EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0758

A Bizottság (EU) 2016/758 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. február 4.) az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet III. mellékletének kiigazítása céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/0536

OJ L 126, 14.5.2016, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/758/oj

14.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/758 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. február 4.)

az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet III. mellékletének kiigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 49. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1315/2013/EU rendelet értelmében lehetőség van az EU és egyes szomszédos országok között létrejött, a közlekedési infrastruktúrát érintő magas szintű megállapodások alapján az érintett szomszédos országokra kiterjesztett transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) indikatív térképeinek kiigazítására.

(2)

Az Unió és a Nyugat-Balkán országai (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia) közötti megállapodás 2015. augusztus 27-én született meg, Bécsben, a 6. nyugat-balkáni csúcstalálkozón, és az átfogó TEN-T térképek tájékoztató jellegű bővítésére, valamint a törzshálózati összeköttetéseknek az átfogó hálózati térképeken való azonosítására irányul. A megállapodás a vasúti és a közúthálózatokra, valamint a kikötőkre és a repülőterekre vonatkozik. A tájékoztató jellegű, átfogó hálózati térképek kiigazítása és különösen az indikatív törzshálózat azonosítása révén az Unió célzottabb együttműködést tud megvalósítani a jövőben a Nyugat-Balkánnal, ideértve a régió pénzügyi támogatását is.

(3)

Az Unió, valamint Izland és Norvégia közötti megállapodás 2015. október 30-án jött létre az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodással létrehozott EGT Vegyes Bizottságban, és az említett országok átfogó TEN-T térképeinek – azok tájékoztató jellegű bővítését követő – kiigazítására irányul. A kiigazítás az ezen országok közutait, kikötőit és repülőtereit tartalmazó hálózati térképek a célból történő korlátozott módosítására irányul, hogy az indikatív TEN-T TEN-T-módszernek megfelelő módosításai még pontosabban tükröződjenek (2).

(4)

Az 1315/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1315/2013/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. február 4-én.

a Bizottság részéről

elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 348., 2013.12.20., 1. o.

(2)  SWD(2013) 542 final.


MELLÉKLET

Az (EU) 1315/2013 rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

a 11.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

Image

2.

a 11.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

Image

3.

a 11.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

Image

4.

a 11.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

Image

5.

a 13.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

Image

6.

a 13.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

Image

7.

a 13.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

Image

8.

a 13.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

Image

Top