EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0608

A Bizottság (EU) 2018/608 végrehajtási rendelete (2018. április 19.) a tengerészeti felszerelések elektronikus címkéire vonatkozó műszaki kritériumok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2018/2274

OJ L 101, 20.4.2018, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/608/oj

20.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/64


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/608 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. április 19.)

a tengerészeti felszerelések elektronikus címkéire vonatkozó műszaki kritériumok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/90/EU irányelv végrehajtási hatásköröket ruház a Bizottságra abból a célból, hogy a tervezés, a teljesítmény, valamint az elektronikus címke rögzítése és használata tekintetében meghatározza a megfelelő műszaki kritériumokat.

(2)

Költség-haszon elemzés készült (2), amely a hajókormány-embléma helyettesítésére szolgáló elektronikus címkék használatát illetően kedvező eredménnyel zárult.

(3)

A tengerészeti felszerelések elektromos címkézése nem igényel jelentős befektetést, ugyanakkor a gyártók, a hajótulajdonosok és a piacfelügyeleti hatóságok számára is előnyös.

(4)

Az e rendeletben előírt feltételek összeállítására az elérhető technológiák költség-haszon elemzés keretében elvégzett összehasonlítása, valamint a költség-haszon elemzésnek a tengerészeti felszerelések azonosítására használható kódok megfelelő felépítésére vonatkozó javaslatai alapján került sor.

(5)

A létező adathordozók és adatcsere-struktúrák költség-haszon elemzés keretében elvégzett összehasonlítása vezetett a legmegfelelőbb technológiaként az adatmátrix kódok és a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) használatára vonatkozó ajánláshoz.

(6)

A költség-haszon elemzés azt is jelezte, hogy az elektronikus címke korlátozott adattárolási kapacitása maga után vonja, hogy az elektronikus címkének egy olyan adatbázisokhoz vezető hivatkozást kell tartalmaznia, amelyekben részletesebb információk is megtalálhatók. Az adatmátrixkódok és az e rendeletben meghatározott rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) tartalmazza az ilyen hivatkozás biztosítására alkalmas kulcsinformációt.

(7)

Következésképpen a tengerészeti felszerelések azonosítására az elektronikus címke típusától független, szabványosított kódstruktúrán alapuló egyedi azonosítót kell használni. Az ilyen azonosításnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy a felhasználók számára biztosítsa a tengerészeti felszerelések legfontosabb adatbázisaihoz való közvetlen hozzáférést.

(8)

A kért adatokat ISO-szabványon alapuló formátumban kell az adathordozóra kódolni. A formátumnak lehetővé kell tennie, hogy a gyártók további adatokat is kódolhassanak, különösen azért, hogy a kalóztermékek könnyebb azonosíthatósága érdekében lehetőségük legyen arra, hogy további biztonsági elemeket foglaljanak az adathordozóba.

(9)

Annak érdekében, hogy szemrevételezéssel könnyen felismerhetők legyenek, a hajókormány-emblémát helyettesítő elektronikus címkével ellátott tengerészeti felszereléseket megfelelő szimbólummal kell ellátni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1.   „elektronikus címke”: rádiófrekvenciás azonosítással vagy adatmátrixkóddal ellátott marker.

2.   „alkalmazásazonosító”: a kódolt adatelemek jelentésének és formátumának meghatározására szolgáló numerikus előtag.

2. cikk

A tengerészeti felszerelések gyártói a mellékletben meghatározott következő elektronikus címkéket használhatják:

a)

a tengerészeti felszerelés adott darabjára tartósan rögzített RFID-címke,

b)

a tengerészeti felszerelés adott darabjára tartósan rögzített, adatmátrixkódokat tartalmazó, optikailag olvasható címkék, vagy

c)

a tengerészeti felszerelés adott darabján tartós jelöléssel, adatmátrixkódokat tartalmazó, optikailag olvasható címkék.

3. cikk

A hajókormány-emblémát helyettesítő RFID elektronikus címkéken láthatóan, olvashatóan és kitörölhetetlenül fel kell tüntetni a melléklet 3.1. vagy 3.2. pontjában meghatározott szimbólumot, akár magukon a címkéken, akár azok mellett.

A hajókormány-emblémát helyettesítő optikailag olvasható, adatmátrixkódokat tartalmazó címkékkel ellátott tengerészeti felszerelésen láthatóan, olvashatóan és kitörölhetetlenül fel kell tüntetni a melléklet 3.3. pontjában meghatározott szimbólumot, akár magukon a címkéken, akár azok mellett.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. április 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 257., 2014.8.28., 146. o.

(2)  „A tengerészeti felszereléseken lévő hajókormány-embléma kiegészítésére vagy helyettesítésére szolgáló elektronikus címke esetleges bevezetéséről”, Az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának MOVE/D2/2015-372 V1.0 számú ajánlati felhívása.


MELLÉKLET

1.   A tengerészeti felszerelések azonosítása

1.1.

A tengerészeti felszerelések elektronikus címkéjének rádiófrekvenciás azonosítással (RFID) elektronikusan olvasható azonosítót vagy optikailag olvasható adatmátrixkódot kell magában foglalnia, amely a következő információkat tartalmazza:

a)

az ISO/IEC 15434:2006 és az ISO/IEC 15418:2016 szabvánnyal összhangban lévő megfelelő alkalmazásazonosító, vagy az ASC MH10 adatazonosító vagy a GS1 alkalmazásazonosító használatával;

b)

a megfelelőségértékeléshez használt, a 2014/90/EU irányelv II. mellékletében meghatározott megfelelőségértékelési modul(ok) típusa (egy alfabetikus karakter);

c)

a bejelentett szervezet számára a Bizottság által a 2014/90/EU irányelv IV. mellékletének 3.1. pontjával összhangban kiadott azonosító szám (4 számjegy);

d)

az egyedi termékellenőrzés száma(i) (G. modul) vagy az EK-típusvizsgálat és a típustanúsítványoknak való megfelelőség száma (B. és D., E. vagy F. modul) (legfeljebb 20 alfanumerikus karakter).

1.2.

Az 1.1. pont értelmében megadott adatokon túl az elektronikus címke tartalmazhat még információkat a gyártóüzem számára, a termékkódra, a tételszámra és/vagy a gyártó által az ISO/IEC 15434:2006 szabvánnyal összhangban kialakított további információkra vonatkozóan (ASC MH10 adatazonosítók vagy GS1 alkalmazásazonosítók használatával).

1.3.

Példák:

 

B+D modul: (lásd az 1.2. pontot)+([megfelelő azonosító]) B 0575 40123+D 0038 040124

 

B+E modul: (lásd az 1.2. pontot)+([megfelelő azonosító]) B 0575 40123+E 0038 040125

 

B+F modul: (lásd az 1.2. pontot)+([megfelelő azonosító]) B 0575 40123+F 0038 040126

 

G modul: (lásd az 1.2. pontot)+([megfelelő azonosító]) G 0575 040126.

2.   Elektronikus címke

2.1.   RFID-címkék

Az RFID-válaszjeladók az ISO/IEC 18000-6:2004 C típusnak megfelelően 860 MHz és 960 MHz közötti frekvenciatartományban üzemelhetnek.

Az elektronikus címkét úgy kell tartósan és szilárdan az érintett tengerészeti felszerelésre rögzíteni, hogy az elektronikus címke a tengerészeti felszerelés várható élettartama alatt a rendeltetése szerint olvasható legyen.

2.2.   Adatmátrixkódok

Az adatmátrixkódoknak meg kell felelniük az ISO/IEC 16022:2006 szabványnak.

Az elektronikus címkét úgy kell tartósan jelölni vagy szilárdan rögzíteni az érintett tengerészeti felszerelésen, hogy az elektronikus címke a tengerészeti felszerelés várható élettartama alatt a rendeltetése szerint olvasható legyen.

3.   Jelölések

3.1.

Image

3.2.

Image

3.3.

Image

Top