EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1648

A Tanács (EU) 2020/1648 végrehajtási rendelete (2020. november 6.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

OJ L 370I , 6.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1648/oj

2020.11.6.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 370/1


A TANÁCS (EU) 2020/1648 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. november 6.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslataira,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendeletet.

(2)

A Fehéroroszországban 2020. augusztus 9-én tartott elnökválasztás nem felelt meg a nemzetközi normáknak, és azt a független jelöltek elleni elnyomás, valamint az említett választásokat követően tartott békés tüntetések résztvevőivel szembeni brutális fellépés jellemezte. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) az Unió nevében kiadott, 2020. augusztus 11-i nyilatkozatában kijelentette, hogy a választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek. Azt is leszögezte, hogy akár intézkedések meghozatalára is sor kerülhet az erőszakért, az indokolatlan letartóztatásokért és a választási eredmények meghamisításáért felelős személyekkel szemben.

(3)

A Tanács 2020. október 2-án elfogadta az (EU) 2020/1387 végrehajtási rendeletet (2), amelyben 40 olyan személyt vett jegyzékbe, akiket felelősség terhel a 2020-as fehéroroszországi elnökválasztást követően békés tüntetőkkel, az ellenzék tagjaival és újságírókkal szemben alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, valamint azért, hogy a központi választási bizottság nem megfelelően folytatta le az említett választási eljárást.

(4)

A főképviselő Unió nevében kiadott, 2020. szeptember 24-i nyilatkozatában kijelentette, hogy Alekszandr Lukasenko úgynevezett „beiktatása”, valamint az az új megbízatás, amelyre Alekszandr Lukasenko igényt tart, nélkülöz minden demokratikus legitimitást. A nyilatkozat hangsúlyozta, hogy az Unió elvárja, hogy a belarusz hatóságok azonnal hagyjanak fel a belarusz lakossággal szembeni elnyomás és erőszak alkalmazásával, és haladéktalanul, feltételek nélkül bocsássák szabadon az összes letartóztatott személyt, beleértve a politikai okokból bebörtönzötteket is.

(5)

A fehéroroszországi helyzet súlyosságára, valamint a civil társadalommal és az ellenzéki aktivistákkal szembeni folytatódó elnyomásra tekintettel Alekszandr Lukasenkót és 14 másik személyt fel kell venni a 765/2006/EK rendelet I. mellékletében foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(6)

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2020/1387 végrehajtási rendelete (2020. október 2.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról (HL L 319I, 2020.10.2., 1. o.).


MELLÉKLET

A 765/2006/EK rendelet I. melléklete a következő személyekkel egészül ki:

 

Név

A fehérorosz változat angol átírása

Az orosz változat angol átírása

Név

(fehéroroszul)

Név

(oroszul)

Azonosító

adat

A jegyzékbe vétel indokai

„45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexandr Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

A Fehérorosz Köztársaság elnöke

Születési idő: 1954.8.30.

Születési hely: Kopys, Vitebsk/Viciebsk Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Fehéroroszország elnökeként – és ennélfogva az állami szervek felett irányítást gyakorló személyként – felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as. augusztusi elnökválasztás előtt és azt követően alkalmazott erőszakos elnyomásért, különösen egyes jelentős ellenzéki jelölteknek a választásból való kizárásáért, békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, a Biztonsági Tanács (Security Council) tagja

Születési idő: 1975.11.28.

Születési hely: Mogilev/Mahiliou (korábban USSR, jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az elnök nemzetbiztonsági tanácsadójaként és a Biztonsági Tanács (Security Council) tagjaként, valamint a fehérorosz biztonsági erőket informálisan felügyelő személyként felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Az elnöki hivatal kabinetfőnöke

Születési idő: 1963.1.14.

Születési hely: Stolitsa, Vitebsk/Viciebsk Oblast (korábban USSR, jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az elnöki hivatal kabinetfőnökeként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelős az elnöki hatáskör bel- és külpolitika terén való gyakorlásának biztosításáért. Ebbéli minőségében tehát a Lukasenko-rezsim támogatója, többek között az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomás és megfélemlítés tekintetében is.

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

A KGB (State Security Committee) elnöke, a Számvevőszék (State Control Committee) korábbi elnöke

Születési idő: 1966.9.8.

Születési hely: Privalki/Privalka, Hrodna/Grodno Oblast (korábban USSR, jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökeként és a Számvevőszék (State Control Committee) korábbi elnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

A belügyminisztérium közrendvédelmi és megelőzési főigazgatóságának (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) vezetője

Születési idő: 1964.5.29.

Nem: férfi

A belügyminisztérium közrendvédelmi és megelőzési főigazgatóságának (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) vezetőjeként felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) elnöke

Születési idő: 1970.3.25.

Születési hely: village of Cierabličy, Brest Oblast (korábban USSR, jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság elnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők elleni nyomozásokért.

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexey Aleksandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) korábbi első alelnöke, jelenleg a Bűnügyi Szakértői Állami Bizottság (State Committee for Forensic Expertise) elnöke

Születési idő: 1973.9.7.

Születési hely: Minsk (korábban USSR, jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság első alelnökeként betöltött korábbi vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők elleni nyomozásokért.

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnöke

Születési idő: 1974.7.17.

Születési hely: Rechitsa, Gomel Oblast (korábban USSR, jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság alelnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők elleni nyomozásokért.

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnöke

Születési idő: 1973.8.1.

Születési hely: Brest (korábban USSR, jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság alelnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az említett választás eredménye elleni tiltakozás céljából az ellenzék által létrehozott koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők elleni nyomozásokért.

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Az operatív-elemzési központ (Operational-Analytical Center) vezetője

Születési idő: 1971.8.1.

Születési hely:

Az operatív-elemzési központ (Operational-Analytical Center) vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért, különösen a távközlési hálózatokkal való összeköttetések megszakításáért, amit a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás részeként alkalmaztak az országban.

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Információügyi miniszterhelyettes Születési idő: 1972.7.10.

Születési hely: village of Koshelevo, Grodno/Hrodna region (korábban USSR, jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Információügyi miniszterhelyettesként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért, különösen az információügyi minisztérium azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás részeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Fehéroroszországban.

56.

Natalia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Fehéroroszország elnökének sajtótitkára

Születési idő: 1984.2.16.

Születési hely: Minsk (korábban USSR, jelenleg Belarus)

Leánykori név: Kirsanova (RU: Кирсанова) vagy Selyun (RU Селюн)

Nem: férfi

Fehéroroszország elnökének sajtótitkáraként ő koordinálja az elnök médiatevékenységeit, amibe beletartozik a nyilatkozatok megszövegezése és az elnök nyilvános megjelenéseinek megszervezése is. Ebbéli minőségében tehát a Lukasenko-rezsim támogatója, többek között az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomás és megfélemlítés tekintetében is. Különösen a 2020-as elnökválasztást követően nyilvánosan tett azon nyilatkozataival, amelyekben megvédte az elnököt és kritizálta az ellenzéki aktivistákat és a békés tüntetőket, hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság Fehéroroszországban való komoly aláásásához. Emellett szoros kapcsolatban áll az elnökkel.

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Az „alfa egység” (Alfa Unit) parancsnoka

Születési idő: 1975.8.21.

Nem: férfi

Az „alfa egység” (Alfa Unit) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az ezen erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alekseevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkára

Születési idő: 1967.6.25.

Születési hely: village of Revyaki, Vitebsk/Viciebsk Oblast (korábban USSR, jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkáraként felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. Emellett szoros kapcsolatban áll az elnökkel.

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

A Fehérorosz Köztársaság alkotmánybíróságának elnöke

Születési idő: 1954.10.18.

Születési hely: Minsk Oblast (korábban USSR, jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az alkotmánybíróság elnökeként felelősség terheli az alkotmánybíróság 2020. augusztus 25-i határozatának elfogadásáért, amelyben az alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánította a csalárd választás eredményét. Ezáltal támogatta és elősegítette az államapparátus által békés tüntetőkkel és újságírókkal szemben sorozatosan alkalmazott elnyomást és megfélemlítést, ezért felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság Fehéroroszországban való komoly aláásásáért.”


Top