EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0906

A Bizottság (EU) 2021/906 végrehajtási határozata (2021. június 3.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2021) 4096. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/4096

OJ L 199I , 7.6.2021, p. 1–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/906/oj

2021.6.7.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 199/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/906 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. június 3.)

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2021) 4096. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 259 cikke (1) bekezdése c) pontjára,

mivel:

(1)

A magas patogenitású madárinfluenza a madarak fertőző vírusos betegsége, amely jelentősen csökkentheti a baromfitartás jövedelmezőségét, továbbá zavart okoz az Unión belüli kereskedelemben és a harmadik országokba irányuló kivitelben. A magas patogenitású madárinfluenza vírusai megfertőzhetik a vándormadarakat, amelyek azután őszi és tavaszi vándorlásuk során nagy távolságokat megtéve továbbterjesztik ezeket a vírusokat. A magas patogenitású madárinfluenza vírusainak vadon élő madarakban való előfordulása tehát folyamatosan magában hordozza azt a veszélyt, hogy a vírusok közvetlen vagy közvetett úton eljutnak a baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartó gazdaságokba. A magas patogenitású madárinfluenza kitörésekor fennáll az a veszély, hogy a kórokozó más – baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartó – gazdaságokra is átterjed.

(2)

Az (EU) 2016/429 rendelet új jogszabályi keretet hoz létre az állatra vagy emberre átvihető betegségek megelőzéséhez és leküzdéséhez. A magas patogenitású madárinfluenza az említett rendelet szerinti jegyzékbe foglalt betegség fogalommeghatározása alá és az ott megállapított betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályok hatálya alá tartozik. Emellett az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) kiegészíti az (EU) 2016/429 rendeletet a bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és az e betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozó szabályok – köztük a magas patogenitású madárinfluenzára vonatkozó járványvédelmi intézkedések – tekintetében.

(3)

Az (EU) 2016/429 rendelet keretében elfogadásra került az (EU) 2021/641 bizottsági végrehajtási határozat (3), amely a magas patogenitású madárinfluenza kitöréseivel kapcsolatos járványvédelmi intézkedéseket állapít meg.

(4)

Az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat úgy rendelkezik, hogy a magas patogenitású madárinfluenza megjelenését követően a tagállamok által az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően kialakított védő- és felügyeleti körzeteknek legalább a szóban forgó végrehajtási határozat mellékletében védő- és felügyeleti körzetekként felsorolt területeket magukban kell foglalniuk.

(5)

Az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletét a közelmúltban az (EU) 2021/846 bizottsági végrehajtási határozat (4) módosította azt követően, hogy Csehországban, Lengyelországban, Németországban és Romániában a magas patogenitású madárinfluenza további előfordulásait észlelték baromfiknál, illetve fogságban tartott madaraknál, amit az említett mellékletnek tükröznie kell.

(6)

Az (EU) 2021/846 végrehajtási határozat elfogadása óta Lengyelország arról értesítette a Bizottságot, hogy Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie és Lubelskie vajdaságának baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartó gazdaságaiban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza új kitöréseit észlelte.

(7)

Továbbá Hollandia értesítette a Bizottságot, hogy Limburg tartomány egy baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartó gazdaságában a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza új kitörését észlelte.

(8)

A betegség e megerősített kitörését Hollandiának a belga határ közvetlen közelében észlelték. Ezért e két tagállam illetékes hatóságai megfelelő egyeztetést folytattak a szükséges felügyeleti körzetnek az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelettel összhangban történő létrehozása tekintetében, mivel az ezen új kitörés körüli felügyeleti körzet átterjed Belgium területére is.

(9)

Ezenfelül Németország értesítette a Bizottságot, hogy Bréma Szabad Hanzaváros területén egy baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartó gazdaságban a H5N8 altípusba tartozó magas patogenitású madárinfluenza új kitörését észlelte.

(10)

Továbbá Litvánia értesítette a Bizottságot, hogy Tauragė megye egy baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartó gazdaságában a H5N8 altípusba tartozó magas patogenitású madárinfluenza új kitörését észlelte.

(11)

Az említett hollandiai, lengyelországi, litvániai, és németországi kitöréseket olyan területeken észlelték, amelyek nem tartoznak az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletében jelenleg felsorolt területek közé, és e tagállamok illetékes hatóságai meghozták az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt szükséges járványvédelmi intézkedéseket, beleértve az ezen új kitörések körüli védő- és felügyeleti körzetek létrehozását.

(12)

A Bizottság az érintett tagállamokkal együttműködve megvizsgálta a Belgium, Hollandia, Lengyelország, Litvánia és Németország által hozott járványvédelmi intézkedéseket, és meggyőződött arról, hogy a Hollandia, Lengyelország, Litvánia és Németország illetékes hatóságai által létrehozott védő- és felügyeleti körzetek határai, valamint a Belgium illetékes hatóságai által létrehozott új felügyeleti körzet határai elegendő távolságra vannak azoktól a gazdaságoktól, amelyekben megerősítésre került a magas patogenitású madárinfluenza kitörése.

(13)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának megelőzése, valamint a harmadik országok által felállított indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében – az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelettel összhangban – a Hollandia, Lengyelország, Litvánia és Németország által létrehozott új védő- és felügyeleti körzetek mielőbbi, a szóban forgó tagállamokkal együttműködésben való, uniós szinten történő meghatározására van szükség.

(14)

Emellett Belgiummal együttműködve mielőbb meg kell határozni uniós szinten a szóban forgó tagállam által az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelettel összhangban létrehozott új felügyeleti körzetet.

(15)

Ezért az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletében módosítani kell a Lengyelország és Németország tekintetében felsorolt védő- és felügyeleti körzeteket, valamint a Belgium tekintetében felsorolt felügyeleti körzetet.

(16)

Továbbá az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletébe Litvánia és Hollandia tekintetében új védő- és felügyeleti körzeteket kell felvenni.

(17)

Ennek megfelelően az uniós szintű régiókba sorolás aktualizálásának érdekében az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletét indokolt úgy módosítani, hogy az figyelembe vegye a Hollandia, Lengyelország, Litvánia és Németország illetékes hatóságai által az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően újonnan kialakított védő- és felügyeleti körzeteket, valamint a Belgium által az említett rendeletnek megfelelően kialakított új felügyeleti körzetet és az azokban alkalmazandó korlátozások időbeli hatályát.

(18)

Az (EU) 2021/641 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(19)

Tekintettel a magas patogenitású madárinfluenza terjedésével kapcsolatos uniós járványügyi helyzet sürgősségére, fontos, hogy az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletének e határozattal való módosítása a lehető leghamarabb hatályba lépjen.

(20)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 3-án.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és az e betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 64. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/641 végrehajtási határozata (2021. április 16.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről (HL L 134., 2021.4.20., 166. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2021/846 végrehajtási határozata (2021. május 25.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (HL L 187., 2021.5.27., 2. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. és 2. cikkben említett védőkörzetek:

Tagállam: Bulgária

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének megfelelően

Plovdiv Region:

Municipality of Maritsa:

State hunting ground Tchekeritsa

2021.5.31.

Tagállam: Csehország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének megfelelően

Central Bohemian Region:

Choroušky (652733); Chorušice (652741); Zahájí u Chorušic (652768); Kadlín (756148); Ledce u Stránky (756156); Živonín (797359)

2021.6.8.

Dalovice u Mladé Boleslavi (624578); Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579); Čejetice u Mladé Boleslavi (696641); Debř (696692); Chrást u Mladé Boleslavi (696587); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Mladá Boleslav (696293); Podlázky (900125)

2021.6.9.

Tagállam: Németország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének megfelelően

BADEN-WÜRTTEMBERG

Ortenaukreis

Stadt Kehl mit den Stadtteilen Hohnhurst sowie Goldscheuer mit Marlen und Kittersburg.

Gemeinde Willstätt mit Teilen der Ortsteilen Eckartsweier sowie Hesselhurst:

Teile von Eckartsweier:an der Gemarkungsgrenze Kehl am Rappenhof, der Kehler Straße in südliche Richtung folgend bis zur Schutter. Der Schutter weiter in südliche Richtung folgend bis oberhalb der Mehrzweckhalle Eckartsweier. Von hier der Neugasse weiter folgend bis zur Gemarkungsgrenze Hesselhurst.

Teile des Ortsteils Hesselhurst: an der Gemarkungsgrenze Eckartsweier dem Dorfgrabend folgend in Verlängerung einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Offenburg auf Höhe Fempelweg.

Stadt Offenburg: an der Gemarkungsgrenze Hesselhurst, dem Feldweg in südlicher Richtung folgend bis zur L98.

Gemeinde Schutterwald: an der Gemarkungsgrenze Offenburg, der Gottswaldstraße in südliche Richtung bis zur ersten Straße rechts abbiegend folgend. Der Straße weiter bis zum Endinger Kanal nach Süden folgend bis zum Alten Graben. Diesem in westliche Richtung folgend in einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Müllen.

Gemeinde Neuried mit Teilen der Ortsteile Müllen und Altenheim:

Teile von Müllen: an der Gemarkungsgrenze Schutterwald, der Schutterstaße bis zur ersten Abbiegung rechts folgend. Diesem Weg in Verlängerung der Schutterstraße bis zur Gemarkungsgrenze Altenheim folgend.

Teile von Altenheim: an der Gemarkungsgrenze Müllen, der Schütterle in nördliche Richtung folgend bis zum Rohrburger Weg in Richtung Altenheim. Rechts in die Baumannsbündt abbiegend auf die Stadelgasse und der Kehler Straße folgend bis zur Verbandskläranlage Neuried-Schutterwald. Dem Weg um die Kläranlage herum bis zur Kiesgrube Neuried-Altenheim, vorbei am Baggersee Wachholderrain, bis zur Landesgrenze am Rhein folgend.

2021.5.31.

BREMEN

Gesamter Stadtteil Huchting

sowie der folgende Teil des Ortsteils Strom: im Norden von Grenze Huchting entlang dem Mühlenhauser Fleet (parallel zur A 281) bis zur Höhe Ludwig-Erhard-Str. 10, Ablauf Sandhöhengraben, Meentheweg über die Stromer Landstraße dem Feldweg gerade aus bis zur Landesgrenze im Westen folgend

2021.6.17.

NIEDERSACHSEN

Stadt Delmenhorst

Das Gebiet umfasst Teile im nordöstlichen Bereich der Stadt Delmenhorst an der Grenze zu Bremen. Die östliche Begrenzung des Sperrbezirks verläuft entlang der Stadtgrenze zu Bremen und dem Landkreis Diepholz bis zum Schnittpunkt mit der Varreler Landstr., entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Syker Str. und von dort in nordwestlicher Richtung bis zur Langenwischstr., hier weiter bis zum Schnittpunkt mit der Tannenbergstr. und in nördlicher Richtung weiter bis zur Bremer Straße. Weiter über Kreuzweg, Sommerweg links in den Sommergarten. Hier entlang einer gedachter Linie über die Bahn und den Bürgerkampweg bis zur Heidkruger Bäke, weiter durch Brandhöfen bis zum Ende der Straße Auf dem Alrusch, weiter entlang Fuhlriedeweg und entlang einer gedachten Linie bis zur Ochtum und dieser folgend bis zur Stadtgrenze zu Bremen.

2021.6.17.

Landkreis Diepholz

Das Gebiet umfasst einen Teil der Gemeinde Stuhr im nördlichen Kreisgebiet. Er beginnt östlich vom Grollander See entlang der Kreisgrenze und verläuft südöstlich bis zur Einmündung in den Stuhrgraben. Entlang des Stuhrgrabens verläuft er in südwestlicher Richtung bis zur L 337 und folgt dieser in Richtung Stuhr bis zum Schnittpunkt mit der „Stuhrer Landstraße“. Die Grenze des Sperrbezirks folgt dieser bis zur „Blockener Straße“ (K 111). Der „Blockener Straße“ folgt sie in Richtung der Autobahn A 1 bis zur Einmündung in den „Barkener Weg“. Dann folgt sie dem „Barkener Weg“ in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „Moordeicher Landstraße“ (L 336). Dieser folgt sie in südwestlicher Richtung bis zur Einmündung in den „Birkenweg“. Danach verläuft sie über die Straße „Am Wilshauser Moor“ über die „Wilshauser Straße“ bis zur Kreuzung mit der „Schulstraße“ in Richtung Varrel. Von der „Schulstraße“ aus führt sie über die „Holländer Straße“ bis zur Einmündung in die „Delmenhorster Straße“. Der „Delmenhorster Straße“ folgt sie in nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung „Syker Straße“/ „Varreler Landstraße“, wo die Kreisgrenze verläuft. Die westliche Grenze des Sperrbezirkes verläuft entlang der Kreisgrenze in nördlicher, später nord-östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt östlich des Grollander Sees.

2021.6.17.

Tagállam: Franciaország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének megfelelően

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

2021.6.14.

Tagállam: Litvánia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének megfelelően

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

2021.6.18.

Tagállam: Hollandia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének megfelelően

1.

Ringbaan-West volgen in noordelijke richting overgaand in Ringbaan-Noord tot aan Eindhovenseweg.

2.

Eindhovenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Rietstraat.

3.

Rietstraat volgen in oostelijke richting tot aan Hushoverheggen.

4.

Hushoverheggen volgen in noordelijke richting tot aan A2.

5.

A2 volgen in oostelijke richting tot aan Boeketweg.

6.

Boeketweg volgen in noordelijke richting overgaand in Heijsterstraat tot aan Boeket.

7.

Boeket volgen in oostelijke richting overgaand in Bredeweg tot aan Kernel.

8.

Kernel volgen in noordelijke richting overgaand in Dokter Jansenstraat overgaand in Montgomerystraat overgaand in Suffolkstraat tot aan Rijksweg Noord.

9.

Rijksweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Randweg Zuid.

10.

Randweg Zuid volgen in oostelijke richting tot aan Eind.

11.

Eind volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisstraat.

12.

Kruisstraat volgen in oostelijke richting tot aan Rietbeek(water).

13.

Rietbeek volgen in zuidelijke richting tot aan Banendijk.

14.

Banendijk volgen in westelijke richting tot aan Houtsberg.

15.

Houtsberg volgen in zuidelijke richting tot aan zandweg.

16.

Zandweg volgen in westelijke richting tot aan Kanaalweg.

17.

Kanaalweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Mildert tot aan spoorlijn.

18.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Schoordijk.

19.

Schoordijk volgen in zuidelijke richting tot aan Roermondseweg.

20.

Roermondseweg volgen in noordelijke richting tot aan Heikempweg.

21.

Heikempweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ittervoortweg.

22.

Ittervoortweg volgen in noordelijke richting tot aan Wolfsvenweg.

23.

Wolfsvenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Grotekouseykweg tot aan Leukerbeek(water).

24.

Leukerbeek volgen in noordelijke richting tot aan Spechtebaan.

25.

Spechtebaan volgen in zuidelijke richting tot aan Vliegertstraat.

26.

Vliegertstraat volgen in westelijke richting tot aan Castertweg.

27.

Castertweg volgen in noordelijke richting tot aan Maaseikerweg.

28.

Maaseikerweg volgen in noordelijke richting tot aan Ringbaan-Zuid.

29.

Ringbaan-Zuid volgen in westelijke richting tot aan Ringbaan-West.

2021.6.12.

Tagállam: Lengyelország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének megfelelően

W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim i miasto Kalisz:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Brzeziny, Szczytniki, Kozminek, Opatówek.

Part of the territory of the Godziesze Wielkie municipality (gmina) covered by the 3 km radius around the following GPS coordinates:

N 51.7311 E 18.1717

N 51.7239 E 18.1797

N 51.6983 E 18.1772

N 51.7236 E 18.1836

Part of the territory of the Żelazków and Ceków Kolonia municipalities (gmina) covered by the 3 km radius around the following GPS coordinates: N 53,436 E 19,556

2021.6.1.

W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:

The entire administrative territory of the Blaszki municipality (gmina)

2021.6.1.

The entire administrative territory of the Goszczanów municipality (gmina)

2021.6.1.

W województwie wielkopolskim w powiecie kępińskim i w województwie łódzkim w powiecie wieruszowskim:

Części powiatu kępińskiego w województwie wielkopolskim i powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51°21’7.81’’ E 18°2’57.73’’

N 51°20’57.19’’E 18°3’27.43’’

N 51°20’30.12’’ E 18°3’36.25’’

N 51,341 E 18,065

N 51,33 E 18,065

2021.6.1.

W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim i grodziskim:

Części powiatów wolsztyńskiego i grodziskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska 214 o współrzędnych GPS: N 52°09`20,2`` E 16°03`00,2``

2021.5.25.

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

2021.6.9.

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim i ostrowskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Sieroszewice, Mikstat, Grabów nad Prosną

2021.6.5.

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim i pleszewskim:

Części powiatów ostrowskiego i pleszewskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51o45 '26,8" E 17 o54' 36.0";

N 51 o45 '45.9" E 17 o54' 30.1"

N 51,756 E 17,92

N 51,792 E 17,913

2021.6.5.

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim:

Część powiatu działdowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N: 53.180555 E: 20,354166

2021.5.26.

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E,

53.095992 N, 20.341070 E,

53.100187 N, 20.357614 E,

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,082 N, 20,451 E

2021.6.10.

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 53,027 N, 20,293 E

2021.5.30.

W województwie warmińsko – mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

2021.5.26.

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722.

2021.6.13.

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim i płockim:

Część powiatu płockiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 52.63813 E 19.84282

N 52,624 E 19,799

2021.6.2.

W województwie warmińsko-mazurskim w powiecie nidzickim:

Część powiatu nidzickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53,376 E: 20,592

2021.6.7.

W województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim oraz ostrowskim:

Części powiatów sokołowskiego oraz ostrowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52,722 E: 22,182

2021.5.29.

W województwie mazowieckim, w powiecie kutnowskim i gostynińskim:

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19,43396

2021.6.15.

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim:

Część powiatu sierpeckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52,785 E: 19,814

2021.5.30.

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52,281 E: 22,34

2021.6.12.

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim:

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.978333 E: 20,603889

2021.6.9.

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim:

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.987222 E: 21,148056

2021.6.20.

W województwie lubelskim w powiecie bialskim:

Częśc powiatu bialskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.911922 E: 23,057546

2021.6.17.

W województwie mazowieckim w powiecie sieldeckim:

Części powiatu siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.213816 E: 22,198984

2021.6.16.

W województwie opolskim w powiecie prudnickim:

Częśc powiatu prudnickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.394343 E: 17.606731

2021.6.14.

Tagállam: Románia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének megfelelően

The following localities in Mureș County:

Ungheni

Leordeni

Cristești

Morești

Tirimia

Cerghizel

2021.5.30.

Cozma

Socolu de Câmpie

Băița

Valea Sasului

După Deal

Fânațele Socolului

Valea Ungurului

Grebenișu de Câmpie

Valea Sânpetrului

Drăculea Bandului

Fânațele Căpușului

Sântana de Mureș

Curteni

Chinari

Remetea

Sâncraiu de Mureș

Sângeorgiu de Mureș

Târgu Mureș

2021.6.2.

The following localities in Harghita County:

Cechești

Cristuru Secuiesc

Filiaș

Rugănești

2021.6.3.

B. RÉSZ

Az 1. és 3. cikkben említett felügyeleti körzetek:

Tagállam: Belgium

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

Those parts of the municipalities of Bocholt and Kinrooi contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.73909 lat 51.2617

2021.6.21.

Tagállam: Bulgária

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

Plovdiv Region:

The following localities in the municipality of Maritsa:

Rogosh; Skutare; Manole; Manolsko Konare; Yasno pole; Dink; Krislovo; Kalekovets; Zhelyazno; Voyvodinovo

2021.6.9.

The following localities in the municipality of Rakovski:

Rakovski; Stryama; Shishmantsi

2021.6.9.

The following localities in the municipality of Sadovo:

Sadovo

2021.6.9.

Municipality of Maritsa:

Trilistnik locality and State hunting ground Tchekeritsa

2021.6.1-től 2021.6.9-ig

Tagállam: Csehország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

Central Bohemian Region:

Bezno 603821; Boreč (607461); Bosyně (787922); Březovice pod Bezdězem (614777); Byšice (617172); Dolní Slivno (630152); Doubravice (631230); Doubravička (631370); Hleďsebe (658294); Horní Slivno (644111); Hostín u Mělníka (617181); Hřivno (649171); Janova Ves (667986); Jenichov (658308); Kanina (663026); Katusice (664537); Kluky u Mladé Boleslavi (666696); Kojovice (667919); Kokořín (667994); Košátky (670740); Kováň (673668); Kovanec (671321); Krásná Ves (673676); Kropáčova Vrutice (675041); Krpy (675091); Lhotka u Mělníka (681326); Liblice (617199); Libovice (704792); Lobeč u Mšena (686263); Malé Všelisy (690571); Mělnická Vrutice (779547); Mělnické Vtelno (692808); Mšeno (700274); Nebužely (701866); Nemyslovice (703281); Niměřice (704601); Nosálov (704806); Olešno (700282); Ostrý (756164); Pětikozly (719552); Radouň (788058); Řepín (745171); Sedlec u Mšena (746657); Skalsko (748153); Skramouš (748609); Sovínky (752673); Spikaly (664545); Stránka u Mšena (756172); Střemy (757535); Střížovice (758086); Sudoměř (758795); Sušno (675059); Tajná (756181); Trnová u Katusic (768383); Velké Všelisy (779415); Velký Újezd u Chorušic (652750); Víska u Březovic (614785); Vrátno (785661); Vysoká Libeň (788066); Vysoká u Mělníka (787973); Zamachy (790907)

2021.6.17.

Choroušky (652733); Chorušice (652741); Zahájí u Chorušic (652768); Kadlín (756148); Ledce u Stránky (756156); Živonín (797359)

2021.6.9-től 2021.6.17-ig

Bakov nad Jizerou (600831); Buda (780481); Horka u Bakova nad Jizerou (780499); Chudoplesy (654809); Malá Bělá (690023); Zvířetice (794015); Bělá pod Bezdězem (601705); Březinka pod Bezdězem (614173); Bezno (603821); Bítouchov u Mladé Boleslavi (604836); Dalešice u Bakova nad Jizerou (604844); Boreč (607461); Bradlec (608980); Brodce nad Jizerou (612685); Březno u Mladé Boleslavi (614467); Dolánky (628239); Líny (683892); Ctiměřice (618055); Čistá u Mladé Boleslavi (623954); Bojetice (606928); Dobrovice (627470); Holé Vrchy (640905); Libichov (682799); Sýčina (761630); Týnec u Dobrovice (772267); Úherce (772780); Dolní Stakory (630195); Doubravička (631370); Horky nad Jizerou (642126); Hrušov nad Jizerou (648736); Husí Lhota (649660); Chotětov (653233); Jizerní Vtelno (661457); Josefův Důl u Mladé Boleslavi (661503); Katusice (664537); Spikaly (664545); Násedlnice (669369); Úhelnice (772771); Kolomuty (668541); Horní Stakory (644137); Kosořice (669989); Kováň (673668); Kovanec (671321); Krásná Ves (673676); Krnsko (674788); Luštěnice (689106); Voděrady u Luštěnic (689114); Veselá u Mnichova Hradiště (780502); Němčice u Luštěnic (702943); Nemyslovice (703281); Niměřice (704601); Nová Telib (705276); Nová Ves u Bakova nad Jizerou (705837); Obrubce (708798); Pěčice (718742); Pětikozly (719552); Písková Lhota (720968); Plazy (721590); Plužná (721972); Ptýrov (736651); Řepov (745286); Semčice (747165); Skalsko (748153); Sovínky (752673); Strašnov (756300); Strenice (756873); Sudoměř (758795); Sukorady u Mladé Boleslavi (759350); Malé Všelisy (690571); Velké Všelisy (779415); Vinařice u Dobrovice (782297); Žerčice (796468); Židněves (796786); Rokytovec (741124); Bukovno (616150); Hrdlořezy u Mladé Boleslavi (648051); Kosmonosy (669857); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Chloumek u Mladé Boleslavi (651371); Nepřevázka (703559)

2021.6.18.

Dalovice u Mladé Boleslavi (624578); Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579); Čejetice u Mladé Boleslavi (696641); Debř (696692); Chrást u Mladé Boleslavi (696587); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Mladá Boleslav (696293); Podlázky (900125)

2021.6.10-től 2021.6.18-ig

Tagállam: Dánia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

The parts of Holstebro municipality Skive, municipality and Struer municipality, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centered on GPS coordinates Lat. 56, 4973; Long. 8,7555

2021.5.26.

The parts of Holstebro municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates Lat. 56,4973; Long. 8,7555

2021.5.21-től 2021.5.26-ig

Tagállam: Németország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

BADEN-WÜRTTEMBERG

Ortenaukreis

Stadt Kehl mit den Stadtteilen Sundheim, Neumühl, Kork, Odelshofen, Querbach sowie Teilen der Kernstadt und Auenheim beginnend an der französischen Grenze östlich des Rheins an der Weststraße 13, einer gedachten horizontalen Linie bis zur Graudenzer Straße 13 folgend. Der Graudenzer Straße nach Norden folgend bis diese in die Otto-Hahn-Straße mündet. Der Otto-Hahn-Straße bis zur Freiburger Straße folgend bis zum Ursprung des Baches. Diesem in östliche Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Kork.

Gemeinde Willstätt mit den Ortsteilen Legelshurst, Willstätt und Sand.

Die Gemeinde Appenweier: an der Gemarkungsgrenze Windschläg, den Bahngleisen in östliche Richtung und anschließend in südlicher Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Windschläg.

Stadt Offenburg mit der Kernstadt, den Stadtteilen Bühl, Bohlsbach, Griesheim, Rammersweier, Waltersweier, Weier, Windschläg sowie Teilen von Elgersweier: an der Gemarkungsgrenze Offenburg von der Kinzigbrücke einer gedachten Luftlinie über den Tennisplatz hinweg bis zur Gemarkungsgrenze Zunsweier folgend.

Gemeinde Schutterwald mit den Ortsteilen Höfen und Langhurst.

Gemeinde Hohberg mit dem Ortsteil Hofweier sowie Teilen des Ortsteils Niederschopfheim: an der Gemarkungsgrenze Hofweier der Freiburger Straße folgend bis zur B3. Ab der Straßenkreuzung zur B3 der Bahnhofstraße in südliche Richtung folgend bis zum Dorfbach. Entlang des Dorfbaches in westliche Richtung bis zur A5 folgend. Entlang der A5 bis zur Gemarkungsgrenze Oberschopfheim.

Gemeinde Friesenheim mit Teilen des Ortsteils Oberschopfheim, beginnend an der Gemarkungsgrenze Niederschopfheim der A5 folgend bis zur Gemarkungsgrenze Schuttern.

Gemeinde Neuried ist betroffen mit den Gemarkungen Altenheim, Dundenheim, Ichenheim und Müllen sowie mit Teilen der Gemarkung Schutterzell: Beginnend an der Gemarkungsgrenze Schuttern der A5 folgend bis zum Pfitzengraben. Diesem in nördliche Richtung weiter folgend mit Übergang in die Unditz. Von der Unditz der Straße Am Sportplatz folgend bis zur Mündung in die Ortenaustraße. An der Kreuzung Ortenaustraße / Hofweg einer gedachten Luftlinie bis zur Gemarkungsgrenze Kürzell an der Herrenstraße folgend.

2021.6.9.

Ortenaukreis

Stadt Kehl mit den Stadtteilen Hohnhurst sowie Goldscheuer mit Marlen und Kittersburg.

Gemeinde Willstätt mit Teilen der Ortsteilen Eckartsweier sowie Hesselhurst:

Teile von Eckartsweier:an der Gemarkungsgrenze Kehl am Rappenhof, der Kehler Straße in südliche Richtung folgend bis zur Schutter. Der Schutter weiter in südliche Richtung folgend bis oberhalb der Mehrzweckhalle Eckartsweier. Von hier der Neugasse weiter folgend bis zur Gemarkungsgrenze Hesselhurst.

Teile des Ortsteils Hesselhurst: an der Gemarkungsgrenze Eckartsweier dem Dorfgrabend folgend in Verlängerung einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Offenburg auf Höhe Fempelweg.

Stadt Offenburg: an der Gemarkungsgrenze Hesselhurst, dem Feldweg in südlicher Richtung folgend bis zur L98.

Gemeinde Schutterwald: an der Gemarkungsgrenze Offenburg, der Gottswaldstraße in südliche Richtung bis zur ersten Straße rechts abbiegend folgend. Der Straße weiter bis zum Endinger Kanal nach Süden folgend bis zum Alten Graben. Diesem in westliche Richtung folgend in einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Müllen.

Gemeinde Neuried mit Teilen der Ortsteile Müllen und Altenheim:

Teile von Müllen: an der Gemarkungsgrenze Schutterwald, der Schutterstaße bis zur ersten Abbiegung rechts folgend. Diesem Weg in Verlängerung der Schutterstraße bis zur Gemarkungsgrenze Altenheim folgend.

Teile von Altenheim: an der Gemarkungsgrenze Müllen, der Schütterle in nördliche Richtung folgend bis zum Rohrburger Weg in Richtung Altenheim. Rechts in die Baumannsbündt abbiegend auf die Stadelgasse und der Kehler Straße folgend bis zur Verbandskläranlage Neuried-Schutterwald. Dem Weg um die Kläranlage herum bis zur Kiesgrube Neuried-Altenheim, vorbei am Baggersee Wachholderrain, bis zur Landesgrenze am Rhein folgend.

2021.6.1-től 2021.6.9-ig

BREMEN

Im Süden Landesgrenze bis Abfahrt Hemelingen, Autobahnzubringer Hemelingen, Quintstr., Neidenburger Str., Steubenstr, In der Vahr, Bürgermeister-Spitta-Allee, Achternstr., Am Kuhgrabenweg, Hochschulring, Mittelweg, Neue Senkenfahrt, Olafs Wettern, Cluts Wettern, über die Wümme, Blocklander Hemmstr., Waller Str., Graben vor dem Mittelkämpen, Gröpelinger Fleet, an den Piepen, Autobahndreieck Industriehäfen, A 281, Schlekenweg, Klöckner Randgraben, Aukampsgraben bis Landesgrenze

2021.6.26.

Gesamter Stadtteil Huchting

sowie der folgende Teil des Ortsteils Strom: im Norden von Grenze Huchting entlang dem Mühlenhauser Fleet (parallel zur A 281) bis zur Höhe Ludwig-Erhard-Str. 10, Ablauf Sandhöhengraben, Meentheweg über die Stromer Landstraße dem Feldweg gerade aus bis zur Landesgrenze im Westen folgend

2021.6.18-tól 2021.6.26-ig

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cloppenburg

In der Stadt Friesoythe an der Kreisgrenze zum Landkreis Emsland der Straße Loruper Straße in östlicher Richtung bis zum Tatemeergraben folgend, dem Wasserverlauf erst in südlicher und dann in östlicher Richtung bis Neulorup folgend, dieser in südlicher Richtung bis zum Verbindungsgraben zur Straße Am Tatemeer folgend, diesem bis Am Tatenmeer folgend und dieser in südlicher Richtung bis zum Verbindungsweg zum Werlter Weg folgend, diesem bis zum Werlter Weg folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zur Waldgrenze folgend, dieser erst in östlicher und dann in südlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland folgend und dieser in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgend.

2021.6.7.

Stadt Delmenhorst

Das gesamte Gebiet der Stadt Delmenhorst.

2021.6.26.

Stadt Delmenhorst

Das Gebiet umfasst Teile im nordöstlichen Bereich der Stadt Delmenhorst an der Grenze zu Bremen. Die östliche Begrenzung des Sperrbezirks verläuft entlang der Stadtgrenze zu Bremen und dem Landkreis Diepholz bis zum Schnittpunkt mit der Varreler Landstr., entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Syker Str. und von dort in nordwestlicher Richtung bis zur Langenwischstr., hier weiter bis zum Schnittpunkt mit der Tannenbergstr. und in nördlicher Richtung weiter bis zur Bremer Straße. Weiter über Kreuzweg, Sommerweg links in den Sommergarten. Hier entlang einer gedachter Linie über die Bahn und den Bürgerkampweg bis zur Heidkruger Bäke, weiter durch Brandhöfen bis zum Ende der Straße Auf dem Alrusch, weiter entlang Fuhlriedeweg und entlang einer gedachten Linie bis zur Ochtum und dieser folgend bis zur Stadtgrenze zu Bremen.

2021.6.18-tól 2021.6.26-ig

Landkreis Diepholz

Das Gebiet beginnt an der östlichen Kreisgrenze in Höhe der A 1 und verläuft dann in südöstlicher Richtung entlang der Weser bis zur Schnittstelle mit der Bahnlinie und folgt dieser in Richtung Osnabrück in südlicher Richtung. An der Schnittstelle mit der Straße „Am Weitufer“ folgt sie dieser bis zum Übergang in „Im Bruch“. Der Straße „Im Bruch“ folgt die Grenze des Beobachtungsgebietes weiterhin in südlicher Richtung bis zur Einmündung in die Hauptstraße (L 335). Der L 335 folgt sie kurz in Richtung Leeste und mündet an der Kreuzung „Rumpsfelder Heide“/ „Rathausplatz“ in die „Rumpsfelder Heide“ ein. Diese folgt im weiteren Verlauf der „Rumpsfelder Heide“ bis zur Einmündung in „Hinter dem Felde“. Der Straße „Hinter dem Felde“ folgt sie bis zur Kreuzung mit der „Melchiorshauserstraße“, in die sie in Richtung B 6 einmündet. Sie überquert die Kreuzung „Syker Straße“/ B 6 und folgt der „Ristedter Straße“ bis zur Schnittstelle mit den Bahngleisen, denen sie entlang der Kreisgrenze bis zur Schnittstelle mit dem „Heudamm“ folgt. Dem „Heudamm“ folgt sie kurz in Richtung der Straße „Zum Heidkönig“, der sie bis zur Einmündung in die „Ristedter Straße“ (K 113) folgt. Ausgehend von der „Ristedter Straße“ verläuft die Grenze des Beobachtungs-gebietes dann durch Warwe entlang der „Warwer Straße“( K 114) in Richtung Fahrenhorst. Ab der Kreuzung mit der Straße B 51 verläuft sie über die „Kirchseelter Straße“ und die „Waldstraße“ über den „Bargweg“ auf den „Kettinger Mühlenweg“ bis zur Einmündung in die L 338 „Wildeshauser Straße“, auf der die Kreisgrenze verlauft. Die westliche Grenze des Beobachtungsgebietes verläuft dann entlang der Kreisgrenze nordwestlich in Richtung Bremen bis sie zum nordöstlichen Ausgangspunkt zurückkehrt.

2021.6.26.

Landkreis Diepholz

Das Gebiet umfasst einen Teil der Gemeinde Stuhr im nördlichen Kreisgebiet. Er beginnt östlich vom Grollander See entlang der Kreisgrenze und verläuft südöstlich bis zur Einmündung in den Stuhrgraben. Entlang des Stuhrgrabens verläuft er in südwestlicher Richtung bis zur L 337 und folgt dieser in Richtung Stuhr bis zum Schnittpunkt mit der „Stuhrer Landstraße“. Die Grenze des Sperrbezirks folgt dieser bis zur „Blockener Straße“ (K 111). Der „Blockener Straße“ folgt sie in Richtung der Autobahn A 1 bis zur Einmündung in den „Barkener Weg“. Dann folgt sie dem „Barkener Weg“ in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „Moordeicher Landstraße“ (L 336). Dieser folgt sie in südwestlicher Richtung bis zur Einmündung in den „Birkenweg“. Danach verläuft sie über die Straße „Am Wilshauser Moor“ über die „Wilshauser Straße“ bis zur Kreuzung mit der „Schulstraße“ in Richtung Varrel. Von der „Schulstraße“ aus führt sie über die „Holländer Straße“ bis zur Einmündung in die „Delmenhorster Straße“. Der „Delmenhorster Straße“ folgt sie in nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung „Syker Straße“/ „Varreler Landstraße“, wo die Kreisgrenze verläuft. Die westliche Grenze des Sperrbezirkes verläuft entlang der Kreisgrenze in nördlicher, später nord-östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt östlich des Grollander Sees.

2021.6.18-tól 2021.6.26-ig

Landkreis Emsland

Gemeinde Esterwegen, Hinterm Busch in südlicher Richtung, Arensweg, Kuhdamm, Reingraben, Hauptstraße, Quintangenweg, Wischweg, Rittveengraben, Tatemeergraben, Kreisgrenze Richtung Gemeinde Vrees, Bischhofsbrücker Weg, Peheimer Straße, L 836, Lindener Straße, Bei der Mühle, Marka, Mittelradde, Lohstraße, Ostersoof, Wiester Straße, In den Eichen, Wiester Straße, Wehmer Straße, Dorfstraße, Hüvener Straße, Lahner Straße, Berßener Straße, Nordallee, Klein-Berßener Straße, Groß-Berßener Straße, Kirchstraße, Sögeler Straße, Staverner Straße, Bruneforth, Mühlenstraße, Kirchstraße, Schulstraße, Schlagbrücker Weg, Feldwege um das Gebiet der Tinner und Staverner Dose, Hengst-berggraben, Östlicher Kanal-Seitenweg, Wippinger Straße, Siedlungsdamm, Koppelweg, Hammoorgraben, Neuahlener Straße, Neudörpener Straße, Wippinger Dever, Neudörpen, Füchtelgraben, Haardeverweg, Schniedersweg, Haar, Haarstraße, B 401, Großer Schloot, Am Wattberg, Wollbrouk, B 401, Hinterm Busch

2021.6.8.

Landkreis Emsland

Gemeinde Breddenberg, Breddenberger Straße in südlicher Richtung, Roten Steine, Hilkenbrooker Straße, Gehlenberger Straße, Gewerbestraße, Industriestraße, Am Funkturm, Herrenhausen, Mühlenstraße, Königshook, Rastdorfer Straße, Nord-Süd-Straße, Südstraße, Rastdorfer Straße, Loruper Straße, Hauptstraße, Spahner Straße, Sigiltrastraße, Clemens-August-Straße, Wahner Straße, L 53, Jägerhof, Wahner Straße, Gutshofstraße, Harpel, Sandpoelgraben I, Püngel, Fleiereigraben II, Börgergraben, Nordkamp, Börger Westgraben, Feldweg, Feldstraße, L 51, Sögeler Straße, Feldweg in nordwestlicher Richtung, Flugplatz-straße, Hauptstraße, Heidbrücken, Breddenberger Straße

2021.5.31-től 2021.6.8-ig

Landkreis Oldenburg

Beginnend an der Landkreisgrenze zur Wesermarsch am Schnittpunkt mit der Straße Sannauer Helmer, Sannauer Helmer bis Straße Zur Schiffstede folgen, der Straße Zur Schiffstede rechts folgen bis Schnittstelle Hohlweg, in den Hohlweg links abbiegen bist zur Nutzhorner Str. (L867), links in die Nutzhorner Landstr. abbiegen bis Kreuzung Bahnhofstraße (K227) Richtung Ortsteil Schierbrock, rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen weiter bis Ortsteil Stenum bis zum Dorfring zur Kreuzung am Hünengrab, dem Dorfring folgen bis zum Kirchweg, Kirchweg folgen dann links abbiegend bis zum Im Langeland, Langeland bis Kreuzung Almsloher Str. (K228), der Almsloher Str. rechts folgend bis Kreuzung Oldenburger Str., der Urneburger Str. geradeaus in den Ort Ganderkesee folgen, an der Kreuzung Urneburger Str./Grüppenbührener Str. links abbiegen auf die Grüppenbührener Str., folgend dem Ring bis zur Lange Str., Lange Str. folgen bis Abzweigung rechts auf die Adelheider Str.,Adelheider Str. folgend bis rechts auf Neu-Holzkamp,Neu-Holzkamp folgend geradeaus bis auf die Wiggersloher Str., Wiggersloher Str. folgend bis auf die Zur großen Höhe, Zur großen Höhe bis zur Autobahn A1 folgen, links der A1 folgend bis Abfahrt Groß Ippener (59), rechts der Dorfstraße (L776) folgen bis Mühlenweg, Mühlenweg rechts auf Großen Ort folgen, vom Großen Ort links abbiegend auf Kirchseelter Str., Kirchseelter Str. links dem Groß-Ippener-Weg folgen, Groß-Ippener-Weg bis zur Kreuzung Am Buchholz/Groß-Ippener-Weg recht dem Groß-Ippener-Weg folgen, Groß-Ippener-Weg bis zur Dorfstraße folgend, der Dorfstraße links folgend bis Kreisgrenze LK Diepholz (Klosterbach)

2021.6.26.

Landkreis Wesermarsch

Das Gebiet umfasst den südlichen Teil der Gemeinde Lemwerder, die Grenze verläuft von der Kreisgrenze entlang der Sannauer Hellmer Richtung Norden bis zur Hauptstraße, diese Richtung Osten bis zur Ollenstraße, Ollenstraße weiter bis Am Hohen Groden, diese weiter bis Kreuzung Hauptstraße, dort in den Weidenweg, in dessen Richtung weiter bis zur Weser und Landkreisgrenze.

2021.6.26.

Tagállam: Franciaország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

Les communes suivantes dans le département: Ardennes (08)

ARNICOURT ; AVANÇON ; BERTONCOURT ; BIERMES ; CHÂTEAU-PORCIEN ; COUCY ; DOUX ; ÉCLY ; HAUTEVILLE ; INAUMONT ; NOVY-CHEVRIÈRES ; PERTHES ; SERY ; SEUIL ; SORBON ; SON ; TAGNON ; TAIZY ; THUGNY-TRUGNY ; ACY-ROMANCE ; BARBY ; NANTEUIL-SUR-AISNE ; RETHEL ; SAULT-LÈS-RETHEL

2021.6.1.

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

AUBIET

AURIMONT

AUTERIVE

BEZERIL

FAGET-ABBATIAL

GIMONT

HAULIES

L'ISLE-ARNE

JUILLES

LAHAS

LARTIGUE

LUSSAN

MARSAN

MONGAUSY

MONTAMAT

MONTEGUT

MONTIRON

PELLEFIGUE

PESSAN

POLASTRON

SAINT-ANDRE

SAINT-ELIX

SAINT-MARTIN-GIMOIS

SAINT-SOULAN

SARAMON

SEMEZIES-CACHAN

TRAVERSERES

BEDECHAN

BOULAUR

CASTELNAU-BARBARENS

TIRENT-PONTEJAC

SAINT-CAPRAIS

2021.6.4.

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

BARCELONNE-DU-GERS

BEAUMONT

BERNEDE

BETOUS

BOUZON-GELLENAVE

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CORNEILLAN

DEMU

ESTANG

FOURCES

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

LABARTHETE

LANNEMAIGNAN

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LAUJUZAN

LAURAET

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MAUPAS

MONCLAR

MONGUILHEM

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MORMES

NOGARO

PERCHEDE

PRÉNERON

PROJAN

RISCLE

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MONT

SARRAGACHIES

SEGOS

SION

SORBETS

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

TOUJOUSE

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

AYZIEU

BASCOUS

BOURROUILLAN

BRETAGNE D’ARMAGNAC

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CAZAUBON

CAZENEUVE

CRAVENCERES

EAUZE

ESPAS

LAGRAULET-DU-GERS

LAREE

LIAS-D'ARMAGNAC

MANCIET

MARGUESTAU

MONTREAL

PANJAS

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

2021.6.10.

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Arsague

Artassenx

Arthez-d'Armagnac

Aubagnan

Audignon

Audon

Aurice

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bascons

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Bégaar

Bénesse-lès-Dax

Benquet

Bergouey

Beylongue

Beyries

Bonnegarde

Bordères-et-Lamensans

Bourdalat

Brassempouy

Bretagne-de-Marsan

Buanes

Cagnotte

Campagne

Candresse

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Cauna

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Classun

Clèdes

Clermont

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Escalans

Estibeaux

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gaas

Gabarret

Gamarde-les-Bains

Garrey

Gaujacq

Geaune

Gibret

Goos

Gourbera

Gousse

Gouts

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hauriet

Haut-Mauco

Herré

Heugas

Hinx

Hontanx

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Labastide-d'Armagnac

Labatut

Lacajunte

Lacrabe

Lagrange

Lahosse

Laluque

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Lesgor

Le Leuy

Louer

Lourquen

Lussagnet

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Mauvezin-d'Armagnac

Maylis

Meilhan

Mimbaste

Miramont-Sensacq

Misson

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Montégut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morganx

Mouscardès

Mugron

Narrosse

Nassiet

Nerbis

Nousse

Onard

Ossages

Ozourt

Payros-Cazautets

Pécorade

Perquie

Peyre

Philondenx

Pimbo

Pomarez

Pontonx-sur-l'Adour

Poudenx

Pouillon

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Pujo-le-Plan

Puyol-Cazalet

Renung

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Saint-Cricq-Chalosse

Sainte-Colombe

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Loubouer

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Pandelon

Saint-Perdon

Saint-Sever

Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Yaguen

Samadet

Sarraziet

Sarron

Saugnac-et-Cambran

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Tartas

Téthieu

Tilh

Toulouzette

Urgons

Vicq-d'Auribat

Vielle-Tursan

Le Vignau

Villeneuve-de-Marsan

Saint-Cricq-du-Gave

Parleboscq

2021.6.10.

Cauneille

Hastingues

Oeyregave

Orthevielle

Peyrehorade

Sorde-l'Abbaye

2021.6.23.

Les communes suivantes dans le département: Lot-Et-Garonne (47)

SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC, SAINT-PÉ-SAINT-SIMON, SOS

2021.6.10.

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

ANOS

ARGET

ARNOS

ARTHEZ-DE-BEARN

ARZACQ-ARRAZIGUET

AUBIN

AUGA

BAIGTS-DE-BEARN

BALANSUN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BELLOCQ

BIRON

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BOUILLON

BOUMOURT

CABIDOS

CARRERE

CASTEIDE-CANDAU

CASTETIS

CASTETPUGON

CASTILLON-D'ARTHEZ

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

DIUSSE

DOAZON

FICHOUS-RIUMAYOU

GARLIN

GAROS

GEUS-D'ARZACQ

HAGETAUBIN

LABEYRIE

LACADEE

LACQ

LAHONTAN

LALONQUETTE

LARREULE

LASCLAVERIES

LONCON

LOUVIGNY

MALAUSSANNE

MASCARAAS-HARON

MAZEROLLES

MESPLEDE

MIALOS

MIOSSENS-LANUSSE

MOMAS

MONCLA

MONTAGUT

MORLANNE

ORTHEZ

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POMPS

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

PUYOO

RAMOUS

RIBARROUY

SAINT-ARMOU

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS

SAINT-MEDARD

SALLESPISSE

SAULT-DE-NAVAILLES

SEBY

SEVIGNACQ

TADOUSSE-USSAU

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

URDES

UZAN

VIGNES

2021.6.10.

BIDACHE ; CAME

2021.6.15-től 2021.6.23-ig

ARANCOU ; ARRAUTE-CHARRITTE ; AUTERRIVE ; BARDOS ; BERGOUEY-VIELLENAVE ; CARRESSE-CASSABER ; ESCOS ; GUICHE ; LABASTIDE-VILLEFRANCHE ; LABETS-BISCAY ; LEREN ; MASPARRAUTE ; OREGUE ; SAINT-DOS ; SAINT-PE-DE-LEREN ; SAMES

2021.6.23.

Les communes suivantes dans le département: Bas-Rhin (67)

ESCHAU

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

OSTWALD

PLOBSHEIM

STRASBOURG (South E52; East A35)

2021.6.9.

Tagállam: Litvánia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

Jurbarko rajono savivaldybė - Girdžių ir Skirsnemunės seniūnijos; Šakių rajono savivaldybė - Kidulių ir Sudargo seniūnijos

2021.6.27.

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

2021.6.19-től 2021.6.27-ig

Tagállam: Hollandia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

1.

Vanaf kruising Grens Belgie Nederland / Pater Ullingstraat, Pater Ullingstraat volgen in oostelijke richting tot aan Grootschotenweg tot aan Midbuulweg.

2.

Midbuulweg volgen in oostelijke richting overgaand in Mulkstraat tot aan Heikantstraat.

3.

Heikantstraat volgen in noordelijke richting tot aan Meemortel.

4.

Meemortel volgen in noordelijke richting tot aan Boschdijkdwarstraat.

5.

Boschdijkdwarsstraat volgen in westelijke richting tot aan Boschdijk.

6.

Boschdijk volgen in westelijke richting tot aan Veestraat.

7.

Veestraat volgen in noordelijke richting tot aan Schoordijk.

8.

Schoordijk volgen in westelijke richting vervolgens in noordelijke richting overgaand in Nieuwedijk tot aan Broekkant.

9.

Broekkant volgen in oostelijke richting tot aan Ruilverkavelingsweg,

10.

Ruilverkavelingsweg volgen in noordelijke richting overgaand in Het Laar tot aan E25.

11.

E25 volgen in noordelijke richting tot aan Stationsstraat.

12.

Stationsstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Koenraadtweg tot aan Pakweg.

13.

Pakweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zandweg tot aan Bergdijk.

14.

Bergdijk volgen in oostelijke richting tot aan Limburglaan.

15.

Limburglaan volgen in noordelijke richting tot aan Kraaiendijk.

16.

Kraaiendijk volgen in oostelijke richting tot aan Brabontlaan.

17.

Brabantlaan volgen in noordelijke richting tot aan Smulderslaan.

18.

Smulderslaan volgen in oostelijke richting overgaand in Ploegstraat tot aan Hollandseweg.

19.

Hollandseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Heistraat.

20.

Heistraat volgen oostelijke richting tot aan Laarstraat.

21.

Laarstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Haagdoornweg tot aan Nieuwedijk.

22.

Nieuwedijk volgen in oostelijke richting tot aan Sluisstraat.

23.

Sluisstraat volgen in zuidelijke richting zuidwillemsvaart overstekend tot aan Ganzebaan.

24.

Ganzebaan volgen in oostelijke richting tot aan Ospelerweg.

25.

Ospelerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisbaan.

26.

Kruisbaan volgen in oostelijke richting tot aan Veluwsedijk.

27.

Veluwsedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Kokmeeuwenweg overgaand in zandweg natuurgebied overstekend tot aan Meulsedijk.

28.

Meulsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Scheidingsweg.

29.

Scheidingsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Langstraat.

30.

Langstraat volgen in oostelijke richting tot aan Peelweg.

31.

Peelweg volgen in zuidelijke richting overgaand in zandweg tot aan Venloseweg.

32.

Venloseweg volgen in oostelijke richting tot aan Roggelsedijk.

33.

Roggelsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Aan de Heibloem.

34.

Aan de Heibloem volgen in westelijke richting overgaand in Caluna tot aan Neerpeelbeek.

35.

Neerpeelbeek volgen in oostelijke richting overgaand in Vissensteert tot aan Heide.

36.

Heide volgen in zuidelijke richting tot aan zandweg.

37.

Zandweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Roligt.

38.

Roligt volgen in zuidelijke richting tot aan Geusert.

39.

Geusert volgen in westelijke richting tot aan Vlasstraat.

40.

Vlasstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Noorderbaan.

41.

Noorderbaan volgen in oostelijke richting tot aan Walk.

42.

Walk volgen in zuidelijke richting overgaand in Biesstraat tot aan Oude Trambaan.

43.

Oude Trambaan volgen in westelijke richting overgaand in Op de Bos overgaand in Spoorstraat tot aan Rijksweg.

44.

Rijksweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kasteelweg.

45.

Kasteelweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Baexumerweg overgaand in Dorpsstraat tot aan Brugstraat.

46.

Brugstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Napoleonsweg Zuid.

47.

Napoleonsweg Zuid volgen in westelijke richting tot aan Santforterstraat.

48.

Santforterstraat volgen in noordelijke richting tot aan Schillerstraat.

49.

Schillerstraat volgen in westelijke richting tot aan Brigitastraat.

50.

Brigitastraat volgen in zuidelijke richting tot aan Napoleonseweg.

51.

Napoleonseweg volgen tot aan grens Nederland Belgie.

52.

Grens Nederland Belgie volgen in westelijke richting tot aan Pater Ullingstraat.

2021.6.21.

1.

Ringbaan-West volgen in noordelijke richting overgaand in Ringbaan-Noord tot aan Eindhovenseweg.

2.

Eindhovenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Rietstraat.

3.

Rietstraat volgen in oostelijke richting tot aan Hushoverheggen.

4.

Hushoverheggen volgen in noordelijke richting tot aan A2.

5.

A2 volgen in oostelijke richting tot aan Boeketweg.

6.

Boeketweg volgen in noordelijke richting overgaand in Heijsterstraat tot aan Boeket.

7.

Boeket volgen in oostelijke richting overgaand in Bredeweg tot aan Kernel.

8.

Kernel volgen in noordelijke richting overgaand in Dokter Jansenstraat overgaand in Montgomerystraat overgaand in Suffolkstraat tot aan Rijksweg Noord.

9.

Rijksweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Randweg Zuid.

10.

Randweg Zuid volgen in oostelijke richting tot aan Eind.

11.

Eind volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisstraat.

12.

Kruisstraat volgen in oostelijke richting tot aan Rietbeek(water).

13.

Rietbeek volgen in zuidelijke richting tot aan Banendijk.

14.

Banendijk volgen in westelijke richting tot aan Houtsberg.

15.

Houtsberg volgen in zuidelijke richting tot aan zandweg.

16.

Zandweg volgen in westelijke richting tot aan Kanaalweg.

17.

Kanaalweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Mildert tot aan spoorlijn.

18.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Schoordijk.

19.

Schoordijk volgen in zuidelijke richting tot aan Roermondseweg.

20.

Roermondseweg volgen in noordelijke richting tot aan Heikempweg.

21.

Heikempweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ittervoortweg.

22.

Ittervoortweg volgen in noordelijke richting tot aan Wolfsvenweg.

23.

Wolfsvenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Grotekouseykweg tot aan Leukerbeek(water).

24.

Leukerbeek volgen in noordelijke richting tot aan Spechtebaan.

25.

Spechtebaan volgen in zuidelijke richting tot aan Vliegertstraat.

26.

Vliegertstraat volgen in westelijke richting tot aan Castertweg.

27.

Castertweg volgen in noordelijke richting tot aan Maaseikerweg.

28.

Maaseikerweg volgen in noordelijke richting tot aan Ringbaan-Zuid.

29.

Ringbaan-Zuid volgen in westelijke richting tot aan Ringbaan-West.

2021.6.13-tól 2021.6.21-ig

Tagállam: Lengyelország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim, tureckim, ostrowskim, ostrzeszowskim i miasto Kalisz:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Cekow-Kolonia, Liskow, Zelaskow, Kalisz

2021.6.14.

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Nowe Skalmierzyce, Ostrow Wielkopolski, Przygodzice, Ostrzeszow, Doruchow, Kraszewice, Czajkow.

2021.6.14.

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Kaweczyn, Dobra

Rest of the territory of the Godziesze Wielkie municipality (gmina) wich is not covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates:

N 51.7311 E 18.1717

N 51.7239 E 18.1797

N 51.6983 E 18.1772

N 51.7236 E 18.1836

2021.6.14.

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Brzeziny, Szczytniki, Kozminek, Opatówek.

Part of the territory of the Godziesze Wielkie municipality (gmina) covered by the 3 km radius around the following GPS coordinates:

N 51.7311 E 18.1717

N 51.7239 E 18.1797

N 51.6983 E 18.1772

N 51.7236 E 18.1836

Part of the territory of the Żelazków and Ceków Kolonia municipalities (gmina) covered by the 3 km radius around the following GPS coordinates: N 53,436 E 19,556

2021.6.2-től 2021.6.14-ig

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Sieroszewice, Mikstat, Grabów nad Prosną

2021.6.6-tól 2021.6.14-ig

W województwie wielkopolskim, w powiatach ostrowskim, pleszewskim, kaliskim i miasto Kalisz:

Części powiatów ostrowskiego, pleszewskiego, kaliskiego i miasta Kalisz położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51o45 '26,8" E 17 o54' 36.0";

N 51 o45 '45.9" E 17 o54' 30.1"

N 51,756 E 17,92

N 51,792 E 17,913

2021.6.14.

Części powiatów ostrowskiego i pleszewskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51o45 '26,8" E 17 o54' 36.0";

N 51 o45 '45.9" E 17 o54' 30.1"

N 51,756 E 17,92

N 51,792 E 17,913

2021.6.6-tól 2021.6.14-ig

W województwie wielkopolskim w powiecie kępińskim i w województwie łódzkim w powiecie wieruszowskim:

Entire territory of the Wieruszow and Kepno municipalities (gminas) extending beyond the area described in the protection zone and those parts of the territory of Baranow, Galewice, Łęka Opatowska and Bralin municipalities within a 10 km radius centred on GPS coordinates:

N 51°21’7.81’’ E 18°2’57.73’’

N 51°20’57.19’’E 18°3’27.43’’

N 51°20’30.12’’ E 18°3’36.25’’

N 51,341 E 18,065

N 51,33 E 18,065

2021.6.10.

Części powiatu kępińskiego w województwie wielkopolskim i powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51°21’7.81’’ E 18°2’57.73’’

N 51°20’57.19’’E 18°3’27.43’’

N 51°20’30.12’’ E 18°3’36.25’’

N 51,341 E 18,065

N 51,33 E 18,065

2021.6.2-től 2021.6.10-ig

W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, nowotomyskim i grodziskim:

Części powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego i grodziskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°09`20,2`` E 16°03`00,2``

2021.6.3.

Części powiatów wolsztyńskiego i grodziskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°09`20,2`` E 16°03`00,2``

2021.5.26-tól 2021.6.3-ig

W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, sierpeckim, płońskim i mławskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lipowiec Koscielny, Wisniewo, Stupsk, Szydlowo, Grudusk, Regimin, Wieczfnia Koscielna, Szczutowo and Mława town.

Rest of the territory of the Rościszewo, Raciąż and Zawidz municipalities (gmina) which goes beyond the 3 km radius around the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E.

Part of the territory of the Glinojeck and Ciechanów municipalities (gmina) covered by the 10 km radius centered on the following GPS coordinates

52,916 N, 20,225 E

52,936 N, 20,307 E

2021.6.19.

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo.

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

2021.6.10-től 2021.6.19-ig

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E

53.095992 N, 20.341070 E

53.100187 N, 20.357614 E

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,027 N, 20,293 E

53,082 N, 20,451 E

2021.6.11-től 2021.6.19-ig

W województwie warmińsko-mazurskim, counties Nidzica, Dzialdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Iława:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Janowiec Koscielny, Ilowo-Osada, Kozlowo, Dzialdowo, Rybno, Grodziczno, Lidzbark, Płośnica.

Rest of the territory of the Lubawa municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates 53.473889 N 19.624722 E

The territory of the Iława and Kisielice municipalities (gminas) located south of the road 16.

Rest of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) that goes beyond the area covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates 53.488611 N 19.386944 E and N: 53,439 E: 19,462

2021.6.19.

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim i rypińskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Górzno, Swiedziebnia, Skrwilno, Bartniczka, Brzozie.

2021.6.18.

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim i nidzickim:

Części powiatów działdowskiego i nidzickiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N 53.180555 E 20.354166

2021.6.4.

Część powiatu działdowskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N 53.180555 E 20.354166

2021.5.27-től 2021.6.4-ig

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:

Część powiatu mławskiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N: 53.180555 E: 20,354166

2021.6.4.

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N: 53.180555 E: 20,354166

2021.5.27-től 2021.6.4-ig

Pozostała część gminy Biskupiec położona na wschód i na południe od rzeki Osa, , gmina Grodziczno w powiecie nowomiejskim, część gminy Lubawa połozona na wschód od linii wyznaczonej przez drogięnr 541 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 15, a następnie zachodnią granicę miasta Lubawa i wsi Byszwałd biegnaca wzdłuż granicy kompoleksu leśnego i część gminy Iława położona na wschód położona na wschód od linii wyznaczonej przez wschodnią granicę Rezerwatu Jezioro Karaś, drogę łączącą miejscowości Karaś – Wikilec – Iława i na południe od południowej granicę miasta Iława, rzeki Iławka biegnącej od Jeziora Iławskiego i granic wsi Ławice i Tchórzanka wzdłuż kompleksu leśnego w powiecie iławskim

Gmina Brzozie i część gminy Zbiczno ograniczona granicą Brodnickiego Parku Krajobrazowego w powiecie brodnickim w województwie kujawsko – pomorskim

2021.6.22.

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

2021.5.27-től 2021.6.16-ig

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik.

Part of the territory of the Biskupiec municipality (gmina) in the nowomiejski poviat, covered by the circles of 3 km centered on the GPS coordinates N: 53,439 E: 19,462 and N53.488611 E19.386944

Part of the territory of the Lubawa municipality (gmina) in the Iławski poviat covered by the circle of 3 km centered on the GPS coordinates N53.473889 E19.624722

2021.6.14-től 2021.6.22-ig

Części powiatów płockiego, miasta Płock i powiatu sierpeckiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 52.63813 E 19.84282

N 52,624 E 19,799

2021.6.11.

Część powiatu płockiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 52.63813 E 19.84282

N 52,624 E 19,799

2021.4.3-tól 2021.6.11-ig

W województwie warmińsko-mazurskim w powiecie nidzickim i szczycieńskim:

Część powiatów nidzickiego i szczycieńskiego położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53,376 E: 20,592

2021.6.16.

Część powiatu nidzickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53,376 E: 20,592

2021.6.8-tól 2021.6.16-ig

W województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim oraz ostrowskim i w województwie podlaskim w powiecie wysokomazowieckim:

Części powiatów sokołowskiego oraz ostrowskiego w powiecie mazowieckim oraz czesć powiatu wysokomazowieckiego w województwie podlaskim położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52,722 E: 22,182

2021.6.7.

Części powiatów sokołowskiego oraz ostrowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52,722 E: 22,182

2021.5.30-tól 2021.6.7-ig

W województwie mazowieckim, w powiatach kutnowskim, gostynińskim oraz płockim:

Części powiatów kutnowskiego, gostynińskiego oraz płockiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19,43396

2021.6.24.

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19,43396

2021.6.16-tól 2021.6.24-ig

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim i płockim:

Części powiatów sierpeckiego i płockiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52,785 E: 19,814

2021.6.8.

Część powiatu sierpeckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52,785 E: 19,814

2021.5.31-től 2021.6.8-ig

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52,281 E: 22,34

2021.6.12.

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52,281 E: 22,34

2021.6.13-tól 2021.6.21-ig

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim, mławskim i przasnyskim:

Części powiatów ciechanowskiego, mławskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.978333 E: 20,603889

2021.6.18.

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.978333 E: 20,603889

2021.6.9-től 2021.6.18-ig

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim i przasnyskim:

Części powiatów makowskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.987222 E: 21,148056

2021.6.29.

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.987222 E: 21,148056

2021.6.21-től 2021.6.29-ig

W województwie lubelskim w powiecie bialskim i radzyńskim:

Części powiatów bialaskiego i radzyńskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.911922 E: 23,057546

2021.6.26.

Częśc powiatu bialskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.911922 E: 23,057546

2021.6.18-tól 2021.6.26-ig

W województwie mazowieckim w powiecie siedleckim, węgrowskim i sokołowskim oraz miasto Siedlce:

Części powiatów siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego i miasto Siedlce położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.213816 E: 22,198984

2021.6.25.

Części powiatów siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.213816 E: 22,198984

2021.6.17-től 2021.6.25-ig

W województwie opolskim w powiecie prudnickim i nyskim:

Części powiatu prudnickiego i nyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.394343 E: 17.606731

2021.6.23.

Częśc powiatu prudnickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.394343 E: 17.606731

2021.6.15-től 2021.6.23-ig

Tagállam: Románia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

The following localities in Mureș County:

Păneț

Sâncraiu de Mureș

Nazna

Târgu Mureș

Mureșeni

Vălureni

Budiu Mic

Crăciunești

Cornești

Cinta

Ilieni

Satu Nou

Gheorghe Doja

Sântioana de Mureș

Berghia

Șăușa

Vidrasău

Recea

Chirileu

Sânmărghita

Sânpaul

Valea Izvoarelor

Cerghid

Vaidacuta

Suplac

Petea

Idrifaia

2021.6.8.

Ungheni

Leordeni

Cristești

Morești

Tirimia

Cerghizel

2021.5.31-től 2021.6.8-ig

Ocniţa

Archiud

Comlod

Orosfaia

Milaş

Hirean

Coşeriu

Fânaţe

Valea Mare

Şopteriu

Ghemeş

Câmp

Teaca

Crăieşti

Fânaţe

Lefaia

Milaşel

Valea Seaca

Faragău

Tonciu

Frunzeni

Sântu

Filpişu Mic

Filpişu Mare

Poarta

Ercea

Logig

Lunca

Cureţe

Bârlibaş

Ştefanca

Mogoaia

Şăuliţa

Bujor

Bujor-Hodaie

Pădurea

Săulia

Leorinţa-Şăulia

Ciretea

Bărboşi

Merişoru

Papiu Ilarian

Ursoaia

Ghidaşteu

Dobra

Leorinţa

Măcicăşeşti

Bologaia

Văleni

Ciulea

Groapa Rădăii

Valea Sânpetrului

Deleni

Pogăceaua

Sicele

Pârâu Crucii

Fântâna Babii

Şincai

Şincai-Fânaţe

Fânaţe

Istan-Tau

Fânaţele Mădăraşului

Negrenii de Câmpie

Tiptelnic

Band

Valea Rece

Chisăliţa

Căpuşu de Câmpie

Oroiu

Tăblăşeni

Iclanzel

Mărăşeşti

Valea Mare

Fânaţe

Iclandu Mare

Valea Iclandului

Mădăraş

Pusta

Păcureni

Glodeni

Dumbrăvioara

Ernei

Tofalău

Cotuş

Poieniţa

Ivăneşti

Bozeni

Livezeni

Corunca

Budiu Mic

Vălureni

Cristeşti

Sântioana de Mureş

Nazna

Mureşeni

Berghia

Pănet

Hărţău

Cuiesd

Mădăraş

Herghelia

Voiniceni

Porumbeni

Ceuaşu de Câmpie

Câmpeniţa

Bărdeşti

2021.6.11.

Cozma

Socolu de Câmpie

Băița

Valea Sasului

După Deal

Fânațele Socolului

Valea Ungurului

Grebenișu de Câmpie

Valea Sânpetrului

Drăculea Bandului

Fânațele Căpușului

Sântana de Mureș

Curteni

Chinari

Remetea

Sâncraiu de Mureș

Sângeorgiu de Mureș

Târgu Mureș

2021.6.3-tól 2021.6.11-ig

The following localities in Harghita County:

Goagiu

Medișoru Mare

Simonești

Cădaciu Mic

Cădaciu Mare

Nicoleni

Chedia Mica

Chedia Mare

Andreeni

Avrămești

Laz-Șoimuș

Șoimușu Mic

Șoimușu Mare

Săcel

Eliseni

Secuieni

Porumbenii Mici

Porumbenii Mari

Bodogaia

Betești

Șoard

Vânători

Mureni

2021.6.12.

Cechești

Cristuru Secuiesc

Filiaș

Rugănești

2021.6.4-től 2021.6.12-ig


Top