EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2072

A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

OJ L 319, 10.12.2019, p. 1–279 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj

10.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 319/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2072 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 28.)

a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére, 32. cikke (2) bekezdésére, 37. cikke (2) és (4) bekezdésére, 40. cikke (2) bekezdésére, 41. cikke (2) bekezdésére, 53. cikke (2) bekezdésére, 54. cikke (2) bekezdésére, 72. cikke (1) bekezdésére, 73. cikkére, 79. cikke (2) bekezdésére és 80. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/2031 rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy a rendelkezései teljes mértékben hatályossá váljanak, a károsítókra, a növényekre, a növényi termékekre és az egyéb anyagokra vonatkozó végrehajtási szabályokat, valamint az Unió területének a növényegészségügyi kockázatok elleni védelméhez szükséges követelményeket kell elfogadni.

(2)

Erre való tekintettel egyedi szabályokat kell megállapítani az uniós zárlati károsítók, a védett zónás zárlati károsítók és az uniós vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jegyzékbe vétele, valamint az Unió területén, illetve az ültetésre szánt növényeken való megjelenésük megelőzését célzó intézkedések érdekében.

(3)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) az uniós zárlati károsítók jegyzékének az (EU) 2016/2031 rendelet 5. cikke szerinti megállapítása érdekében újraértékelte a 2000/29/EK tanácsi irányelv (2) I. mellékletének A. részében, valamint II. melléklete A. részének I. szakaszában felsorolt károsítókat. Az újraértékelésre azért volt szükség, hogy az érintett károsítók növényegészségügyi helyzetét aktualizálni lehessen a legújabb műszaki és tudományos eredményeknek megfelelően, és azt is fel lehessen mérni, hogy az Unió területe tekintetében eleget tesznek-e a rendelet 3. cikkében foglalt kritériumoknak, illetve eleget tesznek-e a rendelet I. mellékletének 1. szakaszában foglalt kritériumoknak.

(4)

Az újraértékelés következtében a 2000/29/EK irányelv I. és II. mellékletében felsorolt károsítók közül egyesek nem szerepeltethetők az uniós zárlati károsítók jegyzékében, mert az Unió területe tekintetében nem tesznek eleget az (EU) 2016/2031 rendelet 3. cikkében foglalt feltételeknek.

(5)

Bizonyos egyéb károsítókról, amelyek közül néhány szerepel a 2000/29/EK irányelv I. és II. mellékletében, megállapítást nyert, hogy az Unió területe tekintetében eleget tesznek az (EU) 2016/2031 rendelet 3. cikkében foglalt feltételeknek, ezért azokat szerepeltetni kell az uniós zárlati károsítók jegyzékében.

(6)

Az újraértékelés következtében a 2000/29/EK irányelv I. és II. mellékletében az Unió területén elő nem forduló károsítók jegyzékében felsoroltak közül néhányat az Unió területén ismerten előforduló károsítók jegyzékében kell szerepeltetni, mivel az Unió területének bizonyos részein régóta előfordulnak.

(7)

A nemzetközi nómenklatúra legújabb változásainak tükrözése érdekében bizonyos károsítók nevét aktualizálni kell. Ezeket a károsítókat az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) által hozzájuk rendelt kódokkal együtt kell felsorolni. Erre annak biztosítása érdekében van szükség, hogy még a jövőbeni esetleges névváltozásuk esetén is azonosíthatók legyenek.

(8)

A Bizottság újraértékelte a 690/2008/EK bizottsági rendelettel (3) összhangban elismert védett zónákat, valamint a 2000/29/EK irányelv I. mellékletének B. részében és II. mellékletének B. részében felsorolt, érintett károsítókat. Az újraértékelésnek annak megállapítása volt a célja, hogy az érintett károsítók megfelelnek-e az (EU) 2016/2031 rendelet 32. cikkének (1) bekezdése szerinti védett zónás zárlati károsító leírásának.

(9)

Az újraértékelés a védett zónák elismerésére, módosítására, illetve visszavonására irányuló tagállami kérelmeken, a tagállamok által benyújtott rendszeres felderítési jelentéseken, a Bizottság által lefolytatott vizsgálatokon, valamint számos egyéb tudományos és műszaki adaton alapult.

(10)

Bizonyos károsítókról, amelyek közül néhány szerepel a 2000/29/EK irányelv I. és II. mellékletében, megállapítást nyert, hogy eleget tesznek az (EU) 2016/2031 rendelet 32. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, ezért azokat szerepeltetni kell a védett zónás zárlati károsítók jegyzékében. Ezeket a károsítókat az EPPO által hozzájuk rendelt kódokkal együtt kell felsorolni annak biztosítása érdekében, hogy még a jövőbeni esetleges névváltozásuk esetén is azonosíthatók legyenek.

(11)

A védett zónák e rendeletbeli felsorolásával való átfedések elkerülése érdekében a 690/2008/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(12)

Az EPPO újraértékelte a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. részének II. szakaszában felsorolt károsítókat, a 66/401/EGK irányelv (4) I. mellékletének 3. pontjában felsorolt kultúrnövényeket és 6. pontjában felsorolt károsítókat, valamint a 66/402/EGK tanácsi irányelv (5) II. mellékletének 3. pontjában és a 68/193/EGK tanácsi irányelv (6) I. mellékletében felsorolt károsítókat, továbbá a 98/56/EK tanácsi irányelv (7) 5. cikkének (5) bekezdése, a 2002/55/EK tanácsi irányelv (8) II. melléklete, a 2002/56/EK tanácsi irányelv (9) I. melléklete és II. mellékletének B. pontja alapján elfogadott jogi aktusokban, valamint az ez utóbbi irányelv 18. cikkének c) pontja, a 2002/57/EK tanácsi irányelv (10) I. mellékletének 4. pontja és II. melléklete I. részének 5. pontja alapján elfogadott jogi aktusokban, a 2008/72/EK tanácsi irányelv (11) 4. cikke alapján elfogadott jogi aktusokban és a 2008/90/EK tanácsi irányelv (12) 4. cikke alapján elfogadott jogi aktusokban felsorolt károsítókat.

(13)

Az újraértékelésre azért volt szükség, hogy az érintett károsítók növényegészségügyi helyzetét aktualizálni lehessen a legújabb műszaki és tudományos eredményeknek megfelelően, és azt is fel lehessen mérni, hogy az Unió területe tekintetében eleget tesznek-e az (EU) 2016/2031 rendelet 36. cikkében foglalt kritériumoknak, illetve eleget tesznek-e a rendelet I. mellékletének 4. szakaszában foglalt kritériumoknak.

(14)

Bizonyos károsítókról, amelyek közül néhány szerepel az említett irányelvekben, megállapítást nyert, hogy az Unió területe tekintetében eleget tesznek az (EU) 2016/2031 rendelet 36. cikkében foglalt feltételeknek, ezért azokat szerepeltetni kell az uniós vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jegyzékében. A rendelet 37. cikke (7) bekezdésének megfelelően a jegyzékben meg kell határozni a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK, a 2002/57/EK, a 2008/72/EK és a 2008/90/EK irányelvben említett, ültetésre szánt növények konkrét kategóriáit.

(15)

Egyes esetekben az ültetésre szánt növények nem hozhatók be az Unió területére, illetve nem szállíthatók az Unió területén, ha rajtuk a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók előfordulása vagy az azok által okozott tünetek az (EU) 2016/2031 rendelet 37. cikkének (8) bekezdésében foglaltak szerint meghaladnak bizonyos küszöbértéket. Az említett cikk további rendelkezései értelmében a küszöbérték megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha a vállalkozók biztosítani tudják, hogy az adott vizsgálatköteles nem-zárlati károsító előfordulása a szóban forgó, ültetésre szánt növényeken nem lépi túl a küszöbértéket, és az ültetésre szánt növények tételein ellenőrizni lehet, hogy a károsítók elterjedtsége nem haladja meg a küszöbértéket.

(16)

Az (EU) 2016/2031 rendelet 37. cikke (4) bekezdésének megfelelően a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók érintett, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 98/56/EK, az 1999/105/EK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK, a 2002/57/EK, a 2008/72/EK és a 2008/90/EK irányelv alapján elfogadott intézkedések sérelme nélkül alkalmazandók. Ezért ez a rendelet az érintett, ültetésre szánt növények vagy a származási növényeik ellenőrzése, mintavétele és laboratóriumi vizsgálata, az érintett, vizsgálatköteles nem-zárlati károsítóktól mentes vagy fizikailag védett területekről vagy telephelyekről származó érintett, ültetésre szánt növények származása, az érintett, ültetésre szánt növények vagy a származási növényeik kezelése, vagy az érintett, ültetésre szánt növények termesztése tekintetében nem érintheti az említett irányelvek alapján elfogadott intézkedéseket.

(17)

Ezen túlmenően e rendeletnek a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítókra vonatkozó rendelkezései nem érinthetik az ültetésre szánt növények tekintetében említett irányelvek alapján elfogadott, az említett irányelvekben megállapított forgalmazási követelmények alóli kivételeket a hatósági laboratóriumi vizsgálatot végző és az ellenőrző szerveknek történő vetőmag-beszállítás, bizonyos szolgáltatók részére történő növénybeszállítás, a tudományos célra, szelekcióra, egyéb vizsgálati vagy kísérleti célra szánt növények, nem véglegesen minősített vetőmagok, az (EU) 2017/478 végrehajtási határozat (13) hatálya alóli kivételek alá tartozó vetőmagok, valamint a bizonyítottan kivitelre szánt növények tekintetében.

(18)

A 2000/29/EK irányelv III. mellékletének A. részében felsorolt összes vagy bizonyos harmadik országokból származó növényeknek, növényi termékeknek vagy egyéb anyagoknak az Unió területére történő behozatala tilos.

(19)

Ezen növények, növényi termékek és egyéb anyagok felülvizsgálatára az esetleges új bizonyítékok, a károsítóik által az Unió területére jelentett kockázatok, valamint az uniós zárlati károsítók jegyzékének frissítése alapján került sor.

(20)

A felülvizsgálat alapján e növények, növényi termékek és egyéb anyagok közül ezért egyeseket az (EU) 2016/2031 rendelet 40. cikkének (2) bekezdése alapján jegyzékbe kell venni azon harmadik országokkal, harmadik országok azon csoportjával vagy meghatározott területeivel együtt, amelyek tekintetében a tilalom alkalmazandó. Erre a tilalomra azért van szükség, mert az Unió növényegészségügyi védelme e tekintetben kevésbé szigorú intézkedések alkalmazásával nem garantálható.

(21)

Az uniós zárlati károsítók újraértékelésére tekintettel az (EU) 2016/2031 rendelet 41. cikkének (2) bekezdése alapján új rendelkezéseket kell elfogadni bizonyos növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió területére történő behozatala, illetve a vonatkozó különleges előírások, valamint bizonyos növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az Unió területén belüli szállításával kapcsolatos rendelkezések, illetve a vonatkozó különleges előírások tekintetében.

(22)

A KN-kódok feltüntetését nem kell kötelezővé tenni az Unió területén belüli szállítás tekintetében különleges követelmények hatálya alá tartozó növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékbe vételéhez. Ez arányos megközelítés lenne, mivel a KN-kódok az ilyen növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok azonosításához csak akkor szükségesek, ha azokat harmadik országból hozzák be az Unióba. Ez a megközelítés összhangban lenne az (EU) 2016/2031 rendelet 80. cikkével is, amely ilyen kód feltüntetését nem írja elő azon növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak a jegyzékbe vételéhez, amelyek esetében növényútlevélre van szükség.

(23)

A 2000/29/EK irányelv III. mellékletének B. részében felsorolt növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az érintett védett zónákba való behozatala – adott esetben a származásuk helye szerinti harmadik országra is tekintettel – tilos. Ezenfelül a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb anyagok kizárólag akkor hozhatók be az érintett védett zónákba, ha eleget tesznek a vonatkozó különleges előírásoknak.

(24)

Ezen növények, növényi termékek és egyéb anyagok felülvizsgálatára az esetleges új bizonyítékok, a károsítóik által az érintett védett zónákra jelentett kockázatok, valamint a védett zónás zárlati károsítók és a védett zónák jegyzékének frissítése alapján került sor.

(25)

A felülvizsgálat alapján egyes növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat, valamint az érintett védett zónákat – az (EU) 2016/2031 rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint – ebben a rendeletben jegyzékbe kell venni azon harmadik országokkal és származási harmadik országok csoportjaival együtt, amelyek tekintetében a tilalom alkalmazandó.

(26)

Ezenfelül az (EU) 2016/2031 rendelet 54. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint egyes növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat, valamint az érintett védett zónákat és a vonatkozó különleges előírásokat ebben a rendeletben jegyzékbe kell venni.

(27)

Az (EU) 2016/2031 rendelet 72. cikkének (1) bekezdése értelmében létre kell hozni azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok, valamint a származás vagy a feladás helye szerinti érintett harmadik országok jegyzékét, amelyek esetében az Unió területére történő behozatalhoz növényegészségügyi bizonyítvány szükséges.

(28)

Az (EU) 2016/2031 rendelet 73. cikkének első albekezdése értelmében az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet növényegészségügyi bizonyítványt ír elő a 72. cikk (1) bekezdésében említett jegyzékbe felvett növényektől eltérő növényeknek az Unió területére történő behozatala esetében. Egyes termésekről azonban megállapítást nyert, hogy eleget tesznek az (EU) 2016/2031 rendelet VI. mellékletében foglalt kritériumoknak, és azokat olyan növényekként határozták meg, amelyekhez nem szükséges növényegészségügyi bizonyítvány. Ezért az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet II. mellékletében felsorolt terméseknek az Unió területére történő behozatala esetében nem kell növényegészségügyi bizonyítványt előírni.

(29)

Az egyértelműség végett az említett rendelet 2. cikkét és II. mellékletét el kell hagyni annak érdekében, hogy ne legyenek átfedések ezzel a rendelettel.

(30)

Az (EU) 2016/2031 rendelet 74. cikkének (1) bekezdése értelmében létre kell hozni azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok, valamint a származás vagy feladás helye szerinti érintett harmadik országok jegyzékét, amelyek esetében az érintett védett zónákba történő behozatalhoz növényegészségügyi bizonyítvány szükséges. Ez a jegyzék segítséget nyújt ahhoz, hogy egyértelműséget lehessen biztosítani a vállalkozók, az illetékes hatóságok, valamint az adott növények, növényi termékek és egyéb anyagok minden más felhasználója számára.

(31)

Az (EU) 2016/2031 rendelet 79. cikkének (1) bekezdése értelmében létre kell hozni azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékét, amelyek esetében az Unió területén belüli szállításhoz növényútlevél szükséges. E jegyzék segítségével egyértelműséget lehet biztosítani a vállalkozók, az illetékes hatóságok, valamint az adott növények, növényi termékek és egyéb anyagok minden más felhasználója számára.

(32)

A vállalkozókkal szembeni követelmények előírásától való tartózkodás érdekében nem szükséges növényútlevelet előírni olyan vetőmagok szállítása esetében, amelyek a vetőmagok forgalmazásáról szóló irányelvekben foglalt követelmények alóli eltérések hatálya alá tartoznak. Ez helyénvaló, mivel ez a rendelet az adott irányelvek alapján elfogadott intézkedések sérelme nélkül alkalmazandó, és a vállalkozók számára nem vezethet be további tanúsítási terheket az adott irányelvek szerinti kötelezettségekben jelenleg megállapítottakhoz képest.

(33)

Az (EU) 2016/2031 rendelet 80. cikkének (1) bekezdése értelmében létre kell hozni azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékét, amelyek egyes védett zónákba történő behozatalához és azokon belüli szállításához növényútlevél szükséges. E növényútleveleken a „PZ” megjelölést kell feltüntetni, hogy megkülönböztethetők legyenek az Unió teljes területén belüli szállításhoz előírt növényútlevelektől. E jegyzék segítségével egyértelműséget lehet biztosítani a vállalkozók, az illetékes hatóságok, valamint az adott növények, növényi termékek és egyéb anyagok minden más felhasználója számára.

(34)

Annak érdekében, hogy a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítókra vonatkozó követelményekben bekövetkezett változások a kereskedelemben ne okozzanak zavart, korlátozott átmeneti időszakot kell biztosítani a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jelenlétére vonatkozó, a 2019. december 14., e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt alkalmazandó követelményeknek megfelelően az Unióban már előállított, az Unióba behozott vagy az Unió területén belül szállított vetőmagok és más, ültetésre szánt növények esetében. E vetőmagok és más, ültetésre szánt növények az említett követelményeknek megfelelően korlátozott időtartamra továbbra is behozhatók az Unióba, illetve szállíthatók az Unió területén belül. Az arányosság érdekében szükséges lenne azt is előírni, hogy a növényútlevelek e vetőmagok és más, ültetésre szánt növények esetében csak az uniós zárlati károsítókra és védett övezeti zárlati károsítókra alkalmazandó követelményeknek, valamint az (EU) 2016/2031 rendelet 30. cikke alapján elfogadott intézkedéseknek való megfelelést tanúsítsák. Ez a megközelítés célszerű lenne, tekintettel azon vetőmagok és más, ültetésre szánt növények nagy mennyiségére, amelyek előállítása már 2019. december 14. előtt megkezdődött vagy le is zárult, a vetőmagok és más szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló irányelvek ezen időpont előtt alkalmazandó szabályai szerint, amikor nem volt szükség a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jelenlétével kapcsolatosan növényútlevélre. Az említett, ültetésre szánt növények tanúsítása már megtörtént, és aránytalan lenne rájuk vonatkozón előírni az új szabályok szerint további bizonyítványok kiállítását. Ezen ültetésre szánt növények piaci elterjedésének biztosítása, valamint az illetékes hatóságok és a vállalkozók új szabályokhoz való alkalmazkodásának megkönnyítése érdekében ezért egy egyéves átmeneti időszakra van szükség.

(35)

Ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon kell hatályba lépnie annak érdekében, hogy a lehető leghosszabb idő álljon az illetékes hatóságok és a vállalkozók rendelkezésére a rendelet alkalmazására való felkészülésre.

(36)

A jogbiztonság érdekében ezt a rendeletet ugyanattól a naptól kell alkalmazni, mint az (EU) 2016/2031 rendeletet, azaz 2019. december 14-től.

(37)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az (EU) 2016/2031 rendeletet hajtja végre az uniós zárlati károsítók, a védett zónás zárlati károsítók és az uniós vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jegyzékbe vétele, valamint a növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra vonatkozó, a károsítóik jelentette kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében hozott intézkedések tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E rendelet alkalmazásában az I. mellékletben előírt fogalommeghatározások alkalmazandók.

(2)   Emellett az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

„károsítóktól gyakorlatilag mentes”: az uniós zárlati károsítóktól, illetve a védett zónás zárlati károsítóktól eltérő károsítóknak az ültetésre szánt növényeken vagy gyümölcstermő növényeken való jelenlétének mértéke, amely kellően alacsony az adott növények elfogadható minőségének és hasznosíthatóságának biztosításához;

b)

„hatósági nyilatkozat”: az (EU) 2016/2031 rendelet 71. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány, az ugyanezen rendelet 78. cikkében előírt növényútlevél, a fa csomagolóanyag, faanyag és egyéb anyagok ugyanezen rendelet 96. cikkében említett jelölése, vagy az ugyanezen rendelet 99. cikkében említett hatósági tanúsítványok;

c)

„rendszerszemléletű megközelítés”: a különböző kockázatkezelési intézkedések egybefoglalása, amelyek közül legalább kettő egymástól függetlenül érvényesül, és amelyekkel – együttes alkalmazás esetén – megvalósul az uniós zárlati károsítókkal, a védett övezeti zárlati károsítókkal, valamint az (EU) 2016/2031 rendelet 30. cikke alapján elfogadott intézkedések hatálya alá tartozó károsítókkal szembeni megfelelő szintű védelem.

3. cikk

Az uniós zárlati károsítók jegyzéke

Az uniós zárlati károsítóknak az (EU) 2016/2031 rendelet 5. cikkében említett jegyzékét e rendelet II. melléklete határozza meg.

Az Unió területén az ismeretek szerint elő nem forduló uniós zárlati károsítók jegyzékét a II. melléklet A. része, az Unió területén ismerten előforduló uniós zárlati károsítók jegyzékét pedig a II. melléklet B. része állapítja meg.

4. cikk

A védett zónák és a vonatkozó védett zónás zárlati károsítók jegyzéke

A védett zónáknak és a vonatkozó védett zónás zárlati károsítóknak az (EU) 2016/2031 rendelet 32. cikke (3) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet III. melléklete állapítja meg.

5. cikk

Az uniós vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók és meghatározott, ültetésre szánt növények, valamint a kategóriáik és a küszöbértékeik jegyzéke

Az uniós vizsgálatköteles nem-zárlati károsítóknak és meghatározott, ültetésre szánt növényeknek, valamint a kategóriáiknak és a küszöbértékeiknek az (EU) 2016/2031 rendelet 37. cikke (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet IV. melléklete állapítja meg. Ezek az ültetésre szánt növények nem hozhatók be az Unió területére, illetve nem szállíthatók az Unió területén belül, ha a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jelenléte vagy az azok által az ültetésre szánt növényeken okozott tünetek meghaladják a küszöbértékeket.

A behozatalra és a szállításra vonatkozóan az első bekezdésben előírt tilalom kizárólag a IV. mellékletben meghatározott, ültetésre szánt növények kategóriáira alkalmazandó.

6. cikk

A vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók meghatározott, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

(1)   A meghatározott, ültetésre szánt növények Unión belüli szállítása, valamint az Unióba történő behozatala tekintetében a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók megjelenésének megelőzését célzó, az (EU) 2016/2031 rendelet 37. cikkének (4) bekezdésében említett intézkedéseket e rendelet V. melléklete állapítja meg.

(2)   Az e rendelet IV. mellékletében meghatározott jegyzék és e rendelet V. melléklete az alábbiak tekintetében nem érinti a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 98/56/EK, az 1999/105/EK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK, a 2002/57/EK, a 2008/72/EK és a 2008/90/EK irányelv alapján elfogadott intézkedéseket:

a)

az érintett, ültetésre szánt növények vagy a származási növényeik ellenőrzése, mintavétele és laboratóriumi vizsgálata;

b)

az érintett, vizsgálatköteles nem-zárlati károsítóktól mentes vagy fizikailag védett területekről vagy telephelyekről származó érintett, ültetésre szánt növények származása;

c)

az érintett, ültetésre szánt növények vagy a származási növényeik kezelése;

d)

az ültetésre szánt növények termesztése.

(3)   Ezen túlmenően az e rendelet IV. mellékletében meghatározott jegyzék és e rendelet V. melléklete nem érinti a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 98/56/EK, az 1999/105/EK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK, a 2002/57/EK, a 2008/72/EK, a 2008/90/EK irányelv alapján elfogadott, ültetésre szánt növényekre vonatkozó, az említett irányelvek által megállapított kivételeket, beleértve a következőket:

a)

az ültetésre szánt növényeknek a hatósági laboratóriumi vizsgálatot végző és az ellenőrző szerveknek történő beszállítására vonatkozó kivételek;

b)

az ültetésre szánt növényeknek a feldolgozást vagy csomagolást végző szolgáltatóknak történő beszállítására vonatkozó kivételek, feltéve, hogy a szolgáltató nem szerez jogcímet az így beszállított növényekre, és a növények azonossága biztosított;

c)

az ültetésre szánt növényeknek bizonyos, ipari célra szánt mezőgazdasági nyersanyagok előállításához vagy erre a célra szánt vetőmag-szaporításhoz szolgáltatók részére történő – bizonyos feltételek melletti – beszállítására vonatkozó kivételek;

d)

a tudományos célra, szelekcióra, vagy egyéb laboratóriumi vizsgálati vagy kísérleti célra szánt, ültetésre szánt növényekre vonatkozó kivételek;

e)

a nem véglegesen tanúsított, ültetésre szánt növényekre vonatkozó forgalmazási követelmények alóli kivételek;

f)

az (EU) 2017/478 végrehajtási határozat rendelkezéseiben meghatározott forgalmazási követelmények alóli kivételek;

g)

a harmadik országokba történő kivitelre szánt, ültetésre szánt növényekre vonatkozó forgalmazási követelmények alóli kivételek.

7. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek bizonyos harmadik országokból az Unióba történő behozatala tilos

Az uniós területre be nem hozható növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, valamint a behozatali tilalom hatálya alá tartozó harmadik országoknak, harmadik országok csoportjainak vagy meghatározott területeinek az (EU) 2016/2031 rendelet 40. cikke (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet VI. melléklete állapítja meg.

8. cikk

Harmadik országokból vagy az Unió területéről származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok, valamint az Unió területére történő behozatalukra és az Unió területén belüli szállításukra vonatkozó különleges előírások jegyzéke

(1)   A harmadik országokból származó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, valamint az Unió területére történő behozatalukra vonatkozó különleges előírásoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet VII. melléklete állapítja meg.

(2)   Az Unió területéről származó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, valamint az Unió területén belüli szállításukra vonatkozó különleges előírásoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet VIII. melléklete állapítja meg.

9. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek bizonyos védett zónákba történő behozatala tilos

A harmadik országokból vagy az Unió területéről származó, bizonyos védett zónákba be nem hozható növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 53. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet IX. melléklete állapítja meg.

10. cikk

A védett zónákba történő behozatalra vagy ott történő szállításra szánt növények, növényi termékek és egyéb anyagok, valamint a védett zónákra vonatkozó különleges előírások jegyzéke

A növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, az érintett védett zónáknak, valamint a védett zónákra vonatkozó különleges előírásoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 54. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet X. melléklete állapítja meg.

11. cikk

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, valamint származási, illetve feladó harmadik országok, amelyek esetében növényegészségügyi bizonyítvány szükséges

(1)   Az Unió területére történő behozatalhoz előírt növényegészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmény hatálya alá tartozó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak, illetve a származás vagy a feladás helye szerinti érintett harmadik országoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 72. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet XI. mellékletének A. része állapítja meg.

(2)   Az (EU) 2016/2031 rendelet 73. cikkének második albekezdésében előírt növényegészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmény alóli kivétel hatálya alá tartozó növények jegyzékét e rendelet XI. mellékletének C. része határozza meg.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett növényektől eltérő valamennyi növény csak abban az esetben hozható be az Unióba, ha azokat az (EU) 2016/2031 rendelet 73. cikkének első albekezdésével összhangban növényegészségügyi bizonyítvány kíséri. Az említett növényekesetében rendelkezésre álló KN-kódokat e rendelet XI. mellékletének B. része sorolja fel.

12. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyek esetében bizonyos származási vagy feladás helye szerinti harmadik országokból védett zónába történő behozatalhoz növényegészségügyi bizonyítvány szükséges

A bizonyos származási vagy feladás helye szerinti harmadik országokból bizonyos védett zónákba történő behozatalhoz előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelményének hatálya alá tartozó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 74. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet XII. melléklete állapítja meg.

13. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, amelyeknek az Unió területén belüli szállításához növényútlevél szükséges

(1)   Azon növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 79. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékét, amelyeknek az Unió területén belüli szállításához növényútlevél szükséges, e rendelet XIII. melléklete állapítja meg.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve nem szükséges növényútlevél azon vetőmagok Unión belüli szállításához, amelyek mindkét alábbi feltételt teljesítik:

a)

a 6. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek vonatkoznak rájuk; és

b)

nem vonatkoznak rájuk a VIII. melléklet vagy a X. melléklet különleges követelményei.

14. cikk

Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeknek bizonyos védett zónákba történő behozatalához és azokon belüli szállításához „PZ” megjelölésű növényútlevél szükséges

A bizonyos védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútlevélre vonatkozó követelmény hatálya alá tartozó növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak az (EU) 2016/2031 rendelet 80. cikkének (1) bekezdésében említett jegyzékét e rendelet XIV. melléklete állapítja meg.

Az első bekezdésben említett növényútleveleken fel kell tüntetni a „PZ” megjelölést.

15. cikk

A 690/2008/EK rendelet módosítása

A 690/2008/EK rendelet hatályát veszti.

16. cikk

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikket el kell hagyni;

2.

A II. mellékletet el kell hagyni.

17. cikk

Átmeneti intézkedések

A 2019. december 14. előtt a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 98/56/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK, a 2002/57/EK, a 2008/72/EK és a 2008/90/EK irányelveknek a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók jelenlétére az említett időpontot megelőzően alkalmazandó követelményei szerint az Unió területére behozott, az Unió területén belül szállított vagy előállított vetőmagok és egyéb, ültetésre szánt növények 2020. december 14-ig az Unió területére behozhatók vagy az Unió területén belül szállíthatók, amennyiben megfelelnek az említett követelményeknek. 2020. december 14-től az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi ültetésre szánt növény esetében az 5. és a 6. cikk alkalmazandó.

Az e rendelet által a vetőmagok és egyéb, ültetésre szánt növények Unión belüli, az e cikk (1) bekezdésében megállapított átmeneti időszak alatt történő szállításához előírt növényútlevelek 2020. december 14-ig azoknak csak az uniós zárlati károsítókra, a védett zónás zárlati károsítókra vonatkozó szabályoknak, vagy az (EU) 2016/2031 rendelet 30. cikke alapján elfogadott intézkedéseknek való megfelelését tanúsítják.

18. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.

(2)  A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság 690/2008/EK rendelete (2008. július 4.) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről (HL L 193., 2008.7.22., 1. o.).

(4)  A Tanács 66/401/EGK irányelve (1966. június 14.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról (HL L 125., 1966.7.11., 2298. o.).

(5)  A Tanács 66/402/EGK irányelve (1966. június 14.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról (HL L 125., 1966.7.11., 2309. o.).

(6)  A Tanács 68/193/EGK irányelve (1968. április 9.) a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról (HL L 93., 1968.4.17., 15. o.).

(7)  A Tanács 98/56/EK irányelve (1998. július 20.) a dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról (HL L 226., 1998.8.13., 16. o.).

(8)  A Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetőmagok forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 33. o.).

(9)  A Tanács 2002/56/EK irányelve (2002. június 13.) a vetőburgonya forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 60. o.).

(10)  A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 74. o.).

(11)  A Tanács 2008/72/EK irányelve (2008. július 15.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról (HL L 205., 2008.8.1., 28. o.).

(12)  A Tanács 2008/90/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról (HL L 267., 2008.10.8., 8. o.).

(13)  A Bizottság (EU) 2017/478 végrehajtási határozata (2017. március 16.) bizonyos tagállamoknak egyes fajok tekintetében a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól történő mentesítéséről és a 2010/680/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 73., 2017.3.18., 29. o.).


I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az A. részben felsorolt kifejezések jelentése az e rendelet mellékleteiben való használatuk során megegyezik a B. rész második oszlopában felsorolt irányelvekben meghatározott jelentésükkel.

A. RÉSZ

Kifejezések jegyzéke

Szuperelit vetőmag

Elit vetőmag

Tanúsított vetőmag

Standard vetőmag

Szőlő

Prebázis szaporítóanyag

Bázis szaporítóanyag

Prebázis szaporítóanyag

Bázis szaporítóanyag

Tanúsított szaporítóanyag

Standard szaporítóanyag

Dísznövény-szaporítóanyag

Erdészeti szaporítóanyag

Zöldségszaporító és -ültetési anyag

Gyümölcstermő növények szaporítóanyagai és gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagok

Prebázisanyanövény-jelölt

Prebázis anyanövény

Bázis anyanövény

Tanúsított anyanövény

Conformitas Agraria Communitatis (CAC) kategóriájú szaporítóanyag

Takarmánynövény-vetőmag

Gabonavetőmag

Zöldségvetőmag

Vetőburgonya

Olaj- és rostnövények vetőmagja

B. RÉSZ

Irányelvek és mellékletek jegyzéke

1.

E RENDELET MELLÉKLETEI

2.

IRÁNYELVEK

IV. MELLÉKLET, A. rész

(A takarmánynövény-vetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, A. rész

(A takarmánynövény-vetőmagra vonatkozó intézkedések)

66/401/EGK irányelv

IV. MELLÉKLET, B. rész

(A gabonavetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, B. rész

(A gabonavetőmagokra vonatkozó intézkedések)

66/402/EGK irányelv

IV. MELLÉKLET, C. rész

(A szőlő-szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

68/193/EGK irányelv

IV. MELLÉKLET, D. rész

(A dísznövény-szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, C. rész

(A dísznövényekre vonatkozó intézkedések)

98/56/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, E. rész

(A vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, D. rész

(A vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó intézkedések)

1999/105/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, F. rész

(A zöldségvetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, E. rész

(A zöldségvetőmagokra vonatkozó intézkedések)

2002/55/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, G. rész

(A vetőburgonyát érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, F. rész

(A vetőburgonyára vonatkozó intézkedések)

2002/56/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, H. rész

(Az olaj- és rostnövények vetőmagjait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, G. rész

(Az olaj- és rostnövények vetőmagjaira vonatkozó intézkedések)

2002/57/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, I. rész

(A zöldségszaporító és -ültetési anyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

V. MELLÉKLET, H. rész

(A zöldségszaporító és -ültetési anyagokra vonatkozó intézkedések)

2008/72/EK irányelv

IV. MELLÉKLET, J. rész

(A gyümölcsszaporító anyagokat és a gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók)

2008/90/EK irányelv

XIII. MELLÉKLET, 4. pont

Gabonavetőmagok

66/402/EGK irányelv

XIII. MELLÉKLET, 5. pont

Zöldségvetőmagok

2002/55/EK irányelv

XIII. MELLÉKLET, 6. pont

Olaj- és rostnövények vetőmagjai

2002/57/EK irányelv


II. MELLÉKLET

Az uniós zárlati károsítók és kódjaik jegyzéke

TARTALOMJEGYZÉK

A. rész: Károsítók, amelyek előfordulása az Unió területén nem ismert

A.

Baktériumok

B.

Gombák és petespórás gombák

C.

Rovarok és atkák

D.

Fonálférgek

E.

Parazita növények

F.

Vírusok, viroidok és fitoplazmák

B. rész: Az Unió területén előforduló károsítók

A.

Baktériumok

B.

Gombák és petespórás gombák

C.

Rovarok és atkák

D.

Puhatestűek

E.

Fonálférgek

F.

Vírusok, viroidok és fitoplazmák

A. RÉSZ

KÁROSÍTÓK, AMELYEK ELŐFORDULÁSA AZ UNIÓ TERÜLETÉN NEM ISMERT

 

Zárlati károsítók és EPPO-kódjuk

A. Baktériumok

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins és Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Gombák és petespórás gombák

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun és E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], a Cronartium gentianeum, a Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] és a Cronartium ribicola Fischer [CRONRI] kivételével

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], a következők kivételével:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (nem uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Rovarok és atkák

1.

Acleris spp. (nem európai) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk), amelyek vírusok vektoraként ismeretesek [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (nem európai) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (nem európai) [1CICDF], amelyek a Xylella fastidiosa vektoraként ismeretesek, például:

a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU];

b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT];

d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR].

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith és Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, nem európai fajok [1MARGG], például:

a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (nem európai populációk) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard és Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O'Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (nem európai) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai és Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (nem európai) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (nem európai) [1TEPHF], például:

a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Fonálférgek

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], a következők kivételével:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] és Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh és Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne és Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (nem uniós populációk) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parazita növények

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], kivéve a következőket:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl és Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Vírusok, viroidok és fitoplazmák

1.

Répa levélcsúcs fodrosodás vírus [BCTV00]

2.

Fekete málna látens vírus [TSVBL0]

3.

Kókuszdió cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Krizantém szárnekrózis vírus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza vírus (nem uniós izolátumok) [CTV000]

6.

Citrus leprózis vírusok [CILV00]:

a)

CiLV-C [CILVC0];

b)

CiLV-C2 [CILVC2];

c)

HGSV-2 [HGSV20];

d)

citrusfélékre patogén OFV-törzs [OFV00] (citrusfélékre patogén törzs);

e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Pálma letális sárgaság fitoplazma [PHYP56]

8.

Burgonyapatogén vírusok, viroidok és fitoplazmák, például:

a)

Burgonya andeszi látens vírus [APLV00];

b)

Burgonya andeszi foltosság vírus [APMOV0];

c)

Arracacha B-vírus, oca-törzs [AVBO00];

d)

Burgonya fekete gyűrűsfoltosság vírus [PBRSV0];

e)

Burgonya T-vírus [PVT000];

f)

a burgonya A-, M-, S-, V-, X- és Y-vírus (többek között az Yo, Yn és Yc vírustörzsek) nem európai izolátumai, valamint a Burgonya levélsodródás vírus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (többek között az Yo, PVYN00, PVYC00 vírustörzsek) és PLRV00].

9.

Satsuma törpülés vírus [SDV000]

10.

Dohány gyűrűsfoltosság vírus [TRSV00]

11.

Paradicsom gyűrűsfoltosság vírus [TORSV0]

12.

A Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. és Vitis L. vírusai, viroidjai és fitoplazmái, például:

a)

Áfonya levélfoltosság vírus [BLMOV0];

b)

Cseresznye érdeslevelűség vírus [CRLV00];

c)

Őszibarack mozaik vírus [PCMV00];

d)

Őszibarack rozettás mozaik vírus [PRMV00];

e)

Szilva vonalas mintázottság vírus (amerikai) [APLPV0];

f)

Málna levélgöndörödés vírus [RLCV00];

g)

Szamóca boszorkányseprűsödés fitoplazma [SYWB00];

h)

a Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. és Vitis L. nem európai vírusai, viroidjai és fitoplazmái.

13.

A Begomovirus nemzetségbe tartozó vírusok, a következők kivételével:

Selyemmályva mozaik vírus [ABMV00], Édesburgonya levélgöndörödés vírus [SPLCV0], Paradicsom levélgöndörödés New Delhi vírus [TOLCND], Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus [TYLCV0], Paradicsom sárga levélgöndörödés Szardínia vírus [TYLCSV], Paradicsom sárga levélgöndörödés Malaga vírus [TYLCMA], Paradicsom sárga levélgöndörödés Axarquia vírus [TYLCAX]

14.

Tehénborsó enyhe foltosság vírus [CPMMV0]

15.

Saláta fertőző sárgaság vírus [LIYV00]

16.

Dinnye sárgulással társult vírus [MYAV00]

17.

Tök érsárgulás vírus [SQVYVX]

18.

Édesburgonya klorotikus törpülés vírus [SPCSV0]

19.

Édesburgonya enyhe foltosság vírus [SPMMV0]

20.

Paradicsom csokoládéfoltosság vírus [TOCHV0]

21.

Paradicsom hervadás vírus [TOANV0]

22.

Paradicsom enyhe foltosság vírus [TOMMOV]

23.

Zöldcitrom boszorkányseprűsödés fitoplazma [PHYPAF]

B. RÉSZ

AZ UNIÓ TERÜLETÉN ELŐFORDULÓ KÁROSÍTÓK

 

Zárlati károsítók és az EPPO által hozzájuk rendelt kódok

A. Baktériumok

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Gombák és petespórás gombák

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Rovarok és atkák

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Puhatestűek

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Fonálférgek

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner és Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Vírusok, viroidok és fitoplazmák

1.

Szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma [PHYP64]

2.

Paradicsom levélgöndörödés new delhi vírus [TOLCND]


III. MELLÉKLET

A védett zónák és a vonatkozó védett zónás zárlati károsítók, valamint a kódjaik jegyzéke

Az alábbi táblázat harmadik oszlopában felsorolt védett zónák értelemszerűen a következők valamelyikére vonatkoznak:

a)

a jegyzékbe vett tagállam teljes területe;

b)

a jegyzékbe vett tagállam területe a zárójelben megadott kivételekkel;

c)

a tagállam területének kizárólag a zárójelben megadott része.

Védett zónás zárlati károsítók

EPPO-kód

Védett zónák

a)   Baktériumok

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Észtország;

b)

Spanyolország (Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià és Urgell járások [Katalónia autonóm közösség], továbbá a Valencia tartománybeli Alborache és Turís önkormányzatai, valamint az Alicante tartománybeli Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások [Comunidad Valenciana] kivételével);

c)

Franciaország (Korzika);

d)

Olaszország (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piedmont (Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalleto községek [Cuneo tartomány] kivételével), Szardínia, Szicília (Cesarò [Messina tartomány]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania tartomány]), valamint Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna tartomány] önkormányzatainak kivételével), Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta);

e)

Lettország;

f)

Finnország;

g)

Egyesült Királyság (Man-sziget, Csatorna-szigetek);

h)

2020. április 30-ig: Írország (Galway város kivételével);

i)

2020. április 30-ig: Olaszország (Apúlia, Lombardia [Miláno, Mantova, Sondrio és Varese tartomány], továbbá a Monza Brianza tartománybeli Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo községek kivételével), Veneto [Rovigo és Venezia tartomány], a Padova tartománybeli Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano és Vescovana községek, valamint Verona tartományban az A4-es autópályától délre fekvő terület kivételével);

j)

2020. április 30-ig: Litvánia (Babtai és Kėdainiai önkormányzatai [Kaunas közigazgatási terület] kivételével);

k)

2020. április 30-ig: Szlovénia (Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régió, továbbá Lendva és (a H4-es autópályától délre fekvő) Renče-Vogrsko és Velika Polana községek, valamint Ivančna Gorica önkormányzatának Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki) települései kivételével);

l)

2020. április 30-ig: Szlovákia (a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás – Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás – Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás – Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás – Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás – Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás – Trebišov] kivételével).

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

2020. április 30-ig: Egyesült Királyság

b)   Gombák és petespórás gombák

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Görögország

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)

Cseh Köztársaság;

b)

Írország;

c)

Svédország;

d)

Egyesült Királyság.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers és Ju

HYPOMA

a)

Írország;

b)

Egyesült Királyság (Észak-Írország).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Írország

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock és Man in ’t Veld (nem uniós izolátumok)

PHYTRA

2023. április 30-ig: Franciaország (Finistère megye (Bretagne) kivételével)

c)   Rovarok és atkák

1.

Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)

BEMITA

a)

Írország;

b)

Svédország;

c)

Egyesült Királyság.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Írország;

b)

Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Írország;

b)

Görögország;

c)

Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Írország;

b)

Egyesült Királyság.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Írország;

b)

Görögország;

c)

Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Görögország;

b)

Portugália (Azori-szigetek).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Írország;

b)

Görögország;

c)

Egyesült Királyság.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Írország;

b)

Görögország;

c)

Egyesült Királyság (Észak-Írország és Man-sziget).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Írország;

b)

Görögország;

c)

Egyesült Királyság.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Írország;

b)

Ciprus;

c)

Egyesült Királyság (Észak-Írország és Man-sziget).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Írország;

b)

Egyesült Királyság.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Írország;

b)

Spanyolország (Ibiza és Menorca);

c)

Ciprus;

d)

Málta;

e)

Portugália (Azori-szigetek és Madeira);

f)

Finnország (Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku és Uusimaa körzet);

g)

Svédország (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar és Skåne megye);

h)

Egyesült Királyság.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Írország;

b)

Egyesült Királyság (Észak-Írország).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

2020. április 30-ig: Írország;

b)

2020. április 30-ig: Egyesült Királyság (Észak-Írország).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

2020. április 30-ig: Írország;

b)

2020. április 30-ig: Egyesült Királyság (Észak-Írország).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Írország;

b)

Málta;

c)

Egyesült Királyság.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Írország;

b)

Portugália (Azori-szigetek);

c)

Egyesült Királyság.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Spanyolország (Granada és Málaga);

b)

Portugália (Alentejo, Algarve és Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis és Schiffermüller

THAUPI

Egyesült Királyság

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Írország;

b)

2020. április 30-ig: Egyesült Királyság (a következő helyhatósági területek kivételével: Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, London város, Westminster város, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith and Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington and Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham and Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Ciprus

d)   Vírusok, viroidok és fitoplazmák

1.

Répa nekrotikus érsárgulás vírus

BNYVV0

a)

Írország;

b)

Franciaország (Bretagne);

c)

Portugália (Azori-szigetek);

d)

Finnország;

e)

Egyesült Királyság (Észak-Írország).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Egyesült Királyság

3.

Citrus tristeza vírus (uniós izolátumok)

CTV000

Málta


IV. MELLÉKLET

Az uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és meghatározott, ültetésre szánt növények, valamint a kategóriáik és a küszöbértékeik 5. cikk szerinti jegyzéke

TARTALOMJEGYZÉK

A. rész:

A takarmánynövény-vetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

B. rész:

A gabonavetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

C. rész:

A szőlő-szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

D. rész:

A dísznövény-szaporítóanyagokat és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényeket érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

E. rész:

A vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

F. rész:

A zöldségvetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

G. rész:

A vetőburgonyát érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

H. rész:

Az olaj- és rostnövények vetőmagjait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

I. rész:

A vetőmagoktól eltérő zöldségszaporító és -ültetési anyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

J. rész:

A gyümölcstermő növények szaporítóanyagait és a gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

K. rész:

A Solanum tuberosum L. vetőgumóit érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

L. rész:

A Humulus lupulus L. vetőmagoktól eltérő, ültetésre szánt növényeit érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

A. RÉSZ

A takarmánynövény-vetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

B. RÉSZ

A gabonavetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Gombák

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

C. RÉSZ

A szőlő-szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével (nemzetség vagy faj)

A prebázis szaporítóanyagra, a bázis szaporítóanyagra, a tanúsított szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

A standard szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével (nemzetség vagy faj)

A prebázis szaporítóanyagra, a bázis szaporítóanyagra, a tanúsított szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

A standard szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Nem oltott Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., a nem oltott Vitis vinifera L. kivételével

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével (nemzetség vagy faj)

A prebázis szaporítóanyagra, a bázis szaporítóanyagra, a tanúsított szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

A standard szaporítóanyagra vonatkozó küszöbérték

Arabis mozaik vírus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Szőlő fertőző leromlás vírus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Szőlő látens foltosság vírus [GFKV00]

A Vitis vinifera L. kivételével a Vitis spp. és hibridjeik alanyai

A prebázis szaporítóanyag esetében 0 %

A bázis szaporítóanyagra és a tanúsított szaporítóanyagra nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Szőlő levélsodródással társultvírus, 1. típus [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Szőlő levélsodródással társultvírus, 3. típus [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

D. RÉSZ

A dísznövény-szaporítóanyagokat és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényeket érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Vetőmagok

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Chrysanthemum L.

0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Palmae, a következő nemzetségek és fajok tekintetében: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett dísznövény-szaporítóanyagokra és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényekre vonatkozó küszöbérték

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Lavandula L.

0 %

Krizantém törpülés viroid [CSVD00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza vírus [CTV000] (uniós izolátumok)

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., és hibridjeik

0 %

Impatiens nekrotikus foltosság vírus [INSV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. új-guineai hibridek

0 %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Szilvahimlő vírus [PPV000]

A Prunus L. alábbi fajainak ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., a szilvahimlő vírusra fogékony, egyéb Prunus L. fajok

0 %

Paradicsom bronzfoltosság vírus [TSWV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. új-guineai hibridek, Pelargonium L.

0 %

E. RÉSZ

A vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó küszöbérték

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

F. RÉSZ

A zöldségvetőmagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségvetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségvetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségvetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségvetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Pepino mozaik vírus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

G. RÉSZ

A vetőburgonyát érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére vonatkozó küszöbérték

Az elit vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére vonatkozó küszöbérték

A minősített vetőburgonya közvetlen utódnemzedékére vonatkozó küszöbérték

PBTC

PB

Vírusfertőzés tünetei

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőburgonya ültetésre szánt növényeire vonatkozó küszöbérték

Az elit vetőburgonya ültetésre szánt növényeire vonatkozó küszöbérték

A minősített vetőburgonya ültetésre szánt növényeire vonatkozó küszöbérték

PBTC

PB

Feketerothadás (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

Gyakorlatilag mentes

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

A Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] okozta burgonyahimlő

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

5,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

5,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

A Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] okozta burgonyahimlő

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

3,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

3,0 %

a gumókat a felületük több mint 10 %-án érinti

Vírusok okozta mozaik tünetek

továbbá

a levélsodródás vírus [PLRV00] okozta tünetek

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

H. RÉSZ

Az olaj- és rostnövények vetőmagjait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmagra vonatkozó küszöbértékek

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – len

1 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

1 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

1 %

5% érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – lenmag

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

5 % érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini és Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % a Phomopsis complex károsítóval való fertőzöttség esetében

15 % a Phomopsis complex károsítóval való fertőzöttség esetében

15 % a Phomopsis complex károsítóval való fertőzöttség esetében

Fusarium (anamorf nemzetség) Link [1FUSAG], a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] kivételével

Linum usitatissimum L.

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini and Fusarium (anamorf nemzetség) Link, a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini and Fusarium (anamorf nemzetség) Link, a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével

5 %

érintett a következőkkel: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini and Fusarium (anamorf nemzetség) Link, a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell kivételével

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 10 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 10 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 10 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szklerócium-töredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

a 2002/57/EK irányelv III. mellékletének 4. oszlopában meghatározott méretű vetőmagtételek reprezentatív mintájának laboratóriumi vizsgálata során talált legfeljebb 5 szklerócium vagy szkleróciumtöredék.

I. RÉSZ

A zöldségszaporító és -ültetési anyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségszaporító és -ültetési anyagra vonatkozó küszöbérték

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségszaporító és -ültetési anyagra vonatkozó küszöbérték

Fusarium (anamorf nemzetség) [1FUSAG], a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] és a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] kivételével

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségszaporító és -ültetési anyagra vonatkozó küszöbérték

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett zöldségszaporító és -ültetési anyagra vonatkozó küszöbérték

Póréhagyma sárga csíkos vírus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Hagyma sárga törpülés vírus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Paradicsom bronzfoltosság vírus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

J. RÉSZ

A gyümölcstermő növények szaporítóanyagait és a gyümölcstermesztésre szánt ültetvényanyagokat érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az érintett gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira és ültetvényanyagaira vonatkozó küszöbérték

Alma klorotikus levélfoltosság vírus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Alma gyümölcsgöndörödés viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Alma áglaposodás kórokozó [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Alma mozaik vírus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Alma csillagszerű repedés ágens [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Alma fapuhulás kórokozó [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. és Pyrus L.

0 %

Alma gyümölcshegesedés viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Alma törzsbarázdáltság vírus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Alma törzsgödrösödés vírus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Kajszi látens vírus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mozaik vírus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Az aukuba mozaik kórokozó és a ribiszke sárgaság kórokozó együttes jelenléte

Ribes L.

0 %

Fekete málna nekrózis vírus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Ribiszke atavizmus vírus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Áfonya mozaik társított vírus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Áfonya vörös gyűrűsfoltosság vírus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Áfonya virág- és levélszáradás vírus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Áfonya átmeneti hajtás-pusztulás vírus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Áfonya levélelkeskenyedés vírus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cseresznye zöld gyűrűsfoltosság vírus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cseresznye levélsodródás vírus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cseresznye levélfoltosság vírus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cseresznye nekrotikus rozsdaszínű foltosság vírus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Gesztenye mozaik kórokozó

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis kórokozó [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura kórokozó [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus levélfoltosság vírus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis vírus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza vírus [CTV000] (uniós izolátumok)

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

0 %

Citrus tarkaság vírus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Here virágelzöldülés fitoplazma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Tőzegáfonya álvirágzás fitoplazma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Uborka mozaik vírus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Füge mozaik ágens [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

A gyümölcs betegségei: apró termés [APCF00], zöld ráncosodás [APGC00], a Ben Davis fajta gyümölcsének egyenetlen felszíne [APRSK0], csillagszerű repedés, vörösesbarna gyűrűk [APLP00], vörösesbarna szemölcsszerű foltok

Malus Mill.

0 %

Köszméte érszalagosodás víurs [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Komló törpülés viroid [CSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cseresznye aprógyümölcsűség vírus 1 és 2 [LCHV10], [LCHV20]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Mirabolán látens gyűrűsfoltosság vírus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olajfa levélsárgulással társult vírus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olajfa érsárgulással társult vírus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olajfa sárga foltossággal és pusztulással társult vírus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Őszibarack látens mozaik viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Körte kéregnekrózis kórokozó [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Körte kéreghasadás kórokozó [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Körte terméshólyagosodás viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Körte kéregrepedezettség kórokozó [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Szilvahimlő vírus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Olyan Prunus hibridek esetében, amelyeknél a szaporítóanyagot gyökértörzsre oltották, illetve a szilvahimlő vírusra fogékony, egyéb Prunus L. fajok esetében.

0 %

Szilva törpülés vírus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Birsalma sárga foltosodás kórokozó [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Málna bokros törpeség vírus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Málna levélfoltosság vírus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Málna gyűrűsfoltosság vírus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Málna érklorózis vírus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Málna sárga foltosodás [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus sárga érhálósodás vírus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Szamóca göndörödés vírus [SCRV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus [SMYEV0]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Szamóca foltosság vírus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Szamóca hajtás-burjánzás fitoplazma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Szamóca érszalagosodás vírus [SVBV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L.

0 %

Paradicsom fekete gyűrűs vírus [TBRV00]

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

K. RÉSZ

A Solanum tuberosum L. vetőmagjait érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Ültetésre szánt növények

A vetőmagokra vonatkozó küszöbérték

Burgonyagumó orsósodás viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

L. RÉSZ

A Humulus lupulus L. vetőmagoktól eltérő, ültetésre szánt növényeit érintő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

Az ültetésre szánt növényre vonatkozó küszöbérték

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


V. MELLÉKLET

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók meghatározott, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

TARTALOMJEGYZÉK

A. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók takarmánynövény-vetőmagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.

A növénykultúra ellenőrzése

2.

A takarmánynövény-vetőmagok mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

3.

Bizonyos növényfajokra vonatkozó kiegészítő intézkedések

B. rész:

A gabonavetőmagokra vonatkozó intézkedések

1.

A növénykultúra ellenőrzése

2.

A gabonavetőmagok mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

3.

Az Oryza sativa L. vetőmagjaira vonatkozó kiegészítő intézkedések

C. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók dísznövény-szaporítóanyagokon és díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

D. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.

Vizuális vizsgálatok

2.

Nemenkénti vagy fajonkénti és kategóriánkénti intézkedések

E. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók zöldségvetőmagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

F. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőburgonyán való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

G. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók olaj- és rostnövényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.

A növénykultúra ellenőrzése

2.

Olaj- és rostnövények vetőmagjainak mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

3.

Az olaj- és rostnövények vetőmagjaira vonatkozó kiegészítő intézkedések

H. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőmagoktól eltérő zöldségszaporító és -ültetési anyagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

I. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a Solanum tuberosum L. vetőmagjain való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

J. rész:

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítóknak a Humulus lupulus L. vetőmagoktól eltérő, ültetésre szánt növényein való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

A. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók takarmánynövény-vetőmagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.   A növénykultúra ellenőrzése

(1)

Annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte ne haladja meg az e táblázatban meghatározott küszöbértékeket, az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók megjelenése tekintetében szántóföldi ellenőrzésnek veti alá azt a növénykultúrát, amelyből a takarmánynövény-vetőmagot előállítja.

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Az illetékes hatóság a vállalkozóktól eltérő ellenőröket felhatalmazhatja arra, hogy a hatóság nevében és felügyelete mellett elvégezzék a szántóföldi ellenőrzéseket.

(2)

A szántóföldi ellenőrzéseket akkor kell elvégezni, amikor a növénykultúra állapota és fejlettségi szakasza megfelelő ellenőrzést tesz lehetővé. Évente legalább egy szántóföldi ellenőrzést kell végezni az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban.

(3)

Az illetékes hatóság meghatározza a megfelelő módszerek szerint ellenőrizendő szántóföldrészek méretét, számát és eloszlását.

Az illetékes hatóság általi vizsgálatnak alávetendő vetőmagok előállítására szánt növénykultúrák aránya legalább 5 %.

2.   A takarmánynövény-vetőmagok mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

(1)

Az illetékes hatóság:

a)

hivatalosan mintát vesz a takarmánynövény-vetőmagokat tartalmazó tételekből;

b)

vetőmag-mintavevőket hatalmaz fel annak érdekében, hogy a nevében és a hatósági felügyelete mellett elvégezzék a mintavételt;

c)

összehasonlítja az általa vett vetőmagmintákat azokkal a vetőmagmintákkal, amelyeket a vetőmag-mintavevők a b) pontban foglaltak szerint hatósági felügyelet mellett ugyanazon vetőmagtételből vettek;

d)

felügyeli a (2) pontban foglalt vetőmag-mintavevők teljesítményét.

(2)

Az illetékes hatóság vagy a hatósági felügyelet alá tartozó vállalkozó mintát vesz a takarmánynövény-vetőmagokból, és azokat naprakész nemzetközi módszerek szerinti laboratóriumi vizsgálatnak veti alá.

Az automatikus mintavétel kivételével az illetékes hatóság a hatósági tanúsításra beadott vetőmagtételek legalább 5 %-án ellenőrző mintavételt végez. Ezt a mennyiséget a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-tanúsításra vetőmagot beadó természetes és jogi személyek, valamint a beadott fajok között, ugyanakkor konkrét kétségek kizárását is célozhatja.

(3)

Az automatikus mintavételhez megfelelő eljárásokat kell alkalmazni, és azt hatósági felügyelet mellett kell végezni.

A tanúsítás céljából végzett vetőmagvizsgálat esetében a mintákat homogén tételekből kell venni. A tételek és a minták tömege tekintetében a 66/401/EGK irányelv III. mellékletében található táblázat alkalmazandó.

3.   Bizonyos növényfajokra vonatkozó kiegészítő intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozók elvégzik a következő további ellenőrzéseket, illetve bizonyos növényfajok tekintetében minden egyéb intézkedést megtesznek a következők biztosítása érdekében:

(1)

a Medicago sativa L. szuperelit, elit és tanúsított vetőmagjai esetében a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus megjelenésének megelőzése, valamint a következőkről való meggyőződés érdekében:

a)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus károsítótól mentesek; vagy

b)

a növénykultúrát olyan földterületen termesztették, ahol a vetést megelőző legutóbbi három évben a Medicago sativa L. növénykultúra korábban nem volt jelen, és a termőhelyen végzett szántóföldi ellenőrzés során nem észleltek a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus okozta tüneteket, vagy a szomszédos Medicago sativa L. növénykultúrában nem észleltek a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus okozta tüneteket az előző növénykultúra termesztése során; vagy

c)

a növénykultúra a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus károsítónak kifejezetten ellenállóként elismert fajtához tartozik, és az inertanyag-tartalom nem haladja meg a 0,1 tömegszázalékot;

(2)

a Medicago sativa L. szuperelit, elit és tanúsított vetőmagjai esetében a Ditylenchus dipsaci megjelenésének megelőzése, valamint a következőkről való meggyőződés érdekében:

a)

a termőhelyen nem észleltek a Ditylenchus dipsaci okozta tüneteket az előző növénykultúra termesztése során, és a termőhelyen az előző két évben nem termesztettek fő gazdanövényeket, továbbá megfelelő higiéniai intézkedéseket hoztak a termőhely megfertőződésésnek megelőzése érdekében; vagy

b)

a termőhelyen nem észleltek a Ditylenchus dipsaci okozta tüneteket az előző növénykultúra termesztése során, és azt reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokkal a Ditylenchus dipsaci károsítótól mentesnek találták; vagy

c)

a vetőmagokat a Ditylenchus dipsaci elleni megfelelő fizikai vagy kémiai kezelésnek vetették alá, és azokat reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően e károsítótól mentesnek találták.

B. RÉSZ

A gabonavetőmagokra vonatkozó intézkedések

1.   A növénykultúra ellenőrzése

(1)

Annak biztosítása érdekében, hogy a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte ne haladja meg az e táblázatban meghatározott küszöbértékeket, az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó a vizsgálatköteles nemzárlati károsítók megjelenése tekintetében szántóföldi ellenőrzésnek veti alá azt a növénykultúrát, amelyből a gabonavetőmagot előállítja.

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

200 m2-es területen legfeljebb két olyan növényt észleltek, amely tüneteket mutatott az egyes növénykultúrák növényeinek reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.

200 m2-es területen legfeljebb két olyan növényt észleltek, amely tüneteket mutatott az egyes növénykultúrák növényeinek reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.

Az első generációból származó tanúsított vetőmag (C1):

200 m2-es területen legfeljebb négy olyan növényt észleltek, amely tüneteket mutatott az egyes növénykultúrák növényeinek reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.

A második generációból származó tanúsított vetőmag (C2):

200 m2-es területen legfeljebb nyolc olyan növényt észleltek, amely tüneteket mutatott az egyes növénykultúrák növényeinek reprezentatív mintáján megfelelő időpontokban végzett szántóföldi ellenőrzések során.

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények (nemzetség vagy faj)

A szuperelit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Az elit vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

A tanúsított vetőmag termesztésére vonatkozó küszöbértékek

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Az illetékes hatóság a vállalkozóktól eltérő ellenőröket felhatalmazhatja arra, hogy a hatóság nevében és a felügyelete mellett elvégezzék a szántóföldi ellenőrzéseket.

(2)

A szántóföldi ellenőrzéseket akkor kell elvégezni, amikor a növénykultúra állapota és fejlettségi szakasza megfelelő ellenőrzést tesz lehetővé.

Évente legalább egy szántóföldi ellenőrzést kell végezni az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban.

(3)

Az illetékes hatóság meghatározza a megfelelő módszerek szerint ellenőrizendő szántóföldrészek méretét, számát és eloszlását.

Az illetékes hatóság általi vizsgálatnak alávetendő vetőmagok előállítására szánt növénykultúrák aránya legalább 5 %.

2.   A gabonavetőmagok mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata

(1)

Az illetékes hatóság:

a)

hivatalosan mintát vesz a gabonavetőmagokat tartalmazó tételekből;

b)

vetőmag-mintavevőket hatalmaz fel annak érdekében, hogy a nevében és a hatósági felügyelete mellett elvégezzék a mintavételt;

c)

összehasonlítja az általa vett vetőmagmintákat azokkal a vetőmagmintákkal, amelyeket a vetőmag-mintavevők a b) pontban foglaltak szerint hatósági felügyelet mellett ugyanazon vetőmagtételből vettek;

d)

felügyeli a (2) pontban foglalt vetőmag-mintavevők teljesítményét.

(2)

Az illetékes hatóság vagy a hatósági felügyelet alá tartozó vállalkozó mintát vesz gabonavetőmagokból, és azokat naprakész nemzetközi módszerek szerinti laboratóriumi vizsgálatnak veti alá.

Az automatikus mintavétel kivételével az illetékes hatóság a hatósági tanúsításra beadott vetőmagtételek legalább 5 %-án ellenőrző mintavételt végez. Ezt a mennyiséget a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-tanúsításra vetőmagot beadó természetes és jogi személyek, valamint a beadott fajok között, ugyanakkor konkrét kétségek kizárását is célozhatja.

(3)

Az automatikus mintavételhez megfelelő eljárásokat kell alkalmazni, és azt hatósági felügyelet mellett kell végezni.

A tanúsítás céljából végzett vetőmagvizsgálat esetében a mintákat homogén tételekből kell venni. A tételek és a minták tömege tekintetében a 66/402/EGK irányelv III. mellékletében található táblázatban foglalt rendelkezések alkalmazandóak.

3.   Az Oryza sativa L. vetőmagjaira vonatkozó kiegészítő intézkedések

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó elvégzi az alábbi kiegészítő ellenőrzéseket, vagy bármely egyéb intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az Oryza sativa L. vetőmagja megfeleljen a következő követelmények valamelyikének:

a)

az Aphelenchoides besseyi károsítótól mentesként ismert területről származik;

b)

azt az illetékes hatóság minden egyes tételből vett reprezentatív mintán végzett megfelelő nematológiai vizsgálatokkal hatóságilag ellenőrizte, és az az Aphelenchoides besseyi károsítótól mentesnek bizonyult;

c)

azt megfelelő forró vizes kezelésnek vagy az Aphelenchoides besseyi elleni egyéb megfelelő kezelésnek vetették alá.

C. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók dísznövény-szaporítóanyagokon és más, díszítési célt szolgáló, ültetésre szánt növényeken való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és ültetésre szánt növények tekintetében az alábbi intézkedéseket kell meghozni:

az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázatban foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.

Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)

a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)

a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi vegetációs időszakban megfelelő időpontban vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és a károsító okozta tüneteket mutató növényeket, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)

a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie károsítótól mentesek;

vagy

b)

a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie károsítótól mentesnek találtak, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

vagy

c)

a tételben lévő növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Spiroplasma citri Saglio

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

A növények a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Spiroplasma citri Saglio károsítótól mentesnek talált anyanövényektől származnak; továbbá

a)

a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Spiroplasma citri Saglio károsítótól mentesek; vagy

b)

a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálattal a Spiroplasma citri Saglio károsítótól mentesnek találtak; vagy

c)

a növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban végzett vizuális vizsgálat során, és valamennyi fertőzött növényt azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítettek.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus L.

a)

a növényeket olyan területen termesztették, amelyről ismert, hogy a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. károsítótól mentes; vagy

b)

a növényeket a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. károsítótól mentesnek talált termőhelyen nevelték, és a közvetlen közelében lévő, tüneteket mutató növényeket, illetve a szomszédos növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, kivéve, ha azokat a tüneteket mutató növények reprezentatív mintája alapján laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a tüneteket nem a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. okozta; vagy

c)

a tételben lévő növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a termőhelyen és annak közvetlen közelében lévő, tüneteket mutató növényeket és a szomszédos növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, kivéve, ha a tüneteket mutató növények reprezentatív mintája alapján laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá azokat, és a laboratóriumi vizsgálatok során kiderült, hogy a tüneteket nem a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. okozta; vagy

d)

örökzöld fajok esetében a növényeket a szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és azokat a Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. okozta tünetektől mentesnek találták;

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)

Vetőmagok esetében:

a)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)

a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)

a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

(2)

Vetőmagoktól eltérő növények esetében:

a)

a csíranövényeket az e tétel (1) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték;

továbbá

b)

a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)

Vetőmagok esetében:

a)

a vetőmagok területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)

a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)

a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

(2)

Vetőmagoktól eltérő növények esetében:

a)

a csíranövényeket az e tétel (1) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték;

továbbá

b)

a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)

Vetőmagok esetében:

a)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)

a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas perforans Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)

a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel (megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül) a Xanthomonas perforans Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

(2)

Vetőmagoktól eltérő növények esetében:

a)

a csíranövényeket az e tétel (1) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték;

továbbá

b)

a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(1)

Vetőmagok esetében:

a)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)

a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)

a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel (megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül) a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták.

(2)

Vetőmagoktól eltérő növények esetében:

a)

a csíranövényeket az e tétel (1) pontjában foglalt követelményeknek megfelelő magokból nevelték;

továbbá

b)

a palántákat a fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő higiéniai körülmények között tartották.

Gombák és petespórás gombák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Intézkedések

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)

a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól mentesek;

vagy

b)

a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észlelték a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket;

vagy

c)

a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították, és a fennmaradó növényeket hetente ellenőrzésnek vetették alá, és a termőhelyen a szállítás előtt legalább három hétig nem észleltek tüneteket.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)

a növények olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Dothistroma pini Hulbary, a Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet és a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow károsítótól mentesek;

vagy

b)

a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észlelték a Dothistroma pini Hulbary, a Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vagy a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow okozta tűlevél-elhalás tüneteit;

vagy

c)

megfelelő kezeléseket végeztek a Dothistroma pini Hulbary, a Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vagy a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow okozta tűlevél-elhalás ellen, a növényeket a szállítás előtt ellenőrzésnek vetették alá, és azokat a tűlevél-elhalás tüneteitől mentesnek találták.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

A Helianthus annuus L. vetőmagjai

a)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni károsítótól mentesek;

vagy

b)

a vetőmagtermesztő helyen a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett legalább két ellenőrzés során a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

c)

i.

a vetőmagtermesztő helyen a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban legalább két ellenőrzést végeztek;

továbbá

ii.

ezen ellenőrzések során a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket a növényeknek legfeljebb 5 %-a mutatott, és a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket mutató összes növényt az ellenőrzést követően azonnal eltávolították és megsemmisítették;

továbbá

iii.

a végső vizsgálat során a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket mutató növényeket nem találtak;

vagy

d)

i.

a vetőmagtermesztő helyen a vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban legalább két ellenőrzést végeztek;

továbbá

ii.

a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket mutató összes növényt az ellenőrzést követően azonnal eltávolították és megsemmisítették;

továbbá

iii.

a végső vizsgálat során a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni okozta tüneteket mutató növényeket nem találtak, illetve minden egyes tétel reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni károsítótól mentesnek találták;

vagy

e)

a vetőmagokat a Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni valamennyi ismert törzsével szemben bizonyítottan hatékony, megfelelő kezelésnek vetették alá.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

a)

a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys károsítótól mentesek;

vagy

b)

a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett legalább két vizuális vizsgálat során a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley károsítótól mentesnek találtak, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

vagy

c)

a tételben lévő növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett legalább két vizuális vizsgálat során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató egyéb növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)

a növények olyan anyanövényektől származnak, amelyeket az elmúlt három hónap során legalább havonta ellenőriztek, és a termőhelyen tüneteket nem észleltek;

vagy

b)

a tüneteket mutató anyanövényeket, valamint az azok 1 méter sugarú körzetében lévő növényeket eltávolították és megsemmisítették, és a szállítás előtt ellenőrzött és tünetmentesnek talált növényeken megfelelő fizikai vagy kémiai kezelést alkalmaztak.

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Aculops fuchsiae Keifer

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Fuchsia L.

a)

a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy az Aculops fuchsiae Keifer károsítótól mentesek;

vagy

b)

a termőhelyen az előző vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatok során sem a növényeken, sem az anyanövényeiken nem észleltek tüneteket;

vagy

c)

megfelelő kémiai vagy fizikai kezelést alkalmaztak a szállítás előtt, ezt követően a növényeket ellenőrizték, és a károsító okozta tüneteket nem találtak.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)

a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy az Opogona sacchari Bojer károsítótól mentesek;

vagy

b)

a növényeket olyan termőhelyen nevelték, ahol a szállítást megelőző legalább hat hónapos időszakban legalább háromhavonta végzett vizuális vizsgálatok során nem észleltek az Opogona sacchari Bojer károsítóra utaló tüneteket vagy jeleket;

vagy

c)

a termőhelyen az Opogona sacchari Bojer populációjának nyomon követését és felszámolását, valamint a fertőzött növények eltávolítását célzó programot alkalmaznak, továbbá a szállítás előtt a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban minden egyes tételt vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és azokat az Opogona sacchari Bojer okozta tünetektől mentesnek találták.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

A termés és a mag kivételével a pálmafélék (Palmae) olyan, ültetésre szánt növényei, amelyek törzsátmérője a gyökérnyak felett meghaladja az 5 cm-t, és amelyek az alábbi nemzetségekhez vagy fajokhoz tartoznak:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)

a növényeket teljes életciklusuk alatt olyan területen nevelték, amelyről az illetékes hivatalos szerv a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban megállapította, hogy mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) károsítótól;

b)

a növényeket a szállításukat megelőző két évben az Unión belül olyan termőhelyen nevelték, amelyet a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) behurcolása tekintetében teljes fizikai védelemmel láttak el, vagy amelyen megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaztak az említett károsító tekintetében;

c)

a növényeket legalább négyhavonta vizuális vizsgálatnak vetették alá, amely igazolta, hogy a szaporítóanyag a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) károsítótól mentes.

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium spp. L.

a)

a növényeket vagy a magnövényeket ellenőrzésnek vetették alá, és a tételen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket; vagy

b)

a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatok alapján a hagymákat a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tünetektől mentesnek találták, és azokat a végső fogyasztónak történő értékesítés céljából becsomagolták.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)

a növényeket, illetve a magnövényeket ellenőrzésnek vetették alá, és a tételen a legutóbbi teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket; vagy

b)

a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálatok alapján a hagymákat a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tünetektől mentesnek találták, és azokat a végső fogyasztónak történő értékesítés céljából becsomagolták.

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Malus Mill.

a)

a növények vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tünetektől mentesnek talált anyanövényektől származnak; továbbá

b)

i.

a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesek;

vagy

ii.

a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találtak, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

vagy

iii.

a termőhelyen a növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, továbbá laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényeit, és azokat a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Prunus L.

a)

a növények vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tünetektől mentesnek talált anyanövényektől származnak;

továbbá

b)

i.

a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesek;

vagy

ii.

a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találtak, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

vagy

iii.

a termőhelyen a növényeknek legfeljebb 1 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, továbbá laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényeit, és azokat a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Pyrus L.

a)

a növények vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tünetektől mentesnek talált anyanövényektől származnak; továbbá

b)

i.

a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesek; vagy

ii.

a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálattal a károsítótól mentesnek találtak, és annak közvetlen közelében a tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; vagy

c)

a termőhelyen a növényeknek legfeljebb 2 %-a mutatott tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során, és a tüneteket mutató növényeket, illetve a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Lavandula L.

a)

a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyről ismert, hogy a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. károsítótól mentes;

vagy

b)

a legutóbbi teljes vegetációs ciklusban a tétel vizuális vizsgálatai során nem észleltek a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. okozta tüneteket;

vagy

c)

a Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. okozta tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, majd a tételt a fennmaradó növények reprezentatív mintája alapján laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és azt a károsítótól mentesnek találták.

Krizantém törpülés viroid

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

A növények három szaporított nemzedéken belül olyan állományból származnak, amelyet laboratóriumi vizsgálatok során a krizantém törpülés viroidtól mentesnek találtak.

Citrus exocortis viroid

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L.

a)

a növények vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Citrus exocortis viroidtól mentesnek talált anyanövényektől származnak;

továbbá

b)

a növényeket olyan termőhelyen nevelték, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálattal a károsítótól mentesnek találtak.

Citrus tristeza vírus (uniós izolátumok)

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik

a)

a növények az elmúlt három évben vizuális vizsgálatnak alávetett, és a Citrus tristeza vírustól mentesnek talált anyanövényektől származnak;

továbbá

b)

i.

a növényeket olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a Citrus tristeza vírustól mentesek;

vagy

ii.

a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban végzett vizuális vizsgálattal a Citrus tristeza vírustól mentesnek találtak;

vagy

iii.

a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a vektoroktól fizikai védelemmel láttak el, és azt a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban a növények véletlenszerű laboratóriumi vizsgálatával a Citrus tristeza vírustól mentesnek találták;

vagy

iv.

olyan esetekben, ha valamely tételben a Citrus tristeza vírus előfordulása tekintetében pozitív laboratóriumi vizsgálati eredmény van, minden növényt egyenként megvizsgáltak, és azoknak legfeljebb 2 %-át találták pozitívnak, és a laboratóriumi vizsgálatnak alávetett és a károsítóval fertőzöttnek talált növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

Impatiens nekrotikus foltosság vírus

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. új-guineai hibridek

a)

a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet az érintett tripsz-vektorok (Frankliniella occidentalis Pergande) tekintetében nyomon követtek, és azok kimutatásakor megfelelő kezeléseket végeztek a populációik eredményes kiirtásának biztosítása érdekében;

továbbá

b)

i.

az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen lévő növényeken nem észlelték az Impatiens nekrotikus foltosság vírus tüneteit; vagy

ii.

az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen az Impatiens nekrotikus foltosság vírus tüneteit mutató növényeket gyökerestől eltávolították, a szállítandó növények reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és azt az Impatiens nekrotikus foltosság vírustól mentesnek találták.

Burgonyagumó orsósodás viroid

Capsicum annuum L.

a)

a termőhelyen a növényeken a teljes vegetációs ciklusuk alatt nem észlelték a burgonyagumó orsósodás viroid okozta betegségek tüneteit; vagy

b)

a növények reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a burgonyagumó orsósodás viroid tekintetében laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt e laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták.

Szilvahimlő vírus

A Prunus L. alábbi fajainak ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., a szilvahimlő vírusra fogékony Prunus L. fajok

a)

az előző 5 évben mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak alávetett, és a szilvahimlő vírustól mentesnek talált anyanövényektől származó, vegetatív szaporítású Prunus alanyok; továbbá

b)

i.

a növényi szaporítóanyagot olyan területeken termesztették, amelyekről ismert, hogy a szilvahimlő vírustól mentesek; vagy

ii.

a termőhelyen a növényi szaporítóanyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban az év legmegfelelőbb időszakában – az éghajlati viszonyokat, valamint a növény fejlődési feltételeit és a szilvahimlő vírus biológiáját figyelembe véve – nem észlelték a szilvahimlő vírus tüneteit, és a közvetlen közelében tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; vagy

iii.

a termőhelyen – az éghajlati viszonyokat, valamint a növény fejlődési feltételeit és a szilvahimlő vírus biológiáját figyelembe véve – a növényeknek legfeljebb 1 %-án észleltek szilvahimlőre utaló tüneteket a legutóbbi vegetációs időszakban az év legmegfelelőbb időszakában, a közvetlen közelükben tüneteket mutató növényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, továbbá laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényeinek reprezentatív mintáját, és azt a károsítótól mentesnek találták. A vizuális vizsgálat során a szilvahimlő vírus tüneteit nem mutató növények reprezentatív hányadán mintavétel és laboratóriumi vizsgálat végezhető a károsító megjelenése tekintetében az adott növények megfertőződési kockázatának értékelése alapján.

Paradicsom bronzfoltosság vírus

Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. új-guineai hibridek, Pelargonium L.

a)

a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet az érintett tripsz-vektorok (Frankliniella occidentalis és Thrips tabaci) tekintetében nyomon követtek, és azok kimutatásakor megfelelő kezeléseket végeztek a populációik eredményes kiirtásának biztosítása érdekében;

továbbá

b)

az aktuális vegetációs időszakban a termőhelyen lévő növényeken nem észlelték a paradicsom bronzfoltosság vírus tüneteit; vagy

c)

az aktuális vegetációs időszakban a termelőüzem területén a paradicsom bronzfoltosság vírus tüneteit mutató növényeket gyökerestől eltávolították, a szállítandó növények reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és azt a paradicsom bronzfoltosság vírustól mentesnek találták.

D. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vetőmagoktól eltérő erdészeti szaporítóanyagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

1.   Vizuális vizsgálatok

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében:

a)

a termőhelyen vagy a termesztés helyén végzett vizuális vizsgálat során a Castanea sativa Mill. vetőmagtól eltérő erdészeti szaporítóanyagait a Cryphonectria parasitica károsítótól mentesnek találták;

b)

a termőhelyen vagy a termesztés helyén végzett vizuális vizsgálat során a Pinus spp. vetőmagtól eltérő erdészeti szaporítóanyagait a Dothistroma pini, a Dothistroma septosporum és a Lecanosticta acicola károsítótól mentesnek találták.

A vizuális vizsgálatokat évente egyszer, az említett károsítók kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időszakban kell elvégezni a növény fejlődési körülményeinek és a szilvahimlő vírus biológiájának figyelembevételével.

2.   Nemenkénti vagy fajonkénti és kategóriánkénti követelmények

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó az alábbi nemzetségek vagy fajok tekintetében ellenőrzéseket végez, illetve minden egyéb intézkedést megtesz a következők biztosítása érdekében:

Castanea sativa Mill.

a)

az erdészeti szaporítóanyag olyan területekről származik, amelyekről ismert, hogy a Cryphonectria parasitica károsítótól mentesek; vagy

b)

a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a termesztés helyén vagy a termőhelyen nem észleltek a Cryphonectria parasitica okozta tüneteket; vagy

c)

a termesztés helyén vagy a termőhelyen a Cryphonectria parasitica okozta tüneteket mutató erdészeti szaporítóanyagot gyökerestől eltávolították, a fennmaradó szaporítóanyagokat hetenként ellenőrizték, és a szaporítóanyag szállítása előtt legalább három hétig a termesztés helyén vagy a termőhelyen nem észleltek a károsító okozta tüneteket.

Pinus spp.

a)

az erdészeti szaporítóanyag olyan területekről származik, amelyekről ismert, hogy a Dothistroma pini, a Dothistroma septosporum és a Lecanosticta acicola károsítótól mentesek; vagy

b)

a termesztés helyén vagy a termőhelyen, illetve annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Dothistroma pini, a Dothistroma septosporum vagy a Lecanosticta acicola okozta tűlevél-elhalás tüneteit; vagy

c)

a termesztés helyén vagy a termőhelyen megfelelő kezeléseket végeztek a Dothistroma pini, a Dothistroma septosporum vagy a Lecanosticta acicola okozta tűlevél-elhalás ellen, az erdészeti szaporítóanyagot a szállítás előtt vizuális vizsgálatnak vetették alá, és azt a Dothistroma pini, a Dothistroma septosporum vagy a Lecanosticta acicola okozta tünetektől mentesnek találták.

E. RÉSZ

A vizsgálatköteles nemzárlati károsítók zöldségvetőmagokon való megjelenésének megelőzését célzó intézkedések

Az érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítók és ültetésre szánt növények tekintetében az alábbi intézkedéseket kell meghozni: Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó vállalkozó ellenőrzéseket végez, illetve bármely egyéb intézkedést megtesz az alábbi táblázat harmadik oszlopában foglalt, érintett vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra és ültetésre szánt növényekre vonatkozó követelmények teljesülésének biztosítása érdekében.

Baktériumok

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Követelmények

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel vagy azzal egyenértékű módszerrel nyerték ki;

továbbá

b)

i.

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. károsítótól mentesek;

vagy

ii.

a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

iii.

a vetőmagok reprezentatív mintáját – megfelelő módszerekkel – a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. tekintetében laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a károsítótól mentesnek találták;

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)

azt a növénykultúrát, amelyből a vetőmagokat betakarították, a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)

a vetőmagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták;

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)

azt a növénykultúrát, amelyből a vetőmagokat betakarították, a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)

a vetőmagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és azt a laboratóriumi vizsgálatok során a Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)

a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)

a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel nyerték ki; továbbá

b)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesek; továbbá

vagy

c)

i.

a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

ii.

a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

a vetőmagok területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)

a termőhelyen a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során a növények teljes vegetációs ciklusa alatt nem észlelték a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)

a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel nyerték ki; továbbá

b)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

c)

i.

a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

ii.

a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)

a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas perforans Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)

a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel (megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül) a Xanthomonas perforans Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és e laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel nyerték ki; továbbá

b)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesek;

vagy

c)

i.

a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas perforans Jones et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

ii.

a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas perforans Jones et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas perforans Jones et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesek;

vagy

b)

a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

c)

a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel nyerték ki; továbbá

b)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesek;

vagy

c)

i.

a termőhelyen a növények teljes vegetációs ciklusa alatt megfelelő időpontokban végzett vizuális vizsgálatok során nem észlelték a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. okozta betegség tüneteit;

vagy

ii.

a vetőmagok reprezentatív mintáját megfelelő módszerekkel – megfelelő kezelést követően vagy kezeletlenül – a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. tekintetében hatósági laboratóriumi vizsgálatoknak vetették alá, és a laboratóriumi vizsgálatok során azokat a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. károsítótól mentesnek találták.

Rovarok és atkák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)

a vetőmagok reprezentatív mintáját a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban – esetlegesen megfelelő kezelést követően – vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és

b)

a vetőmagokat az Acanthoscelides obtectus (Say) károsítótól mentesnek találták.

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)

a vetőmagok reprezentatív mintáját a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban – esetlegesen megfelelő kezelést követően – vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és

b)

a vetőmagokat a Bruchus pisorum (L.) károsítótól mentesnek találták.

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

a)

a vetőmagok reprezentatív mintáját a károsító kimutatása szempontjából legmegfelelőbb időpontban – esetlegesen megfelelő kezelést követően – vizuális vizsgálatnak vetettek alá, és

b)

a vetőmagokat a Bruchus rufimanus L. károsítótól mentesnek találták.

Fonálférgek

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)

a növénykultúrát a legutóbbi vegetációs ciklus kezdete óta a károsító kimutatása szempontjából megfelelő időpontban legalább egyszer vizuális vizsgálatnak vetették alá, és a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev okozta tüneteket nem észleltek;

vagy

b)

a betakarított vetőmagokat egy reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev károsítótól mentesnek találták;

vagy

c)

az ültetési anyagot a Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev elleni megfelelő fizikai vagy kémiai kezelésnek vetették alá, és a vetőmagokat egy reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatokat követően e károsítótól mentesnek találták.

Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák

Vizsgálatköteles nemzárlati károsítók vagy az azok által okozott tünetek

Ültetésre szánt növények

Intézkedések

Pepino mozaik vírus

Solanum lycopersicum L.

a)

a vetőmagokat megfelelő savas extrakciós módszerrel vagy azzal egyenértékű módszerrel nyerték ki, és:

b)

i.

a vetőmagok olyan területekről származnak, ahol a pepino mozaik vírus közismerten nem fordul elő; vagy

ii.