EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0339

A Tanács (EU) 2021/339 végrehajtási rendelete (2021. február 25.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikkének végrehajtásáról

OJ L 68, 26.2.2021, p. 29–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/339/oj

2021.2.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/29


A TANÁCS (EU) 2021/339 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. február 25.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikkének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) és (3) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendeletet.

(2)

A 2012/642/KKBP tanácsi határozat (2) felülvizsgálata alapján a Tanács úgy határozott, hogy az abban foglalt korlátozó intézkedéseket 2022. február 28-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletében meghatározott korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek listájában foglalt kilenc természetes és három jogi személy esetében módosítani kell az indokolást. Az említett mellékletben foglalt valamennyi természetes személy esetében a vonatkozó bejegyzést ki kell egészíteni a jegyzékbe vétel dátumával.

(4)

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletének helyébe ezen rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

(2)  A Tanács 2012/642/KKBP határozata (2012. október 15.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 285., 2012.10.17., 1. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A.   A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek

 

Név (A fehérorosz változat angol átírása)

(Az orosz változat angol átírása)

Név

(fehéroroszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter (Minister of Internal Affairs); az elnök biztonsági szolgálatának (President's Security Service) korábbi vezetője

Születési idő: 1956.2.7.

Születési hely: Smolensk, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)

Nem: férfi

Nem tett lépéseket az 1999–2000-ben Fehéroroszországban eltűnt Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan ügyének kivizsgálására. Korábbi belügyminiszter (Minister of Internal Affairs) és az elnök biztonsági szolgálatának (President's Security Service) korábbi vezetője. Egészségügyi okokból történő 2009. április 6-i nyugdíjba vonulásáig belügyminiszterként felelős volt a békés tüntetések leveréséért. Az elnöki igazgatás jóvoltából lakáshoz jutott a drozdi nomenklatúralakónegyedben Minszkben. Lukasenka elnök 2014 októberében az érdemrend III. fokozatával tüntette ki.

2004.9.24.

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Beosztás(ok): a különleges gyorsreagálási egység (Special Rapid Response Unit, SOBR) korábbi parancsnoka

Születési idő: 1966

Születési hely: Vitebsk/Viciebsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Cím: A Belügyminisztérium Különleges Erői Veteránjainak Belorusz Egyesülete "Becsület" (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’), 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Nem: férfi

Kulcsfontosságú szerepet játszott Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan eltűnésében 1999–2000-ben Fehéroroszországban. A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) különleges gyorsreagálási egységének (Special Rapid Response Unit, SOBR) korábbi parancsnoka.

Üzletember, a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) különleges erőinél szolgáló veteránok belügyminisztériumon (MoIA) belül létrejött egyesületének a tiszteletbeli elnöke.

2004.9.24.

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Beosztás(ok): a Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetője; korábbi belügyminiszter

Születési idő: 1958.5.26

Születési hely: Soltanishki, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Cím: Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate), 38 K. Marx St., Minsk 220016, Belarus

Nem: férfi

A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetője. Felelősség terheli Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan 1999–2000-es fehéroroszországi eltűnéséért. A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi titkára. Jelenleg az elnök különleges tanácsadója.

2004.9.24.

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter; az elnöki igazgatás (Presidential Administration) korábbi vezetőhelyettese

Születési idő: 1946.8.5.

Születési hely: Onor, Sakhalin Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)

Cím: A Belügyminisztérium Különleges Erői Veteránjainak Belorusz Egyesülete "Becsület" (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’), 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Nem: férfi

Megszervezte Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan eltűnését 1999–2000-ben Fehéroroszországban. Korábbi idegenforgalmi és sportügyi miniszter, korábbi belügyminiszter és az elnöki igazgatás (Presidential Administration) korábbi vezetőhelyettese.

2004.9.24.

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter; a milícia altábornagya (rendőri erők); a Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója – a grodnói/hrodnai régióhoz (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kirendelt felügyelő

Születési idő: 1966.6.21.

Születési hely: Ordzhonikidze, a korábbi USSR (jelenleg Vladikavkaz, Russian Federation)

Nem: férfi

Belügyminiszterként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben – a grodnói/hrodnai régióhoz (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kirendelt felügyelő.

2020.10.2.

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Beosztás(ok): korábbi első belügyminiszter-helyettes;

Belügyminiszter-helyettes – a bűnügyi milícia (Criminal Militia) vezetője, a milícia ezredese (rendőri erők)

Születési idő: 1975.2.14.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Első belügyminiszter-helyettesként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Belügyminiszter-helyettesként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben. Változatlanul ő tölti be a bűnügyi milícia (Criminal Militia) vezetőjének tisztségét.

2020.10.2.

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter-helyettes; a milícia altábornagya (rendőri erők);

A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója – a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelő

Születési idő: 1965.4.29.

Születési hely: Vetkovski (Vetka) District, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Belügyminiszter-helyettesként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben – a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelő.

2020.10.2.

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Beosztás(ok): belügyminiszter-helyettes, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Születési idő: 1966.9.21.

Születési hely: Yasinovataya, korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) miniszterhelyetteseként betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.10.2.

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter-helyettes, a belügyi erők (Internal Troops) korábbi parancsnoka;

Első belügyminiszter-helyettes, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Születési idő: 1976.4.17.

Születési hely: Slonim, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) miniszterhelyetteseként és a belügyi erők (Internal Troops) parancsnokaként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium erői, különösen a parancsnoksága alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Első belügyminiszter-helyettesként és a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.10.2.

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Beosztás(ok): a belügyi erők (Internal Troops) parancsnokhelyettese

Születési idő: 1967.3.18.

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) parancsnokhelyetteseként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium erői, különösen a parancsnoksága alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.10.2.

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Beosztás(ok): a különleges gyorsreagálási egység (Special Rapid Response Unit, SOBR) parancsnoka, alezredes

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) különleges gyorsreagálási egységének (Special Rapid Response Unit, SOBR) parancsnokaként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a SOBR erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) biztonsági és védelmi osztályának (Department for Safety and Security) vezetője

Születési idő: 1975.10.14.

Születési hely: village of Rublevsk, Kruglyanskiy district, Mogilev/Mahiliou Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) biztonsági és védelmi osztályának (Department for Safety and Security) vezetőjeként betöltött magas rangú tisztségében közreműködött a belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásában és bántalmazásában, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítésében és a velük szemben alkalmazott erőszakban.

2020.10.2.

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Beosztás(ok): a Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) irányítása alatt álló OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője

Születési idő: 1972.6.1.

Születési hely: village of Gorodilovo, Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A minszki különleges rendőri alakulat (OMON) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Minszkben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.10.2.

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Beosztás(ok): Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatóságának (Main Internal Affairs Directorate) korábbi vezetője;

Belügyminiszter, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Születési idő: 1975.5.5.

Születési hely: village of Malinovka, Mogilev/ Mahiliou Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatóságának (Main Internal Affairs Directorate) vezetőjeként korábban betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Belügyminiszterként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.10.2.

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) rendőrségének (Police Department) korábbi vezetője;

Minszk város rendőrségének (Minsk City Police Department) vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője

Nem: férfi

A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) rendőrségének (Police Department) vezetőjeként korábban betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

Minszk város rendőrségének (Minsk City Police Department) vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.10.2.

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője

Nem: férfi

A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetője

Nem: férfi

A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetője

Születési idő: 1975.3.24.

Születési hely: Mogilev/Mahilou, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban (region/oblast) a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője

Születési idő: 1977.7.26.

Nem: férfi

A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban (region/oblast) a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetője

Születési idő: 1972.1.26.

Születési hely: Gomel/Homyel, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban (region/oblast) a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Beosztás(ok): a breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Születési idő: 1971.12.22.

Születési hely: Kapyl, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként és a milícia vezérőrnagyaként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban (region/oblast) a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Vitebskben/Viciebskben

Születési idő: 1975.9.20.

Nem: férfi

Az OMON vityebszki/vicebszki (Vitebsk/Viciebsk) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Vityebszkben/Vicebszkben (Vitebsk/Viciebsk) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért.

2020.10.2.

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Gomelben/Homyelben

Nem: férfi

Az OMON gomeli/homeli(Gomel/Homyel) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Gomelben/Homelben (Gomel/Homyel) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért.

2020.10.2.

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Brestben, alezredes

Nem: férfi

Az OMON breszti (Brest) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Bresztben (Brest) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért.

2020.10.2.

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Beosztás(ok): a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőjeként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért.

2020.10.2.

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Akrestina büntetés-végrehajtási intézet igazgatója

Nem: férfi

A minszki (Minsk) Akrestina büntetés-végrehajtási intézet igazgatójaként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az Akrestina büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) korábbi elnöke;

A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkára;

A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója – a breszti régióhoz (Brest Region/Oblast) kirendelt felügyelő

Születési idő: 1964.6.19.

Születési hely: Radostovo, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökeként korábban betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben – a breszti régióhoz (Brest Region/Oblast) kirendelt felügyelő.

2020.10.2.

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) első elnökhelyettese

Születési idő: 1972

Születési hely: Borisov/Barisaw, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) első elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

2020.10.2.

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyettese

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

2020.10.2.

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyettese

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

2020.10.2.

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee; KGB) elnökhelyettese

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee; KGB) elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

2020.10.2.

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság korábbi legfőbb ügyésze;

A Belarusz Köztársaság örményországi nagykövete

Születési idő: 1960.7.11.

Születési hely: Grodno /Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Korábbi legfőbb ügyészként felelősség terheli azért, hogy az országban széleskörűen alkalmaztak büntetőeljárásokat a 2020-as elnökválasztás előtt, az ellenzéki jelölteknek az elnökválasztásból való kizárása céljából, továbbá az elnökválasztás után, az ellenzék által a választási eredmények megtámadása céljából felállított koordinációs tanácshoz (Coordination Council) való csatlakozás megakadályozása érdekében.

Fehéroroszország örményországi nagyköveteként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.10.2.

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnöke

Születési idő: 1953.1.29.

Születési hely: Slutsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökeként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökhelyettese

Születési idő: 1964.10.30.

Születési hely: Kolomyia, Ivano-Frankivsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökhelyetteseként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) titkára

Születési idő: 1971.7.1.

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) titkáraként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1975.10.10.

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1976

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1969.1.3.

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1959.8.6.

Születési hely: Podilsk, Odessa Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1957.7.21.

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1979.2.19.

Születési hely: Lyuban, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр'еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1970.9.26.

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1972.8.16.

Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1976.11.2.

Születési hely: Zhlobin, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság elnöke

Születési idő: 1954.8.30.

Születési hely: Kopys, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Fehéroroszország elnökeként – és ennélfogva az állami szervek felett irányítást gyakorló személyként – felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztás előtt és azt követően alkalmazott erőszakos elnyomásért, különösen egyes jelentős ellenzéki jelölteknek a választásból való kizárásáért, békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Beosztás(ok): az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, a Biztonsági Tanács (Security Council) tagja

Születési idő: 1975.11.28.

Születési hely: Mogilev/Mahiliou, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az elnök nemzetbiztonsági tanácsadójaként és a Biztonsági Tanács (Security Council) tagjaként, valamint a fehérorosz biztonsági erőket informálisan felügyelő személyként felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Beosztás(ok): az elnöki igazgatás kabinetfőnöke

Születési idő: 1963.1.14.

Születési hely: Stolitsa, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR, (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az elnöki igazgatás kabinetfőnökeként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelős az elnöki hatáskör bel- és külpolitika terén való gyakorlásának biztosításáért. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet, többek között az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomás és megfélemlítés terén.

2020.11.6.

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnöke, a Számvevőszék (State Control Committee) korábbi elnöke

Születési idő: 1966.9.8.

Születési hely: Privalka/Privalki, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökeként betöltött vezetői pozíciójánál és a Számvevőszék (State Control Committee) korábbi elnökeként betöltött pozíciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közrendvédelmi és megelőzési főigazgatóságának (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) vezetője

Születési idő: 1964.5.29.

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közrendvédelmi és megelőzési főigazgatóságának (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) vezetőjeként betöltött vezetői poziciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) elnöke

Születési idő: 1970.3.25.

Születési hely: village of Cierabličy, Brest Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) elnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők ellen indított nyomozásokért.

2020.11.6.

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) korábbi első alelnöke; jelenleg a Bűnügyi Szakértői Állami Bizottság (State Committee for Forensic Expertise) elnöke

Születési idő: 1973.9.7.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) első alelnökeként betöltött korábbi vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők ellen indított nyomozásokért.

2020.11.6.

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnöke

Születési idő: 1974.7.17.

Születési hely: Rechitsa, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők elleni nyomozásokért.

2020.11.6.

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnöke

Születési idő: 1973.8.1.

Születési hely: Brest, korábban USSR, (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők ellen indított nyomozásokért.

2020.11.6.

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Beosztás(ok): az operatív-elemzési központ (Operational-Analytical Center) vezetője

Születési idő: 1971.8.1.

Nem: férfi

Az operatív-elemzési központ (Operational-Analytical Center) vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért, különösen a távközlési hálózatokkal való összeköttetések megszakításáért, amit a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás részeként alkalmaztak az országban.

2020.11.6.

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Beosztás(ok): információügyi miniszterhelyettes

Születési idő: 1972.7.10.

Születési hely: village of Koshelevo, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR, (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Információügyi miniszterhelyettesként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért, különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás részeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Fehéroroszországban.

2020.11.6.

56.

Natalia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Beosztás(ok): Fehéroroszország elnökének sajtótitkára

Születési idő: 1984.2.16.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Leánykori név: Kirsanova (oroszul: Кирсанова) vagy Selyun (oroszul: Селюн)

Nem: nő

Fehéroroszország elnökének sajtótitkáraként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és ő koordinálja az elnök médiatevékenységeit, amibe beletartozik a nyilatkozatok megszövegezése és az elnök nyilvános megjelenéseinek megszervezése is. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet, többek között az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomás és megfélemlítés tekintetében is. Különösen a 2020-as elnökválasztást követően nyilvánosan tett azon nyilatkozataival, amelyekben megvédte az elnököt és kritizálta az ellenzéki aktivistákat és a békés tüntetőket, hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság Fehéroroszországban való komoly aláásásához.

2020.11.6.

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Beosztás(ok): az ALFA egység (ALFA Unit) parancsnoka

Születési idő: 1975.8.21.

Nem: férfi

Az ALFA egység (ALFA Unit) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az ezen erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Beosztás(ok): a Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkára

A Belarusz Köztársaság azerbajdzsáni nagykövete

Születési idő: 1967.6.25.

Születési hely: village of Revyaki, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkáraként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Fehéroroszország azerbajdzsáni nagyköveteként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.11.6.

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság alkotmánybíróságának (Constitutional Court) elnöke

Születési idő: 1954.10.18.

Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az alkotmánybíróság (Constitutional Court) elnökeként felelősség terheli az alkotmánybíróság 2020. augusztus 25-i határozatának elfogadásáért, amelyben az alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánította a csalárd választás eredményét. Ezáltal támogatta és elősegítette az államapparátus által békés tüntetőkkel és újságírókkal szemben sorozatosan alkalmazott elnyomást és megfélemlítést, ezért felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság Fehéroroszországban való komoly aláásásáért.

2020.11.6.

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Beosztás(ok): miniszterelnök-helyettes; Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) korábbi elnöke

Születési idő: 1962.7.19.

Születési hely: Zavoit, Narovlya District, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) korábbi elnökeként betöltött vezető beosztásánál fogva felelősség terheli az államapparátus által Minszkben a felügyelete alatt a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. Több nyilvános nyilatkozatban kritizálta a Fehéroroszországban zajló békés tüntetéseket.

Miniszterelnök-helyettesként jelenleg betöltött vezetői pozíciójában továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.

2020.12.17.

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Beosztás(ok): a nemzeti állami televízió és rádió (National State Television and Radio Company) elnöke, a Belteleradio cég (Beltelradio Company) vezetője

Születési idő: 1977.1.20.

Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A fehérorosz állami televízió és rádió (Belarusian State Television and Radio Company) jelenlegi vezetőjeként felelősség terheli az állami propaganda terjesztéséért az állami médiában, és továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet. Ide tartozik, hogy a médiacsatornákat felhasználva támogatja az elnök hivatali idejének folytatását, a 2020. augusztus 9-én sorra került elcsalt elnökválasztás, valamint a békés és legitim tüntetések ezt követő és többszöri erőszakos leverése ellenére.

Eismont nyilvános nyilatkozatban kritizálta a békés tüntetőket, és megtagadta a tüntetésekről való beszámolást. Az általa irányított Beltelradio cégtől (Belteleradio Company) sztrájkoló munkavállalókat bocsátott el, ezáltal felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért.

2020.12.17.

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Beosztás(ok): a Grodno/Hrodna Region/Oblast kormányzója; korábbi egészségügyi miniszter

Születési idő: 1973.11.30.

Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Egészségügyi miniszterként betöltött korábbi vezető beosztásánál fogva felelősség terheli azért, hogy az egészségügyi szolgálatokat a békés tüntetők elnyomására használták például úgy, hogy az orvosi segítségre szoruló tüntetőket kórház helyett elkülönítő helyiségekbe szállították. Számos nyilvános nyilatkozatban kritizálta a fehéroroszországi békés tüntetéseket, egy alkalommal egy tüntetőt azzal vádolt, hogy bódult állapotban van.

A grodnói/hrodnai régió (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kormányzójaként jelenleg betöltött vezetői pozíciójában továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.

2020.12.17.

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Beosztás(ok): a fehéroroszországi Nemzetgyűlés Köztársasági Tanácsának (Council of the Republic of the National Assembly of Belarus) elnöke

Születési idő: 1960.9.25.

Születési hely: Polotsk, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

A fehéroroszországi Nemzetgyűlés Köztársasági Tanácsának (Council of the Republic of the National Assembly of Belarus) elnökeként betöltött jelenlegi vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az elnök belügyi döntéseinek támogatásáért. Felelősség terheli az elcsalt, 2020. augusztus 9-én sorra került választások megszervezéséért. Nyilvános nyilatkozataiban védelmezte a biztonsági apparátus által a békés tüntetőkkel szembeni brutális fellépést.

2020.12.17.

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Beosztás(ok): az információügyi miniszter első helyettese

Születési idő: 1972.5.30.

Születési hely: Baranavichy, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az információügyi miniszter első helyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért és különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás eszközeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Fehéroroszországban.

2020.12.17.

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Beosztás(ok): információügyi miniszter

Születési idő: 1972.10.31.

Születési hely: Stolin, Brest Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Információügyi miniszterként (Minister of Information) betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért és különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás eszközeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Fehéroroszországban.

2020.12.17.

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyésze

Születési idő: 1973.4.21.

Születési hely: Glushkovichi, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Legfőbb ügyészként felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék folytatódó elnyomásáért, és különösen a békés tüntetőkkel, az ellenzéki vezetőkkel és az újságírokkal szemben a 2020-as elnökválasztást követően indított számos büntetőperért. Nyilvános nyilatkozatokat is tett, amelyekben büntetéssel fenyegette az „engedély nélküli gyűlések” résztvevőit.

2020.12.17.

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Beosztás(ok): a Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetőhelyettese

Születési idő: 1977.1.8.

Nem: férfi

A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetőhelyetteseként több vállalat működését felügyeli. A vezetése alatt álló szerv pénzügyi, anyagi, technikai, szociális, háztartási és egészségügyi támogatást nyújt a köztársasági hatóságok államapparátusának. Szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.

2020.12.17.

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese

Születési idő: 1968.9.30.

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) első parancsnokhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az irányítása alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.12.17.

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Beosztás(ok): a Számvevőszék (State Control Committee) pénzügyi nyomozási osztályának (Department of Financial Investigations) különleges ügyekért felelős főellenőre

Születési idő: 1990.6.8.

Nem: férfi

A Számvevőszék (State Control Committee) pénzügyi nyomozási osztályának (Department of Financial Investigations) különleges ügyekért felelős főellenőreként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az ellenzéki vezetőkkel és aktivistákkal szemben indított vizsgálatokért.

2020.12.17.

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közbiztonsági rendőrsége bűnüldözési és bűnmegelőzési főosztálya (Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police) bűnmegelőzési osztályának (Prevention Department) vezetője

Születési idő: 1979.1.1.

Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közbiztonsági rendőrsége bűnüldözési és bűnmegelőzési főosztálya (Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police) bűnmegelőzési osztályának (Prevention Department) vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.12.17.

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Beosztás(ok): rendőrezredes, a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) bűnüldözési főosztályának (Main Department of Law Enforcement) helyettes vezetője és bűnüldözési osztályának (Department of Law Enforcement) vezetője

Születési idő: 1974.10.3.

Nem: férfi

Rendőrezredesként, valamint a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) bűnüldözési főosztályának (Main Department of Law Enforcement) helyettes vezetője és bűnüldözési osztályának (Department of Law Enforcement) vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.12.17.

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Beosztás(ok): a minszki regionális végrehajtó bizottság (Minsk Regional Executive Committee) elnöke

Születési idő: 1975.7.2.

Születési hely: Novogrudok, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A minszki regionális végrehajtó bizottság (Minsk Regional Executive Committee) elnökeként feladata a helyi igazgatás, így többek között számos bizottság felügyelete. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet.

2020.12.17.

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Beosztás(ok): Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatósága (Main Department of Internal Affairs) (GUVD) tömegrendezvényekkel foglalkozó osztályának helyettes vezetője

Születési idő: 1977.7.26.

Nem: férfi

Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatósága (GUVD) tömegrendezvényekkel foglalkozó osztályának helyettes vezetőjeként felelősség terheli a helyi igazgatási apparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Dokumentálták békés tüntetők jogellenes őrizetbe vételében való személyes részvételét.

2020.12.17.

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Beosztás(ok): a grodnói/hrodnai közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) helyettes vezetője

Születési idő: 1976.3.5.

Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A grodnói/hrodnai közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) helyettes vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte békés tüntetők jogellenes őrizetbe vételét.

2020.12.17.

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Beosztás(ok): rendőrezredes, a minszki Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) vezetője

Születési idő: 1979.7.23.

Nem: férfi

A minszki Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte a jogellenesen őrizetbe vett tüntetők kínzását, és részt is vett abban.

2020.12.17.

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Beosztás(ok): rendőr alezredes, a molodechnói körzeti rendőrség (District Police Department in Molodechno) vezetője

Születési idő: 1980.10.31.

Nem: férfi

A molodechnói körzeti rendőrség (District Police Department in Molodechno) vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte a jogellenesen őrizetbe vett tüntetők ütlegelését. Számos alkalommal becsmérlően is nyilatkozott a tüntetőkről a médiának.

2020.12.17.

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) helyettes vezetője, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője

Születési idő: 1971.1.27.

Nem: férfi

A minszki (Minsk) Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) helyettes vezetőjeként és a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte békés tüntetők őrizetbe vételét és e jogellenesen őrizetbe vett személyek ütlegelését.

2020.12.17.

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Moskovszkij kerületi bíróság (Moskovski district court) elnöke

Születési idő: 1988.5.16.

Nem: férfi

A minszki (Minsk) Moskovszkij kerületi bíróság (Moskovski district court) elnökeként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát és hamis tanúk vallomásainak figyelembevételét jelentették.

A 2020-as elnökválasztást követően közreműködött tüntetők, újságírók és ellenzéki vezetők megbírságolásában és őrizetbe vételében.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Beosztás(ok): a gomeli/homeli (Gomel/Homyel) Szovjetszkij körzeti bíróság (Sovetsky district court) bírája

Nem: férfi

A gomeli/homeli (Gomel/Homyel) Szovjetszkij körzeti bíróság (Sovetsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Beosztás(ok): a mogilevi/mahilioui (Mogilev/Mahiliou) Lenyinszkij körzeti bíróság (Leninsky district court) bírája

Nem: nő

A mogilevi/mahilioui (Mogilev/Mahiliou) Lenyinszkij körzeti bíróság (Leninsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Siarhei Tsikhanousky ellenzéki aktivistának – Svetlana Tsikhanouskava ellenzéki elnökjelölt férjének – az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) központi kerületi bíróság (Central district court) bírája

Születési idő: 1974.2.27.

Nem: nő

A minszki (Minsk) központi kerületi bíróság (Central district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Sergei Dylevskynek, a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjának és az egyik sztrájkbizottság vezetőjének az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Oktjabrszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky district court) bírája

Születési idő: 1990.4.9.

Nem: nő

A minszki (Minsk) Oktjabrszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Partizanszkij kerületi bíróság (Partizanski district court) bírája

Születési idő: 1979.12.2.

Nem: nő

A minszki (Minsk) Partizanszkij kerületi bíróság (Partizanski district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Mariya Kalesnikavának, a koordinációs tanács (Coordination Council) vezetőjének az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky district court) bírája

Születési idő: 1965.9.11.

Nem: nő

A minszki (Minsk) Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Így felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Beosztás(ok): a minszki központi kerületi bíróság (Central district court) bírája

Születési idő: 1984.1.14.

Nem: nő

A minszki központi kerületi bíróság (Central district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Viktar Babarika ellenzéki elnökjelölt elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Zavodszkij kerületi bíróság (Zavodsky district court) bírája

Születési idő: 1974.11.26.

Nem: nő

A minszki (Minsk) Zavodszkij kerületi bíróság (Zavodsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Beosztás(ok): üzletember, az Amkodor Holding tulajdonosa

Születési idő: 1959.1.12.

Születési hely: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Fehéroroszországban tevékenységet folytató legjelentősebb üzletemberek egyike, üzleti érdekeltségei vannak az építőiparban, a gépiparban, a mezőgazdaságban és más ágazatokban.

A beszámolók szerint egyike azoknak, akik a legtöbb hasznot húzták a Lukasenka elnöksége alatti privatizációkból. Tagja a „Belaya Rus” Lukasenka-párti szövetség elnökségének, valamint a Belarusz Köztársaság Vállalkozásfejlesztési Tanácsának (Council for the Development of Entrepreneurship of the Republic of Belarus) is.

Hasznot húz tehát a Lukasenka-rezsimből, és támogatja azt.

2020 júliusában a Fehéroroszországban zajló ellenzéki tüntetéseket elítélő nyilvános nyilatkozatokat tett, hozzájárulva ezáltal a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához.

2020.12.17.

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Beosztás(ok): üzletember, a Bremino Group társtulajdonosa

Születési idő: 1963.5.4.

Születési hely: korábban Ukrainian SSR (jelenleg Ukraine)

Nem: férfi

A Fehéroroszországban tevékenységet folytató legjelentősebb üzletemberek egyike; üzleti érdekeltségei vannak a kőolajágazatban, a szénszállítási ágazatban, a bankszektorban és más ágazatokban.

Olyan vállalat – a Bremino Group – társtulajdonosa, amely a fehérorosz igazgatás részéről adókedvezményekben és egyéb támogatási formákban részesült.

Hasznot húz tehát a Lukasenka-rezsimből, és támogatja azt.

2020.12.17.

B.   A 2. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek

 

Név

(A fehérorosz változat angol átírása)

(Az orosz változat angol átírása)

Név

(fehéroroszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Cím: Nezavisimosti ave. 86-B, Minsk, Belarus

Honlap: https://bte.by/

E-mail-cím: mail@bte.by

A Beltechexport magánjogi szervezet, amely állami tulajdonban lévő fehérorosz vállalatok által gyártott fegyvereket és katonai felszereléseket exportál afrikai, dél-amerikai, ázsiai és közel-keleti országokba. Szoros kapcsolatban áll Fehéroroszország védelmi minisztériumával (Ministry of Defense).

A Beltechexport hasznot húz tehát a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet, előnyöket biztosítva az elnöki igazgatás számára.

2020.12.17.

2.

Dana Holdings/Dana Astra

Дана Холдингз/Дана Астра

Cím: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Belarus

Cégjegyzékszám: Dana Astra - 191295361)

Honlap: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-mail-cím: PR@bir.by

Tel.: +375 17 26 93 290; +375 17 39 39 465

A Dana Holdings/ Dana Astra Fehéroroszország egyik legfontosabb ingatlanfejlesztő és építővállalata. A vállalat földterületeket kapott annak céljából, hogy több nagy lakókomplexumot és üzleti központot hozzon létre rajtuk.

A Dana Holdings / Dana Astra tulajdonosai szoros kapcsolatban állnak Lukasenka elnökkel. Liliya Lukashenka, az elnök menye, magas rangú pozíciót töltött be a vállalatnál.

A Dana Holdings / Dana Astra tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

2020.12.17.

3.

GHU – A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság gazdasági főosztálya (Main Economic Department of the Belarus President Property Management Directorate)

Главное хозяйственное управление

Cím: Miasnikova str. 37, Minsk, Belarus

Honlap: http://ghu.by

E-mail-cím: ghu@ghu.by

A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság gazdasági főosztálya (Main Economic Department (GHU) of the Belarus President Property Management Directorate) a nem lakáscélú ingatlanok piacának legnagyobb szereplője a Fehéroroszországban, emellett számos vállalatot felügyel.

Lukasenka elnök felkérte Viktor Sheimant – aki a Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság vezetőjeként közvetlen ellenőrzést gyakorol a GHU felett –, hogy felügyelje a 2020-as elnökválasztás biztonságosságát.

A GHU tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

2020.12.17.

4.

LLC SYNESIS

ООО „Синезис”

Cím: Platonova 20B, 220005 Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia

Cégjegyzékszám (УНН/ИНН): 190950894 (Fehéroroszország); 7704734000/770301001 (Oroszország)

Honlap: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel.: +375 17 240 36 50

E-mail-cím: s@synesis.by

Az LLC Synesis olyan felügyeleti platformot biztosít a fehérorosz hatóságok számára, amely képes videofelvételek között keresni és elemezni azokat, valamint arcfelismerő szoftvert futtatni azokon, ezért a vállalatot felelősség terheli a civil társadalomnak és a demokratikus ellenzéknek az államapparátus általi elnyomásáért Fehéroroszországban.

A Synesis alkalmazottainak tilos fehéroroszul kommunikálniuk, ezáltal a Synesis támogatja a Lukasenka-rezsimnek a nyelven alapuló megkülönböztetést célzó politikáját.

A fehérorosz állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) és a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) is szerepel egy, a Synesis által létrehozott rendszer felhasználói között. A vállalat tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

A Synesis vezérigazgatója, Alexander Shatrov nyilvánosan kritizálta a Lukasenka-rezsim ellen tüntető személyeket, és relativizálta a demokrácia hiányát Fehéroroszországban.

2020.12.17.

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Cím: Nezavisimosti ave., 115., 220114, Minsk.

Tel.:

+375 17 272 01 32

+375 17 570 41 45

E-mail-cím: marketing@agat-emz.by

Honlap: https://agat-emz.by/

Az AGAT Electromechanical Plant OJSC a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős fehérorosz állami hatóság (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Fehéroroszország elnökének van alárendelve. Az AGAT Electromechanical Plant OJSC tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából és támogatja a rezsimet.

A vállalat gyártja a „Rubezh” tömegoszlatásra tervezett kordonrendszert, amelyet a 2020. augusztus 9-én sorra került elnökválasztást követően tartott békés tüntetések résztvevőivel szemben vetettek be, így a vállalatot felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2020.12.17.

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Honlap: 140zavod.org

A 140 Repair Plant a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős fehérorosz állami hatóság (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Fehéroroszország elnökének van alárendelve. A 140 Repair Plant tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

A vállalat szállítójárműveket és páncélozott járműveket gyárt, amelyeket bevetettek a 2020. augusztus 9-én sorra került elnökválasztást követően tartott békés tüntetések résztvevőivel szemben, így a vállalatot felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2020.12.17.

7.

MZKT (más néven: VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Honlap: www.mzkt.by

Az MZKT (más néven: VOLAT) a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős fehérorosz állami hatóság (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Fehéroroszország elnökének van alárendelve. Az MZKT (más néven: VOLAT) tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

Az MZKT elbocsátotta azon alkalmazottait, akik tüntettek Lukasenka elnöknek a gyárban tett látogatásakor, és sztrájkoltak a 2020-as fehéroroszországi elnökválasztást követően, ezért a vállalatot felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért.

2020.12.17.


Top