EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0220

A Bizottság (EU) 2019/220 rendelete (2019. február 6.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet módosításáról

C/2019/765

HL L 35., 2019.2.7, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/220/oj

7.2.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 35/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/220 RENDELETE

(2019. február 6.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 865/2006/EK bizottsági rendelet (2) célja a 338/97/EK rendelet végrehajtása és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) (a továbbiakban: az Egyezmény) rendelkezései teljes betartásának biztosítása.

(2)

Az Egyezmény részes felei konferenciájának tizenhetedik ülésén megállapodás született a CITES-konferencia élő elefántok és orrszarvúk kereskedelmére vonatkozó 11.20. sz. állásfoglalásának (Rev. CoP17) bizonyos módosításairól. Ugyanezen az ülésen átszervezték és aktualizálták a CITES-konferencia 12.11. sz. állásfoglalásához (Rev. CoP17) mellékelt, az engedélyekben és bizonyítványokban a fajok neveinek meghatározására használt tudományos fajnevekre vonatkozó szabvány nevezéktani hivatkozásokat.

(3)

A 67. ülésén az Egyezmény állandó bizottsága az éves jelentések benyújtására vonatkozó felülvizsgált iránymutatásokat fogadott el. Az iránymutatások tartalmazzák az engedélyekben és bizonyítványokban az érintett példányok leírásaiba belefoglalni szükséges felülvizsgált kódokat és az alkalmazandó mértékegység-jelöléseket.

(4)

A CITES-konferencia 11.20. sz. és 12.11. sz. állásfoglalásainak módosításait, illetve a felülvizsgált kódokat és mértékegységeket át kell vezetni a 865/2006/EK rendeletbe.

(5)

Következésképpen a 865/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 865/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő 5b. cikkel egészül ki:

„5b. cikk

Az élő orrszarvúkra és élő elefántokra vonatkozó engedélyek és bizonyítványok konkrét tartalma

A 338/97/EK rendelet 4. és 5. cikke szerint a rendelet B. mellékletében meghatározott populációkba tartozó élő orrszarvúk vagy élő elefántok behozatalára vagy újrakivitelére vonatkozóan kiállított engedélyeknek és bizonyítványoknak olyan kitételt kell tartalmazniuk, amelynek értelmében az ilyen állatok vagy az ilyen állatok utódjainak szarva vagy elefántcsontja nem kerülhet kereskedelmi forgalomba vagy nem képezheti kereskedelmi tevékenységek tárgyát az Unió területén. Emellett az említett populációkba tartozó élő orrszarvúk vagy élő elefántok nem képezhetik trófeavadászat tárgyát a természetes élőhelyükön kívül”;

2.

A VII. és VIII. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. február 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

(2)  A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 166., 2006.6.19., 1. o.).


MELLÉKLET

„VII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) és (2) pontjai értelmében, az engedélyekben és bizonyítványokban az érintett példányok leírásaiban alkalmazandó kódok és mértékegység jelölések

Megnevezés

Kereskedelmi betűkód

Preferált mértékegység

Alternatív mértékegység

Magyarázó jegyzet

szila

BAL

kg

darabszám

bálnacsont

kéreg

BAR

kg

 

fakéreg (nyers, szárított vagy porrá tört; feldolgozatlan)

test

BOD

darabszám

kg

elpusztult állatok nagyjából teljes teteme, beleértve a friss vagy feldolgozott halakat, kitömött teknősöket, konzervált pillangókat, alkoholban konzervált hüllőket, kikészített teljes vadásztrófeákat stb.

csont

BON

kg

darabszám

csontok, beleértve az állkapcsokat

calipee

CAL

kg

 

calipee vagy calipash (teknősporc leveshez)

teknőspáncél

CAP

darabszám

kg

a teknősfajok nyers vagy feldolgozatlan egész páncéljai

faragvány

CAR

kg

darabszám

az elefántcsonttól, csonttól vagy szarvtól eltérő faragott termékek – például korall és fa (beleértve a kézműves termékeket).

Megjegyzés: az elefántcsont-faragványokat ilyenként kell megjelölni (lásd alább – „IVC”). Emellett azoknak a fajoknak az esetében, amelyekből több terméktípus faragható ki (pl. szarv és csont), a kereskedelmi betűkódnak tájékoztatást kell nyújtania a kereskedés tárgyát képező termék típusáról (pl. csont faragvány „BOC” vagy szarv faragvány – „HOC”), amennyiben ez lehetséges.

faragvány – csont

BOC

kg

darabszám

csont faragvány

faragvány – szarv

HOC

kg

darabszám

szarv faragvány

faragvány – elefántcsont

IVC

kg

darabszám

elefántcsont faragványok, beleértve például a kisebb méretű megmunkált elefántcsont cikkeket (késmarkolatok, sakk-készletek, dominójáték-készletek stb.). Megjegyzés: az egész megmunkált agyarat agyarként kell megjelölni (lásd alább: „TUS”). A faragott elefántcsontból készült ékszereket „ékszer – elefántcsont” jelöléssel kell ellátni (lásd alább: IJW).

kaviár

CAV

kg

 

tokalakúak (Acipenseriformes) valamennyi fajának nem megtermékenyített, nem élő, feldolgozott ikrája, mely halikra néven is ismeretes

faforgács

CHP

kg

 

faforgács, különösen az Aquilaria, a Gyrinops és a Pterocarpus santalinus fajokból

karom

CLA

darabszám

kg

karmok – pl. macskafélék (Felidae), medvefélék (Ursidae) vagy krokodilok (Crocodylia) karmai (Megjegyzés: a „teknőskarmok” általában pikkelyek, nem valódi karmok)

ruhaanyag

CLO

m2

kg

ruhaanyag – ha a ruhaanyag nem teljes egészében CITES-es faj szőréből készült, ehelyett – amennyiben lehetséges – az érintett faj szőrének tömegét kell feljegyezni a „HAI” kód használatával

korall (nyers)

COR

darabszám

kg

nyers vagy nem megmunkált korall és korallkő (beleértve az élőköveket és a szubsztrátot) [a konferencia 11.10. állásfoglalásában (Rev. CoP15) található meghatározás szerint]. A korallköveket „Scleractinia spp.” jelöléssel kell feljegyezni.

Megjegyzés: a kereskedelmet csak akkor kell a darabszám szerint feljegyezni, ha a korallpéldányokat vízben szállítják.

Az élőkövet (nedvesen dobozokban szállítva) kg szerint kell feljegyezni; a korallszubsztrátot darabszámban kell feljegyezni (mivel ezeket vízben szállítják, olyan szubsztrátként, amelyre nem CITES korallok kapaszkodnak).

kozmetikumok

COS

g

ml

olyan kozmetikumok, amelyek a CITES-listán szereplő fajokból származó kivonatokat tartalmaznak. A mennyiségnek a termékben megtalálható, CITES-listán szereplő fajok számát kell tükröznie.

növényi kultúra

CUL

edények stb. darabszáma

 

mesterségesen szaporított növények kultúrái

származékok;

DER

kg/l

 

származékok (az e táblázatban másutt már szereplő származékok kivételével)

szárított növények

DPL

darabszám

 

szárított növények – pl. herbáriumi példányok

fül

EAR

darabszám

 

fülek – általában elefántfülek

tojás

EGG

darabszám

kg

elpusztult vagy kifújt egész tojások (lásd még: „kaviár”)

tojás (élő)

EGL

darabszám

kg

élő tojások – általában madár- és hüllőtojások, beleértve a halak ikráit és a gerinctelenek petéit is

tojáshéj

ESH

g/kg

 

nyers vagy feldolgozatlan tojáshéj, az egész tojás kivételével

kivonat

EXT

kg

l

kivonat – általában növényi kivonatok

toll

FEA

kg/szárnyak darabszáma

darabszám

tollak – tollból készült tárgyak esetében (pl. képek) fel kell jegyezni a tárgyak számát

rost

FIB

kg

m

rostok – pl. növényi rost, beleértve a teniszütők húrjait is

úszó

FIN

kg

 

halak úszói friss, fagyasztott vagy szárított állapotban és az úszók részei (beleértve az uszonyokat is)

halivadékok

FIG

kg

darabszám

halak egy vagy két nyaras fiatal példányai akvarisztikai, halnevelési vagy haltelepítési célból

virág

FLO

kg

 

virág

virágtartó

FPT

darabszám

 

növényi részekből készült virágtartók, pl. páfrányfa rostok (Megjegyzés: az ún. „közös cserépben” árusított élő növényeket „élő növényként” kell feljegyezni, nem virágcserépként)

békacombok

LEG

kg

 

békacombok

gyümölcs

FRU

kg

 

gyümölcs

láb

FOO

darabszám

 

lábak – pl. elefánt-, orrszarvú-, víziló-, oroszlán-, krokodillábak

szőrméből készült termékek (nagy méretű)

FPL

darabszám

 

szőrméből készült nagy méretű termékek – pl. medve- vagy hiúz szőrméből készült takarók vagy szőrméből készült egyéb nagy méretű termékek.

szőrméből készült termékek (kis méretű)

FPS

darabszám

 

szőrméből készült kis méretű termékek, beleértve a kézitáskákat, kulcsdíszeket, pénztárcákat, párnákat, szegélyeket stb.

epe

GAL

kg

 

epe

epehólyag

GAB

darabszám

kg

epehólyag

ruházat

GAR

darabszám

 

ruhadarabok – beleértve a kesztyűket és kalapokat, a cipők kivételével. Ide tartoznak a ruhadarabok szegélyei és díszítései is

nemi szervek

GEN

kg

darabszám

kasztrátumok és szárított péniszek

kopoltyúlemezek

GIL

darabszám

 

kopoltyúlemezek (pl. cápa)

oltott törzsek

GRS

darabszám

 

oltott törzsek (a ráoltások nélkül)

szőr

HAI

kg

g

szőr – beleértve az összes állati szőrt, pl. elefánt-, jak-, vikunya-, guanakószőrt

szőrből készült termékek

HAP

darabszám

g

szőrből készült termékek (pl. elefántszőr karkötők)

szarv

HOR

darabszám

kg

szarvak – beleértve az agancsokat is

ékszer

JWL

darabszám

g

ékszerek – beleértve az elefántcsonttól eltérő anyagból (pl. fából, korallból stb.) készült karkötőket, nyakláncokat és egyéb tételeket

ékszer – elefántcsont

IJW

darabszám

g

elefántcsontból készült ékszerek

bőrből készült termék (nagy méretű)

LPL

darabszám

 

nagy méretű, bőrből készített termékek – pl. aktatáskák, bútorok, bőröndök, utazóládák

bőrből készült termék (kis méretű)

LPS

darabszám

 

kis méretű, bőrből készített termékek – pl. övek, nadrágtartók, kerékpárnyergek, csekkfüzet- vagy hitelkártyatartók, kézitáskák, kulcsdíszek, jegyzetfüzetek, pénztárcák, cipők, dohányzacskók, tárcák, óraszíjak és szegélyek

élő példányok

LIV

darabszám

kg

élő állatok és növények

levél

LVS

kg

darabszám

levelek

rönkfa

LOG

m3

 

az összes nyers faanyag – kéreggel/szijáccsal vagy anélkül, vagy durván négyoldalúra faragott faanyag, jórészt fűrészáruvá, papírfává vagy furnérlemezzé való feldolgozásra. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott szálfákat (pl. guajakfák, Guaiacum fajok) kg-ban kell feljegyezni

hús

MEA

kg

 

hús, beleértve a halhúst, ha az nem egész egyed (lásd: „test”), a friss vagy nem feldolgozott húst és a feldolgozott húst (pl. füstölt, nyers, szárított, fagyasztott vagy konzerv)

gyógyszer

MED

kg/l

 

gyógyszer

pézsma

MUS

g

 

pézsma

olaj

OIL

kg

l

olaj – pl. teknősből, fókából, bálnából, halból, különböző növényekből készített olajok

gyöngy

PRL

darabszám

 

gyöngy (pl. a Strombus gigas esetében)

zongorabillentyű

KEY

darabszám

 

elefántcsontból készült zongorabillentyűk (pl. egy szabványos zongora 52 elefántcsont zongorabillentyűt tartalmazhat)

darab – csont

BOP

kg

 

feldolgozatlan csontdarabok

darab – szarv

HOP

kg

 

feldolgozatlan szarvdarabok – beleértve a törmelékeket

darab – elefántcsont

IVP

kg

 

feldolgozatlan elefántcsont-darabok – beleértve a törmelékeket

tábla

PLA

m2

 

szőrmetáblák – beleértve a több prémből készült szőnyegeket

rétegelt lemez

PLY

m2

m3

három vagy több falemezből álló anyag; a falemezeket egymáshoz ragasztják és préselik, általában úgy, hogy az egymást követő rétegek erezetei szöget zárjanak be egymással

por

POW

kg

 

por

báb

PUP

darabszám

 

lepkebáb

gyökér

ROO

darabszám

kg

gyökerek, hagymák, hagymagumók, gumók

Megjegyzés: Az agarfatermelő taxonok esetében (Aquilaria és Gyrinops fajok) a preferált mértékegység a „kilogramm”. Az alternatív mértékegység a „darabszám”.

szőnyeg

RUG

darabszám

 

szőnyegek

fűrészhal csőr

ROS

darabszám

kg

fűrészhal csőr

felfűrészelt fa

SAW

m3

 

hosszában egyszerűen felfűrészelt vagy profil-darabolási folyamattal előállított fa; rendszerint 6 mm-nél vastagabb. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott felfűrészelt fákat (pl. guajakfa, Guaiacum fajok) kg-ban kell feljegyezni

pikkely

SCA

kg

 

pikkely – pl. teknős egyéb hüllők, hal, tobzoskák pikkelye

mag

SEE

kg

 

magok

héj

SHE

darabszám

kg

puhatestűek nyers vagy feldolgozatlan héja

oldal

SID

darabszám

 

bőrök oldala vagy lágyékrésze; nem tartozik ide a krokodil tinga-teste (lásd „bőr”)

csontváz

SKE

darabszám

 

nagyjából teljes csontvázak

bőr

SKI

darabszám

 

nagyjából egész nyers vagy cserzett bőrök, beleértve a krokodil tinga-testét, illetve a test pikkelyes vagy pikkely nélküli külső borítékát

bőrdarab

SKP

kg

 

bőrdarabok – beleértve a maradékokat, nyers vagy cserzett bőröket

koponya

SKU

darabszám

 

koponyák

leves

SOU

kg

l

leves – pl. teknősből

példány (tudományos)

SPE

kg/l/ml/darabszám

 

tudományos célú példányok – beleértve a vért, szövetet (pl. vese, lép stb.) szövettani preparátumokat, tartósított múzeumi példányokat stb.

szár

STE

darabszám

kg

növényi szárak

Megjegyzés: Az agarfatermelő taxonok esetében (Aquilaria és Gyrinops fajok) a preferált mértékegység a „kilogramm”. Az alternatív mértékegység a „darabszám”.

úszóhólyag

SWI

kg

 

hidrosztatikai szerv, valamint a halenyv/tokenyv készítmények is

farok

TAI

darabszám

kg

farkak – pl. kajmánfarok (bőréért) vagy rókafarok (ruhadísz, gallérok, boák stb. céljára), beleértve a cetfélék farokuszonyait is

fog

TEE

darabszám

kg

fogak – pl. bálna-, oroszlán-, víziló-, krokodil- stb. fogak

szálfa

TIM

m3

kg

nyers szálfa a fűrészrönkök és felfűrészelt fa kivételével

trófea

TRO

darabszám

 

trófea – egy állat valamennyi trófearésze, ha azok kivitele együtt történik: pl. szarvak (2), koponya, nyakrész, hátbőr, farok és lábak (azaz tíz példány) alkot egy trófeát. De például ha a koponya és a szarvak a kivitt állat egyedüli kivitt részei, e tételeket egy trófeaként kell feljegyezni. Máskülönben a tételeket külön kell feljegyezni. Az egész kitömött testet a „BOD” kóddal kell jelölni. A magában lévő bőrt a „SKI” kóddal kell jelölni. Amennyiben az „egész alakos preparátumokkal”, „fejpreparátumokkal” és „félalakos preparátumokkal” való kereskedés keretében ezeket a tételeket ugyanazon állat bármilyen megfelelő részével együtt ugyanazon engedély alapján viszik ki, akkor ezeket az „1 TRO” kóddal kell jelölni

ormány

TRU

darabszám

kg

elefántormány. Megjegyzés: Amennyiben egy elefánt ormányt az ugyanazon állathoz tartozó trófeatételekkel együtt egy vadásztrófea részeként ugyanazon engedély alapján viszik ki, akkor a „TRO” kóddal kell jelölni.

agyar

TUS

darabszám

kg

nagyjából egész, megmunkált vagy megmunkálatlan agyarak. Beleértve az elefánt-, a víziló-, a rozmár-, a narválagyarakat, de más fogakat nem

furnérlemezek

 

 

 

 

radiál furnér

VEN

m3

kg

egyforma vastagságú vékony falapok vagy -lemezek, melyek rendszerint legfeljebb 6 mm vastagok, általában hántolt (radiál furnér) vagy felvágott (felvágott furnér), rétegelt lemez, furnér bútorok, furnérládák stb. készítésére

felvágott furnér

VEN

m2

kg

viasz

WAX

kg

 

Viasz

fatermék

WPR

darabszám

kg

gyártott fatermékek, beleértve a fából készült késztermékeket, mint a bútorokat és a hangszereket.

A mértékegységek jelmagyarázata

Mértékegység

Mértékegység jelölése

gramm

g

kilogramm

kg

liter

l

köbcentiméter

cm3

milliliter

ml

méter

m

négyzetméter

m2

köbméter

m3

példányok darabszáma

darabszám

Megjegyzés: ha semmilyen mértékegység nincs feltüntetve, akkor a mértékegységet darabszámnak fogják tekinteni (pl. az élő állatok száma).

VIII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (4) bekezdése szerint az engedélyekben és bizonyítványokban a fajok neveinek meghatározására használt tudományos fajnevekre vonatkozó szabvány-nevezéktani hivatkozások

ÁLLATFAJOK

 

 

Érintett taxon

Rendszertani hivatkozás

EMLŐSÖK

 

 

valamennyi EMLŐS taxon,

kivéve a következő, vadon élő fajok nevének elismerését (előnyben részesítve a háziasított fajok nevét):

Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, és

az alábbiakban szereplő különböző emlősrendekben felsorolt taxonok kivételével

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).

PÁROSUJJÚ PATÁSOK

Tevefélék

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

CETFÉLÉK

Barázdásbálna-félék

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. - Nature, 426: 278–281.

 

Delfinfélék

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21(3): 365-400.

 

Delfinfélék

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and „costero” (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358-386.

 

Delfinfélék

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. - Marine Mammal Science, 30(4): 1494-1541.

 

Delfinfélék

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. - PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Amazonasi folyamidelfin-félék

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. - PLoS ONE 83623: 1-12.

 

Disznódelfinfélék

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. - Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.

 

Ámbráscetfélék

Physeter macrocephalus

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Gangeszi folyamidelfin-félék

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Csőröscetfélék

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. - Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.

FŐEMLŐSŐK

Pókmajomfélék

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. - In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29-79. Springer, New York, USA.

 

Éjimajomfélék

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. - Primate Conservation, 22: 55-70.

 

Csuklyásmajomfélék

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. (a Mico marcai és a Mico manicorensis vonatkozásában, amelyek a CITES értelmében együtt Callithrix manicorensis fajnak vannak tekintve]

 

Csuklyásmajomfélék

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). - Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia,523: 1-16.

 

Csuklyásmajomfélék

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 31: 693-714.

 

Csuklyásmajomfélék

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). - Zootaxa, 3721 (2): 172-182.

 

Csuklyásmajomfélék

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435.

 

Cerkóffélék

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. - PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cerkóffélék

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. - International Journal of Primatology,26(4): 977–989: doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.

 

Cerkóffélék

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. - Amer. J. Primatology, 73: 96-107.

 

Cerkóffélék

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. - Science,312: 1378-1381.

 

Cerkóffélék

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. - International Journal of Primatology, 25: 97-163.

 

Cerkóffélék

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? - Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609.

 

Cerkóffélék

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. - Primates, 53: 157-170.

 

Cerkóffélék

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, 34: 455-469.

 

Gibbonfélék

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. - Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12.

 

Lajhármakifélék

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). - American Journal of Primatology, 75: 46-56.

 

Sátánmajomfélék

Cacajao melanocephalus Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. - Zootaxa, 3866 (3): 353-370.

 

Sátánmajomfélék

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. - Primate Conservation, 20: 29-39.

 

Sátánmajomfélék

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. - Primate Conservation, 25: 1-9.

 

Sátánmajomfélék

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261-279.

 

Sátánmajomfélék

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457-472.

 

Sátánmajomfélék

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. - Neotropical Primates, 21: 1-163.

 

Koboldmakifélék

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. - International Journal of Primatology, 27(2): 465-485.

 

Koboldmakifélék

Tarsius tumpara

Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. - Primate Conservation, 23: 55-64.

ORMÁNYOSOK

Elefántfélék

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

MÓKUSCICKÁNYOK

Mókuscickányfélék

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358-372.

 

Mókuscickányfélék

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. - Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111-123.

MADARAK

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK

 

madárrendek és -családok nevei

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.

 

 

valamennyi madárfaj – az alábbiakban megjelölt taxonok kivételével

Dickinson, E.C. (ed.)(2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm).

valamint

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (elérhető a CITES weboldalán)

 

Kolibrifélék

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Kolibrifélék

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. - Ornitologia Neotropical, 18:161-170.

 

Kolibrifélék

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). - Auk, 126: 604-612.

SÓLYOMALAKÚAK

Vágómadárfélék

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. - Ibis, 144: 665-675.

 

Vágómadárfélék

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131.

 

Sólyomfélék

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. - Wilson Bulletin, 114: 421-445.

ÉNEKESMADÁR-ALAKÚAK

Légykapófélék

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). - Forktail, 22: 85-112.

PAPAGÁJALAKÚAK

Kakadufélék

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196.

 

Lórifélék

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Papagájfélék

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba” or „Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). - Zootaxa, 2013: 1-16.

 

Papagájfélék

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Papagájfélék

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. - Auk, 119: 815-819.

 

Papagájfélék

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. - PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Papagájfélék

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Papagájfélék

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. - Cotinga, 24: 77-83.

 

Papagájfélék

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. - Papageien, 8: 278-286.

BAGOLYALAKÚAK

Bagolyfélék

Glaucidium mooreorum

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. - Ararajuba, 10(2): 123-130.

 

Bagolyfélék

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171.

 

Bagolyfélék

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105.

HÜLLŐK

KROKODILOK ÉS FELEMÁSGYÍKOK

 

Krokodilok és felemásgyíkok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Krokodilfélék

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. - Australian Zoologist, 35(2): 432-434.

 

Hidasgyíkfélék

Sphenodon fajok

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). - Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081.

GYÍKOK

 

a gyíkok alrendbe tartozó családok körülhatárolására

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agámafélék

Saara fajok

Uromastyx fajok

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus Saara Gray, 1845. - Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99.

 

Kaméleonfélék

Chamaleonidae fajok

Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). -- Vertebrate Zoology, 65(2): 167-246.

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)

 

Tobzosfarkúgyík-félék

Tobzosfarkú-gyík fajok, az alább megjelölt taxon kivételével

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). - Molecular Phylogenetics and Evolution, 58(1): 53-70.

 

Tobzosfarkúgyík-félék

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. - African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39.

 

Gekkófélék

Dactylonemis fajok

Hoplodactylus fajok

Mokopirirakau fajok

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkófélék

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. - Copeia, 1983(no. 2): 465-475.

 

Gekkófélék

Naultinus fajok

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkófélék

Phelsuma fajok

Rhoptropella fajok

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). - Vertebrate Zoology, 65(2): 167–246)

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)

 

Gekkófélék

Toropuku fajok

Tukutuku fajok

Woodworthia fajok

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkófélék

Uroplatus fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. - In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago.

 

Gekkófélék

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. - Zootaxa, 3022: 39-57.

 

Gekkófélék

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. - Salamandra, 42: 129-144.

 

Gekkófélék

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). - Salamandra, 39(3/4): 129-138.

 

Gekkófélék

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. - Journal of Zoology, 275: 423-440.

 

Leguánfélék

Leguán fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).

 

Leguánfélék

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. - Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426.

 

Leguánfélék

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. - Zootaxa, 2201: 1-10.

 

Leguánfélék

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203.

 

Leguánfélék

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. - Herpetologica, 60: 117.

 

Tejufélék

Teju fajok

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). - Zootaxa, 3459: 1-156.

 

Varánuszfélék

Varánuszfajok,

az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) - Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43.

valamint

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136.

 

Varánuszfélék

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. - Zootaxa, 3881 (3): 201-227.

 

Varánuszfélék

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. - Zootaxa, 3768 (2): 139-158.

 

Varánuszfélék

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). - Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.

 

Varánuszfélék

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. - Zootaxa, 2446: 1-54.

 

Varánuszfélék

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. - Records of the Western Australian Museum, 29: 128-140.

KÍGYÓK

 

Újvilágipiton-félék

Pitonfélék

Boafélék

Mautitiusiboa-félék

Földiboafélék

Viperafélék

kivéve az Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, és Lichanura nemzetségnevek megtartását és az Epicrates maurus érvényes fajként való elismerését, illetve az alábbiakban szereplő fajokat

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).

 

Boafélék

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). - Hamadryad, 26(2): 283-315.

 

Boafélék

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). - Copeia, 2009 (3): 572-582.

 

Boafélék

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). - Herpetol. Monographs, 22: 1-30.

 

Boafélék

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). - Tropical Zoology, 18(1): 67-136.

 

Boafélék

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Siklófélék

Xenochrophis piscator

Xenochrophis schnurrenbergeri

Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). - Zootaxa, 3473: 1-60.

 

Mérgessiklófélék

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. - Zootaxa, 3931 (3): 352-386.

 

Mérgessiklófélék

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339-406.

 

Mérgessiklófélék

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naia) from Myanmar (Burma) - Herpetologica, 56: 257-270.

 

Mérgessiklófélék

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339-406.

 

Pitonfélék

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42(4): 645-667.

 

Pitonfélék

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, l4: 139-185.

 

Pitonfélék

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. - Sauria, 31: 5-16.

 

Pitonfélék

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001.Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129.

 

Pitonfélék

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). - Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136.

 

Pitonfélék

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. - African Herp News, 29: 31-32.

 

Földiboafélék

Földiboa fajok

az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). - Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90.

 

Földiboafélék

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia, 1999(2): 376-381.

 

Földiboafélék

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Földiboafélék

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157–161.

 

Földiboafélék

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology,35: 615-617.

 

Földiboafélék

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Földiboafélék

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441.

 

Földiboafélék

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. - Amphibia-Reptilia, 27(3): 427-432.

TEKNŐSÖK

 

Teknős rendnevek

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

faj- és családnevek – kivéve a Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata nevek megtartását és az alábbiakban felsorolt taxonokat

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. - Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [a függelékei nélkül]

 

Mocsáriteknős-félék

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. - Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113.

 

Földiteknősfélék

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. - Zootaxa, 1758: 61-68.

 

Földiteknősfélék

Batagur borneoensis,

Batagur dhongoka,

Batagur kachuga,

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). - Zoologica Scripta, 36: 429-442.

 

Földiteknősfélék

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Földiteknősfélék

Cyclemys enigmatica,

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? - Zoologica Scripta, 37: 367-390.

 

Földiteknősfélék

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? - Zoologica Scripta, 33: 213-221.

 

Folyamteknősök

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. - Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Folyamteknősök

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393-394.

 

Folyamteknősök

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. - Zookeys, 113: 39-71.

 

Folyamteknősök

Homopus solus

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. - African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21.

 

Folyamteknősök

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). - Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192-201.

 

Lágyhéjú teknősfélék

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). - Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160.

 

Lágyhéjú teknősfélék

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). - Zoologica Scripta, 36:301–310.

KÉTÉLTŰEK

 

 

Kétéltű fajok

A CITES egyezmény függelékeiben és a 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt kétéltűek rendszertani ellenőrző listája. Fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) 2015. májusi 6.0 verzió, a CITES állatokkal foglalkozó bizottsága nevezéktani szakértőjének kiegészítő megjegyzéseivel.

CÁPÁK ÉS RÁJÁK, VALÓDI SUGARASÚSZÓJÚAK, BOJTOSÚSZÓJÚ HALAK ÉS TÜDŐSHALAK

 

 

Valamennyi halfaj, a Hippocampus nemzetség kivételével

A CITES-egyezmény függelékeiben és a 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt halfajok (cápák és ráják, valódi sugarasúszójúak, bojtosúszójú halak és tüdőshalak, a Hippocampus nemzetség kivételével) rendszertani ellenőrző listája. A következő kiadványból származó információk: Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), 2015. február 3-án aktualizált verzió.

TŰHALALAKÚAK

Tűhalfélék

Hippocampus fajok

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243-246.

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116.

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291.

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (második kiadás, CD-ROM-on elérhető).

 

Tűhalfélék

Hippocampus dahli

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

 

Tűhalfélék

Hippocampus debelius

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. - Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.

 

Tűhalfélék

Hippocampus paradoxus

Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. - Zootaxa, 2613: 61-68.

 

Tűhalfélék

Hippocampus patagonicus

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349.

 

Tűhalfélék

Hippocampus planifrons

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

 

Tűhalfélék

Hippocampus pontohi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54-68.

 

Tűhalfélék

Hippocampus satomiae

Hippocampus severnsi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54-68.

 

Tűhalfélék

Hippocampus tyro

Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. - Smithiana Bulletin, 10: 19-21.

 

Tűhalfélék

Hippocampus waleanus

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.

PÓKSZABÁSÚAK

PÓKOK

Madárpókfélék

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma fajok

az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével

A CITES egyezményben felsorolt pókfajok rendszertani ellenőrző listája, a következő kiadványból származó információk: Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, 2006. április 7-i 6.5 verzió.

 

Madárpókfélék

a Brachypelma ruhnaui és a Brachypelma albiceps vonatkozásában, amelyek a CITES értelmében együtt Aphonopelma albiceps fajnak vannak tekintve

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Madárpókfélék

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). - Arthropoda, 16(2): 26-30.

SKORPIÓK

Skorpiófélék

Pandinus fajok

az alábbiakban felsorolt taxon kivételével

Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention - Biogeographica, 72(3): 133-143.

 

 

Pandinus roeseli

Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). - Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139-151.

ROVAROK

BOGARAK

Szarvasbogárfélék

Colophon fajok

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). - African Entomology, 13(2): 347-352.

LEPKÉK

Pillangófélék

Ornithoptera fajok

Trogonoptera fajok

Troides fajok

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

PIÓCÁK

SIMA PIÓCÁK

Orvospióca-félék

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. - Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6

KAGYLÓK

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. - Molluscan Research, 34 (3): 201-211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. - Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.

KORALLOK ÉS HIDRAÁLLATOK

 

a CITES-egyezményben felsorolt valamennyi faj

A CITES-egyezményben felsorolt korallfajok rendszertani ellenőrző listája, az UNEP- WCMC 2012 által összeállított információk alapján


NÖVÉNYEK

 

 

Érintett taxon

Rendszertani hivatkozás

Általános hivatkozás

Nemnevek

A függelékekben említett valamennyi növény nemneve vonatkozásában, amennyiben arra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el szabványos hivatkozást.

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998), az Egyezmény függelékeiben említett valamennyi növény nemneve vonatkozásában, amennyiben azokra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el szabványos hivatkozást

Általános hivatkozás

Nemnevek

A The Plant-Book című könyvben nem található nemek vonatkozásában, amennyiben azokra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el szabványos hivatkozást.

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) a The Plant-Book című könyvben nem található nemek vonatkozásában, amennyiben azokra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el az alábbi bekezdések szerinti szabványos hivatkozást.

AMARILLISZFÉLÉK, KANKALINFÉLÉK

 

Cyclamen, Galanthus és Sternbergia

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), mely iránymutatásul szolgál a Cyclamen, a Galanthus és a Sternbergia fajok névre való hivatkozáskor

METÉNGFÉLÉK

 

Pachypodium fajok

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten- Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak frissített kiadása: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] iránymutatásul az Aloe és a Pachypodium fajok nevére való hivatkozáskor.

 

 

Hoodia fajok

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, iránymutatásul a Hoodia fajok nevére való hivatkozáskor.

KAKTUSZFÉLÉK

 

Valamennyi kaktuszféle.

CITES Cactaceae Checklist third edition, (2016, compiled by D. Hunt), mely iránymutatásul szolgál a kaktuszfélék családjába tartozó fajok nevére való hivatkozáskor. Elérhető pdf formátumban a Royal Botanic Gardens, Kew, UK weboldalának CITES részében. https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf.

CIKÁSZFÉLÉK, STANGECIKÁSZ-FÉLÉK és BUNKÓSPÁLMAFÉLÉK

 

Valamennyi cikászféle, stangercikász-féle és bunkóspálmaféle

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), mely iránymutatásul szolgál a cikászfélék, a stangercikász-félék és a bunkóspálmafélék fajok nevére való hivatkozáskor

HARASZTFÉLÉK

 

Amerikai Dicksonia fajok.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), mely iránymutatásul szolgál a Dicksonia fajok nevére való hivatkozáskor.

HARMATFŰFÉLÉK, KANCSÓKAFÉLÉK, KÜRTVIRÁGFÉLÉK

 

Dionaea, Nepenthes and Sarracenia.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), iránymutatásul a Dionaea, a Nepenthes és a Sarracenia fajok nevére való hivatkozáskor.

ÉBENFAFÉLÉK

 

Diospyros fajok – madagaszkári populációk.

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely elérhető a katalógus weboldalán. Ez a hivatkozás iránymutatásul szolgál a madagaszkári Diospyros fajok nevére való hivatkozáskor. Lásd: http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Az oldalra mutató hivatkozás: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17, valamint a pdf fájl letöltésére szolgáló hivatkozás: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

KUTYATEJFÉLÉK

 

A szukkulens Euphorbia fajok.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), mely iránymutatásul szolgál a szukkulens euphorbia fajok nevére való hivatkozáskor.

PILLANGÓSOK

 

Dalbergia fajok – madagaszkári populációk

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely pdf formátumban elérhető a CITES weboldalán az SC65 Inf. 21 hivatkozás alatt. Ez a hivatkozás iránymutatásul szolgál a madagaszkári Dalbergia fajok nevére való hivatkozáskor. Lásd: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

LILIOMFÉLÉK

 

Aloe fajok

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten- Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak frissített kiadása: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], iránymutatásul az Aloe és a Pachypodium fajok nevére való hivatkozáskor

ORCHIDEAFÉLÉK

 

Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione és Sophronitis (1. kötet, 1995.) és Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula és Encyclia (2. kötet, 1997.), és Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides és Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda és Vandopsis (3. kötet, 2001.); és Aerides, Coelogyne, Comparettia és Masdevallia

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom), iránymutatásul a Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione és Sophronitis (1. kötet, 1995.) és Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula és Encyclia (2. kötet, 1997.), és Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides és Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda és Vandopsis (3. kötet, 2001.); és Aerides, Coelogyne, Comparettia és Masdevallia (4. kötet, 2006.) fajok nevére való hivatkozáskor.

 

 

Bulbophyllum fajok

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): A szerzők címe: Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien, Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), iránymutatásul a Bulbophyllum fajok nevére való hivatkozáskor.

PÁLMAFÉLÉK

 

Dypsis decipiens és Dypsis decaryi.

Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely pdf formátumban elérhető a US Fish & Wildlife Service weboldalán. Ez iránymutatásul szolgál a Dypsis decipiens és Dypsis decaryi fajok nevére való hivatkozáskor. Lásd: http://www.fws.gov/international/

TISZAFAFÉLÉK

 

Taxus fajok.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), iránymutatásul a Taxus fajok nevére való hivatkozáskor.

KIRÁLYDINNYEFÉLÉK

 

Guaiacum fajok.

Usta de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, iránymutatásul a Guaiacum fajok nevére való hivatkozáskor.


Top