0,05

 

3.1.19.2.

nem kizárólag bogyósgyümölcsűekből és más, kisebb gyümölcsfélékből, beleértve a keverékeket is

0,03

 

3.1.20.

Bor(7), almabor, körtebor és gyümölcsbor

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

Beleértve a gyöngyözőbort és a pezsgőt, kivéve a likőrbort és a legalább 15 térfogatszázalék alkoholt tartalmazó borokat.

3.1.20.1.

a 2001-tól 2015-ig tartó időszak szüreteiből származó termékek

0,20

 

3.1.20.2.

a 2016-tól 2021-ig tartó időszak szüreteiből származó termékek

0,15

 

3.1.20.3.

a 2022. évi vagy azt követő évekbeli szüretből származó termékek

0,10

 

3.1.21.

Ízesített bor, ízesített, boralapú italok és ízesített, boralapú koktélok(8)

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

3.1.21.1.

a 2001-tól 2015-ig tartó időszak szüreteiből származó termékek

0,20

 

3.1.21.2.

a 2016-tól 2021-ig tartó időszak szüreteiből származó termékek

0,15

 

3.1.21.3.

a 2022. évi vagy azt követő évekbeli szüretből származó termékek

0,10

 

3.1.22.

Szőlőből készült likőrbor(7)

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

3.1.22.1.

a 2022. évi vagy azt követő évekbeli szüretből származó termékek

0,15

 

3.1.23.

Sók

 

 

3.1.23.1.

Sók a 3.1.23.2. pontban felsorolt termékek kivételével

1,0

 

3.1.23.2.

Az alábbi finomítatlan sók: „fleur de sel” és „szürke só”, amelyeket az agyagfenékkel rendelkező sós mocsarakból kézzel takarítanak be

2,0

 

3.1.24.

Anyatej-helyettesítő tápszerek(3), anyatej-kiegészítő tápszerek és kisgyermekeknek szánt tápszerek(4)

 

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

3.1.24.1.

por formában forgalomba hozva

0,020

 

3.1.24.2.

folyadékként forgalomba hozva

0,010

 

3.1.25.

Csecsemők és kisgyermekek általi fogyasztásra szánt és ilyenként forgalomba hozott és jelölt italok, a 3.1.24. és 3.1.27. pontban felsorolt termékek kivételével

 

 

3.1.25.1.

folyadékként forgalomba hozva vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészítendő formában

0,020

Beleértve a gyümölcsleveket is.

A felső határérték a fogyasztásra kész termékekre vonatkozik

3.1.25.2.

főzéssel vagy leforrázással készítve

0,50

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

3.1.26.

Bébiételek és csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek(3), a 3.1.25. pontban felsorolt termékek kivételével

0,020

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

3.1.27.

Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek(3)

 

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

3.1.27.1.

por formában forgalomba hozva

0,020

 

3.1.27.2.

folyadékként forgalomba hozva

0,010

 

3.1.28.

Étrend-kiegészítők

3,0

 


3.2.

Kadmium

Felső határérték (mg/kg)

Megjegyzések

3.2.1.

Gyümölcsök és fán termő héjas gyümölcsűek

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.2.1.1.

Gyümölcsök a 3.2.1.2., 3.2.1.3. és 3.2.1.4. pontban felsorolt termékek kivételével

0,050

 

3.2.1.2.

Citrusfélék, almatermésűek, csonthéjasok, étkezési olajbogyó, kivi, banán, mangó, papaya és ananász

0,020

 

3.2.1.3.

Bogyósgyümölcsűek és kisebb gyümölcsfélék a 3.2.1.4. pontban felsorolt termékek kivételével

0,030

 

3.2.1.4.

Málna

0,040

 

3.2.1.5.

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

A felső határértékek nem vonatkoznak a zúzásra és olajfinomításra szánt, fán termő héjas gyümölcsűekre, feltéve, hogy a fennmaradó, préselt, fán termő héjas gyümölcsűeket élelmiszerként nem hozzák forgalomba. Amennyiben a fennmaradó, préselt, fán termő héjas gyümölcsűeket élelmiszerként hozzák forgalomba, a 3. cikk (1) és (2) bekezdését figyelembe véve a felső határértékek alkalmazandók.

3.2.1.5.1.

Fán termő héjas gyümölcsűek a 3.2.1.5.2. pontban felsorolt termékek kivételével

0,20

 

3.2.1.5.2.

Fenyőmag

0,30

 

3.2.2.

Gyökér- és gumós zöldségek

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.2.2.1.

Gyökér- és gumós zöldségek a 3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.4., 3.2.2.5. és 3.2.2.6. pontban felsorolt termékek kivételével

0,10

A burgonya esetében a felső határérték a hámozott burgonyára alkalmazandó.

3.2.2.2.

Cékla

0,060

 

3.2.2.3.

Gumós zeller

0,15

 

3.2.2.4.

Torma, paszternák, saláta bakszakáll

0,20

 

3.2.2.5.

Retek

0,020

 

3.2.2.6.

Trópusi gyökér- és gyökgumós zöldségek, petrezselyemgyökér, tarlórépa

0,050

 

3.2.3.

Hagymafélék

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.2.3.1.

Hagymafélék a 3.2.3.2. pontban felsorolt termékek kivételével

0,030

 

3.2.3.2.

Fokhagyma

0,050

 

3.2.4.

Termésükért termesztett zöldségek

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.2.4.1.

Termésükért termesztett zöldségek a 3.2.4.2. pontban felsorolt termékek kivételével

0,020

 

3.2.4.2.

Padlizsán/tojásgyümölcs

0,030

 

3.2.5.

Káposztafélék

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.2.5.1.

Káposztafélék a 3.2.5.2. pontban felsorolt termékek kivételével

0,040

 

3.2.5.2.

Leveles káposztafélék

0,10

 

3.2.6.

Levélzöldségek és fűszernövények

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.2.6.1.

Leveles zöldségek a 3.2.6.2. pontban felsorolt termékek kivételével

0,10

 

3.2.6.2.

Spenót és hasonló levelek, mustármag és friss fűszernövények

0,20

 

3.2.7.

Hüvelyes zöldségek

0,020

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.2.8.

Szárukért termesztett zöldségek

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.2.8.1.

Szárukért termesztett zöldségek a 3.2.8.2. és a 3.2.8.3. pontban felsorolt termékek kivételével

0,030

 

3.2.8.2.

Szárzeller

0,10

 

3.2.8.3.

Póréhagyma

0,040

 

3.2.9.

Gomba

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

A felső határérték a mosás és az ehető rész leválasztása utáni termékre alkalmazandó.

3.2.9.1.

Termesztett gomba a 3.2.9.2. pontban felsorolt termékek kivételével

0,050

 

3.2.9.2.

Kagylógomba (Pleurotus ostreatus)

Shiitake gomba (Lentinula edodes)

0,15

 

3.2.9.3.

Vadon termő gomba

0,50

 

3.2.10.

Hüvelyesek és hüvelyesekből származó fehérjék

 

 

3.2.10.1.

Hüvelyesek a 3.2.10.2. pontban felsorolt termékek kivételével

0,040

 

3.2.10.2.

Hüvelyesekből származó fehérjék

0,10

 

3.2.11.

Olajos magvak

 

A felső határértékek nem vonatkoznak a zúzásra és olajfinomításra szánt olajos magvakra, feltéve, hogy a fennmaradó, préselt olajos magvakat élelmiszerként nem hozzák forgalomba. Amennyiben a fennmaradó, préselt olajos magvakat élelmiszerként forgalomba hozzák, a 3. cikk (1) és (2) bekezdését figyelembe véve a felső határértékek alkalmazandók.

3.2.11.1.

Olajos magvak a 3.2.11.2., 3.2.11.3., 3.2.11.4., 3.2.11.5 és 3.2.11.6. pontban felsorolt termékek kivételével

0,10

 

3.2.11.2.

Repcemag

0,15

 

3.2.11.3.

Földimogyoró és szójabab

0,20

 

3.2.11.4.

Mustármag

0,30

 

3.2.11.5.

Lenmag és napraforgómag

0,50

 

3.2.11.6.

Mák

1,20

 

3.2.12.

Gabonafélék

 

A felső határértékek nem vonatkoznak a sör vagy párlatok gyártásához használt gabonafélékre, feltéve, hogy a fennmaradó gabonamaradékot nem hozzák forgalomba élelmiszerként. Amennyiben a fennmaradó gabonamaradékot élelmiszerként hozzák forgalomba, e rendelet 3. cikkének (1) és (2) bekezdését figyelembe véve a felső határértékek alkalmazandók.

3.2.12.1.

Gabonafélék a 3.2.12.2., 3.2.12.3., 3.2.12.4. és 3.2.12.5. pontban felsorolt termékek kivételével

0,10

 

3.2.12.2.

Árpa és rozs

0,050

 

3.2.12.3.

Rizs, quinoa, búzakorpa és búzasikér

0,15

 

3.2.12.4.

Durumbúza (Triticum durum)

0,18

 

3.2.12.5.

Búzacsíra

0,20

 

3.2.13.

Állati eredetű termékek (2)

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

3.2.13.1.

Szarvasmarhafélék, juh, sertés és baromfi húsa

0,050

A belsőségek kivételével.

3.2.13.2.

Lóhús

0,20

A belsőségek kivételével.

3.2.13.3.

Szarvasmarhafélék, juh, sertés, baromfi és ló mája

0,50

 

3.2.13.4.

Szarvasmarhafélék, juh, sertés, baromfi és ló veséje

1,0

 

3.2.14.

Halászati termékek(2) és kagylók(2)

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

3.2.14.1.

Halak színhúsa a 3.2.14.2., 3.2.14.3. és 3.2.14.4. pontban felsorolt fajok színhúsának kivételével

0,050

Az egészben történő fogyasztásra szánt halak esetében a felső határérték az egész halra alkalmazandó.

Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

3.2.14.2.

Az alábbi halak színhúsa:

Makréla (Scomber fajok)

Tonhal (Thunnus fajok, Katsuwonus pelamis, Euthynnus fajok)

Vörösfarkú géb (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

Az egészben történő fogyasztásra szánt halak esetében a felső határérték az egész halra alkalmazandó.

Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

3.2.14.3.

Páncélos makréla (Auxis fajok) színhúsa

0,15

Az egészben történő fogyasztásra szánt halak esetében a felső határérték az egész halra alkalmazandó.

Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

3.2.14.4.

Az alábbi halak színhúsa:

Szardella (Engraulis fajok)

Kardhal (Xiphias gladius)

Szardínia (Sardina pilchardus)

0,25

Az egészben történő fogyasztásra szánt halak esetében a felső határérték az egész halra alkalmazandó.

Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

3.2.14.5.

Rákfélék

0,50

A felső határérték a végtagok és a has színhúsára vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a rákfélék fejtora (cephalothorax) nem tartozik ide. A tarisznyarákok és a tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a felső határérték a végtagok színhúsára alkalmazandó.

Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

3.2.14.6.

Kagylók

1,0

A Pecten maximus esetében a felső határérték csak a záróizomra és az ivarmirigyekre vonatkozik.

Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

3.2.14.7.

Fejlábúak

1,0

A felső határérték a zsigerek nélküli állatra vonatkozik.

Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

3.2.15.

Kakaó- és csokoládétermékek(14)

 

 

3.2.15.1.

Tejcsokoládé 30 %-nál kisebb teljes kakaószárazanyag-tartalommal

0,10

 

3.2.15.2.

Csokoládé 50 %-nál kisebb teljes kakaószárazanyag-tartalommal; tejcsokoládé legalább 30 % teljes kakaószárazanyag-tartalommal

0,30

 

3.2.15.3.

Csokoládé legalább 50 % teljes kakaószárazanyag-tartalommal

0,80

 

3.2.15.4.

A végső fogyasztók számára ilyenként vagy édesített kakaópor összetevőjeként forgalomba hozott kakaópor, vagy a végső fogyasztók számára forgalomba hozott csokoládépor (csokoládéital)

0,60

 

3.2.16.

0,50

 

3.2.17.

Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek(3) és kisgyermekeknek szánt tápszerek(4)

 

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

3.2.17.1.

por formában forgalomba hozva és tehéntejfehérjékből vagy tehéntejfehérje-hidrolizátumokból gyártva

0,010

 

3.2.17.2.

folyadékként forgalomba hozva és tehéntejfehérjékből vagy tehéntejfehérje-hidrolizátumokból gyártva

0,005

 

3.2.17.3.

por formában forgalomba hozva és kizárólag szójafehérje-izolátumokból vagy ezek tehéntejfehérjékkel készített keverékéből gyártva

0,020

 

3.2.17.4.

folyadékként forgalomba hozva és kizárólag szójafehérje-izolátumokból vagy ezek tehéntejfehérjékkel készített keverékéből gyártva

0,010

 

3.2.18.

Kisgyermekeknek szánt tápszerek(4)

 

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

3.2.18.1.

por formában forgalomba hozva és kizárólag szójafehérje-izolátumoktól eltérő növényifehérje-izolátumokból vagy ezek tehéntejfehérjékkel készített keverékéből gyártva

0,020

 

3.2.18.2.

folyadékként forgalomba hozva és kizárólag szójafehérje-izolátumoktól eltérő növényifehérje-izolátumokból vagy ezek tehéntejfehérjékkel készített keverékéből gyártva

0,010

 

3.2.19.

Csecsemők és kisgyermekek általi fogyasztásra szánt, ilyenként jelölt és forgalomba hozott italok, a 3.2.17. és 3.2.18. pontban felsorolt termékek kivételével

 

 

3.2.19.1.

folyadékként forgalomba hozva vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészítendő formában

0,020

Beleértve a gyümölcsleveket is.

A felső határérték a fogyasztásra kész termékekre vonatkozik

3.2.20.

Bébiételek és csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek(3)

0,040

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

3.2.21.

Étrend-kiegészítők

 

 

3.2.21.1.

Étrend-kiegészítők a 3.2.21.2. pontban felsorolt termékek kivételével

1,0

 

3.2.21.2.

Legalább 80 %-ban szárított tengeri moszatokból (algákból), tengeri moszatokból (algákból) származó termékekből, vagy szárított kagylókból álló étrend-kiegészítők(2)

3,0

 


3.3.

Higany

Felső határérték (mg/kg)

Megjegyzések

3.3.1.

Halászati termékek(2) és kagylók(2)

 

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

Az egészben történő fogyasztásra szánt halak esetében a felső határérték az egész halra alkalmazandó.

Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

3.3.1.1.

Rákfélék, puhatestűek és halak színhúsa, a 3.3.1.2. és 3.3.1.3. pontban felsorolt fajok kivételével

0,50

Rákfélék esetében a felső határérték a végtagok és a has színhúsára vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a rákfélék fejtora (cephalothorax) nem tartozik ide. A tarisznyarákok és a tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a felső határérték a végtagok színhúsára alkalmazandó.

A Pecten maximus esetében a felső határérték csak a záróizomra és az ivarmirigyekre vonatkozik.

3.3.1.2.

Az alábbi halak színhúsa:

Gyöngyös durbincs (Pagellus acarne)

Fekete abroncshal (Aphanopus carbo)

Nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo)

Atlanti bonitó (Sarda sarda)

Közönséges vörösdurbincs (Pagellus erythrinus)

Kígyómakréla (Lepidocybium flavobrunneum)

Laposhal (Hippoglossus fajok)

Tengeri angolna (Genypterus capensis)

Nyársorrúhal-félék (Makaira fajok)

Rombuszhal (Lepidorhombus fajok)

Olajhal (Ruvettus pretiosus)

Atlanti tükörhal (Hoplostethus atlanticus)

Tengeri angolna (Genypterus blacodes)

Csuka (Esox fajok)

Karcsú palamida (Orcynopsis unicolor)

Tőkehal (Trisopterus fajok)

Bajuszos vörösmárna (Mullus barbatus barbatus)

Gránátoshal (Coryphaenoides rupestris)

Vitorláshal (Istiophorus fajok)

Villásfarkú abroncshal (Lepidopus caudatus)

Nyugati kígyómakréla (Gempylus serpens)

Tokhal (Acipenser fajok)

Sávos vörösmárna (Musllus surmuletus)

Tonhal (Thunnus fajok, Euthynnus fajok, Katsuwonus pelamis)

Cápa (valamennyi faj)

Kardhal (Xiphias gladius)

1,0

 

3.3.1.3.

Fejlábúak

Tengeri csigák

Az alábbi halak színhúsa:

Szardella (Engraulis fajok)

Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma)

Közönséges tőkehal (Gadus morhua)

Hering (Clupea harengus)

Basa (Pangasius bocourti)

Ponty (a Cyprinidae családba tartozó fajok)

Közönséges lepényhal (Limanda limanda)

Makréla (Scomber fajok)

Érdes lepényhal (Platichthys flesus)

Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)

Spratt (sprotni) (Sprattus sprattus)

Óriásharcsa (Pangasianodon gigas)

Sávos tőkehal (Pollachius pollachius)

Fekete tőkehal (Pollachius virens)

Lazac és pisztráng (Salmo species és Oncorhynchus species, a Salmo trutta kivételével)

Szardínia (Dussumieria fajok, Sardina fajok, Sardinella fajok és Sardinops fajok)

Közönséges nyelvhal (Solea Solea)

Cápaharcsa (Pangasianodon hypopthalmus)

Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)

0,30

Fejlábúak esetében a felső határérték a zsiger nélküli állatra vonatkozik.

3.3.2.

Étrend-kiegészítők

0,10

 

3.3.3.

0,10

 


3.4.

Arzén

Felső határérték (mg/kg)

Megjegyzések

 

 

Szervetlen arzén (As(III) és As(V) összege)

A szervetlen arzén felső határértéke a 3.4.1–3.4.4. pontban felsorolt termékekre vonatkozik

3.4.1.

Gabonafélék és gabonaalapú termékek

 

A rizs, az előhántolt rizs, a hántolt rizs és az előfőzött rizs meghatározása a Codex Alimentarius 1995. évi 198. szabványában szerepel.

3.4.1.1.

Nem előfőzött hántolt rizs (fényezett vagy fehér rizs)

0,15

 

3.4.1.2.

Előfőzött rizs és előhántolt rizs

0,25

 

3.4.1.3.

Rizsliszt

0,25

 

3.4.1.4.

Rizstallérok, rizsostya, rizskekszek és rizspogácsák, rizspehely és puffasztott reggeli rizs

0,30

 

3.4.1.5.

Csecsemőknek és kisgyermeknek szánt élelmiszerek előállításához használt rizs(3)

0,10

 

3.4.1.6.

Alkoholmentes rizsalapú italok

0,030

 

3.4.2.

Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, valamint csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek(3) és kisgyermekeknek szánt tápszerek(4)

 

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

3.4.2.1.

por formában forgalomba hozva

0,020

 

3.4.2.2.

folyadékként forgalomba hozva

0,010

 

3.4.3.

Bébiételek(3)

0,020

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

3.4.4.

Gyümölcslevek, elkészített sűrített gyümölcslevek és gyümölcsnektárok(9)

0,020

 

 

 

Összes arzén

Az összes arzén felső határértéke a 3.4.5. pontban felsorolt termékekre vonatkozik.

3.4.5.

0,50

 


3.5.

Ón (szervetlen)

Felső határérték (mg/kg)

Megjegyzések

3.5.1.

Élelmiszerkonzervek a 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. és 3.5.5. pontban felsorolt termékek kivételével

200

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

3.5.2.

Dobozos italok a 3.5.3., 3.5.4. és 3.5.5. pontban felsorolt termékek kivételével

100

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

Beleértve a gyümölcsleveket és zöldségleveket.

3.5.3.

Anyatej-helyettesítő tápszerek konzervben(3), anyatej-kiegészítő tápszerek konzervben és kisgyermekeknek szánt tápszerek konzervben(4)

50

A szárított és porított termékeket tartalmazó konzervek kivételével.

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

3.5.4.

Bébiétel-konzervek és csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabona alapú élelmiszerek konzervben(3)

50

A szárított és porított termékeket tartalmazó konzervek kivételével.

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

3.5.5.

Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek konzervben(3)

50

A szárított és porított termékeket tartalmazó konzervek kivételével.

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.


4.

A környezetben tartósan megmaradó halogénezett szerves szennyező anyagok

4.1.

Dioxinok és PCB-k

Felső határérték

Megjegyzések

 

 

Dioxinok összege (pg WHO-PCDD/F-TEQ/g) (15)

Dioxinok és dioxin jellegű PCB-k összege (pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g) (15)

Nem dioxin jellegű PCB-k összege (ng/g) (15)

A nem dioxin jellegű PCB-k összege a PCB28, a PCB52, a PCB101, a PCB138, a PCB153 és a PCB180 összege (ICES – 6).

A felső határértékek a koncentrációk felső határértékeire vonatkoznak, amelyek kiszámítása azon feltételezés alapján történik, hogy a meghatározási határ alatti különböző rokon vegyületek értéke a meghatározási határ értékével egyenlő.

4.1.1.

Hús és húskészítmények, az élelmezési célra alkalmas belsőségek, valamint a 4.1.3. és 4.1.4. pontban felsorolt termékek kivételével(2)

 

 

 

A zsírhoz viszonyított felső határérték nem alkalmazandó a 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerekre. A 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerek esetében alkalmazandó felső határérték a 2 % zsírt tartalmazó élelmiszerre vonatkozó termékre viszonyítva megadott érték, amelyet a zsírra viszonyítva megadott felső határértékből számolnak ki a következő képlet segítségével: A 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerek termékre viszonyítva kifejezett felső határértéke = az erre az élelmiszerre kifejezett zsírra viszonyítva megadott felső határérték x 0,02.

4.1.1.1.

szarvasmarha-, juh- és kecskefélék

2,5  pg/g zsír

4,0  pg/g zsír

40  ng/g zsír

 

4.1.1.2.

sertés

1,0  pg/g zsír

1,25  pg/g zsír

40  ng/g zsír

 

4.1.1.3.

baromfi

1,75  pg/g zsír

3,0 pg/g zsír

40  ng/g zsír

 

4.1.1.4.

5,0  pg/g zsír

10,0  pg/g zsír

 

4.1.1.5.

nyúl

1,0  pg/g zsír

1,5  pg/g zsír

 

4.1.1.6.

vaddisznó (Sus scrofa)

5,0  pg/g zsír

10,0  pg/g zsír

 

4.1.1.7.

vadon élő szárnyas vadak

2,0  pg/g zsír

4,0  pg/g zsír

 

4.1.1.8.

szarvas

3,0 pg/g zsír

7,5  pg/g zsír

 

4.1.2.

Máj és abból származó termékek

 

 

 

 

4.1.2.1.

szarvasmarha- és kecskefélék, sertés, baromfi és ló

0,30  pg/g nedves tömeg

0,50  pg/g nedves tömeg

3,0  ng/g nedves tömeg

 

4.1.2.2.

juhfélék

1,25  pg/g nedves tömeg

2,00  pg/g nedves tömeg

3,0  ng/g nedves tömeg

 

4.1.2.3.

vadon élő szárnyas vadak

2,5  pg/g nedves tömeg

5,0  pg/g nedves tömeg

 

4.1.3.

Zsír

 

 

 

 

4.1.3.1.

szarvasmarhafélék és juh

2,5  pg/g zsír

4,0  pg/g zsír

40  ng/g zsír

 

4.1.3.2.

sertés

1,0  pg/g zsír

1,25  pg/g zsír

40  ng/g zsír

 

4.1.3.3.

baromfi

1,75  pg/g zsír

3,0 pg/g zsír

40  ng/g zsír

 

4.1.4.

Vegyes állati zsírok

1,5  pg/g zsír

2,50  pg/g zsír

40  ng/g zsír

 

4.1.5.

Halászati termékek(2) és kagylók(2) a 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9. és 4.1.10. pontban felsorolt termékek kivételével

3,5  pg/g nedves tömeg

6,5  pg/g nedves tömeg

75  ng/g nedves tömeg

Halak esetében a felső határérték a halak színhúsára vonatkozik.

Az egészben történő fogyasztásra szánt halak esetében a felső határérték az egész halra alkalmazandó.

A rákfélék esetében a felső határérték a végtagok és a has színhúsára vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a rákfélék fejtora (cephalothorax) nem tartozik ide.

4.1.6.

Kifogott vadon élő édesvízi halak színhúsa és az abból készült termékek

3,5  pg/g nedves tömeg

6,5  pg/g nedves tömeg

125  ng/g nedves tömeg

Kivéve az édesvízben kifogott diadróm halfajokat és az azokból származó termékeket

Az egészben történő fogyasztásra szánt halak esetében a felső határérték az egész halra alkalmazandó.

4.1.7.

Kifogott vadon élő tüskéscápafélék (Squalus acanthias) színhúsa és az abból készült termékek

3,5  pg/g nedves tömeg

6,5  pg/g nedves tömeg

200  ng/g nedves tömeg

 

4.1.8.

Kifogott vadon élő angolna színhúsa (Anguilla anguilla) és az abból készült termékek

3,5  pg/g nedves tömeg

10,0  pg/g nedves tömeg

300  ng/g nedves tömeg

 

4.1.9.

Halmáj és abból készült termékek, a 4.1.10. pontban felsorolt termékek kivételével

20,0  pg/g nedves tömeg

200  ng/g nedves tömeg

A halmájkonzerv esetében a felső határérték a konzerv teljes tartalmára vonatkozik.

4.1.10.

Tengeri élőlényekből származó olajok (a végső fogyasztók számára forgalomba hozott halolaj, halmájolaj és más tengeri szervezetekből kivont olajok)

1,75  pg/g zsír

6,0  pg/g zsír

200  ng/g zsír

 

4.1.11.

Nyers tej(2) és tejtermékek(2)

2,0  pg/g zsír

4,0  pg/g zsír

40  ng/g zsír

Beleértve a vajzsírt is.

A zsírhoz viszonyított felső határérték nem alkalmazandó a 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerekre. A 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerek esetében alkalmazandó felső határérték a 2 % zsírt tartalmazó élelmiszerre vonatkozó termékre viszonyítva megadott érték, amelyet a zsírra viszonyítva megadott felső határértékből számolnak ki a következő képlet segítségével: A 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerek termékre viszonyítva kifejezett felső határértéke = az erre az élelmiszerre kifejezett zsírra viszonyítva megadott felső határérték x 0,02.

4.1.12.

Tojás és tojástermékek a libatojás kivételével(2)

2,5  pg/g zsír

5,0  pg/g zsír

40  ng/g zsír

A zsírhoz viszonyított felső határérték nem alkalmazandó a 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerekre. A 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerek esetében alkalmazandó felső határérték a 2 % zsírt tartalmazó élelmiszerre vonatkozó termékre viszonyítva megadott érték, amelyet a zsírra viszonyítva megadott felső határértékből számolnak ki a következő képlet segítségével: A 2 %-nál kevesebb zsírt tartalmazó élelmiszerek termékre viszonyítva kifejezett felső határértéke = az erre az élelmiszerre kifejezett zsírra viszonyítva megadott felső határérték x 0,02.

4.1.13.

Növényi olajok és zsírok

0,75 pg/g zsír

1,25  pg/g zsír

40  ng/g zsír

 

4.1.14.

Csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek(3)

0,1  pg/g nedves tömeg

0,2  pg/g nedves tömeg

1,0  ng/g nedves tömeg

A felső határérték a fogyasztásra kész (fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített) termékekre vonatkozik.


4.2.

Perfluoralkil anyagok

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

 

 

PFOS

PFOA

PFNA

PFHxS

A PFOS, a PFOA, a PFNA és a PFHxS összege

A felső határérték a nedves tömegre vonatkozik.

PFOS: perfluoroktán-szulfonsav

PFOA: perfluoroktánsav

PFNA: perfluornonánsav

PFHxS: perfluorhexán-szulfonsav

A PFOS, a PFOA, a PFNA, a PFHxS és ezek összege esetében a felső határérték a lineáris és elágazó sztereoizomerek összegére vonatkozik, függetlenül attól, hogy azok átestek-e kromatográfiás elválasztáson.

A PFOS, a PFOA, a PFNA és a PFHxS összege esetében a felső határértékek a koncentrációk alsó határértékeire vonatkoznak, amelyek kiszámítása azon feltételezés alapján történik, hogy a meghatározási határ alatti összes érték nulla.

4.2.1.

Hús és élelmezési célra alkalmas belsőség(2)

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1.

Szarvasmarhafélék, sertés és baromfi húsa

0,30

0,80

0,20

0,20

1,3

 

4.2.1.2.

Juhhús

1,0

0,20

0,20

0,20

1,6

 

4.2.1.3.

Szarvasmarhafélék, juh, sertés és baromfi belsősége

6,0

0,70

0,40

0,50

8,0

 

4.2.1.4.

Vadhús, a medvehús kivételével

5,0

3,5

1,5

0,60

9,0

 

4.2.1.5.

Vadakból származó belsőség, a medvéből származó belsőség kivételével

50

25

45

3,0

50

 

4.2.2.

Halászati termékek(2) és kagylók(2)

 

 

 

 

 

Szárított, hígított, feldolgozott és/vagy összetett élelmiszerek esetében a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

4.2.2.1.

Halhús

 

 

 

 

 

Az egészben történő fogyasztásra szánt halak esetében a felső határérték az egész halra alkalmazandó.

4.2.2.1.1.

Hal színhúsa a 4.2.2.1.2. és 4.2.2.1.3. pontban felsorolt termékek kivételével

A 4.2.2.1.2. és 4.2.2.1.3. pontban felsorolt halak csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek előállítására szánt színhúsa

2,0

0,20

0,50

0,20

2,0

 

4.2.2.1.2.

A következő halak nem csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek előállítására szánt színhúsa:

Balti-tengeri hering (Clupea harengus membras)

Bonitó (Sarda és Orcynopsis fajok)

Menyhal (Lota lota)

Spratt (sprotni) (Sprattus sprattus)

Érdes lepényhal (Platichthys flesus és Glyptocephalus cynoglossus)

Nagyfejű tengeri pérhal (Mugil cephalus)

Fattyúmakréla (Trachurus trachurus)

Csuka (Esox fajok)

Lepényhal (Pleuronectes és Lepidopsetta fajok)

Szardínia (Sardina fajok)

Farkassügér (Dicentrarchus fajok)

Harcsafélék (Silurus és Pangasius fajok)

Tengeri ingola (Petromyzon marinus)

Compó (Tinca tinca)

Törpemaréna (Coregonus albula és Coregonus vandesius)

Ezüstlazac (Phosichthys argenteus)

Vadon élő lazac és vadon élő pisztráng (vadon élő Salmo és Oncorhynchus fajok)

Farkashal (Anarhichas fajok)

7,0

1,0

2,5

0,20

8,0

 

4.2.2.1.3.

A következő halak nem csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek előállítására szánt színhúsa:

Szardella (Engraulis fajok)

Márna (Barbus barbus)

Keszeg (Abramis fajok)

Szajbling (Salvelinus fajok)

Angolna (Anguilla fajok)

Süllő (Sander fajok)

Sügér (Perca fluviatilis)

Bodorka (Rutilus rutilus)

Szaga (Osmerus fajok)

Fehérhúsú hal (Coregonus fajok a 4.2.2.1.2. pontban felsoroltak kivételével)

35

8,0

8,0

1,5

45

 

4.2.2.2.

Rákfélék és kagylók

3,0

0,70

1,0

1,5

5,0

Rákfélék esetében a felső határérték a végtagok és a has színhúsára vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a rákfélék fejtora (cephalothorax) nem tartozik ide. A tarisznyarákok és a tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a felső határérték a végtagok színhúsára alkalmazandó.

A Pecten maximus esetében a felső határérték csak a záróizomra és az ivarmirigyekre vonatkozik.

A rákfélék konzervei esetében a felső határérték a konzerv teljes tartalmára vonatkozik. Az egész összetett termékre vonatkozó felső határérték tekintetében a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése alkalmazandó.

4.2.3.

Tojás

1,0

0,30

0,70

0,30

1,7

 


5.

Feldolgozás során keletkező szennyező anyagok

5.1.

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k)

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

 

 

Benzo(a)pirén

A PAH-k összege: benzo(a)pirén, benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén

A PAH-k összege esetében a felső határértékek a koncentrációk alsó határértékeire vonatkoznak, amelyek kiszámítása azon feltételezés alapján történik, hogy a meghatározási határ alatti összes érték nulla.

5.1.1.

Banánszirom

2,0

20,0

 

5.1.2.

Növényi eredetű élelmiszerporok italok elkészítéséhez, az 5.1.4. és 5.1.5. pontban felsorolt termékek kivételével

10,0

50,0

Az italok elkészítése italokba keverendő, finomra őrölt porok használatát jelenti.

Az instant vagy oldható kávé kivételével.

5.1.3.

Szárított fűszernövények

10,0

50,0

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

5.1.4.

Kakaóbab és az abból származó termékek, az 5.1.5. pontban felsorolt termékek kivételével

5,0 μg/kg zsír

30,0 μg/kg zsír

Beleértve a kakaóvajat is.

5.1.5.

Élelmiszer-összetevőként történő felhasználásra szánt kakaórost és ilyen kakaórostból származó termékek

3,0

15,0

A kakaórost egy, a kakaóbab héjából előállított egyedi kakaótermék, amely a kakaóbabtöretből előállított kakaótermékekhez képest több policiklikus aromás szénhidrogént tartalmaz. A kakaórost és az abból származó termékek a termelési láncban köztes termékekként vannak jelen, és összetevőként alacsony energiatartalmú, magas rosttartalmú élelmiszerek előállításánál használatosak.

5.1.6.

Füstölt húsok és füstölt húskészítmények

2,0

12,0

 

5.1.7.

Füstölt halászati termékek(2) az 5.1.8. pontban felsorolt termékek kivételével

2,0

12,0

Halak esetében a felső határérték a halak színhúsára vonatkozik.

Az egészben történő fogyasztásra szánt halak esetében a felső határérték az egész halra alkalmazandó.

A füstölt rákfélék esetében a felső határérték a végtagok és a has színhúsára vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a rákfélék fejtora (cephalothorax) nem tartozik ide. A füstölt tarisznyarákok és tarisznyarákszerű rákfélék (Brachyura és Anomura) esetében a végtagok színhúsára alkalmazandó.

5.1.8.

Füstölt spratt (sprotni) és füstölt spratt (sprotni) konzervben (Sprattus sprattus)

Legfeljebb 14 cm hosszúságú, füstölt balti-tengeri hering és legfeljebb 14 cm hosszúságú füstölt balti-tengeri hering (Clupea harengus membras) konzervben

Katsuobusi (szárított bonitó, Katsuwonus pelamis)

Kagylók(2) (frissen, hűtve vagy fagyasztva)

A végső fogyasztók számára forgalomba hozott hőkezelt hús és hőkezelt húskészítmények

5,0

30,0

Az egészben történő fogyasztásra szánt halak esetében a felső határérték az egész halra alkalmazandó.

Olyan hőkezelési eljárásnak alávetett húsfélék és húskészítmények, amelyek során PAH-ok keletkezhetnek, vagyis kizárólag a grillezett, illetve roston sült húsfélék és húskészítmények.

A konzervek esetében a felső határérték a konzerv teljes tartalmára vonatkozik. Az egész összetett termékre vonatkozó felső határérték tekintetében a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése alkalmazandó.

5.1.9.

Füstölt kagylók(2)

6,0

35,0

 

5.1.10.

Szárított fűszerek

10,0

50,0

A kardamom és a füstölt Capsicum spp. kivételével

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

5.1.11.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára forgalomba hozott olajok és zsírok

2,0

10,0

A kakaóvaj és a kókuszolaj kivételével.

Ez a felső határérték az étrend-kiegészítők összetevőjeként felhasznált növényi olajokra vonatkozik.

5.1.12.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára forgalomba hozott kókuszolaj

2,0

20,0

 

5.1.13.

Anyatej-helyettesítő tápszerek(3), anyatej-kiegészítő tápszerek és kisgyermekeknek szánt tápszerek(4)

1,0

1,0

A felső határérték a fogyasztásra kész (fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített) termékekre vonatkozik.

5.1.14.

Bébiételek és csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek(3)

1,0

1,0

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

5.1.15.

Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek(3)

1,0

1,0

A felső határérték a fogyasztásra kész (fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített) termékekre vonatkozik.

5.1.16.

Növényi összetevőt vagy ezek készítményeit tartalmazó étrend-kiegészítők(13)

Méhszurkot (propoliszt), méhpempőt, spirulinát vagy ezekből származó készítményeket tartalmazó étrend-kiegészítők

10,0

50,0

A felső határérték a növényi olajokat tartalmazó étrend-kiegészítőkre nem vonatkozik. Az étrend-kiegészítők összetevőjeként felhasznált növényi olajokra vonatkozóan lásd az 5.1.11. pontot.


5.2.

3-monoklórpropán-1,2-diol (3-MCPD)

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

5.2.1.

Hidrolizált növényi fehérje

20

A felső határérték a 40 % szárazanyagot tartalmazó folyékony termékre vonatkozik, és a szárazanyagban lévő 50 μg/kg felső határértéknek felel meg. Az értéket a termékek szárazanyag-tartalmának megfelelően arányosan kell kiigazítani.

5.2.2.

Szójaszósz

20

A felső határérték a 40 % szárazanyagot tartalmazó folyékony termékre vonatkozik, és a szárazanyagban lévő 50 μg/kg felső határértéknek felel meg. Az értéket a termékek szárazanyag-tartalmának megfelelően arányosan kell kiigazítani.


5.3.

3-monoklórpropándiol (3-MCPD) és 3-MCPD-zsírsavészterek összesen, 3-MCPD-ban kifejezve

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

 

 

 

A 3-monoklórpropándiol (3-MCPD) és 3-MCPD-zsírsavészterek összege esetében a felső határértékek a koncentrációk alsó határértékeire vonatkoznak, amelyek kiszámítása azon feltételezés alapján történik, hogy a meghatározási határ alatti összes érték nulla.

5.3.1.

A végső fogyasztók számára vagy az alábbi kategóriákba tartozó élelmiszerek összetevőjeként történő felhasználás céljára forgalomba hozott növényi olajok és zsírok, halolajok és más tengeri élőlényekből származó olajok, az 5.3.2. pontban felsorolt termékek kivételével:

 

A szűz olívaolajok kivételével(7).

5.3.1.1.

kókuszdióból, kukoricából, repcemagból, napraforgóból, szójababból és pálmamagból nyert olajok és zsírok, (finomított és szűz olívaolajból álló) olívaolajok, valamint olajoknak és zsíroknak kizárólag ebbe a kategóriába tartozó olajokkal és zsírokkal való keverékei

1 250

A szűz olívaolajok kivételével(7).

5.3.1.2.

egyéb növényi olajok, halolajok és egyéb tengeri élőlényekből származó olajok, valamint olajoknak és zsíroknak kizárólag ebbe a kategóriába tartozó olajokkal és zsírokkal való keverékei

2 500

Beleértve az olívapogácsa-olajokat is.

5.3.1.3.

az 5.3.1.1. és 5.3.1.2. pontban felsorolt termékekből származó olajok és zsírok keverékei

A keverék összetevőiként felhasznált olajoknak és zsíroknak meg kell felelniük az olaj és zsír tekintetében megállapított felső határértéknek. Ezért a keverékben előforduló 3-MCPD és 3-MCPD-zsírsavészterek 3-MCPD-ben kifejezett összegének a szintje nem haladhatja meg a 3. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően kiszámított szintet.

Amennyiben az illetékes hatóság és (a keveréket nem előállító) élelmiszer-vállalkozó számára nem ismert a mennyiségi összetétel, a keverékben található 3-MCPD és 3-MCPD-zsírsavészterek 3-MCPD-ben kifejezett összege semmilyen esetben sem haladhatja meg a 2 500 μg/kg-ot.

5.3.2.

Bébiételek előállítására és csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek előállítására szánt növényi olajok és zsírok, halolajok és egyéb tengeri élőlényekből származó olajok(3)

750

Ha a termék azonos vagy különböző botanikai eredetű olajok vagy zsírok keveréke, a felső határérték a keverékre vonatkozik. A keverék összetevőiként felhasznált olajoknak és zsíroknak meg kell felelniük az olaj és zsír tekintetében az 5.3.1. pontban megállapított felső határértéknek.

5.3.3.

Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, valamint csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek(3) és kisgyermekeknek szánt tápszerek(4)

 

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

5.3.3.1.

por formában forgalomba hozva

125

 

5.3.3.2.

folyadékként forgalomba hozva

15

 


5.4.

Glicidil-zsírsavészterek, glicidolban kifejezve

Felső határérték (μg/kg)

Megjegyzések

5.4.1.

A végső fogyasztók számára vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználás céljára forgalomba hozott növényi olajok és zsírok, halolajok és egyéb tengeri élőlényekből származó olajok, az 5.4.2. pontban említett termékek kivételével

1 000

A szűz olívaolajok kivételével(7).

5.4.2.

Bébiételek előállítására és csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek előállítására szánt növényi olajok és zsírok, halolajok és egyéb tengeri élőlényekből származó olajok(3)

500

Ha a termék azonos vagy különböző botanikai eredetű olajok vagy zsírok keveréke, a felső határérték a keverékre vonatkozik.

A keverék összetevőiként felhasznált olajoknak és zsíroknak meg kell felelniük az olaj és zsír tekintetében az 5.4.1. pontban megállapított felső határértéknek.

5.4.3.

Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, valamint csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek(3) és kisgyermekeknek szánt tápszerek(4)

 

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

5.4.3.1.

por formában forgalomba hozva

50

 

5.4.3.2.

folyadékként forgalomba hozva

6,0

 


6.

Egyéb szennyező anyagok

6.1.

Nitrátok

Felső határérték

(mg NO3/kg)

 

6.1.1.

Friss paraj (Spinacia oleracea)

3 500

A felső határérték nem vonatkozik a feldolgozásra szánt, a szántóföldről közvetlenül a feldolgozó üzembe ömlesztve szállított friss parajra.

6.1.2.

Tartósított, mélyfagyasztott, vagy fagyasztott paraj

2 000

 

6.1.3.

Friss saláta (Lactuca sativa L.) a 6.1.4. pontban felsorolt termékek kivételével

 

 

6.1.3.1.

Október 1. és március 31. között betakarított melegházi saláta

5 000

A melegházi salátát ilyenként kell jelölni; ellenkező esetben a 6.1.3.2. pontban meghatározott felső határértéket kell alkalmazni.

6.1.3.2.

Október 1. és március 31. között betakarított szabadföldi saláta

4 000

 

6.1.3.3.

Április 1. és szeptember 30. között betakarított melegházi saláta

4 000

A melegházi salátát ilyenként kell jelölni; ellenkező esetben a 6.1.3.4. pontban meghatározott felső határértéket kell alkalmazni.

6.1.3.4.

Április 1. és szeptember 30. között betakarított szabadföldi saláta

3 000

 

6.1.4.

Jégsaláta típusú saláta

 

Beleértve a Grazer Krauthäuptel salátát

6.1.4.1.

Melegházi saláta

2 500

A melegházi salátát ilyenként kell jelölni; ellenkező esetben a 6.1.4.2. pontban meghatározott felső határértéket kell alkalmazni.

6.1.4.2.

Szabadföldi saláta

2 000

 

6.1.5.

Rukkola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

 

 

6.1.5.1.

október 1. és március 31. között betakarított

7 000

 

6.1.5.2.

április 1. és szeptember 30. között betakarított

6 000

 

6.1.6.

Bébiételek és csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek(3)

200

A felső határérték a fogyasztásra kész (fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített) termékekre vonatkozik.


6.2.

Melamin

Felső határérték (mg/kg)

Megjegyzések

6.2.1.

Élelmiszerek a 6.2.2. pontban felsorolt termékek kivételével

2,5

A felső határérték nem vonatkozik azon élelmiszerekre, amelyek esetében bizonyítható, hogy a 2,5 mg/kg értéket meghaladó melaminszint a kiromazin rovarirtó szerként való engedélyezett használatának a következménye. A melamin szintje nem haladhatja meg a kiromazin szintjét.

6.2.2.

Anyatej-helyettesítő tápszerek(3), anyatej-kiegészítő tápszerek és kisgyermekeknek szánt tápszerek(4)

 

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

6.2.2.1.

por formában forgalomba hozva

1,0

 

6.2.2.2.

folyadékként forgalomba hozva

0,15

 


6.3.

Perklorát

Felső határérték (mg/kg)

Megjegyzések

6.3.1.

Gyümölcsök és zöldségek, a 6.3.1.1. és 6.3.1.2. pontban felsorolt termékek kivételével

0,05

 

6.3.1.1.

Tökfélék (Cucurbitaceae) és kel

0,10

 

6.3.1.2.

Levélzöldségek és fűszernövények

0,50

 

6.3.2.

Tea (Camellia sinensis) (szárított termék)

Gyógynövény- és gyümölcsforrázatok (szárított termék), valamint gyógynövény- és gyümölcsforrázathoz használt összetevők (szárított termékek)

0,75

„A gyógynövényforrázat (szárított termék)” a következőt jelenti:

gyógynövényforrázat (szárított termék) virágokból, levelekből, szárakból, gyökerekből és a növény bármely más részéből (tasakban vagy ömlesztve) amelyet gyógynövényforrázat (folyékony termék) készítésére használnak; valamint

instant gyógynövényforrázat. Porított kivonatok esetében 4-es koncentrációs faktort kell alkalmazni.

6.3.3.

Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek(3) és kisgyermekeknek szánt tápszerek(4)

0,01

A felső határérték a fogyasztásra kész (fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített) termékekre vonatkozik.

6.3.4.

Bébiételek(3)

0,02

A felső határérték a fogyasztásra kész (fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített) termékekre vonatkozik.

6.3.5.

Feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek(3)

0,01

A felső határérték a forgalomba hozott termékre vonatkozik.

(1)

A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.) I. mellékletében meghatározott és a megfelelő kategóriában felsorolt gyümölcsök, fán termő héjas gyümölcsűek, zöldségek, gabonafélék, olajos magvak és fűszerek. E rendelet alkalmazásában a gyümölcsökre vonatkozó felső határérték nem terjed ki a fán termő héjas gyümölcsűekre.

(2)

Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.) I. mellékletében meghatározott élelmiszer.

(3)

A csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.) 2. cikkében meghatározott élelmiszerek.

(4)

A „kisgyermekeknek szánt tápszerek” a kisgyermekek számára készült, tejalapú italokat és hasonló, növényifehérje-alapú termékeket jelentik. Ezek a termékek nem tartoznak a 609/2013/EU rendelet hatálya alá (A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kisgyermekeknek szánt tápszerekről (COM/2016/169 final)) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=HU).

(5)

A szárazanyag meghatározása az élelmiszerek mikotoxintartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról szóló, 2006. február 23-i 401/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 70., 2006.3.9., 12. o.) szerint történik.

(6)

Az első szintű feldolgozás bármilyen fizikai kezelést vagy hőkezelést jelent, kivéve a gabonaszemek vagy azok felületének a szárítását. A tisztítás, beleértve a hántolást, a válogatást (adott esetben a szín szerinti válogatást) és a szárítási eljárások nem minősülnek első szintű feldolgozásnak, amennyiben az egész gabonaszem sértetlen marad a tisztítást és válogatást követően. Hántolás alatt a gabonafélék erőteljes kefélése és/vagy koptatása értendő, amelyhez poreltávolítás társul (pl. elszívás). A hántolást az őrlés előtt szín szerinti válogatás követheti.

(7)

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.) VII. mellékletének II. és VIII. részében meghatározott élelmiszer.

(8)

Az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 84., 2014.3.20., 14. o.) 3. cikkében meghatározott élelmiszer.

(9)

A gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelvben (HL L 10., 2002.1.12., 58. o.) meghatározott élelmiszer.

(10)

A szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787 európai parlament és tanácsi rendelet (HL L 130., 2019.5.17., 1. o.) 2. cikkében meghatározott élelmiszer.

(11)

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.) 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározot betűméret.

(12)

Az „ízesített tea” az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2008.12.31., 34. o.) 3. cikkében meghatározott „aromákat” és „ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőket” tartalmazó teát jelenti.

(13)

Az étrend-kiegészítőkben felhasznált növényi készítmények növényi összetevőkből (pl. egész növényből, növények bizonyos részeiből, aprított vagy vágott növényből) különböző eljárások (pl. sajtolás, préselés, extrahálás, frakcionálás, desztillálás, sűrítés, szárítás vagy fermentáció) útján kapott készítmények. A növényi készítmények közé tartoznak az aprított vagy porított növények, növényi részek, algák, gombák, zuzmók, tinktúrák, kivonatok, illóolajok (a közvetlen emberi fogyasztásra vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználásra szánt – a vajtól és a kókuszolajtól eltérő – növényi olajok és zsírok kivételével), sajtolt levek és feldolgozott növényi váladékok (exudátumok).

(14)

A „kakaó- és csokoládétermékek” az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről szóló, 2000. június 23-i 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 197., 2000.8.3., 19. o.) I. mellékletének A.2., A.3. és A.4. pontjában meghatározott termékek.

(15)

WHO-TEQ-ek: A dioxinok (poliklórozott dibenzo-para-dioxinok [PCDD-k] és poliklórozott dibenzofuránok [PCDF-ek]) és a dioxinok és dioxin jellegű poliklórozott bifenilek (PCB-k) összegét a WHO toxicitási egyenérték-tényezők (WHO-TEF-ek) alkalmazásával kell kiszámítani, és WHO toxicitási egyenértékben (WHO-TEQ-ben) kell kifejezni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Kémiai Biztonsági Programja (IPCS) keretében 2005 júniusában Genfben tartott szakértői konferencia megállapításai alapján számított, a humán kockázatok felméréséhez használt WHO-TEF-ek (Martin van den Berg és tsai.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds (A dioxinok és dioxin jellegű vegyületek emberekre és emlősökre vonatkozó toxicitási egyenérték-tényezőinek az Egészségügyi Világszervezet által 2005-ben végzett újraértékelése). Toxicological Sciences 93[2], 223-241 [2006]).

Rokon vegyület

TEF-érték

Rokon vegyület

TEF-érték

Dioxinok

 

„Dioxin jellegű” PCB-k

 

Dibenzo-p-dioxinok (PCDD-k)

 

Nem orto szubsztituált PCB-k

 

2,3,7,8-TCDD

1

PCB 77

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB 81

0,0003

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 169

0,03

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

 

OCDD

0,0003

 

 

 

 

Mono-orto-szubsztituált PCB-k

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

Alkalmazott rövidítések: „T” = tetra; „Pe” = penta; „Hx” = hexa; „Hp” = hepta; „O” = okta; „CDD” = klórdibenzodioxin; „CDF” = klórdibenzofurán; „CB” = klórbifenil.


II. MELLÉKLET

A 9. cikkben említett megfelelési táblázat

1881/2006/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

2. cikk

2. cikk (1) bekezdés, 2. cikk (2) bekezdés, 2. cikk (3) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés, 3. cikk (3) bekezdés

2. cikk (4) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés és 3. cikk (2) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés és 2. cikk (2) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés

5. cikk (3) bekezdés

3. cikk (4) bekezdés

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

I. melléklet 6.1.3.1., 6.1.3.3., és 6.1.4.1. pont

7. cikk

7. cikk

8. cikk

9. cikk

8. cikk

10. cikk

9. cikk

11. cikk

10. cikk

12. cikk

11. cikk

Melléklet

I. melléklet


Top