EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2156

A Bizottság (EU) 2020/2156 végrehajtási rendelete (2020. október 14.) az épületek okosépület-minősítésére szolgáló önkéntes közös európai uniós rendszer hatékony megvalósítását lehetővé tévő technikai szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/6929

OJ L 431, 21.12.2020, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2156/oj

2020.12.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 431/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2156 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. október 14.)

az épületek okosépület-minősítésére szolgáló önkéntes közös európai uniós rendszer hatékony megvalósítását lehetővé tévő technikai szabályok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az épültetek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (11) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/2155 [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a C(2020) 6930 számú, felhatalmazáson alapuló rendelet helyes hivatkozását] felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) létrehozta az épületek okosépület-minősítésére szolgáló önkéntes közös uniós rendszert, ennek keretében pedig meghatározta az okosépület-mutató fogalmát és az annak kiszámítására szolgáló közös módszertant.

(2)

Az önkéntes rendszer alkalmazásáról a tagállamok szabadon dönthetnek. A közös rendszer alkalmazása mellett döntő tagállamoknak e rendelettel és az (EU) 2020/2155 [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a C(2020) 6930 számú, felhatalmazáson alapuló rendelet helyes hivatkozását] felhatalmazáson alapuló rendelettel összhangban kell alkalmazniuk a rendszert.

(3)

Az önkéntes közös uniós rendszer hatékony végrehajtására vonatkozó technikai szabályokat végrehajtási jogi aktusban kell részletezni.

(4)

Az épületek és önálló rendeltetési egységeik okosfunkció-fogadási alkalmasságának az okosépület-mutatórendszer keretében való, az okosépület-tanúsítvány kiadása céljából történő értékelését képesített vagy akkreditált szakértőknek kell elvégezniük, akik lehetnek akár önálló vállalkozók, akár közigazgatási szervek vagy magánvállalkozások alkalmazottai.

(5)

Amennyiben a tagállamok úgy döntenek, az épületek energiahatékonyságának tanúsítása, a fűtési, légkondicionáló, kombinált fűtési, illetve légkondicionáló és szellőzőrendszerek 2010/31/EU irányelv szerinti helyszíni vizsgálata, illetve a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerinti energetikai auditok elvégzése céljából akkreditált szakértőket az épületek és önálló rendeltetési egységeik okosfunkció-fogadási alkalmasságának értékelésére is illetékesnek lehet tekinteni.

(6)

Az okosépület-mutatórendszer alkalmazása mellett döntő tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az e rendeletben meghatározott részletekkel összhangban tesztidőszakot vezessenek be. Ezt a tesztidőszakot nem szükséges jogszabályban szabályozni, kivéve, ha a tagállam úgy ítéli meg, hogy nemzeti jogrendszere előírja ilyen jogszabály elfogadását. E tesztidőszak során lehetővé kell tenni a visszajelzések gyűjtését a rendszer végrehajtási szabályainak kiigazítása, valamint e rendelet és az (EU) 2020/2155 [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a C(2020) 6930 számú, felhatalmazáson alapuló rendelet helyes hivatkozását] felhatalmazáson alapuló rendelet felülvizsgálatának előkészítése érdekében.

(7)

Az okosépület-mutatórendszer megvalósításának lehetővé kell tennie az épület vagy önálló rendeltetési egység tulajdonosai, illetve az épülethez vagy önálló rendeltetési egységhez kapcsolódó egyéb érdekelt felek, például a létesítménykezelők számára, hogy saját maguk végezzék el épületeik vagy önálló rendeltetési egységeik okosfunkció-fogadási alkalmasságának értékelését. Az okosépület-tanúsítványt azonban csak akkor szabad ilyen értékelés alapján kibocsátani, ha azt képesített vagy akkreditált szakértő végezte el.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2010/31/EU irányelv 26. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet meghatározza az épületek okosépület-minősítésére szolgáló, az (EU) 2020/2155 [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a C(2020) 6930 számú, felhatalmazáson alapuló rendelet helyes hivatkozását] felhatalmazáson alapuló rendelet által létrehozott önkéntes közös európai uniós rendszer hatékony megvalósítását lehetővé tévő technikai szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az (EU) 2020/2155 [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a C(2020) 6930 számú, felhatalmazáson alapuló rendelet helyes hivatkozását] felhatalmazáson alapuló rendelet fogalommeghatározásait kell alkalmazni.

A következő fogalommeghatározást szintén alkalmazni kell:

„az okosépület-mutatóra vonatkozó szabályok”: az épületek okosépület-minősítésére szolgáló, az (EU) 2020/2155 [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a C(2020) 6930 számú, felhatalmazáson alapuló rendelet helyes hivatkozását] felhatalmazáson alapuló rendelet által létrehozott önkéntes közös európai uniós rendszer hatékony megvalósítását lehetővé tévő technikai szabályok.

3. cikk

Az okosépület-mutatókkal foglalkozó szakértők akkreditálása és képesítése

(1)   Amennyiben a tagállamok bevezetik az okosépület-mutatórendszert, dönthetnek úgy, hogy az energiahatékonysági tanúsítványok kibocsátása, vagy a fűtési, légkondicionáló, kombinált fűtési, illetve légkondicionáló és szellőzőrendszerek 2010/31/EU irányelv szerinti helyszíni vizsgálata, illetve az energiahatékonyságról szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU irányelv szerinti energetikai auditok elvégzése céljából akkreditált vagy képesített szakértők illetékesek az okosépület-tanúsítványok kibocsátása terén is. Ebben az esetben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy további, elsősorban képzési követelményeket támasztanak az említett szakértőkkel szemben az okosépület-tanúsítványok kibocsátására vonatkozó képesítés megszerzésének feltételéül.

(2)   A tagállamoknak elérhetővé kell tenniük a nyilvánosság számára az okosfunkció-fogadási alkalmasság értékeléséért felelős szakértők képesítésére vonatkozó információkat.

(3)   A tagállamok adott esetben közzétehetik a képesített vagy akkreditált szakértők, vagy az ilyen szakértői szolgáltatásokat kínáló akkreditált vállalatok rendszeresen frissített jegyzékét. A tagállamok e célból ugyanazt az eszközt is használhatják, mint a 2010/31/EU irányelv 17. cikke szerinti energiahatékonysági tanúsítás és helyszíni vizsgálatok szakértői esetében.

4. cikk

Az okosépület-tanúsítvány kibocsátása és felhasználási feltételei

(1)   Bármely gazdasági szereplő kérheti a 3. cikkben említett szakértőktől az érintett épület vagy önálló rendeltetési egység okosfunkció-fogadási alkalmasságának értékelését és okosépület-tanúsítványának kibocsátását.

(2)   A szakértőnek ellenőriznie kell az épület vagy önálló rendeltetési egység okosfunkció-fogadási alkalmasságának értékeléséhez és az okosépület-tanúsítvány kibocsátásához összegyűjtött információk megbízhatóságát.

(3)   Adott esetben a szakértő az épület vagy önálló rendeltetési egység okosfunkció-fogadási alkalmasságának értékelésekor figyelembe vehet más regionális vagy nemzeti mutatókat és kapcsolódó értékelési módszereket is.

(4)   Az okosépület-tanúsítványt csak képesített vagy akkreditált szakértő értékelése alapján lehet kibocsátani.

(5)   Az okosépület-tanúsítványnak tartalmaznia kell az (EU) 2020/2155 [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a C(2020) 6930 számú, felhatalmazáson alapuló rendelet helyes hivatkozását] felhatalmazáson alapuló rendelet IX. mellékletében felsorolt elemeket.

(6)   Az okosépület-tanúsítvány érvényessége nem haladhatja meg a tíz évet. Amennyiben azonban egy épületen vagy önálló rendeltetési egységen később olyan jelentős módosítást hajtanak végre, amely befolyásolta volna az okosfunkció-fogadási alkalmasság eredeti értékelését, akkor ajánlott új tanúsítványt kibocsátani.

5. cikk

A rendszer összekapcsolása az energiahatékonysági tanúsítási és más vizsgálati rendszerekkel

(1)   Azok a tagállamok, amelyek az okosépület-mutatórendszer bevezetése mellett döntenek, az okosépület-tanúsítvány kibocsátását összekapcsolhatják energiahatékonysági tanúsítási rendszerükkel, vagy a fűtési, légkondicionáló, illetve kombinált fűtési vagy légkondicionáló és szellőzőrendszerek 2010/31/EU irányelv szerinti helyszíni vizsgálatára szolgáló rendszerükkel, vagy a 2012/27/EU irányelv szerinti energiaaudit-rendszerükkel.

(2)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy kötelezővé teszik az e rendszerekkel való összekapcsolást, ebben az esetben az okosépület-tanúsítványt minden olyan esetben ki kell bocsátani, amikor energiahatékonysági tanúsítványt kell kiállítani, vagy helyszíni vizsgálatot vagy auditot kell végezni, de dönthetnek úgy is, hogy a rendszert önkéntessé teszik, amely esetben az okosépület-tanúsítványt csak a gazdasági szereplő kérésére kell kibocsátani.

(3)   Amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy az okosépület-mutatórendszert összekapcsolják energiahatékonysági tanúsítási, helyszíni vizsgálati vagy energiaaudit-rendszerükkel, felhasználhatják az adott rendszer tekintetében már működő független ellenőrzési rendszert is.

6. cikk

Önértékelés

(1)   A Bizottság 2021. április 1-jéig közzéteszi honlapján azt a keretrendszert, amely lehetővé teszi az épülettulajdonosok, -használók és más érdekelt felek számára, hogy saját maguk értékeljék egy épület vagy önálló rendeltetési egység okosfunkció-fogadási alkalmasságát. A tagállamok módosíthatják vagy kiegészíthetik ezt a keretrendszert a nemzeti sajátosságoknak megfelelő alkalmazás érdekében.

(2)   Amennyiben egy épület vagy önálló rendeltetési egység okosfunkció-fogadási alkalmasságát az épülettulajdonos, -használó vagy más érdekelt fél szakértő közreműködése nélkül értékeli, ezen értékelés alapján nem lehet okosépület-tanúsítványt kibocsátani.

7. cikk

Az okosépület-mutatórendszer nyomon követése és alkalmazásának előmozdítása

(1)   Amennyiben a tagállamok az okosépület-mutatórendszer alkalmazása mellett döntenek, az adott tagállamban vagy tagállamokban tevékenykedő szakértőknek e rendelet mellékletének megfelelően jelentést kell tenniük az adott tagállam nemzeti vagy adott esetben regionális hatóságai számára az általuk kibocsátott okosépület-tanúsítványokkal kapcsolatos adatokról.

(2)   Azoknak a tagállamoknak, amelyek az okosépület-mutatórendszer bevezetése mellett döntenek, évente jelentést kell tenniük a Bizottság számára a területükön kibocsátott okosépület-tanúsítványok számáról és a kapcsolódó statisztikákról az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint.

(3)   A Bizottság a tagállamokkal, a szakértőkkel és az érdekelt felekkel folytatott konzultációk, valamint a szakértők által szolgáltatott adatok alapján nyomon követi az okosépület-mutatórendszer piaci elterjedését.

(4)   Azok a tagállamok, amelyek az okosépület-mutatórendszer bevezetése mellett döntenek, további intézkedéseket hozhatnak a rendszer széles körű alkalmazásának támogatására. Lehetőség van ezen intézkedéseknek a 2010/31/EU irányelv 2a. cikkében előírt hosszú távú felújítási stratégiákkal összefüggésben történő kidolgozására és jelentésére is.

8. cikk

Az okosépület-mutatórendszer tesztidőszaka

(1)   A tagállamok nemzeti szinten kötelezettségek nélküli tesztidőszakot vezethetnek be az okosépület-mutatórendszer alkalmazására.

(2)   A nemzeti tesztidőszakok e rendelet hatálybalépésétől kezdődhetnek.

(3)   A nemzeti tesztidőszakot bevezető tagállamoknak a tesztidőszak lezárását követő 6 hónapon belül jelentést kell tenniük a Bizottság számára a vonatkozó tapasztalatokról.

(4)   A nemzeti tesztidőszakok kereteit a tagállamok határozzák meg. Ezek közé tartozik például az időtartam, a tesztidőszak ütemezése, a megcélzott épülettípusok és földrajzi zónák, az okosépület-mutatórendszer tesztelt szempontjai, a visszajelzések gyűjtésének módja, az okosfunkció-fogadási alkalmasság értékelését végző szakértők kiválasztásának kritériumai, annak eldöntése, hogy a tesztidőszak részeként létrehoznak-e független ellenőrzési rendszert, annak eldöntése, hogy a tesztidőszak során kiállítanak-e és a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátanak-e tanúsítványokat, valamint adott esetben a tesztidőszak megszervezéséért felelős harmadik fél kijelölése.

(5)   A nemzeti tesztidőszakok végén a tagállamoknak értékelniük kell az eredményeket, és el kell dönteniük, hogy alkalmazzák-e az okosépület-mutatórendszert.

(6)   Azoknak a tagállamoknak, amelyek nemzeti tesztidőszak bevezetését tervezik, a tesztidőszak kezdete előtt értesíteniük kell a Bizottságot, megjelölve az alkalmazni tervezett intézkedéseket is.

(7)   A Bizottság az e rendelet 6. cikkében említett keretrendszer biztosításával, valamint az információk és a bevált gyakorlatok cseréjének elősegítésével támogatja azokat a tagállamokat, amelyek nemzeti szinten tesztidőszakot vezetnek be az okosépület-mutatók alkalmazására.

(8)   A Bizottság a tagállamokkal konzultálva nyomon követi az okosépület-mutatórendszer tesztidőszakát.

(9)   Azok a tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy tesztidőszakot vezetnek be, a Bizottságnak benyújtott jelentésükbe belefoglalhatják a nemzeti szakértőik által gyűjtött adatok elemzését vagy értékelését is. Ezeket a nemzeti elemzéseket vagy értékeléseket a Bizottság figyelembe veszi az okosépület-mutató és a kapcsolódó módszertan továbbfejlesztése céljából.

9. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság szükség esetén 2026. január 1-jéig felülvizsgálhatja ezt a rendeletet az alkalmazása során szerzett tapasztalatok és az elért eredmények fényében.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 13–35. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/2155 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. október 14.) a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek okosépület-minősítésére szolgáló önkéntes közös európai uniós rendszer létrehozásával történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 9. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve ( 2012. október 25. ) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).


MELLÉKLET

Az okosépület-mutatórendszer végrehajtásának nyomon követése

1.   

A szakértőknek minden kibocsátott tanúsítvány esetében jelenteniük kell a nemzeti vagy adott esetben regionális hatóságok számára az alábbi kategóriákra vonatkozó adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak:

a)

az épületek vagy önálló rendeltetési egységek típusa;

b)

az épületek vagy önálló rendeltetési egységek teljes hasznos alapterülete;

c)

az okosépület-osztály;

d)

az összesített okosépület-mérőszám;

e)

a 2010/31/EU irányelv IA. mellékletében és az (EU) 2020/2155 [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a C(2020) 6930 számú, felhatalmazáson alapuló rendelet helyes hivatkozását] felhatalmazáson alapuló rendeletben kiemelt, az okosfunkció-fogadási alkalmasságot jelző három fő funkcióra vonatkozó okosépület-mérőszámok;

f)

az (EU) 2020/2155 [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a C(2020) 6930 számú, felhatalmazáson alapuló rendelet helyes hivatkozását] felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében meghatározott okosépületi hatáskritériumokra vonatkozó okosépület-mérőszámok.

2.   

A tagállamok választhatják meg, hogy melyik megközelítés teszi lehetővé számukra ezen adatok leghatékonyabb módon való gyűjtését. Amennyiben rendelkezésre áll, felhasználhatják az energiahatékonysági tanúsítványokat tartalmazó adatbázisukat is.

3.   

A tagállamok évente jelentést tesznek a Bizottságnak az 1. pontban meghatározott követelményeknek megfelelően gyűjtött adatokról. A Bizottságnak szóló éves jelentésnek – amennyiben rendelkezésre áll – legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a kibocsátott okosépület-tanúsítványok teljes száma, az (EU) 2020/2155 [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a C(2020) 6930 számú, felhatalmazáson alapuló rendelet helyes hivatkozását] felhatalmazáson alapuló rendelet VIII. melléklete szerinti okosépület-osztályok összesített megoszlása, valamint az okosépület-tanúsítvánnyal rendelkező épületek és önálló rendeltetési egységek energiahatékonyságára vonatkozó statisztika;

b)

statisztika azokról az épületekről, amelyekre vonatkozóan a jelentéstételi évben okosépület-tanúsítványt bocsátottak ki, beleértve a tanúsítvánnyal rendelkező épületek között az alábbiak arányát:

1.

lakóépületek és nem lakáscélú épületek;

2.

egylakásos családi házak;

3.

többlakásos lakóépületek;

4.

legfeljebb 1 000 m2 teljes hasznos alapterületű nem lakáscélú épületek;

5.

1 000 m2-nél nagyobb teljes hasznos alapterületű nem lakáscélú épületek;

c)

az (EU) 2020/2155 [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a C(2020) 6930 számú, felhatalmazáson alapuló rendelet helyes hivatkozását] felhatalmazáson alapuló rendelet VIII. melléklete szerinti okosépület-osztályok megoszlása az alábbi épületkategóriák mindegyikében:

1.

egylakásos családi házak;

2.

többlakásos lakóépületek;

3.

legfeljebb 1 000 m2 teljes hasznos alapterületű nem lakáscélú épületek;

4.

1 000 m2-nél nagyobb teljes hasznos alapterületű nem lakáscélú épületek;

4.   

Amennyiben a rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik, a tagállamok részletesebb statisztikákat is benyújthatnak, különbséget téve az épülettípusok (például az oktatási, az egészségügyi vagy a kulturális örökség részét képező épületek) között.


Top