EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1399

A Bizottság (EU) 2017/1399 rendelete (2017. július 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kálium-poliaszpartát tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/5204

OJ L 199, 29.7.2017, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1399/oj

29.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1399 RENDELETE

(2017. július 28.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kálium-poliaszpartát tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére és 14. cikkére,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete megállapítja az élelmiszerekben használható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és azok felhasználási feltételeit.

(2)

Kizárólag az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében foglalt uniós jegyzéken szereplő anyagok hozhatók élelmiszer-adalékanyagként forgalomba és használhatók élelmiszerekben, az ott meghatározott felhasználási feltételek mellett.

(3)

Ezek között vannak olyan élelmiszer-adalékanyagok, amelyeket meghatározott borászati eljárások és kezelések keretében történő egyedi felhasználásra szánnak. Az ilyen élelmiszer-adalékanyagokat az 1333/2008/EK rendelettel, valamint a vonatkozó uniós jogszabályokban megállapított egyedi rendelkezésekkel összhangban kell felhasználni.

(4)

Az adalék-anyagok borban történő felhasználásának engedélyezésére vonatkozó egyedi feltételeket az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), a 2006/232/EK tanácsi határozat (4), a 606/2009/EK bizottsági rendelet (5) és a kapcsolódó végrehajtási intézkedések határozzák meg.

(5)

A 231/2012/EU bizottsági rendelet (6) meghatározza az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációit.

(6)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett egységes eljárásnak megfelelően az uniós jegyzék és a specifikációk naprakésszé tétele a Bizottság kezdeményezésére vagy kérelemre történhet.

(7)

2015. február 24-én a Bizottsághoz kérelem érkezett a kálium-poliaszpartát borban stabilizátorként történő használatának engedélyezése iránt. A kérelmet a Bizottság az 1331/2008/EK rendelet 4. cikkének megfelelően hozzáférhetővé tette a tagállamok számára.

(8)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság értékelte a kálium-poliaszpartát élelmiszer-adalékanyagként való használatának biztonságosságát, és 2016. március 9-i véleményében (7) megállapította, hogy a 300 mg/L-es maximális felhasználási szint és a szokásos, 100 és 200 mg/L közötti szintek mellett a borban történő javasolt felhasználás nem vet fel aggályokat az anyag biztonságosságával kapcsolatban.

(9)

A kálium-poliaszpartát stabilizátorként megakadályozza, hogy a borban (vörös-, rozé- és fehérborban) borkőkristályok képződjenek. Hozzájárul a bor minőségének és stabilitásának megőrzéséhez anélkül, hogy használata hatással lenne annak érzékszervi tulajdonságaira. Ezért indokolt engedélyezni a kálium-poliaszpartát felvételét az élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékébe, és az E 456-os E-számot hozzárendelni, hogy borban stabilizátorként engedélyezhető legyen a vonatkozó uniós jogszabályokban foglalt egyedi feltételekben.

(10)

A kálium-poliaszpartátnak az élelmiszer-adalékanyagok 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében foglalt uniós jegyzékébe történő első felvétele alkalmával a kálium-poliaszpartátra (E 456) vonatkozó specifikációkat bele kell foglalni a 231/2012/EU rendeletbe.

(11)

Az 1333/2008/EK és a 231/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 231/2012/EU rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

(4)  A Tanács 2006/232/EK határozata (2005. december 20.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a borkereskedelemről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 87., 2006.3.24., 1. o.).

(5)  A Bizottság 606/2009/EK rendelete (2009. július 10.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 193., 2009.7.24., 1. o.).

(6)  A Bizottság 231/2012/EU rendelete (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1. o.).

(7)  EFSA Journal 2016;14(3):4435.


I. MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete B. részének 3. pontja („A színezékektől és édesítőszerektől különböző más adalékanyagok”) az E 452 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„E 456

Kálium-poliaszpartát”


II. MELLÉKLET

A 231/2012/EU rendelet melléklete az E 452 (iv) élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„E 456 KÁLIUM-POLIASZPARTÁT

Szinonimák

Meghatározás

A kálium-poliaszpartát a poliaszparaginsav káliumsója, amelyet L-aszparaginsavból és kálium-hidroxidból állítanak elő. Termikus folyamat során az aszparaginsav oldhatatlan poliszukcinimiddé alakul. A poliszukcinimidet kálium-hidroxiddal kezelve a gyűrű felnyílik és az egységek polimerizálódnak. Utolsó lépésként a porlasztásos szárítás szakasza következik, amelynek eredményeként világosbarna port kapunk.

CAS-szám

64723-18-8

Kémiai név

L-aszparaginsav, homopolimer, káliumsó

Összegképlet

[C4H4NO3K]n

Tömegátlag molekulatömeg

Közelítőleg 5 300  g/mol

Analitika

Legalább 98 % szárazanyagra számítva

Részecskeméret

Legalább 45 μm (a részecskék legfeljebb 1 %-a kisebb 45 μm-nél)

Leírás

Világosbarna, szagtalan por

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben nagyon jól oldódik, szerves oldószerekben kis mértékben oldódik

pH

7,5-8,5 (40 %-os vizes oldat)

Tisztaság

Szubsztitúciós fok

Legalább 91,5 % szárazanyagra számítva

Szárítási veszteség

Legfeljebb 11 % (105 °C, 12 óra)

Kálium-hidroxid

Legfeljebb 2 %

Aszparaginsav

Legfeljebb 1 %

Egyéb szennyeződések

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 2,5 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1,5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 0,5 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 0,1 mg/kg”


Top